Šī diena Trešās atmodas vēsturē

No Barikadopēdija

Satura rādītājs

23. novembris

23.11.1990 — PSRS AP sēdē prezidentam tiek piešķirtas ārkārtējas pilnvaras, pasludinot ārkārtējo stāvokli Lasīt vēl>>

23.11.1988 — Publicēts Latvijas PSR Tautu foruma sarīkošanas organizācijas komitejas paziņojums par foruma organizēšanu Lasīt vēl>>

23.11.1987 — Latvijas PSR «darbaļaužu delegācijas» brauciens uz Maskavu, ASV vēstniecību

22. novembris

22.11.1991 — Francijas banka atdod Latvijai 50 gadus glabāto zeltu

22.11.1990 — Maskavā notiek KPFSR un LR vadītāju tikšanās un konsultācijas Lasīt vēl>>

22.11.1988 — Par LTF Domes valdes priekšsēdētāju ievēl Arnoldu Klotiņu

22.11.1988 — Latvijas PSR Augstākās Padomes 10. sesija par republikas budžetu, PSRS Konstitūcijas grozījumiem. Sēdē atsakās izskatīt jautājumu par suverenitāti Lasīt vēl>>

21. novembris

21.11.1990 — Maskavā I. Godmanis un KPFSR Ministru Padomes priekšsēdētājs I. Silajevs noslēdz līgumu par savstarpējām piegādēm ārpus t. s. centra regulējošās ietekmes un pieņem ekonomisku komunikē, kurā polemizē ar PSRS prezidenta un Augstākās Padomes viedokli jautājumā par republiku suverenitāti

21.11.1990 — LR Augstākā Padome nosūta M. Gorbačovam notu, ar kuru aicina pārtraukt militāru iejaukšanos Latvijas iekšējās lietās un izvest Rīgā dislocētās OMON vienības Lasīt vēl>>

21.11.1990 — LR AP pieņem likumu par zemes reformu LR lauku apvidos

21.11.1990 — Iznāk avīzes «Diena» pirmais numurs

21.11.1990 — Baltijas valstu padome pieņem aicinājumu PSRS Augstākajai Padomei, kurā atsakās pievienoties savienības līgumam, bet ir gatavas noslēgt līgumus ar padomju republikām par politiskajām attiecībām un ekonomisko sadarbību

21.11.1987 — Sākas "Padomju Jaunatnes" un Latvijas TV akcija V. Lāča Latvijas PSR Valsts Bibliotēkas grāmatu glābšanai. Iniciatīvas autori - Andrejs Cīrulis un Inta Lehmusa - Briede. Tiek ielikts faktiskais pamatakmens Gaismas pilij Lasīt vēl>>

20. novembris

20.11.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome veic izmaiņas 1991. gada 15. oktobra likumā par LR pilsoņu tiesību atjaunošanu tiem LR pilsoņiem un viņu pēcnācējiem, kas Latvijas okupācijas laikā pieņēmuši citas valsts pilsonību

20.11.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās

20.11.1990 — PSRS Augstākā Padome pieņem aicinājumu LR AP atcelt lēmumu «Par īpašas nozīmes milicijas vienības un PSRS Bruņoto spēku noziedzīgās darbības nepieļaujamību Latvijas Republikas teritorijā» Lasīt vēl>>

20.11.1990 — LR Augstākā Padome pieņem likumu par Uzņēmumu reģistru

20.11.1988 — Latvijas Moldāvu un rumāņu kultūras biedrības dibināšana

20.11.1988 — Latviešu un vācu kultūras biedrības dibināšana

19. novembris

19.11.1991 — Notiek Pasaules brīvo latviešu apvienības pirmā sēde Latvijā

19.11.1991 — Augstākajā Padomē sašķeļas LTF frakcija un izveidojas frakcija "Satversme"

19.11.1990 — Sakarā ar PSRS protestu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pārstāvji netiek pielaisti Eiropas Drošības un sadarbības apspriedes (EDSA) konferencē Parīzē Lasīt vēl>>

19.11.1990 — PSRS Ministru Padomes priekšsēdētājs izdod rīkojumu pārveidot Latvijā izvietotos Vissavienības uzņēmumus par akciju sabiedrībām

19.11.1990 — Dailes teātra 70. gadadienas svinības

19.11.1988 — LTF Domes trešā sēde, kurā aicina LPSR AP sesijā pieņemt deklarāciju par LPSR suverenitāti.

