LATVIJAS TAUTAI!

No Barikadopēdija


Mūsu vārdiem un mūsu apņēmības apliecinājumiem pienācis pārbaudes brīdis. Baltijas tautu neatņemamās tiesības uz pašnoteikšanos ir apdraudētas!

PSKP CK 26. augusta paziņojums par stāvokli Baltijas republikās apstiprināja valdošo aprindu nespēju izprast reālo situāciju Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, nevēlēšanos risināt nacionālos jautājumus atbilstoši tautu interesēm. Kārtējo reizi ar mazām tautām tiek runāts no diktāta pozīcijām. Atkal, kā pirms 50 gadiem, mūsu likteni mēģina izšķirt tālu no Baltijas robežām. Latvijas Tautas fronte uzskata, ka tautai un vienīgi tautai ir tiesības noteikt, kā dzīvot savā zemē. Tikai latviešu tauta kopā ar citām Latvijas nacionālajām grupām ir tiesīgas izlemt, kas tām ir vēlams un derīgs un kas nepieņemams. Mēs kategoriski noraidām jebkādu iejaukšanos Latvijas lietās no ārpuses – vienalga, vai padomi nāktu no Austrumu vai Rietumu puses.

Atbildot uz nekorekto un lielvalstniecisko PSKP CK paziņojumu, būsim savaldīgi, vienoti un nepadosimies provokācijām. Savas trešās atmodas laikā atgūto pašcieņu, spēku un taisnības apziņu mēs vairs nedrīkstam nodot!

Mēs esam sajutuši cits cita roku siltumu, esam piedzīvojuši, ka katrs varam nostāties un, ja nepieciešams, pastāvēt par gabaliņu Latvijas zemes. Tagad ikvienam no mums vēlreiz jāpārdomā, ko mums nozīmē Latvijas brīvība, kāpēc mums nav cita ceļa kā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas brīvība.

Dievs, svētī Latviju!

1989. gada 27. augustā

Latvijas Tautas frontes Domes valde un

PSRS tautas deputāti un LPSR AP deputāti

 

PSRS TAUTAS DEPUTĀTI

 

1.      V. Avotiņš

2.      I. Bišers

3.      E. Grinovskis

4.      I. Zariņš

5.      D. Īvāns

6.      E. Inkēns

7.      A. Kalniņš

8.      I. Ķezbers

9.      R. Kukaine

10.  J. Lucāns

11.  N. Neilands

12.  L. Ozoliņš

13.  R. Pauls

14.  Dž. Skulme

15.  A. Cīrulis

16.  A. Čepānis

17.  V. Šļakota

18. A. Eizāns

19. J. Janeks

20. U. Laucis

21. A. Dandzbergs

22. J. Peters

23. V. Tolpežņikovs

24. M. Vulfsons

 

LPSR AP DEPUTĀTI

1.      J. Āboliņa

2.      A. Bērziņš

3.      L. Vītols

4.      I. Ģībiete

5.      I. Daudišs

6.      Ļ. Zīle

7.      V. Kalnbērzs

8.      D. Konošonoka

9.      A. Kramiņš

10.  I. Lakšs

11.  V. Matule

12.  R. Misāns

13.  I. Pilenieks

14.  I. Priedītis

15.  P. Pūdnieks

16.  M. Rukmane

17.  V. Semane

18.  V. Skujiņš

19.  Ž. Holšteins

20.  J. Cināts

21.  J. Jundzis

22.  P. Strautmanis