Latvijas PSR tautas deputāti, kuri ievēlēti 1990. gada 18. martā

No Barikadopēdija
Šeit publicēti vēlēšanu pirmajā kārtā ievēlētie deputāti. Pagaidām vēl nav ieliktas publikācijas no citiem laikrakstiem, kur ir kopējais saraksts. Tāpēc šis saraksts lasītāju ērtības dēļ papildināts ar otrajā kārtā ievēlētajiem. Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputātu sarakstu var redzēt šeit: http://saeima.lv/lv/par-saeimu/likumdeveju-vesture/lr-ap-deputatu-saraksts

AGAFONOVS Grigorijs Dementija d., ģenerāldirektors, r./a. «Latvstankoservis», PSKP, Daugavpils, 77. Daugavpils vēlēšanu apgabals.

AIZEZERS Juris Pētera d., IK priekšsēdētājs, Liepājas rajona TDP, PSKP, Liepājas raj. Grobiņa, 143. Grobiņas vēlēšanu apgabals.

ALBERTIŅA Skaidrīte Jāņa m., dekāne, RPI, Latvijas Zaļā partija, Ogre, 157. Pārogres vēlēšanu apgabals.

ALEKSEJEVS Anatolijs Georgija d., priekšsēdētājs, IF prezidijs, PSKP, Rīga, 48. Rīgas vēlēšanu apgabals.

ALKSNIS Leonīds Voldemāra d., galvenais arhitekts, institūts «Tirdzniecības projekts», PSKP, Jūrmala, 84. Jūrmalas vēlēšanu apgabals.

ALKSNIS Viktors Imanta d., karavīrs, k/d 13703, PSKP, Rīga, 62. Rīgas vēlēšanu apgabals.

ANDREJEVS Georgs Nikolaja d., profesors, RMI, PSKP, Rīga, 110. Bauskas vēlēšanu apgabals.

ANTONS Jurijs Grigorija d., partijas komitejas sekretārs, Liepājas teritoriālais vispārējās celtniecības trests, PSKP, Liepāja, 94. Liepājas vēlēšanu apgabals.

APINĪTIS Andris Raimonda d., valdes priekšsēdētājs, kolhozs «Ilzene», PSKP, Alūksnes rajona Ilzenes c., 105. Apes vēlēšanu apgabals.

APSĪTIS Romāns Vladimira d., docents, LU, PSKP, Rīga, 27. Rīgas vēlēšanu apgabals.

ARNĪTIS Mārtiņš

ĀBIĶIS Dzintars Emīla d., vecākais referents, LTF zinātnes un izglītības komiteja, Rīga, 20. Rīgas vēlēšanu apgabals.

ĀBOLTIŅŠ Eduards Eduarda d., sekretārs, Rīgas pils. partijas kom., PSKP, Rīga, 36. Rīgas vēlēšanu apgabals.

BARTAŠEVIČS Anatolijs Aleksandra d., priekšsēdētājs, Rēzeknes starpsaimniecību celtniecības organizācija, PSKP, Rēzekne, 97. Rēzeknes vēlēšanu apgabals.

BATAREVSKIS Oļegs Vladimira d., informācijas daļas līdzstrādnieks, laikraksts «Elpa», Latvijas Zaļā partija, Rīga, 7. Rīgas vēlēšanu apgabals.

BEKASOVS Martijans Dmitrija d., Iekšlietu daļas priekšnieka vietnieks, Rēzeknes pils. un raj. IK, PSKP, Rēzekne, 98. Rēzeknes vēlēšanu apgabals.

BELS Alberts Artūra d., rakstnieks, Latvijas Rakstnieku savienība, —, Rīga, 176. Ropažu vēlēšanu apgabals.

BELUHA Andrejs Nikolaja d., pirmais sekretārs, LKP Proletāriešu RK, PSKP, Rīga, 64. Rīgas vēlēšanu apgabals.

BEĻSKIS Normunds Zigmunda d., redaktors, Valsts televīzijas un radioraidījumu komiteja, LSDSP, Rīga, 161. Līvānu vēlēšanu apgabals.

