Publicēts Latvijas PSR darbaļaužu Internacionālās frontes darbības galveno virzienu deklarācijas projekts

No Barikadopēdija
Datums: 1988/12/14

Publicēts Latvijas PSR darbaļaužu Internacionālās frontes darbības galveno virzienu deklarācijas projekts