Barikādes. Latvijas mīlestības grāmata (2001)

No Barikadopēdija

Šī lapa ir par grāmatu.


Barikades.-Latvijas-milestibas-gramata-500.jpg


UDK 94(474.3)(082) Ba 642


Izdevējs: 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātais sabiedriskais fonds. Fonda prezidents Renārs Zaļais.
Adrese: Krāmu ielā 3, Rīgā, LV-1050. Tālr. 67213525.
Sastādītājs un redaktors Viktors Daugmalis.
Datorgrafiķis Ivars Bērziņš.
Vāku noformējumā izmantoti Gunāra Bindes un Haralda Šmita ("Stera", Hamburga) fotoattēli.
Grāmata izdota saskaņā ar Barikāžu desmitgades sagaidīšanas un atzīmēšanas plānu, kā arī, pateicoties LR Kultūras ministrijas, Kultūrkapitāla fonda un a/s "Lattelekom" atbalstam.
ISBN 9984-19-196-6 (papīra formātā)
© 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātais sabiedriskais fonds. Pārpublicēts ar atļauju.Raksti: