1988

No Barikadopēdija

Janvāris

 • 1. janvāris — M. Gorbačova apsveikums padomju tautai (vairāk...)
 • 1. janvāris — Izcilā latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 125. dzimšanas diena (vairāk...)
 • 7. janvāris — Kafejnīcas «Flora» bēres Rīgā, Ļeņina  ielā 35 (vairāk...)
 • 9. janvāris — «Lauku Avīzes» (tagad «Latvijas Avīze») iznākšana  
 • 9. janvāris — Latvijas PSR otrais kolhoznieku kongress (vairāk...)
 • 14. janvāris — Arturs Snips iesāk diskusiju par Oktobra monumenta celtniecības nepieciešamību Republikas laukumā (vairāk...)
 • 15. janvāris — Rīgā notiek republikas partijas, padomju, saimnieciskā, arodbiedrību un komjaunatnes aktīva sanāksme, kurā izskata iedzīvotāju internacionālās un patriotiskās audzināšanas pilnveidošanas jautājumus (vairāk...)
 • 15. janvāris — Latvijas  TV raidījums «Risinājumu meklējot» par V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas grāmatu likteni (vairāk...)
 • 15. janvāris — Ar savu pirmo rakstu "Padomju Jaunatnē" politikā ienāk jauna personība - Dzintars Ābiķis (vairāk...)
 • 16. janvāris — Rīgā notiek Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnums, kas apspriež LKP CK biroja pārskatu par darbu pārkārtošanās vadīšanā republikā (vairāk...)
 • 23. janvāris — Latvijas PSR DOSAAF III kongress (vairāk...)
 • 28. janvāris — Latvijas PSR Ministru Padomes lēmums par V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēku (vairāk...)
 • 29. janvāris — Latvijas PSR Ministru Padome veic izmaiņas likumdošanā, lai privātpersonām neļautu izdot periodiskos izdevumus izplatīšanas nolūkā  
 • 30. janvāris — «Helsinki-86» iesniedz memorandu LKP CK ar prasībām veikt iekšpolitiskās reformas un ievērot latviešu tautas nacionālās intereses (vairāk...)
 • 30. janvāris — Sāk darbu TV programma «Labvakar» (vairāk...)
 • 30. janvāris — «Padomju Jaunatne», runājot par aktuālajiem politiskajiem procesiem Albānijā, lieto vārdu "atmoda" ironiskā nozīmē. 30. martā vārds "atmoda" jaunā nozīmē parādās Normunda Beļska dzejā – "Uguns ceļš – tā ir mūsu atmoda, lai tā nāk, lai ar rītu nāk". 1988. gada 13. aprīlī Elita Veidemane formulē jēdzienu: "Cilvēku domāšanas un iedrošināšanās atmoda". 1988. gada 8. oktobrī akadēmiķis Jānis Stradiņš formulē jēdzienu "Trešā atmoda" (vairāk...)

Februāris

 • 8. februāris — M. Gorbačova paziņojums attiecībā uz Afganistānu (vairāk...)
 • 11. februāris — UBA (Baltijas Apelācijas apvienība — United Baltic Apeal) un BATUN (Baltiešu apelācija Apvienotajām Nācijām — Baltic Appeal to the United Nations) piedalās ANO Cilvēktiesību komisijas sēdē Ženēvā un pārrunās par padomju okupāciju, cilvēktiesībām un citiem jautājumiem, kas skar Baltijas Valstis  
 • 15. februāris — Nodibināts Rīgas ekoloģiskais klubs, ko vada Normunds Grostiņš (vairāk...)
 • 16. februāris — Latvijas Valsts universitātē notiek sociāli ekonomiskā konference, kurā notiek diskusija par metro celtniecību Rīgā, kas iesāk plašo kampaņu (vairāk...)
 • 17. februāris — PSKP CK plēnums par vidējās un augstākās izglītības pārkārtošanas gaitu  
 • 22. februāris — Jānis Ķipurs izcīna zelta medaļu bobslejā Kalgari Ziemas olimpiskajās spēlēs (vairāk...)

Marts

 • 10. marts — Rakstnieku savienība izveido Personības kulta upuru literārās piemiņas komisiju un Reabilitācijas komisiju (vairāk...)
 • 12. marts — «Padomju Jaunatnē» tiek izteikts priekšlikums 25. martā nolikt ziedus pie Mātes Latvijas (vairāk...)
 • 13. marts — Avīze «Sovetskaja Rossija» publicē Ņinas Andrejevas rakstu «Nevaru atkāpties no principiem»  
 • 23. marts — Rakstnieku savienība izveido Staļinisma ļaundarību apzināšanas komisiju (vairāk...)
 • 24. marts — Vissavienības IV kolhoznieku kongress (vairāk...)
 • 25. marts — Ziedu nolikšana pie Mātes Latvijas (vairāk...)
 • 26. marts — Viļņas izdevniecība «Mokslas» laidusi klajā Alvīda Butka un Alberta Sarkaņa sastādīto «Lietuviešu — latviešu valodas ceļvedi» (vairāk...)