19.11.1988 — Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) atjaunošana

18. novembris

18.11.1990 — Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku pasākumi

18.11.1989 — Latvijas sūtniecības vadītājs Vašingtonā A. Dinsbergs saņem apsveikumu valsts svētkos no ASV valsts sekretāra Dž. Beikera

18.11.1989 — Latvijas Republikas proklamēšanas dienā Daugavmalā notiek Vislatvijas manifestācija "Par neatkarīgu Latvijā", kurā piedalās vairāk nekā pusmiljons cilvēku. Tiek pieņemta vēstule M. Gorbačovam un Dž. Bušam, kā arī Memorands PSRS tautas deputātiem Lasīt vēl>>

18.11.1988 — Ziedu nolikšana Meža kapos un Brāļu kapos. Mītiņš pie Brīvības pieminekļa. Latvijas dibināšanai veltītas svinības Nacionālajā teātrī

18.11.1988 — A. Gorbunovs un D. Īvāns Maskavā tiekas ar PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja pirmo vietnieku A. Lukjanovu, kur tiek runāts par LTF, PSRS Konstitūcijas grozījumiem un PSRS Tautas deputātu vēlēšanām Lasīt vēl>>

18.11.1987 — Divi latviešu jaunieši, iecementējuši kājas 500 mārciņu smagos bluķos, pie Padomju Savienības vēstniecības ASV, protestēja pret ASV okupāciju, saucot: «Brīvību Baltijas valstīm! Brīvību Latvijai!»

18.11.1987 — Darbaļaužu mītiņš Strēlnieku laukumā Latvijas PSR atbalstam

18.11.1987 — Baltijas kara apgabala karaspēks aplenc Brīvības pieminekli, lai nepieļautu ziedu nolikšanu u.c. akcijas

17. novembris

17.11.1990 — M. Gorbačovs atkārtoti aicina A. Gorbunovu un I. Godmani noslēgt savienības līgumu, bet pēc atteikuma saņemšanas sāk ekonomisko blokādi

17.11.1988 — LTF pārstāvji iesniedz PSRS Augstākajā padomē 647 555 parakstus par labojumiem PSRS likuma projektā «Par PSRS Konstitūcijas grozījuma-un papildinājumiem» un «Par PSRS tautas deputātu vēlēšanām».

16. novembris

16.11.1990 — PSRS prezidents M. Gorbačovs savā runā Augstākās padomes sesijā nosoda Latvijas Augstākās padomes lēmumu par karaspēka daļu apgādes pārtraukšanu un norāda, ka jāsauc pie atbildības tās republikas, kuru dēļ Vissavienības fondos nenonāk pārtika, nauda un patēriņa preces. Galvenās vaininieces esot Baltijas valstis. Gorbačovs norāda, ka līdz jaunā savienības līguma parakstīšanai jāpasludina moratorijs visiem strīdiem, jāatgriežas pie PSRS Konstitūcijas un likumiem. Gorbačovam savā runā oponē Anatolijs Gorbunovs

16.11.1988 — Igaunijas PSR Augstākā Padome pieņem «Deklarāciju par Igaunijas PSR suverenitāti»

16.11.1987 — Latvijas PSR Augstākās Padomes deputātu grupa ASV vēstniecībā Maskavā nodod Protesta paziņojumu. ASV vēstniecības otrais sekretārs Tomass Grehems paziņo, ka ASV valdība nav atzinusi Baltijas valstu iekļaušanu PSRS sastāvā

14. novembris

14.11.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem lēmumu par sevišķās nozīmes milicijas vienības un PSRS bruņoto spēku noziedzīgās darbības nepieļaujamību Latvijas teritorijā, uzdodot Ministru padomei un vietējām pašvaldībām pārtraukt jebkuru PSRS armijas vienību un PSKP organizāciju sociālo un materiālo apgādi, kamēr netiks sāktas sarunas ar PSRS par padomu bruņoto spēku statusu Latvijā Lasīt vēl>>

