Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nodibina Darba grupu priekšlikumu izskatīšanai par Latvijas PSR Konstitūcijas un citu republikas likumdošanas aktu pilnveidošanu sabiedrības demokratizācijas jautājumos, kuras sastāvā...

No Barikadopēdija
Datums: 1988/07/11

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nodibina Darba grupu priekšlikumu izskatīšanai par Latvijas PSR Konstitūcijas un citu republikas likumdošanas aktu pilnveidošanu sabiedrības demokratizācijas jautājumos, kuras sastāvā tika izveidota arī apakšgrupa nacionālās (kultūrvēsturiskās) simbolikas problēmu izpētei.


Raksti par šo notikumu