E1988050501

No Barikadopēdija
Datums: 1988/05/05

LKP CK plēnums par darbaļaužu internacionālo un patriotisko audzināšanu