14.11.1989 — Sākas diskusijas par neatkarīgas naudas sistēmas ieviešanu Latvijā

14.11.1988 — LKP CK birojs, izskatot jautājumus par PSRS likumu projektiem par PSRS Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem un par PSRS tautas deputātu vēlēšanām, asi kritizē laikrakstu «Padomju Jaunatne», raidījumu "Labvakar" un Latvijas PSR Valsts televīzijas un radioraidījumu komiteju Lasīt vēl>>

13. novembris

13.11.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu "Par LR ministrijām", līdz ar to mainās ministru skaits un struktūra, kā arī tiek izveidota Aizsardzības ministrija

13.11.1989 — PSRS Augstākās Padomes otrajā sesijā uzstājas J. Peters un A. Gorbunovs

13.11.1987 — LPSR Augstākās Padomes paziņojums "Par melīgajiem izdomājumiem par Padomju Latviju un ASV Kongresa locekļu rupjo provokatorisko iejaukšanos mūsu republikas lietās» Lasīt vēl>>

11. novembris

11.11.1990 — Lāčplēša dienas piemiņas pasākumi

11.11.1990 — Džūkstē atklāj un iesvēta pieminekli latviešu leģionāriem

11.11.1989 — Tiek izveidota Konstitucionālā tiesa

11.11.1989 — pirmo reizi oficiāli tiek atzīmēta Lāčplēša diena — LTF un LNNK rīkotas svinības pie Brīvības pieminekļa, Brāļu kapos un Daugavmalā

11.11.1989 — LPSR Augstākā Padome pieņem pagaidu nolikumu par PSRS tiesību un likumu stāšanos spēkā un atcelšanu Latvijā

11.11.1989 — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu «Par LPSR tautas deputātu vēlēšanām»

11.11.1989 — Latvijas PSR Augstākās Padomes 1939./40. gadu notikumu izmeklēšanas komisija sniedz ziņojumu, kurā norāda, ka Hitlera un Staļina pakta rezultātā Latvija tika okupēta un anektēta. Latvijas Saeimas 1940. gada 21. jūlija deklarācija par Latvijas iestāšanos PSRS sastāvā un PSRS Augstākās padomes 1940. gada 5. augusta likums par Latvijas uzņemšanu PSRS tiek pasludināti par nelikumīgi kopš to pieņemšanas brīža

11.11.1988 — R. Pauls iecelts par Latvijas PSR Valsts kultūras komitejas priekšsēdētāju

11.11.1988 — PSKP CK sekretāra V. Medvedeva vizīte Latvijā Lasīt vēl>>

11.11.1988 — Latvijas Igauņu biedrības atjaunošana Lasīt vēl>>

11.11.1988 — Lāčplēša dienas pirmās svinības Daugavmalā

11.11.1988 — Ē. Valters un A. Bels paceļ sarkanbaltsarkano karogu Rīgas pils Svētā Gara tornī

10. novembris

10.11.1990 — Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvji noraida PSRS Ministru Padomes priekšlikumu parakstīt Savienības līgumu. Priekšlikums tiek izteikts ultimatīvā formā, draudot, ka vairāk netiks piešķirta valūta izejvielu un plaša patēriņa preču iegādei, bet enerģētiskie resursi tiks pārdoti tikai par valūtu un Baltijas valstīm būs jāsamaksā daļa PSRS ārējā parāda

10.11.1989 — PSRS Augstākā Padome pieņem lēmumu, ka Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Azerbaidžānas lēmumi par republikas likumu prioritāti ir pretrunā ar PSRS Konstitūciju un tādēļ ir spēkā neesoši

10.11.1989 — LPSR pieņem likumu, ar kuru Jāņu diena, Ziemassvētki un 18. novembris—Latvijas Republikas proklamēšanas diena tiek atzīti par valsts svētku dienām, bet 11. novembris—Lāčplēša diena (Varoņu piemiņas diena) — par vēstures atceres dienu

10.11.1989 — LPSR Augstākā Padome nolemj izdarīt grozījumu konstitūcijā, ieviešot alternatīvo dienestu, tas notiek pirmo reizi PSRS

9. novembris

09.11.1990 — Jūrmalā OMON uzbrūk municipālajai policijai partijas komitejas ēkas pārņemšanas laikā