BERDIKOVS Mihails

BERKLAVS Eduards Kārļa d., pensionārs, —, Rīga, 151. Madonas vēlēšanu apgabals.

BERĶIS Aivars

BĒRZIŅŠ Andris Voldemāra d., priekšsēdētājs, Valmieras raj. TDP un IK, PSKP, Rīga, 194. Valmieras vēlēšanu apgabals.

BĒRZIŅŠ Indulis Augusta d., vecākais pasniedzējs, LLA, —, Jelgava, 83. Jelgavas vēlēšanu apgabals.

BĒRZIŅŠ Mārtiņš Jura d., valdes priekšsēdētājs. Saldus raj. k-zs «Druva», —, Saldus raj. Saldus c, 178. Saldus vēlēšanu apgabals.

BĒRZS Arnolds Kārļa d., vecākais pasniedzējs, Liepājas Pedagoģiskais institūts, —, Liepāja, 89. Liepājas vēlēšanu apgabals.

BESKROVNOVS Sergejs

BIEZAIS Jānis Kārļa d., ekonomists, agrofirma «Ķekava», — Rīgas raj. Ķekava, 168. Ķekavas vēlēšanu apgabals.

BIĶIS Valdis Anša d., valdes priekšsēdētāja vietnieks, metāla furnitūras rūpnīca «Kurzeme», —, Liepājas raj., Aizpute, 141. Aizputes vēlēšanu apgabals.

BIRKAVS Valdis Voldemāra d., docents, LU, PSKP, Rīga, 112. Vecumnieku vēlēšanu apgabals.

BLAŽEVIČS Jānis Vladislava d., priekšsēdētājs, Ventspils raj. TDP, PSKP, Ventspils 199. Ziru vēlēšanu apgabals.

BLUMBERGS Ojārs, 

BOJĀRS Juris Rūdolfa d., docents. LU, PSKP, Rīga, 175. Siguldas vēlēšanu apgabals.

BRESIS Vilnis Edvīns Ģederta d., priekšsēdētājs, Latvijas PSR Ministru Padome, PSKP, Rīga, 131. Viesītes vēlēšanu apgabals.

BRIEDIS Ivars Kārļa d., direktors, Valmieras Viestura vsk., PSKP, Valmiera, 196. Rūjienas vēlēšanu apgabals.

BRIŅĶE Ilma

BUDOVSKIS Māris Paula d., katedras vadītājs, LVFKI, —, Rīga, 67. Rīgas vēlēšanu apgabals.

BUILOVS Nikolajs

BUĶELE Emerita Staņislava m., sekretāre, LKP Bauskas RK, PSKP, Bauskas raj. Īslīces c., 113. Īslīces vēlēšanu apgabals.

BUKA Staņislavs

BULS Antons

CAUNE Ivars Ādolfa d, valdes priekšsēdētājs, kolhozs «Igrīve», PSKP, Alūksne, 106. Malienas vēlēšanu apgabals.

CĀLĪTIS Ints Makša d., valdes loceklis, LTF Dome, —, Rīga, 8. Rīgas vēlēšanu apgabals.

CELMIŅŠ Juris Ulda d., redaktors, laikraksts «Tukuma Ziņotājs», —, Tukums, 187. Tukuma vēlēšanu apgabals.

CIBULIS Juris Broņislava d., priekšsēdētājs, LTF Balvu nodaļa, LSDSP, Balvu rajons, Tilža, 109. Rugāju vēlēšanu apgabals.

CILINSKIS Einārs Egona d., jaunākais zin. līdzstrādnieks, LPSR ZA Organ. sintēzes institūts, —, Rīga, 57. Rīgas vēlēšanu apgabals.

CĪRULIS Mārcis Edgara d., galvenā ārsta vietnieks pediatrijā, Rīgas pilsētas 1. dzemdību nams, PSKP, Rīga, 54. Rīgas vēlēšanu apgabals.

CUPRUNS Ivans Ivana d., galvenais inženieris, apvienība «LATESA» Talsu PMK, PSKP, Talsi, 184. Valdemārpils vēlēšanu apgabals.

ČEBOTARENOKA Velta Arnolda m., priekšsēdētāja vietniece, Jūrmalas TDP, —, Jūrmala, 85. Jūrmalas vēlēšanu apgabals.

ČEPĀNIS Alfreds Kazimira d., priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas PSR Ministru Padome, PSKP, Rīga, —, 191. Valkas vēlēšanu apgabals.

ČERNAJS Raits

DAUDIŠS Imants Antona d., sekretārs, LPSR APP, PSKP, Rīga, 177. Saldus vēlēšanu apgabals.

DINEVIČS Jānis Vladislava d., vec. pasn., RPI, LTF Domes valdes priekšsēdētāja vietnieks, LSDSP, Rīga, 195. Valmieras vēlēšanu apgabals.

DĪMANS Sergejs Leonīda d., docents, LU, PSKP, Rīga, 59. Rīgas vēlēšanu apgabals.

DOBELIS Juris Jāņa d., inženieris, republ. apv. «Laukceltnieks» tehn. centrs, —, Rīga, 174. Saulkrastu vēlēšanu apgabals.

DOZORCEVS Vladlens Leonīda d., galv. redaktors, žurnāls «Daugava», —, Rīga, 86. Jūrmalas vēlēšanu apgabals.

DROBOTS Jevgēņijs Pāvela d., galvenā inženiera vietnieks, r/a «Ķīmiskās šķiedras rūpnīca», PSKP, Daugavpils, 76. Daugavpils vēlēšanu apgabals.

DZINTARS Jānis

EGLĀJS Vilnis Otto d., docents, RPI, —, Rīga, 3. Rīgas vēlēšanu apgabals.

EGLĪTIS Edgars Pētera d., partijas komitejas sekretārs, Latvijas jūras kuģniecība, PSKP, Rīga, 49. Rīgas vēlēšanu apgabals.

EINIŅŠ Vladimirs Mārtiņa d., priekšsēdētājs, Liepājas zvejn. kops. «Kursa», PSKP, Liepāja, 88. Liepājas vēlēšanu apgabals.

EMSIS Indulis Viļa d., priekšsēdētāja pirmais vietnieks, LPSR Valsts dabas aizsardz. komiteja, Latvijas Zaļā partija, Rīgas raj. Salaspils, 147. Salacgrīvas vēlēšanu apgabals.

ENDELE Jānis Jāņa d., skolotājs, Cēsu 1. vsk., —, Cēsis, 115. Pārgaujas vēlēšanu apgabals.

ENDZIŅŠ Aivars Arvīda d., docents, LU, PSKP, Rīga, 66. Rīgas vēlēšanu apgabals.

ENIŅŠ Teodors Kirila d., nod. vad., Liepājas Centrālās slimnīcas traumatoloģijas nod., —, Liepāja, 93. Liepājas vēlēšanu apgabals.

ĒLERTS Ivars Anša d., vadošais konstruktors, Rīgas r/a «VFF» ZPI, —, Rīga, 56. Rīgas vēlēšanu apgabals.

FELSS Andris Jāņa d., valdes priekšsēdētājs, Jēkabpils raj. kops. «Krustpils», PSKP, Jēkabpils raj., Krustpils c., 128. Kūku vēlēšanu apgabals.

FERŠALOVS Boriss Aleksandra d., karaspēka daļas komandieris, PSKP, Liepāja, 95. Liepājas vēlēšanu apgabals.

FREIMANIS Jānis Friča d., laboratorijas vadītājs, LPSR ZA Organiskās sintēzes institūts, —, Rīga, 61. Rīgas vēlēšanu apgabals.

GABRANOVS Pēteris Eduarda d., valdes priekšsēdētājs, kolhozs «Rainis», PSKP, Gulbene, 125. Daukstu vēlēšanu apgabals.

GAPOŅENKO Valentīns Konstantīna d., priekšnieks, Baltijas robežapsardzības apg., PSKP, Rīga, 103. Ventspils vēlēšanu apgabals.

GARAJEVS Igors

GAVARS Jānis Aloiza d., galv. redaktors, LTV Informatīvo raidījumu redakcija, PSKP, Rīga, 152. Cesvaines vēlēšanu apgabals.