Aprīlis

 • 13. aprīlis — Sākas Igaunijas Tautas frontes organizēšanās (vairāk...)
 • 14. aprīlis — Latvijas PSR Augstākās Padomes sesija par republikānisko pārvaldes orgānu darbības pilnveidošanu  
 • 19. aprīlis — Cilvēktiesību cīnītāja Gunāra Astras bēres II Meža kapos. Pavadītāju tūkstoši kapu aizber ar rokām (vairāk...)
 • 19. aprīlis — Mākslas dienas-88  
 • 22. aprīlis — Viena no pēdējām oficiālajām ziedu nolikšanām pie Vladimira Iļjiča Ļeņina pieminekļa Rīgā (vairāk...)
 • 24. aprīlis — Pirmais skaistuma konkurss pēckara gados — Mis Rīga, kurā uzvar Sintija Jenerte (vairāk...)
 • 26. aprīlis — Sākas LPSR Jaunatnes organizāciju komitejas (JOK) un P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Jaunatnes ekoloģiskā centra (JEC) organizētā starptautiskā jauniešu konference «Apkārtējā vide-88» jeb «EKO-88» (vairāk...)
 • 27. aprīlis — VAK mītiņš Arkādijas parkā pret metro būvi. Piedalās ap 10000 cilvēku (vairāk...)
 • 30. aprīlis — Publicēta kultūras un mākslas darbinieku vēstule sakarā ar Ņinas Andrejevas rakstu «Nevaru atkāpties no principiem» (vairāk...)
 • 30. aprīlis — ALA 37. kongress apstiprina ALA nacionālpolitiskās darbības mērķus un prioritātes līdz pat 1991. gadam  

Maijs

 • 5. maijs — Beidzas aptauja «Populārākais žurnālists» (vairāk...)
 • 5. maijs — LKP CK plēnums par darbaļaužu internacionālo un patriotisko audzināšanu (vairāk...)
 • 5. maijs — Pirmo reizi pēckara Latvijā tiek atskaņota Lūcijas Garūtas kantāte «Dievs, tava zeme deg»  
 • 5. maijs — 5. maiju padomju laikā atzīmēja kā Preses dienu (vairāk...)
 • 8. maijs — Latvijas Kultūras fonda rīkotās kapu uzkopšanas laikā aktīvistu grupa nozāģē koku alejas, ko padomju varas orgāni bija uzdevuši iestādīt, lai aizsegtu Latvijas Valsts prezidenta J. Čakstes kapa pieminekli (vairāk...)
 • 15. maijs — PSRS un Afganistānas kopīgais paziņojums par padomju karaspēka izvešanu  
 • 19. maijs — "Padomju Jaunatne" izsludina aptauju par ieteikumiem delegātu vēlēšanām uz partijas XIX Vissavienības konferencei (vairāk...)
 • 21. maijs — Eiropas Parlaments Strasbūrā izveido baltiešu grupu — komisiju, kas veicinātu pašnoteikšanās un cilvēktiesību ievērošanu okupētajās Baltijas valstīs  
 • 23. maijs — Notiek PSKP Centrālās Komitejas kārtējais plēnums, kas izskata jautājumu par PSKP CK tēžu projektu partijas XIX Vissavienības konferencei. Ziņojumu nolasīja PSKP CK ģenerālsekretārs M. Gorbačovs (vairāk...)
 • 26. maijs — Latvijas PSR Augstākā Padome apstiprina nolikumu par sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanas un norises kārtību (vairāk...)
 • 27. maijs — "Padomju Jaunatne" publicē skandalozu strādnieka Andra Eglīša vēstuli, kur pirmo reizi kritizēta LKP CK un aizstāvēta grupa «Helsinki-86». Raksta ietekmē tika pārcelts sākums LKP CK plēnumam (vairāk...)
 • 28. maijs — LKP CK plēnums, kurā ievēl delegātus partijas XIX Vissavienības konferencei (vairāk...)
 • 29. maijs — ASV prezidenta Ronalda Reigana oficiālā vizīte PSRS (vairāk...)

Jūnijs

 • 1. jūnijs — Radošo Savienību Plēnums 1. un 2. jūnijā, 1988 (vairāk...)
 • 3. jūnijs — "Padomju Jaunatne" publicē rakstu par atomelektrostaciju Latvijā (vairāk...)
 • 3. jūnijs — Organizējas Lietuvas pārbūves kustība «Sajūdis»  
 • 14. jūnijs — Mītiņš pie LKP CK Politiskās izglītības nama (tagad — Kongresu nama) 1941. gada 14. jūnijā nelikumīgi represēto un bojā gājušo piemiņai un gājiens uz Brīvības pieminekli. Mītiņu vada "Padomju Jaunatnes" redaktors Andrejs Cīrulis. Pirmo reizi pēckara gados Rīgā Konstantīns Pupurs nes sarkanbaltsarkano karogu (vairāk...)
 • 14. jūnijs — ASV Kongress 14. jūniju atkal izsludinājis par Baltijas brīvības dienu  
 • 16. jūnijs — Vairāk nekā 80 pareizticīgo baznīcās dažādu tautību Latvijas ticīgie slāvu un latviešu valodās ar svinīgu pateicības dievkalpojumu atzīmē tūkstošgadi kopš kristietības pieņemšanas Krievijā (vairāk...)
 • 17. jūnijs — Masu manifestācija Dziesmusvētku estrādē Tallinā  
 • 18. jūnijs — LKP CK plēnums par politisko situāciju republikā (vairāk...)
 • 22. jūnijs — Žurnālistu protesta sanāksme Preses namā A. Gorbunova atbalstam. V. Avotiņš nolasa iniciatīvas grupas vēstuli dibināt Tautas fronti (vairāk...)
 • 23. jūnijs — Atsākas Līgo svētku svinēšana (vairāk...)
 • 24. jūnijs — 50 000 cilvēku liela manifestācija no Viļņas uz Maskavu pavada PSKP XIX konferences delegātus  
 • 26. jūnijs — Taškentā milicija un specializētā karaspēka vienības izklīdina 20 tūkstošus demonstrantu — Krimas tatāru, kas bija pulcējušies sakarā ar valsts komisijas 1988. gada 9. jūnija paziņojumu (vairāk...)
 • 27. jūnijs — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijā izveido darba grupu, kam jāveic sabiedriskās domas pētīšana un jāizstrādā ieteikumi, kā atbalstīt jaunu patriotisku kustību pārbūves veicināšanai. Grupu vada Valentīna Klibiķe un tajā ietilpst Māris Baidekalns, Andrejs Cīrulis, Iļja Gerčikovs un Jānis Stradiņš (vairāk...)
 • 28. jūnijs — PSKP XIX Vissavienības konference (vairāk...)