09.11.1989 — Krīt Berlīnes mūris

8. novembris

08.11.1991 — Tiek izveidota konsultatīva starpparlamentu institūcija — Baltijas asambleja

08.11.1991 — Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmums par brīvo cenu noteikšanu autobenzīnam un dīzeļdegvielai

08.11.1990 — Latvijā ievēlēto PSRS tautas deputātu grupa pieņem aicinājumu PSRS tautas deputātiem un vēlētājiem par savu pozīciju ceturtajā kongresā, atbalstot demokrātiskos procesus ceļā uz Latvijas brīvību un neatkarību Lasīt vēl>>

08.11.1988 — LTF, ITF un «Sajūdis» vadītāju pirmā tikšanās. Lasīt vēl>>

08.11.1988 — LTF, ITF un «Sajūdis» vadītāji nosūta vēstuli M. Gorbačovam ar lūgumu tikties, lai iepazīstinātu viņu sabiedrisko kustību viedokli par likumprojektiem «Par PSRS Konstitūcijas grozījumiem un papildinājumiem» un «Par PSRS tautas deputātu vēlēšanām» Lasīt vēl>>

7. novembris

07.11.1990 — Rīgā notiek PSRS armijas parāde. Omonieši uz Preses nama jumta paceļ sarkano karogu

07.11.1989 — Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 72. gadadiena

07.11.1988 — "Padomju Jaunatne" publicē V. I. Ļeņina «Dekrētu par mieru», kurā formulēts jēdziens «aneksija»

07.11.1987 — Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadiena

6. novembris

06.11.1988 — Atjaunota Latvijas Poļu kultūras biedrība Lasīt vēl>>

5. novembris

05.11.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu «Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā», likumu «Par pašvaldību īpašumā esošo tirdzniecības sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu mazo objektu privatizāciju», kā arī pieņem lēmumu «Par PSRS Aizsardzības ministrijas, robežaizsardzības karaspēka un iekšlietu karaspēka pārziņā esošā nekustamā īpašuma pārņemšanu Latvijas Republikas īpašumā»

05.11.1989 — Pēc triju republiku sieviešu kustību ierosinājuma Latvijā, Lietuvā un Igaunijā vienlaicīgi notiek aizlūgums par Baltijas atbrīvošanu no militārisma

05.11.1988 — NSDG izstrādā plānu sadarbībai starp uzņēmumiem ASV un dažādiem saimnieciskiem uzņēmumiem okupētajā Latvijā, lai veicinātu Latvijas ekonomisko uzplaukumu, ar noteikumu, ka tie nedrīkst: a) atbalstīt okupantu intereses un apdraudēt vietējo ekoloģiju, b) veicināt darbaspēka ieplūšanu no vietām ārpus Latvijas un kavēt viensētu attīstību

05.11.1987 — PSRS Ministru Padomes lēmums par Daugavpils HES celtniecības pārtraukšanu

05.11.1986 — EDSA laikā vairāk nekā 500 baltiešu piedalās demonstrācijā pie Sv. Stefana katedrāles pret Baltijas valstu okupāciju

4. novembris

04.11.1988 — LTF Domes otrā sēde. Pieņem lēmumu, ka likumprojekti «Par PSRS Konstitūcijas grozījumiem un papildinājumiem» un «Par PSRS tautas deputātu vēlēšanām» nav pieņemami. Sākas parakstu vākšana Domes lēmuma atbalstam Lasīt vēl>>

04.11.1988 — Latvijas Vēstures muzejā atklāj izstādi «Latvija starp diviem pasaules kariem»

04.11.1986 — EDSA 3. izvērtēšanas sanāksmē Vīnē, Austrijā, PBLA pārstāvji apmeklē visu valstu delegācijas un iesniedz speciāli sagatavotos memorandus, atgādinot par brīvības prasību deklarācijām un padomju pārkāpumiem okupētajā Latvijā. PBLA priekšsēdis Dr. O. Pavlovskis bija oficiālās ASV delegācijas loceklis. Baltieši demonstrēja pie Operas nama. Baltic World Council (BWC) savā preses konferencē aicina Padomju Savienību izbeigt Baltijas valstu okupāciju un to rusifikāciju, kā arī pauž bažas par latviešu tautas izdzīvošanas spēju padomju varas apstākļos