GAVRILOVS Mihails Mihaila d., vec. pasniedzējs, LU, PSKP, Rīga, 58. Rīgas vēlēšanu apgabals.

GEIDĀNS Imants Uļjana d., laboratorijas vadītājs, r/a «Laukceltnieks» tehniskais centrs. —, Jelgava, 82. Jelgavas vēlēšanu apgabals.

GEIGE Ilmārs Eduarda d., grupas vadītājs, «Komunālprojekts» Ventspils kompleksās proj. nodaļa, PSKP, Ventspils. 200. Tārgales vēlēšanu apgabals.

GERASIMOVS Vjačeslavs Mihaila d., plāna ekon. nod. priekšnieks, Baltijas dzelzceļa Rīgas nodaļa, PSKP, Rīga, 35. Rīgas vēlēšanu apgabals.

GODMANIS Ivars Teodora d., fiziķis, LU, —, Rīga, 139. Kuldīgas vēlēšanu apgabals.

GORBUNOVS Anatolijs Valerjana d., priekšsēdētājs, LPSR Augstākās Padomes Prezidijs, PSKP, Rīga, 170. Mārupes vēlēšanu apgabals.

GRIGORJEVS Aleksejs

GRŪBE Guntis Pētera d., galv. inženieris, p. s. «Ogre», PSKP, Ogres raj., Jumpravas c., 159. Madlienas vēlēšanu apgabals.

GRŪTUPS Andris Jūlija d., advokāts, Siguldas juridiskā konsultācija, PSKP, Rīgas raj., Inčukalns, 169. Mālpils vēlēšanu apgabals.

GULBIS Jānis Jāņa d., pasniedzējs, Rīgas 2. medicīnas skola, PSKP, Rīga, 16. Rīgas vēlēšanu apgabals.

HODAKOVSKIS Vladimirs Anatolija d., rektors, Rīgas CA inženieru institūts, PSKP, Rīga, 31. Rīgas vēlēšanu apgabals.

IVANOVS Ivans Pimana d., nodaļas vadītājs, CA 85. rūpn., PSKP, Rīga, 38. Rīgas vēlēšanu apgabals.

IVANOVS Mihails Semjona d., priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Daugavpils TDP IK, Daugavpils, PSKP, 70. Daugavpils vēlēšanu apgabals.

ĪVĀNS Dainis

JAGUPECS Jevgeņijs Nikolaja d., nodaļas vadītājs, J. Fabriciusa v. n. aviācijas skola, PSKP, Daugavpils, 78. Daugavpils vēlēšanu apgabals.

JAUNKĻAVIŅŠ Agris Kārļa d., galv. agronoms, kolhozs «Dzimtene», —, Tukums, 190. Kandavas vēlēšanu apgabals.

JUNDZIS Tālavs Edgara d., jurists, LPSR ZA Filozofijas un tiesību institūts, PSKP, Rīga, 158. Lielvārdes vēlēšanu apgabals.

JURŠEVIČS Egils-Einārs Imanta d., bērnu nod. vad., Liepājas raj. centr. slimnīca Priekulē, LSDSP, Liepājas raj. Priekule, 142. Durbes vēlēšanu apgabals.

KALNBĒRZS Viktors Konstantīna d., direktors, Traumatoloģijas un ortopēdijas ZPI, PSKP, Rīga, 104. Alūksnes vēlēšanu apgabals.

KALNIŅŠ Imants Augusta d., komponists, Latvijas mūzikas biedrības priekšsēdētājs, —, Rīga, 144. Nīcas vēlēšanu apgabals.

KĀRKLA Marija Meikula m., skolotāja. Ludzas 1. vsk., —, Ludza, 149. Kārsavas vēlēšanu apgabals.

KARLSONS Juris Georga d., galvenais konstruktors, ZA, Zin. aparātbūves apv. SKB, —, Rīga, 52. Rīgas vēlēšanu apgabals.

KEHRIS Ojārs Ērika d., katedras vadītājs, LU,—, Rīga, 25. Rīgas vēlēšanu apgabals.