Jūlijs

 • 7. jūlijs — Publicēti Jāņa Stradiņa un Ilmāra Latkovska raksti par sarkanbaltsarkano karogu (vairāk...)
 • 8. jūlijs — Pirmā publiskā vēsturnieku diskusija par 1940. gada notikumiem Rīgā (vairāk...)
 • 10. jūlijs — Latvijas Nacionālās Neatkarības kustības (LNNK) dibināšanas sapulce Rīgā, Arkādijas parkā (vairāk...)
 • 10. jūlijs — Starptautiskais folkloras festivāls «BALTICA»  
 • 10. jūlijs — Iznāk pirmais LATNIA «Informatīvais Ziņotājs»  
 • 11. jūlijs — Pirmā Latvijas TV tiešraide «Televīzijas diskusiju klubs» no Āgenskalna studijas, kuras laikā tika apspriesta ideja par Tautas Demokrātisko fronti (vairāk...)
 • 11. jūlijs — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nodibina Darba grupu priekšlikumu izskatīšanai par Latvijas PSR Konstitūcijas un citu republikas likumdošanas aktu pilnveidošanu sabiedrības demokratizācijas jautājumos, kuras sastāvā tika izveidota arī apakšgrupa nacionālās (kultūrvēsturiskās) simbolikas problēmu izpētei. (vairāk...)
 • 13. jūlijs — Pirmais raksts presē ("Padomju Jaunatne") par Tautas Demokrātisko fronti (vairāk...)
 • 14. jūlijs — Laikrakstā "Sovetskaja molodež" publicēts aicinājums veidot Tautas Demokrātisko fronti  
 • 16. jūlijs — VAK Mežaparkā organizē manifestāciju nacionālā karoga reabilitācijai  
 • 19. jūlijs — "Padomju Jaunatne" publicē aicinājumu veidot Latvijas Tautas fronti (vairāk...)
 • 21. jūlijs — Oficiālajā demonstrācijā Komjaunatnes krastmalā, kas veltīta Latvijas PSR proklamēšanas gadadienai 1940. gadā, ierodas VAK kontrdemonstrācija ar savu kolonu un sēru lentām. Tribīnēs — visa LKP CK vadība un valdības vadītāji. A. Gorbunovam — melna kaklasaite  
 • 21. jūlijs — «Padomju Jaunatne» publicē pirmo lasītāju vēstuļu apkopojumu par Tautas fronti un Marju Lauristinas rakstu par Igaunijas Tautas frontes darbības virzieniem (vairāk...)
 • 26. jūlijs — Jānis Peters "Padomju Jaunatnē" aicina sasaukt Latvijas Demokrātiskās Kustības dibināšanas kongresu (vairāk...)
 • 27. jūlijs — Pēc Rīgas Darba kolektīvu padomes un LPSR jaunatnes organizāciju komitejas iniciatīvas notiek sabiedrības pārstāvju tikšanās, lai sāktu veidot pārbūves atbalstītāju sabiedrisko kustību  
 • 28. jūlijs — PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēts par sapulcēm, mītiņiem, ielas gājieniem un demonstrācijām  
 • 29. jūlijs — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Dekrēts par atbildību par sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju noteiktās organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu  
 • 29. jūlijs — Mākslinieku savienībā notiek pirmā LTF organizēšanas aktīvistu sanāksme  
 • 29. jūlijs — PSKP CK plēnums (vairāk...)
 • 29. jūlijs — Tiek ierosināta krimināllieta pret Modri Lujānu «par apzināti nepatiesu izdomājumu izplatīšanu par partijas un valsts vadītājiem» (vairāk...)
 • 29. jūlijs — Tiek Publicēta Radošo savienību Kultūras padomes atklātā vēstule Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas pirmajam sekretāram Borisam Pugo, Latvijas PSR Augstākās Padomes priekšsēdētājam akadēmiķim Aleksandram Drīzulim par aktuālām pārbūves problēmām Latvijā (vairāk...)