3. novembris

03.11.1990 — Preses nama darbinieku protesta vēstule pret laikraksta «Diena» izdošanu

03.11.1989 — LTF otrā sasaukuma Domes otrajā sēdē noraida likumprojektu «Par LPSR prezidenta vēlēšanām», aicina LPSR AP pieņemt likumu par alternatīvo dienestu, izveido LTF komitejas un apstiprina to vadītājus

03.11.1988 — LTF Domes valdes paziņojums par veidu, kā LTF biedri un atbalstītāji piedalīsies demonstrācijā Daugavmalā, kas veltīta Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 71. gadadienai Lasīt vēl>>

03.11.1988 — Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 71. gadadienas demonstrācijā LTF biedri un atbalstītāji piedalās ar īpašiem lozungiem, kas veltīti pārbūvei un atdzimšanai

03.11.1988 — Latvijas PSR Radošo savienību plēnums Lasīt vēl>>

03.11.1988 — J. Vagra un A. Gorbunova tikšanās ar LTF vadību

2. novembris

02.11.1990 — OMON uzbrūk Preses namam, apšauda policijas mašīnu un terorizē Preses nama darbiniekus

02.11.1990 — ALA gadskārtējā politiskajā seminārā Ārlingtonā plāno sadarbību starp Latvijas valdību un organizācijām (Latvijas sūtniecību ASV, ALA un PBLA). Kā Latvijas valdības pārstāvji piedalās Latvijas Republikas AP priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Krastiņš un ekonomikas ministra vietnieks Andris Gūtmanis, kā arī ASV valdības pārstāvji

1. novembris

01.11.1988 — LKP CK Politiskās izglītības namā notiek otrā diskusija par Latvijas nacionālā valstiskuma izveidošanos 1918.-1920. gados

01.11.1988 — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs lūdz republikas tautas deputātus, pilsoņus, darba kolektīvus, sabiedriskās organizācijas un masu informācijas līdzekļus paziņot savus priekšlikumus un piezīmes sakarā ar PSRS likumu projektiem par PSRS Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem un par PSRS tautas deputātu vēlēšanām Lasīt vēl>>

31. oktobris

31.10.1990 — «Latvijas Jaunatne» pirmo reizi padomju presē publicē Skrundas radiolokatora attēlu

30. oktobris

30.10.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumus "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" un "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem"

30.10.1989 — Politieslodzīto dienā Maskavā «Memoriāla» organizētajā dzīvajā ķēdē apjož VDK mītni Ļubjankā. «Melnās beretes» protestētājus sit ar milzīgu zvērību

30.10.1988 — Latvijas Ebreju kultūras biedrības dibināšana

28. oktobris

28.10.1990 — Traģiskā nāvē iet bojā Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputāte Ita Kozakeviča

28.10.1989 — Tiek publicēts «1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens» Lasīt vēl>>

28.10.1988 — Tēlnieka Kārļa Zāles 100. dzimšanas diena

28.10.1987 — LKP CK rīkota kultūras un mākslas darbinieku konference «Lielais Oktobris un mūsdienas». Pamatreferātu lasa LKP CK sekretārs A. Gorbunovs

27. oktobris

27.10.1990 — Pārskatītas benzīna izsniegšanas normas valsts autotransportam, aizliegums ar benzīnu uzpildīt personiskās automašīnas paliek spēkā

27.10.1989 — Pieņemts vēsturisks Rīgas pilsētas izpildkomitejas lēmums, ar ko iesākās Rīgas pilsētu ielu pārdēvēšana

27.10.1988 — "Padomju Jaunatne" sāk publicēt Ingas Helmanes un Viļa Krūmiņa apceri «Laika pakāpienus skaitot»

26. oktobris

26.10.1988 — Pie Preses nama notiek LPSR V. Lāča Valsts bibliotēku darbinieku un studentu pikets pret specfondiem

26.10.1988 — LKF aktualizē jautājumu par Rīgas pilsētas ielu nosaukumu nomaiņu

26.10.1988 — Latvijas Tautas frontes Domes paziņojums «Pret mēģinājumiem destabilizēt politisko situāciju republikā» Lasīt vēl>>

