Ziedojumi

No Barikadopēdija

'Valsts ziedotājam piešķir nodokļu atlaidi 85% apjomā no minētās summas. Tās 'tiek piemērotas arī individuālajiem ziedotājiem (par to nākamā gada sākumā jāiesniedz deklarācija VID). 

=========================
Ziedot ar pārskaitījumu
Saņēmējs: Barikadopēdijas fonds, nodibinājums
Reģ. Nr.: 40008172192
Konta Nr.: LV16HABA0551030257327 (Swedbank)
Juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina 41-16, Rīga, LV-1079

Kas mēs esam?

“Barikadopēdijas fonds” ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas organizācija (juridiskais statuss – nodibinājums), kura galvenais finanšu avots ir ZIEDOJUMI. Ar VID lēmumu Nr. 8.14-6/27117 (15.04.2011) nodibinājumam “Barikadopēdijas fonds” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības attīstības, izglītības veicināšanas un kultūras veicināšanas jomā.

Ko mums nozīmē ziedojumi?

Ziedojumi tiek uztverti kā konkrētā cilvēka vai organizācijas atbalsts demokrātijai, tiesiskumam, cilvēka tiesībām zināt patiesību, Latvijas valstij un latviešu tautai kā mūsu kopīgajam dārgumam.

Kādam mērķim būs ziedojumi?

Ziedojumus izmantosim dažādu ar Barikadopēdijas darbu saistīto izmaksu segšanai, tajā skaitā darbinieku atalgojumam, autoratlīdzībām, administratīvajiem un komunikāciju izdevumiem, tehniskajam nodrošinājumam un pakalpojumiem. Ziedojumi nekādā veidā netiks izlietoti peļņas vai privāta labuma gūšanai.

Vai ir kādi ziedošanas ierobežojumi?

Ziedojumi tiek pieņemti no ikvienas fiziskas un juridiskas personas ar noteikumu, ka ziedotājs Barikadopēdijai neizvirza politiskās cenzūras nosacījumus (rakstu, faktu, uzvārdu noklusēšanu, faktu sagrozīšanu).

Vai ziedotājus pieminēs Barikadopēdijā?

Visi ziedojumi un to izlietojums tiks atainoti Barikadopēdijas vietnē. Lielajiem ziedotājiem (virs Ls 1000) ir iespēja ievietot logo ar saiti uz viņu norādīto tīmekļa vietni.

Vai var ziedot anonīmi?

Ziedojumi var būt gan atklātie, gan anonīmie (ja ziedotājs nevēlas publicitāti, viņam tas jānorāda īpaši).

Vai ziedotājiem ir kādas priekšrocības?

Barikadopēdijas fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības, izglītības un kultūras jomā  sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tādēļ saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 pantu ziedotājiem tiek samazināts ienākuma nodoklis par 85 procentiem no summas, kas tiek ziedota Barikadopēdijas izveidošanai.

Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta pirmās daļas 1.1 punktu nauda vai citas lietas, kuras fiziskā persona — nodokļa maksātājs — bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai, kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, vai budžeta iestādei, šā panta izpratnē uzskatāmas par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.