KIDE Edvīns Voldemāra d., direktors, Jāņmuižas lauksaimniecības skola, PSKP, Cēsu raj. Priekuļu c., 114. Cēsu vēlēšanu apgabals.

KINNA Jānis Roberta d., priekšsēdētāja vietnieks, LTF Domes valde, —. Cēsis, 117. Līgatnes vēlēšanu apgabals.

KIRJUŠINS Jurijs

KIRŠTEINS Aleksandrs Kārļa d., ražošanas tehniskais kooperatīvs «Indekss», —, Rīga, 4. Rīgas vēlēšanu apgabals.

KLINDŽĀNS Gunārs Jāzepa d., IK priekšsēdētājs, Rēzeknes raj. TDP, Rēzekne, PSKP, 165. Kaunatas vēlēšanu apgabals.

KODOLIŅŠ Artūrs Hansa d., vec. zin. līdzstrādnieks, LPSR ZA Ekonomikas institūts, PSKP, Rīga, 167. Babītes vēlēšanu apgabals.

KOKORIŠS Viktors

KOROŠEVSKIS Pēteris Stepana d., valdes priekšsēdētājs, kolhozs «Skaista», PSKP, Krāslava, 136. Grāveru vēlēšanu apgabals.

KOSTANDA Odisejs Savelija d., skolotājs, Rīgas 69. vsk., —, Rīga, 181. Kokneses vēlēšanu apgabals.

KOSTINS Vladimirs

KOZAKEVIČA Ita

KRAMIŅŠ Atis Hugo d., programmētās vadības darbgaldu operators, r/a VEF, PSKP, Rīgas 69. Rīgas vēlēšanu apgabals.

KRASTIŅŠ Andrejs Viktora d., advokāts, Rīgas 3. juridiskā konsultācija, — , Rīga, 193. Strenču vēlēšanu apgabals.

KRASTIŅŠ Edmunds Arvīda d., aspirants, Latvijas ARK Zemkopības ZPI, —, Valmiera, 198. Kocēnu vēlēšanu apgabals.

KRASTIŅŠ Ivars Valda d., asistents, RMI, —, Jūrmala, 10. Rīgas vēlēšanu apgabals.

KRISTOVSKIS Ģirts Imanta d., priekšsēdētājs, Ventspils novada LTF, —, Ventspils, 102. Ventspils vēlēšanu apgabals.

KROLS Viktors Jāņa d., IK priekšsēdētājs, Daugavpils raj. Tautas deputātu padome, PSKP, Daugavpils, 118. Vecpils vēlēšanu apgabals.

KRŪGAĻAUŽS Pēteris Jāņa d., direktors, valsts saimniecība «Liezere», PSKP, Madonas raj. Liezeres c., 154. Varakļānu vēlēšanu apgabals.

KRŪMIŅŠ Ģirts Ādolfa d., laboratorijas priekšnieks, rūpnīcas «RAF» ZTC, —, Rīgas raj. Zvejniekciems, 5. Rīgas vēlēšanu apgabals.

KRŪMIŅŠ Jānis Imanta d., redaktora vietnieks, laikraksts «Atmoda», —, Rīga, 28. Rīgas vēlēšanu apgabals.

KRŪMIŅŠ Raimonds Gunāra d., galvenais dispečers, kolhozs «Komjaunietis», —, Stučkas raj. Kurmenes c., 182. Jaunjelgavas vēlēšanu apgabals.

KUCĀNS Larions Kirila d., ģenerāldirektors, agrokomb. sovhozs «Mirnijs», PSKP, Daugavpils, 119. Kalkunas vēlēšanu apgabals.

KURDJUMOVS Leonīds Leonīda d., direktors, RISC RRA «Agroapgāde», PSKP, Rīga, 37. Rīgas vēlēšanu apgabals.

LAGZDIŅŠ Jānis Voldemāra d., advokāts, Liepājas juridiskā konsultācija, —, Liepāja, 90. Liepājas vēlēšanu apgabals.

LAĶIS Pēteris Pētera d., katedras vadītājs LU, Rīga, 124. Gulbenes vēlēšanu apgabals.