26.10.1988 — Kultūras darbinieku «Atklātā vēstule latgaliešiem»

25. oktobris

25.10.1988 — LKP CK plēnums par partijas darba pilnveidošanu un aparāta reorganizāciju. Par LKP CK sekretāru ievēl Ivaru Ķezberu

25.10.1985 — Vairāk nekā 100 ASV latviešu organizāciju pārstāvju piedalās ALA rīkotajā politisko akciju trīs dienu seminārā Vašingtonā, lai labāk iepazītos ar apstākļiem Latvijā un nospraustu prioritātes nākotnes darbam. Kā lektori piedalās eksperti PSRS jautājumos. Galvenais runātājs - ASV prezidenta palīgs Komunikāciju nodaļā Patriks Buhanans (Patrick Buchanan)

24. oktobris

24.10.1991 — Baltijas valstu sociālās nodrošināšanas un darba ministri noslēdz līgumu par kopīgu darba tirgu

24.10.1990 — Sākas azerbaidžāņu kultūras festivāls «Baku dienas Rīgā»

24.10.1990 — PSRS Ministru Padomes priekšsēdētājs N. Rižkovs telegrammā I. Godmanim pieprasa ieskaitīt PSKP CK kontā 4,7 miljonus rubļu, kas ieskaitīti Latvijas Laikrakstu un žurnālu izdevniecības kontā

24.10.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem paziņojumu par attieksmi pret PSRS Ministru Padomes 1990. gada 19. oktobra lēmumu par Vissavienības uzņēmumu pārveidošanu akciju sabiedrībā, jo runa var būt tikai par uzņēmumu atrašanos PSRS administratīvajā pakļautībā, bet ne īpašumā. Augstākā Padome pieņem lēmumu izsludināt moratoriju valsts īpašuma patvaļīgai privatizācijai, to atdodot, pārdodot vai iznomājot fiziskām un juridiskām personām

24.10.1987 — VAK mītiņš «Par tīru gaisu» no laukuma VEF Kultūras nama priekšā tiek pārcelts uz pils zāli

23. oktobris

23.10.1990 — Tiek publicēts Latvijas Republikas Augstākās Padomes paziņojums sakarā ar karaspēka parādi 7. novembrī

23.10.1990 — No vizītes Kanādā atgriezies Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieks A. Krastiņš

23.10.1987 — Notiek trešais ALA organizētais Nacionālpolitiskais seminārs Vašingtonā ar vairāk nekā 100 dalībniekiem — dažādo latviešu centrālo organizāciju un ASV valdības pārstāvjiem

22. oktobris

22.10.1988 — Publicēts PSRS likuma projekts «Par PSRS Konstitūcijas grozījumiem un papildinājumiem» un «Par PSRS tautas deputātu vēlēšanām» (Jāpārbauda!)

22.10.1988 — LTF Domes pirmā sēde. Ievēlē 13 cilvēku valdi, nodibina 18 komitejas, apstiprina lektoru grupu. Par Domes atbildīgo sekretāri ievēlē Sandru Kalnieti, par valdes priekšsēdētāju — Jāni Škaparu

22.10.1988 — Lietuvas pārbūves kustības «Sajūdis» dibināšanas kongress

21. oktobris

21.10.1987 — Publicēts Latvija Kultūras fonda priekšsēdētāja Imanta Ziedoņa aicinājums, kurā paziņots par LKF Daugavas, Jukuma Vācieša piemiņas un Spīdolas fondu nodibināšanu

21.10.1987 — PSKP CK plēnums par gatavošanos Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 70. gadadienai

20. oktobris

20.10.1990 — Kultūras ministrija un TV Panorāma rīko kopīgu akciju "Latviešu tauta savai operai", vācot ziedojumus Nacionālās operas rekonstrukcijai un restaurācijai

20.10.1989 — Latvijas Nacionālās neatkarības kustības Padomes valdes publicē paziņojumu, kurā kategoriski iebilst pret Latvijas PSR prezidenta vēlēšanām Lasīt vēl>>