Augusts

 • 3. augusts — Latvijas TV tiešraide «Televīzijas diskusiju klubs» no Āgenskalna studijas par Tautas Demokrātisko fronti, kuras laikā skatītājiem pirmo reizi bija iespējams zvanīt raidījuma laikā  
 • 8. augusts — PSKP CK sekretāra A. Jakovļeva vizīte Rīgā (vairāk...)
 • 9. augusts — "Padomju Jaunatne" publicē pirmo paziņojumu, ka darbu sācis LTF koordinācijas centrs Mākslinieku savienībā  
 • 16. augusts — Milicija aiztur "Padomju Jaunatnes" korespondentu Arni Šablovski, kas gatavoja reportāžu par neatļautu demonstrāciju  
 • 16. augusts — Republikas partijas aktīva sanāksme par izglītības jautājumiem  
 • 16. augusts — Tiek publicēts Latvijas PSR ekonomiskās un sociālās attīstības koncepcijas laika posmam līdz 2005. gadam projekts  
 • 20. augusts — Tiek publicēta Baltijas republiku vēsturnieku apaļā galda saruna par 1940. gadu «Tā bija izvēle par labu padomju varai»  
 • 23. augusts — "Padomju Jaunatne" pirmo reizi Latvijā publicē Molotova-Rībentropa pakta slepeno pielikumu tekstu, pārpublicējot no Igaunijas KP CK laikraksta «Rahva Hääl» (vairāk...)
 • 23. augusts — Pie Brīvības pieminekļa notiek liels mītiņš, kas organizēts pēc Sabiedrisko klubu padomes iniciatīvas  
 • 23. augusts — Z. Liepiņa un M. Zālītes rokoperas «Lāčplēsis» pirmizrāde  
 • 23. augusts — Plašas latviešu demonstrācijas ASV Molotova — Rībentropa pakta parakstīšanas 49. gadadienā. Par demonstrācijām raksta lielākajos ASV laikrakstos, piemēram, The New York Times, The Washington Post, Washington Times, Los Angeles Times utt.  
 • 24. augusts — Rīgas piena kombinātā svin somu spāru svētkus. Pabeigts svarīgs posms rekonstrukcijā, ko firma «Finn-stroj» veic kopīgi ar padomju speciālistiem (vairāk...)
 • 26. augusts — Ugunsdzēsējs Jānis Gustsons, gatavojot specializēto tehniku restaurācijas darbiem, izmanto iespēju un noliek ziedus Brīvības pieminekļa augšējā daļā – pie Brīvības tēla kājām. Par «patvaļīgu ugunsdzēsības tehnikas izmantošanu un politisko tuvredzību» Jāni Gustsonu no darba atbrīvo  
 • 27. augusts — "Padomju Jaunatne" pirmo reizi pēckara gados laicīgajā presē publicē ordinēta garīdznieka publicistisku rakstu (mācītāja, teoloģijas maģistra Jura Rubeņa raksts «Kāds ceļš ved uz dievnamu?») (vairāk...)
 • 27. augusts — Tiek nodibināta Vides aizsardzības kluba (VAK) filiāle ārzemēs (ASV), kas atbalsta VAK darbību Latvijā — dabas piesārņošanas problēmu risināšanu  
 • 28. augusts — Ļeņingradā notiek starpreģionālā Tautas frontes un masu demokrātisko kustību pārstāvju tikšanās (vairāk...)
 • 29. augusts — LKP CK darba grupa A. Gorbunova vadībā izskata jautājumus, kas iniciēti Radošo savienību 1. un 2. jūnija plēnumā  
 • 29. augusts — Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāra A. Gorbunova vadībā notur sēdi darba grupa, kas izskata Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes paplašinātajā plēnumā izteiktos priekšlikumus par republikas sociāli ekonomiskās, kultūras un sabiedriski politiskās dzīves tālāku attīstību (vairāk...)
 • 30. augusts — "Padomju Jaunatne" publicē akadēmiķes Ainas Blinkenas rakstu «Par latviešu valodas statusu — esošo un vēlamo». Lasītāji tiek aicināti savas vēstules sūtīt LPSR Augstākās Padomes Prezidija Juridiskajai daļai vai "Padomju Jaunatnes" redakcijai (vairāk...)
 • 30. augusts — Radošo savienību kultūras padomes paplašinātajā sēdē izveido LTF dibināšanas kongresa rīcības komiteju un pieņem lēmumus 8. un 9. oktobrī sasaukt Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresu, bet 7. oktobrī rīkot tautas koncertmītiņu Mežaparkā  
 • 31. augusts — LĻKJS CK birojs izskata jautājumu par nacionālo simboliku un pieņem pozitīvu lēmumu  