LANGE Aleksandrs Harija d., IK priekšsēdētājs, Kuldīgas raj. TDP, Kuldīgas raj. Kurmāles c., 138. Alsungas vēlēšanu apgabals.

LAZDA Pēteris Jāņa d., priekšsēdētāja vietnieks, Tukuma rajona Tautas deputātu padome, Tukums, 189. Slampes vēlēšanu apgabals.

LEMBERGS Aivars Roberta d., IK priekšsēdētājs, Ventspils TDP, PSKP, Ventspils, 100. Ventspils vēlēšanu apgabals.

LIEPIŅŠ Kārlis Sergeja d., elektriķis, Ogres vērpšanas un trikotāžas ražošanas apvienība, 29. cehs, —, Ogre, 156. Ogres vēlēšanu apgabals.

LĪGOTNIS Andris Imanta d., advokāts, Rēzeknes juridiskā konsultācija, PSKP, Rīga, 107. Balvu vēlēšanu apgabals.

LUCĀNS Jānis Pētera d., valdes priekšsēdētājs, agrokombināts «Lādezers», PSKP, Rīgas raj., Sējas c., 145. Lēdurgas vēlēšanu apgabals.

ĻAĻINS Jurijs Andriana d., pirmais sekretārs, LKP Ļeņingradas raj. komiteja, PSKP, Rīga, 13. Rīgas vēlēšanu apgabals.

MAČTAMS Alfrēds Andreja d., valdes priekšsēdētājs, z/k «Sarkanā bāka», PSKP, Ventspils, 101. Ventspils vēlēšanu apgabals.

MAHAREVS Eduards Ivana d., priekšnieks, Civilās aviācijas AVS Centrālā ZPI, PSKP, Rīga, 33. Rīgas vēlēšanu apgabals.

MANTUĻŅIKOVS Oļegs Nikolaja d., nod. vadītājs, LKP Liepājas pils. kom., PSKP, Liepāja, 92. Liepājas vēlēšanu apgabals.

MARJAŠA Ruta Makša m., pensionāre, PSKP, Rīga, 2. Rīgas vēlēšanu apgabals.

MATVEJEVS Konstantīns

MEDNIS Sarmis Pauļa d., g. agronoms, kolh. «Komunārs», —, Gulbenes raj., Lejasciems, 126. Lizuma vēlēšanu apgabals.

MIHAILOVS Nikolajs Vasilija d., direktors, Rīgas eksperimentālā kuģu mehāniskā rūpnīca, PSKP, Rīga, 23. Rīgas vēlēšanu apgabals.

MIHAILOVS Vladimirs

MOROZĻI Grigorijs

MOVELS Igors Anatolija d., redaktors, laikraksts «Jelgavas Ziņotājs», PSKP, Jelgava, 81. Jelgavas vēlēšanu apgabals.

MUCENIEKS Visvaldis Kriša d., elektriķis — brigadieris, Jūrmalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, —, Rīga, 155. Jaunogres vēlēšanu apgabals.

MUCIŅŠ Linards Arnolda d., advokāts, Liepājas jurid. konsultācija, PSKP, Liepāja. 91. Liepājas vēlēšanu apgabals.

OZOLS Indulis Žaņa d., direktors, Latvijas PSR Veselības aizsardzības min. Darba un pārvaldes ZO centrs, —, Rīga, 6. Rīgas vēlēšanu apgabals.

PANTEĻĒJEVS Andrejs Borisa d., aspirants, LU, PSKP, Rīga, 1. Rīgas pilsētas vēlēšanu apgabals.

PERŠINS Aleksandrs

PLOTNIEKS Andris Ādama d., profesors, LU, PSKP, Rīga, 133. Kalnciema vēlēšanu apgabals.

PREINBERGS Gunārs Ādolfa d., docents, LLA, —, Jelgava, 79. Jelgavas vēlēšanu apgabals.

PRIŠČEPOVS Valērijs Fomas d., vecākais pasniedzējs, Rīgas Birjuzova v.n. politiskā Kara skola, PSKP, Rīga, 68. Rīgas vēlēšanu apgabals.

PROKOFJEVS Ivans Kaļina d., 1. sekretārs. LKP Oktobra rajona komiteja, PSKP, Rīga, 45. Rīgas vēlēšanu apgabals.

PROVIDENKO Aleksejs

PUNOVSKIS Artūrs Harija d., priekšsēdētājs, Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona TDP, PSKP, Rīga, 55. Rīgas vēlēšanu apgabals.

PUZO Andris Pāvela d., direktors, Aglonas internātskola, PSKP, Preiļu rajona Aglonas c., 162. Pelēču vēlēšanu apgabals.

RADIONOVS Galaktions

RĀZNA Stefans Pētera d., zemnieks, zemnieku saimniecība «Teikas», —, Daugavpils raj. Bebrenes c., 120. Ilūkstes vēlēšanu apgabals.

REPŠA Rolands Donāta d., inženieris, institūts «Ceļuprojekts», —, Rīga, 26. Rīgas vēlēšanu apgabals.

REPŠE Einārs Aivara d., inženieris, Latvijas PSR ZA zinātniskās aparātbūves speciālais konstruktoru birojs, —, Jelgava, 185. Sabiles vēlēšanu apgabals.

REŠETŅIKOVS Andrejs

RIKARDS Rolands Bruno d., profesors, RPI, —, Rīga, 18. Rīgas vēlēšanu apgabals.

RJABIŅINS Igors Ivana d., karavīrs, PSKP, Liepāja, 96. Liepājas vēlēšanu apgabals

RODINS Vladimirs Grigorija d., ģenerāldirektors, Daugavpils celtniecības mater. un konstr. r/a, PSKP, Daugavpils, 72. Daugavpils vēlēšanu apgabals

ROGAĻS Mihails Fjodora d., priekšnieks, Rīgas HES, PSKP, Salaspils, 172. Salaspils vēlēšanu apgabals.

ROMAŠOVS Genādijs Fjodora d., vec. pasn., S. Birjuzova Rīgas Augst. militāri pol. karaskola, PSKP, Rīga, 34. Rīgas vēlēšanu apgabals.

RUBIKS Alfrēds Pētera d., PSRS tautas deputāts, PSKP, Rīga, 24. Rīgas vēlēšanu apgabals.

SAFONOVS Anatolijs

SALĪTIS Broņislavs Ludviga d., priekšsēdētāja vietnieks zvejnieku kops. «9. Maijs», PSKP, Rīga, 51. Rīgas vēlēšanu apgabals.

SEIKSTS Antons

SEILE Anna Viļa m., direktora v. zin. darbā, Slīteres Valsts rezervāts, —, Talsu raj. Dundagas c., 183. Rojas vēlēšanu apgabals.

SELECKIS Vilis Vladislava d., žurnālists, redaktors, laikraksts «Izglītība», —, Tukums, 188. Tukuma vēlēšanu apgabals.

SILĀRS Ivars Arnolda d., ārsts, Jūrmalas pils. centrālā slimnīca, —, Rīga, 87. Jūrmalas vēlēšanu apgabals.

SIMSONS Pēteris Ermaņa d., priekšsēdētājs, Talsu raj. TDP, —, Talsu raj. Valdemārpils, 186. Talsu vēlēšanu apgabals.

SKOSTA Ludis Pētera d., padomes priekšsēdētājs, ARA «Jēkabpils», PSKP, Jēkabpils raj. Salas c., 130. Salas vēlēšanu apgabals.

SKULTE Druvis Kārļa d., 1. sekretārs. LKP Cēsu raj. kom., PSKP, Cēsu raj. Priekuļi, 116. Piebalgas vēlēšanu apgabals.

SMIRNOVS Vladimirs Nikolaja d., politpārvaldes priekšnieks, Rīgas jūras kara flotes garnizons, PSKP, Rīga, 12. Rīgas vēlēšanu apgabals.

SMOĻUKS Aleksandrs

STRAZDIŅŠ Indulis

STEFANOVIČS Viktors Andronika d., redaktora vietnieks, avīze «Padomju Latvija», PSKP, Rīga, 11. Rīgas vēlēšanu apgabals.

STEPIČEVS Mihails

STRĪĶIS Voldemārs Ernesta d., prorektors, LLA, PSKP, Jelgava, 201. Ugāles vēlēšanu apgabals.

STROGANOVS Filips

ŠAPOVALOVS Pāvels

ŠČIPCOVS Oļegs

ŠKAPARS Jānis Jāņa d., priekšsēdētājs, LTF Domes valde, —, Rīga, 146. Limbažu vēlēšanu apgabals.

ŠĻAKOTA Kazimirs

ŠPOGIS Kazimirs Albīna d., profesors, LLA, PSKP, Rīga, 163. Viļānu vēlēšanu apgabals.

ŠTEINS Valdis Voldemāra d., docents, LU, LSDSP, Rīga, 153. Ērgļu vēlēšanu apgabals.

TEIKMANIS Andris Gunāra d., priekšsēdētājs, Rīgas pilsētas Tautas deputātu padome, —, Rīga, 53. Rīgas vēlēšanu apgabals.

TETERIS Ludvigs Jāņa d., direktors, LLA māc. pētn. saimn. «Vecauce», PSKP, Dobeles raj. Auce, 121. Auces vēlēšanu apgabals.

TOMAŠŪNS Andris Imanta d., direktors, Jelgavas 4. vsk., PSKP, Jelgava, 80. Jelgavas vēlēšanu apgabals.

ULME Arvīds Jura d., prezidents, Latvijas Vides aizsardzības klubs, Latvijas zaļo partija, Rīga, 179. Saldus vēlēšanu apgabals.

ŪDRIS Ārijs Heinriha d., valdes priekšsēdētāja vietnieks, agrofirma «Ādaži», PSKP, Rīgas raj. Ādažu c., 166. Ādažu vēlēšanu apgabals.

VAIVADS Jānis Kazimira d., direktora vietnieks zinātniskajā darbā, LPSR ZA Neorganiskās ķīmijas institūts, PSKP, Salaspils, 173. Salaspils vēlēšanu apgabals.

VANAGS Dainis Elmāra d., direktors. Griķu deviņgadīgā skola, —, Bauskas raj. Ceraukstes c., 111. Iecavas vēlēšanu apgabals.

VIDAVSKIS Aleksejs Antona d., IK priekšsēdētājs, Daugavpils pils. TDP, PSKP, Daugavpils, 71. Daugavpils vēlēšanu apgabals.

VULFSONS Mavriks

ZAĻETAJEVS Sergejs Pāvela d., vad. konstruktors, Latvijas ZA Fizikas institūta SKB, —, Rīga, 21. Rīgas vēlēšanu apgabals.

ZAŠCERINSKIS Jevģēnijs Jāzepa d., direktors, ARA «Dobele», p/s «Bērze», PSKP, Dobeles raj. Bērzes c., 123. Krimūnu vēlēšanu apgabals.


ZATULIVITERS Vladimirs


ZEILE Valentīna Boļeslava m., docente, LU, —, Rīga, 160. Preiļu vēlēšanu apgabals.

ZELTKALNE Brigita Eduarda m., vec. redaktore, Latvijas TV, PSKP, Rīga, 140. Skrundas vēlēšanu apgabals.

ZIEDIŅŠ Ziedonis Pētera d., valdes priekšsēdētājs, kolh. «Skaņaiskalns», —, Valmieras raj. Skaņkalnes c., 197. Mazsalacas vēlēšanu apgabals.

ZIEDONIS Imants Jāņa d., priekšsēdētājs, LKF, PSKP, Rīga, 180. Stučkas vēlēšanu apgabals.

ZOTOVS Aleksejs Vladimira d., garīdznieks, Svētās-Trīsvienības baznīca, —, Rīga, 30. Rīgas vēlēšanu apgabals.

ŽARKOVS Vladimirs Vitālija d., pirmais sekretārs, LKP Daugavpils pils. komiteja, PSKP, Daugavpils, 74. Daugavpils vēlēšanu apgabals.

ŽDANOKA Tatjana Arkādija m., docente, LU, PSKP, Rīga, 40. Rīgas vēlēšanu apgabals.

ŽUKS Alberts