20.10.1989 — ALA rīko Nacionālpolitisku semināru par darbu Latvijas nākotnes labā. Seminārā piedalījās arī LTF domes priekšsēdētaja vietnieks Ivars Godmanis. ALA organizē viņam tikšanos ar dažādiem ASV valdības pārstāvjiem, kuri vēlreiz apliecina, ka ASV neatzīst Baltijas valstu okupāciju

20.10.1988 — Aļģirds Brazausks kļūst par Lietuvas KP CK pirmo sekretāru

19. oktobris

19.10.1989 — Tiek publicēts likumprojekts «Par LPSR prezidenta vēlēšanām»

19.10.1989 — Notiek triju Baltijas republiku ministru padomju priekšsēdētāju tikšanās

19.10.1989 — Maskavā nodibināta PSRS tautas deputātu Baltijas parlamentāriešu grupa Lasīt vēl>>

19.10.1988 — Tiek publicēti Latvijas Tautas frontes Statūti

19.10.1988 — Tiek publicētas sešpadsmit LTF rezolūcijas

19.10.1988 — Tallinā, ar automobili «Moskvič» iebraucot pretējā braukšanas joslā, avārijā cieš viens no Internacionālās kustības koordinācijas padomes locekļiem, nākamais PSRS tautas deputāts Jevgeņijs Kogans. Lasīt vēl>>

18. oktobris

18.10.1990 — Maskavā notiek Raiņa un Aspazijas atceres pasākumi

18.10.1990 — LJPS plēnums

18.10.1988 — Publicēts iniciatīvas grupas aicinājums sasaukt Latvijas Tautu forumu Lasīt vēl>>

18.10.1988 — "Padomju Jaunatne" sāk publicēt Jāņa Siliņa apjomīgo apceri «Kārlis Zāle»

18.10.1985 — No amata tiek atbrīvots laikraksta «Literatūra un Māksla» redaktors Jānis Škapars

17. oktobris

17.10.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem paziņojumu sakarā ar PSRS prezidenta Mihaila Gorbačova dekrētu par karaspēka parādēm 7. novembrī pilsētās, kur izvietoti kara apgabalu štābi. Tika uzsvērts, ka PSRS militārā spēka demonstrācija Latvijā ir pretrunā ar valsts suverenitāti, vērsta uz politiskās situācijas saasināšanu un vēlreiz demonstrē pasaules tautām, ka Latvija ir anektēta

17.10.1990 — Cēsīs demontēts Ļeņina piemineklis

17.10.1989 — Latvijas jaunatnes laikraksts "Sovetskaja molodež" ir vienīgā avīze PSRS, kam pa telefonu tiek nodiktēts Borisa Jeļcina paziņojums presei un citiem masu informācijas līdzekļiem sakarā ar viņa nomelnošanas kampaņu Lasīt vēl>>

17.10.1988 — Maskavā, Padomju Kultūras fonda organizētajā Mazo tautu apspriedē Latviju pārstāv lībieši Lasīt vēl>>

17.10.1987 — Sākas X Valodas prakses dienai veltītie pasākumi

17.10.1986 — «Literatūrā un Mākslā» publicēts D. Īvāna un A. Snipa raksts «Par Daugavas likteni domājot», kas aizsāk plašu kampaņu Daugavas aizstāvēšanai

15. oktobris

15.10.1991 — Zvērestu nodod LR Zemessargu priekšnieks Anatolijs Gorbunovs, štāba priekšnieka pienākumu izpildītājs Ģirts Valdis Kristovskis un 60 Zemessardzes štāba darbinieki un bataljonu komandieri

15.10.1991 — Latvija nodibina diplomātiskās attiecības ar PSRS

15.10.1991 — Augstākā Padome pieņem lēmumu "Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem". Tiek noteikts, ka pie Latvijas pilsoņu kopuma pieder personas, kas bija Latvijas Republikas pilsoņi uz 1940. gada 17. jūniju un viņu pēcnācēji un kas lēmuma pieņemšanas brīdī dzīvo Latvijā un piereģistrēsies līdz 1992. gada 1. jūlijam Lasīt vēl>>

15.10.1990 — PSRS prezidentam M. Gorbačovam piešķirta 1990. gada Nobela miera prēmija Lasīt vēl>>