Septembris

 • 1. septembris — Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas 1. sēde (vairāk...)
 • 2. septembris — "Padomju Jaunatne" publicē paziņojumu par LTF dibināšanas kongresu (vairāk...)
 • 3. septembris — "Padomju Jaunatne" publicē Jāņa Petera rakstu «Es ticu veselīgajiem spēkiem» (vairāk...)
 • 3. septembris — VAK rīko ekoloģisku manifestāciju Baltijas jūras krastā  
 • 6. septembris — Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas 2. sēde (vairāk...)
 • 7. septembris — LĻKJS CK publicē savas darba grupas (akadēmiķa A. Kalniņa vadībā) izstrādāto modeli Latvijas PSR saimnieciskās vadīšanas pārbūves vispārīgajam modelim (republikas saimnieciskajam aprēķinam) (vairāk...)
 • 8. septembris — «Padomju Jaunatne» publicē LTF programmas projektu. (vairāk...)
 • 8. septembris — LNNK padome pieņem pamatnostādnes jautājumā par Latvijas Republikas statusu  
 • 9. septembris — «Padomju Jaunatne» publicē LTF statūtu projektu. (vairāk...)
 • 10. septembris — Mežaparkā tiek nodibināta Neformālā Tautas fronte (NTF) (vairāk...)
 • 11. septembris — Notiek LTF Cēsu rajona organizācijas dibināšanas konference (vairāk...)
 • 13. septembris — Radošo Savienību Kultūras padomes atklāta vēstule Latvijas PSR Augstākajai padomes valsts valodas jautājumā  
 • 13. septembris — Latvijas PSR prokurora J.Dzenīša vēstule LKP CK otrajam sekretāram V.Soboļevam par Latvijas Tautas frontes dibināšanas nevēlamību (vairāk...)
 • 14. septembris — LĻKJS CK birojs aicina Latvijas PSR Augstāko tiesu krimināli nesodīt Modri Lujānu (vairāk...)
 • 14. septembris — Presē sākas diskusija, kādiem turpmāk jābūt Dziesmu svētkiem (vairāk...)
 • 14. septembris — Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas 3. sēde (vairāk...)
 • 16. septembris — Tiek atjaunota Latvijas ārstu biedrība (vairāk...)
 • 16. septembris — «Padomju Jaunatne» pirmo reizi publicē informāciju par gudrona ezeru Inčukalnā (vairāk...)
 • 17. septembris — Notiek LTF Tukuma rajona nodaļas dibināšanas konference (vairāk...)
 • 17. septembris — Notiek LTF Balvu rajona organizācijas dibināšanas konference (vairāk...)
 • 20. septembris — LTF dibināšanas kongresa rīcības komiteja beidz atbalsta grupu reģistrāciju pārstāvībai kongresā un nosaka delegātu pārstāvības normas  
 • 21. septembris — Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas 4. sēde (vairāk...)
 • 23. septembris — "Padomju Jaunatne" no «Sovetskaja Latvija» pārpublicē inženiera V. Iļjina rakstu «Šķēršļi ceļā uz patiesību», kas izsauc lielu rezonansi sabiedrībā (vairāk...)
 • 23. septembris — "Padomju Jaunatne" publicē Latvijas Tautas frontes koordinācijas centra un republikas radošo savienību Kultūras padomes Aicinājumu Latvijas Padomju sociālistiskās republikas iedzīvotājiem — latviešiem, lietuviešiem un krieviem, ebrejiem, ukraiņiem, baltkrieviem un poļiem, igauņiem un lībiešiem, čigāniem — visiem, visiem! (vairāk...)
 • 23. septembris — Raiņa akadēmiskajā Dailes teātrī notiek Andreja Pumpura eposa «Lāčplēsis» svinību noslēguma sarīkojums. Pirmo reizi publiskā pasākumā bija atļauts runāt profesorei Vairai Vīķei-Freibergai. Pirmo reizi Padomju Latvijā, publikai kājās stāvot un klātesot LKP CK biroja locekļiem, tiek nodziedāta tautas lūgšana «Dievs, svētī Latviju!». Ilgstošā klusuma pauze kļūst par patstāvīgu tradīciju  
 • 23. septembris — Tiek publicēta "Padomju Jaunatnes" redakcijas darbinieku atklāta vēstule LKP Centrālajai Komitejai un LPSR Žurnālistu savienībai sakarā ar laikraksta «Sovetskaja Latvija» redakcijas rīcību, kurinot starpnacionālo naidu (vairāk...)
 • 23. septembris — Vakarā LKP CK otrais sekretārs V. Soboļevs pieprasa LĻKJS CK pirmajam sekretāram I. Priedītim apturēt "Padomju Jaunatnes" nākošās dienas numura iespiešanu un tirāžu iznīcināt. I. Priedītis spiedienam nepakļaujas  
 • 23. septembris — Pirmais starptautiskais kinoforums «Arsenāls»  
 • 23. septembris — Tbilisi notiek ceturtā Čatokvas konference (vairāk...)
 • 25. septembris — Ukraiņu kultūras biedrības «Dnipro» dibināšanas sanāksme  
 • 25. septembris — Rīgā, Latvijas PSR Valsts plāna komitejas Plānošanas zinātniskas pētniecības institūtā, notiek Lietuvas, Latvijas un Igaunijas Padomju Sociālistisko Republiku speciālistu apspriede jautājumā par jauna republiku un reģionu sociāli ekonomiskas attīstības modeļa izstrādāšanu (vairāk...)
 • 27. septembris — "Padomju Jaunatne" sāk publicēt Jāņa Škapara apjomīgo pētījumu par tautas garīgās pretošanās kustību «Vācietis un viņa laiks» (vairāk...)
 • 27. septembris — LKP CK Politiskās izglītības namā notiek Arta Pabrika un Gunta Štāmera organizētā diskusija «Nacionālā valstiskuma idejas attīstība Latvijā līdz 1917. gada Oktobra revolūcijai»  
 • 28. septembris — Akadēmiķa Jāņa Stradiņa raksts «Tautas simbolikas lietā. Lielo tautas aptauju noslēdzot», kurā analizētas "Padomju Jaunatnes" lasītāju 11.177 vēstules ar 123.066 parakstiem (vairāk...)
 • 29. septembris — Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidija lēmums par kultūrvēsturiskās simbolikas izmantošanu, ar kuru atļauts lietot sarkanbaltsarkano karogu un tradicionālos kultūrvēsturiskos simbolus (vairāk...)
 • 29. septembris — Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidija lēmums par latviešu valodas statusu (vairāk...)
 • 30. septembris — Beidzas M. Lujāna tiesas prāva. Pirmais politiskais process LPSR, kurā apsūdzētais tiek attaisnots (vairāk...)
 • 30. septembris — PSKP CK plēnums. Plašas kadru maiņas. PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs A. Gromiko dodas pensijā, par PSKP CK Partijas kontroles komitejas priekšsēdētāju apstiprina B. Pugo (vairāk...)
 • 30. septembris — Tiek publicēti «Saskaņotie republikas saimnieciskā aprēķina pamatprincipi»  
 • 30. septembris — Tallinā sākas Igaunijas Tautas frontes dibināšanas kongress (vairāk...)

Oktobris

 • 1. oktobris — PSRS Augstākās Padomes ārkārtējā sesija par PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju ievēl PSKP CK ģenerālsekretāru Mihailu Gorbačovu  
 • 1. oktobris — Pabeigts manuskripts jaunas Latvijas PSR vēstures grāmatai skolām un Latvijas vēstures 4. klases programmai. Komisijas vadītājs - Odisejs Kostanda (vairāk...)
 • 2. oktobris — LNNK aicinājums sakarā ar Baltijas valstu okupāciju 1940. gadā  
 • 2. oktobris — Radošo savienību kultūras padomes un LTF dibināšanas kongresa rīcības komitejas kopīga vēstule LKP CK plēnumam un M. Gorbačovam, kurā A. Gorbunovs un A. Čepānis tiek ieteikti LKP CK pirmā sekretāra amatam (Jāpārbauda!)  
 • 4. oktobris — LKP CK plēnums. Borisa Pugo atbrīvošana no LKP CK pirmā sekretāra pienākumiem sakarā ar pāreju darbā uz PSKP CK. Par LKP CK pirmo sekretāru ievēl Jāni Vagri (vairāk...)
 • 5. oktobris — Akadēmiķes Ainas Blinkenas raksts «Latviešu valodai — valsts valodas statusu», kurā tiek analizētas "Padomju Jaunatnes" lasītāju 8.213 vēstules ar 307.875 parakstiem (vairāk...)
 • 5. oktobris — Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja locekļi tiekas ar Latvijas PSR radošo savienību kultūras padomes un topošās tautas kustības organizācijas komitejas pārstāvjiem (vairāk...)
 • 6. oktobris — Latvijas PSR Augstākās Padomes sesija, kurā par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju ievēl A. Gorbunovu un par Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāju ieceļ V. E. Bresi. Izskata jautājumu par valsts valodas statusa piešķiršanu latviešu valodai (vairāk...)
 • 7. oktobris — Iznāk LTF informācijas biļetena «Atmoda» pirmais numurs latviešu un krievu valodā  
 • 7. oktobris — Tautas manifestācija «Par tiesisku valsti Latvijā" Mežaparkā (vairāk...)
 • 8. oktobris — LTF I kongress. Par LTF priekšsēdētāju ievēl Daini Īvānu (vairāk...)
 • 9. oktobris — Pēc 29 gadu pārtraukuma Doma baznīcā notiek aizlūgums, kas veltīts LTF kongresam (vairāk...)
 • 10. oktobris — LKP un LTF vadītāju kopīga preses konference  
 • 13. oktobris — LKP CK biroja sēdē izskata jautājumu par Latvijas Tautas fronti un LTF dibināšanas kongresu (vairāk...)
 • 13. oktobris — LPSR Prokuratūrā tiek ierosināta krimināllieta un sākta izmeklēšana par virsnieku nogalināšanu Litenē 1941. gada jūnijā un jūlijā  
 • 14. oktobris — LĻKJS CK plēnums, kas apsveic Latvijas Tautas fronti un Daini Īvānu  
 • 14. oktobris — Baltiešu pārstāvji ierodas uz pārrunām Baltajā namā, lai noskaidrotu atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, kādēļ PSRS tik daudziem baltiešiem liedz ieceļošanas vīzas  
 • 15. oktobris — LTF Domes pārstāvju tikšanās ar ASV konsulu Ļeņingradā Tomasu Maertenu (vairāk...)
 • 15. oktobris — Tiek publicēta Latvijas Tautas frontes Programma (vairāk...)
 • 15. oktobris — Izveidota darba grupa priekšlikumu sagatavošanai, lai izveidotu memoriālu personības kulta perioda nepamatoto represiju upuru piemiņas godināšanai. Darba grupas priekšsēdētājs ir rakstnieks M. Birze, bet viņa vietnieki — Latvijas PSR Arhitektu savienības valdes priekšsēdētājs G. Asaris un Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks A. Barkāns (vairāk...)
 • 17. oktobris — Maskavā, Padomju Kultūras fonda organizētajā Mazo tautu apspriedē Latviju pārstāv lībieši (vairāk...)
 • 18. oktobris — "Padomju Jaunatne" sāk publicēt Jāņa Siliņa apjomīgo apceri «Kārlis Zāle»  
 • 18. oktobris — Publicēts iniciatīvas grupas aicinājums sasaukt Latvijas Tautu forumu (vairāk...)
 • 19. oktobris — Tiek publicētas sešpadsmit LTF rezolūcijas  
 • 19. oktobris — Tiek publicēti Latvijas Tautas frontes Statūti  
 • 19. oktobris — Tallinā, ar automobili «Moskvič» iebraucot pretējā braukšanas joslā, avārijā cieš viens no Internacionālās kustības koordinācijas padomes locekļiem, nākamais PSRS tautas deputāts Jevgeņijs Kogans. (vairāk...)
 • 20. oktobris — Aļģirds Brazausks kļūst par Lietuvas KP CK pirmo sekretāru  
 • 22. oktobris — Lietuvas pārbūves kustības «Sajūdis» dibināšanas kongress  
 • 22. oktobris — LTF Domes pirmā sēde. Ievēlē 13 cilvēku valdi, nodibina 18 komitejas, apstiprina lektoru grupu. Par Domes atbildīgo sekretāri ievēlē Sandru Kalnieti, par valdes priekšsēdētāju — Jāni Škaparu  
 • 22. oktobris — Publicēts PSRS likuma projekts «Par PSRS Konstitūcijas grozījumiem un papildinājumiem» un «Par PSRS tautas deputātu vēlēšanām» (Jāpārbauda!)  
 • 25. oktobris — LKP CK plēnums par partijas darba pilnveidošanu un aparāta reorganizāciju. Par LKP CK sekretāru ievēl Ivaru Ķezberu  
 • 25. oktobris — Sākas Kārļa Zāles 100. gadadienas svinības (vairāk...)
 • 26. oktobris — Pie Preses nama notiek LPSR V. Lāča Valsts bibliotēku darbinieku un studentu pikets pret specfondiem  
 • 26. oktobris — Kultūras darbinieku «Atklātā vēstule latgaliešiem»  
 • 26. oktobris — Latvijas Tautas frontes Domes paziņojums «Pret mēģinājumiem destabilizēt politisko situāciju republikā» (vairāk...)
 • 26. oktobris — LKF aktualizē jautājumu par Rīgas pilsētas ielu nosaukumu nomaiņu (vairāk...)
 • 27. oktobris — "Padomju Jaunatne" sāk publicēt Ingas Helmanes un Viļa Krūmiņa apceri «Laika pakāpienus skaitot» (vairāk...)
 • 28. oktobris — Tēlnieka Kārļa Zāles 100. dzimšanas diena (vairāk...)
 • 30. oktobris — Latvijas Ebreju kultūras biedrības dibināšana  

Novembris

 • 1. novembris — LKP CK Politiskās izglītības namā notiek otrā diskusija par Latvijas nacionālā valstiskuma izveidošanos 1918.-1920. gados  
 • 1. novembris — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs lūdz republikas tautas deputātus, pilsoņus, darba kolektīvus, sabiedriskās organizācijas un masu informācijas līdzekļus paziņot savus priekšlikumus un piezīmes sakarā ar PSRS likumu projektiem par PSRS Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem un par PSRS tautas deputātu vēlēšanām (vairāk...)
 • 3. novembris — J. Vagra un A. Gorbunova tikšanās ar LTF vadību  
 • 3. novembris — Latvijas PSR Radošo savienību plēnums (vairāk...)
 • 3. novembris — LTF Domes valdes paziņojums par veidu, kā LTF biedri un atbalstītāji piedalīsies demonstrācijā Daugavmalā, kas veltīta Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 71. gadadienai (vairāk...)
 • 3. novembris — Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 71. gadadienas demonstrācijā LTF biedri un atbalstītāji piedalās ar īpašiem lozungiem, kas veltīti pārbūvei un atdzimšanai  
 • 4. novembris — LTF Domes otrā sēde. Pieņem lēmumu, ka likumprojekti «Par PSRS Konstitūcijas grozījumiem un papildinājumiem» un «Par PSRS tautas deputātu vēlēšanām» nav pieņemami. Sākas parakstu vākšana Domes lēmuma atbalstam (vairāk...)
 • 4. novembris — Latvijas Vēstures muzejā atklāj izstādi «Latvija starp diviem pasaules kariem»  
 • 5. novembris — NSDG izstrādā plānu sadarbībai starp uzņēmumiem ASV un dažādiem saimnieciskiem uzņēmumiem okupētajā Latvijā, lai veicinātu Latvijas ekonomisko uzplaukumu, ar noteikumu, ka tie nedrīkst: a) atbalstīt okupantu intereses un apdraudēt vietējo ekoloģiju, b) veicināt darbaspēka ieplūšanu no vietām ārpus Latvijas un kavēt viensētu attīstību  
 • 6. novembris — Atjaunota Latvijas Poļu kultūras biedrība (vairāk...)
 • 7. novembris — "Padomju Jaunatne" publicē V. I. Ļeņina «Dekrētu par mieru», kurā formulēts jēdziens «aneksija»  
 • 8. novembris — LTF, ITF un «Sajūdis» vadītāji nosūta vēstuli M. Gorbačovam ar lūgumu tikties, lai iepazīstinātu viņu sabiedrisko kustību viedokli par likumprojektiem «Par PSRS Konstitūcijas grozījumiem un papildinājumiem» un «Par PSRS tautas deputātu vēlēšanām» (vairāk...)
 • 8. novembris — LTF, ITF un «Sajūdis» vadītāju pirmā tikšanās. (vairāk...)
 • 11. novembris — Ē. Valters un A. Bels paceļ sarkanbaltsarkano karogu Rīgas pils Svētā Gara tornī (vairāk...)
 • 11. novembris — Lāčplēša dienas pirmās svinības Daugavmalā  
 • 11. novembris — Latvijas Igauņu biedrības atjaunošana (vairāk...)
 • 11. novembris — PSKP CK sekretāra V. Medvedeva vizīte Latvijā (vairāk...)
 • 11. novembris — R. Pauls iecelts par Latvijas PSR Valsts kultūras komitejas priekšsēdētāju  
 • 11. novembris — «Padomju Jaunatne» publicē pozitīvu rakstu par nākošo Latvijas valsts prezidentu Andri Bērziņu (vairāk...)
 • 14. novembris — LKP CK birojs, izskatot jautājumus par PSRS likumu projektiem par PSRS Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem un par PSRS tautas deputātu vēlēšanām, asi kritizē laikrakstu «Padomju Jaunatne», raidījumu "Labvakar" un Latvijas PSR Valsts televīzijas un radioraidījumu komiteju (vairāk...)
 • 16. novembris — Igaunijas PSR Augstākā Padome pieņem «Deklarāciju par Igaunijas PSR suverenitāti»  
 • 17. novembris — LTF pārstāvji iesniedz PSRS Augstākajā padomē 647 555 parakstus par labojumiem PSRS likuma projektā «Par PSRS Konstitūcijas grozījuma-un papildinājumiem» un «Par PSRS tautas deputātu vēlēšanām». (vairāk...)
 • 17. novembris — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs pieņem lēmumu sakarā ar PSRS likumu projektiem «Par PSRS Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem» un «Par PSRS tautas deputātu vēlēšanām» (vairāk...)
 • 18. novembris — Ziedu nolikšana Meža kapos un Brāļu kapos. Mītiņš pie Brīvības pieminekļa. Latvijas dibināšanai veltītas svinības Nacionālajā teātrī  
 • 18. novembris — A. Gorbunovs un D. Īvāns Maskavā tiekas ar PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja pirmo vietnieku A. Lukjanovu, kur tiek runāts par LTF, PSRS Konstitūcijas grozījumiem un PSRS Tautas deputātu vēlēšanām (vairāk...)
 • 19. novembris — Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) atjaunošana  
 • 19. novembris — LTF Domes trešā sēde, kurā aicina LPSR AP sesijā pieņemt deklarāciju par LPSR suverenitāti.  
 • 20. novembris — Latviešu un vācu kultūras biedrības dibināšana  
 • 20. novembris — Latvijas Moldāvu un rumāņu kultūras biedrības dibināšana  
 • 22. novembris — Latvijas PSR Augstākās Padomes 10. sesija par republikas budžetu, PSRS Konstitūcijas grozījumiem. Sēdē vēl netiek izskatīts jautājumu par suverenitāti (vairāk...)
 • 22. novembris — Par LTF Domes valdes priekšsēdētāju ievēl Arnoldu Klotiņu  
 • 23. novembris — Publicēts Latvijas PSR Tautu foruma sarīkošanas organizācijas komitejas paziņojums par foruma organizēšanu (vairāk...)
 • 26. novembris — Azerbaidžāņu biedrības «Draudzība» dibināšana  
 • 26. novembris — Daugavmalā notiek LTF organizēta tautas manifestācija «Par tiesisku valsti un demokratizāciju» (vairāk...)
 • 26. novembris — Lībiešu Kultūras savienības atjaunošana  
 • 26. novembris — Manifestācijas «Par tiesisku valsti un demokratizāciju» notiek Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā un Armēnijā  
 • 26. novembris — PSRS Augstākā Padome pasludina «Deklarāciju par Igaunijas PSR suverenitāti» par antikonstitucionālu  
 • 27. novembris — Baltkrievu kultūras biedrības «Svitanak» dibināšana  
 • 27. novembris — Krimas tatāru kultūrizglītojošās biedrības «Vatan» dibināšana  
 • 27. novembris — Latvijas Lietuviešu kultūras biedrība atjaunošana (vairāk...)
 • 27. novembris — Latvijas Tatāru kultūras biedrības «Idel» dibināšana (vairāk...)
 • 27. novembris — Latvijas Zinātnieku savienības dibināšana  
 • 29. novembris — PSRS Augstākās Padomes sesija, kurā tiek pieņemts lēmums par PSRS tautas deputātu vēlēšanām (vairāk...)
 • 30. novembris — Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas (LNKBA) dibināšanas konferences orgkomitejas sēde  

Decembris

 • 1. decembris — LOK ģenerālā asambleja  
 • 2. decembris — LKP Rīgas pilsētas organizācijas XXIV konference. Par partijas Rīgas pilsētas komitejas sekretāru ievēlēts I. Daudišs  
 • 2. decembris — Par laikraksta «Rīgas Balss» redaktoru apstiprināts Jānis Mozulis (vairāk...)
 • 3. decembris — Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas dibināšana  
 • 3. decembris — Valdis Šteins «Padomju Jaunatnē» publicē plašu rakstu par jaunu Latvijas administratīvo dalījumu nākotnē (vairāk...)
 • 7. decembris — Armēnijā notiek postoša zemestrīce. Glābšanas darbos un postījumu seku likvidēšanā piedalās arī daudzi cilvēki no Latvijas. Sākas palīdzības vākšana zemestrīcē cietušajiem  
 • 9. decembris — Publicēta Latgales kultūras biedrības programma (vairāk...)
 • 10. decembris — ALA ārkārtas kongress Vašingtonā. Piedalās LTF pārstāvji S. Kalniete un E. Inkēns  
 • 10. decembris — Latvijas Tautu forums (vairāk...)
 • 14. decembris — Publicēts Latvijas PSR darbaļaužu Internacionālās frontes darbības galveno virzienu deklarācijas projekts (vairāk...)
 • 16. decembris — Iznāk LTF laikraksta «Atmoda» pirmais numurs  
 • 17. decembris — "Padomju Jaunatne" publicē KPFSR Tautas Komisāru Padomes dekrētu par Padomju Latvijas neatkarības atzīšanu 1918. gada 22. decembrī, ko parakstījis V. I. Ļeņins  
 • 18. decembris — LTF Domes ceturtā sēde, kurā tiek nolemts izstrādāt Savienības līguma projektu  
 • 21. decembris — Latvijas PSR Tieslietu ministrijā tiek reģistrēti LTF Statūti  
 • 21. decembris — Par LTF Domes valdes priekšsēdētāju ievēl Valdi Šteinu  
 • 22. decembris — Māra Steina vadībā darbu sāk LTF republikāniskais vēlēšanu koordinācijas centrs, kas organizē PSRS tautas deputātu vēlēšanu kampaņu Latvijā (vairāk...)
 • 24. decembris — Pirmo reizi atklāti tiek svinēti Ziemassvētki (vairāk...)
 • 25. decembris — Pie Preses nama notiek sniega skulptūru festivāls „Kangars-88” (vairāk...)
 • 26. decembris — Interfrontes preses centrā Rīgā, Padomju bulvārī 2, Latvijas Jūras kuģniecības konferenču zālē notiek preses konference sakarā ar Interfrontes dibināšanas kongresu (vairāk...)
 • 27. decembris — LKP CK biroja paplašinātajā sēdē tiek nosaukti PSRS tautas deputātu kandidāti no Komunistiskās partijas  
 • 27. decembris — Publicēts Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lēmuma projekts par darba grupas izveidošanu Latvijas PSR Konstitūcijas jaunās redakcijas un vēlēšanu likuma projekta izstrādāšanai  
 • 29. decembris — "Padomju Jaunatne" iesāk publicēt Alberta Liepas plašu publikāciju turpinājumos «Svešās zemēs, svešu tautu vidū» par latviešiem ārzemēs  
 • 29. decembris — Latvijas PSR Ministru Padomes lēmums Nr. 435 «Par pasākumiem Latvijas PSR Augstākās Padomes 1988. gada 6. oktobra lēmuma «Par latviešu valodas statusu» izpildei» (Publicēts "Padomju Jaunatnē" 1989. gada 25. aprīlī)  
 • 30. decembris — LPSR prokurora J. Dzenīša protests pret LTF Statūtu reģistrēšanu