15.10.1988 — Tiek publicēta Latvijas Tautas frontes Programma Lasīt vēl>>

15.10.1988 — LTF Domes pārstāvju tikšanās ar ASV konsulu Ļeņingradā Tomasu Maertenu Lasīt vēl>>

14. oktobris

14.10.1991 — Latvija kļūst par ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) dalībvalsti

14.10.1989 — Tiek publicēts Valsts statistikas komitejas ziņojums par Latvijas PSR iedzīvotāju nacionālo sastāvu

14.10.1989 — LTF otrā sasaukuma Domes pirmajā sēdē ievēlē valdi 21 cilvēka sastāvā. Par valdes priekšsēdētāju ievēlē J. Škaparu un par priekšsēdētāja vietniekiem J. Dineviču, S. Kalnieti, J. Kinnu

14.10.1989 — Baltijas Padomes sēdē Pērnavā tiek apspriesta politiskā situācija Baltijas republikās

14.10.1988 — LĻKJS CK plēnums, kas apsveic Latvijas Tautas fronti un Daini Īvānu

14.10.1988 — Baltiešu pārstāvji ierodas uz pārrunām Baltajā namā, lai noskaidrotu atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, kādēļ PSRS tik daudziem baltiešiem liedz ieceļošanas vīzas

14.10.1987 — Nodibināts V. I. Ļeņina PSRS Bērnu fonds

13. oktobris

13.10.1988 — LPSR Prokuratūrā tiek ierosināta krimināllieta un sākta izmeklēšana par virsnieku nogalināšanu Litenē 1941. gada jūnijā un jūlijā

13.10.1988 — LKP CK biroja sēdē izskata jautājumu par Latvijas Tautas fronti un LTF dibināšanas kongresu

12. oktobris

12.10.1989 — A. Rubika atklātā vēstule PSKP CK politbirojam, kurā asi kritizēta situācija Latvijā un LKP nespēja to kontrolēt Lasīt vēl>>

11. oktobris

11.10.1990 — LKP CK lēmums, kas uzliek par pienākumu LKP pilsētu un rajonu komitejām 1990. gada 1. novembrim pabeigt strādnieku vienību izveidi

11.10.1989 — Baltijas valstu Olimpisko komiteju asociācijas (BVOKA) izveidošana

10. oktobris

10.10.1990 — Tiek akreditēts Latvijas pagaidu pilnvarotais lietvedis Lietuvā — pirmais Latvijas diplomātiskais pārstāvis kopš Otrā pasaules kara

10.10.1989 — Sākas kandidātu izvirzīšana vietējo padomju tautas deputātu vēlēšanām

10.10.1988 — LKP un LTF vadītāju kopīga preses konference

9. oktobris

09.10.1989 — Maršals S. Ahromejevs M. Gorbačova uzdevumā LTF mītnē tiekas ar D. Īvānu un I. Godmani

09.10.1988 — Pēc 29 gadu pārtraukuma Doma baznīcā notiek aizlūgums, kas veltīts LTF kongresam

09.10.1987 — Rīgas pilsētas svētki

8. oktobris

08.10.1990 — Rīgā sākas 1. pasaules latviešu juristu kongress. Kongress uzsver, ka nepieciešams izstrādāt koncepciju par okupācijas režīma likumu atcelšanas kārtību

08.10.1988 — LTF I kongress. Par LTF priekšsēdētāju ievēl Daini Īvānu Lasīt vēl>>

08.10.1987 — LKP CK lēmums par iedzīvotāju un jaunatnes internacionālās audzināšanas darba uzlabošanu. No darba tiek atbrīvots «Literatūras un Mākslas» redaktora vietnieks Viktors Avotiņš, kurš pēc tam kļūst par žurnāla «Daugava» atbildīgo sekretāru un galvenā redaktora vietnieku

7. oktobris

07.10.1989 — LTF II kongress. Tiek pieņemta jauna programma un statūti, kas par organizācijas mērķi pasludina pilnīgu Latvijas neatkarības atjaunošanu. Kongresa darbā piedalās PBLA un citu trimdas latviešu organizāciju pārstāvji. Par LTF priekšsēdētāju atkārtoti ievēlē D. Ivānu, par LTF priekšsēdētāja vietnieku I. Godmani. Lasīt vēl>>

07.10.1988 — Tautas manifestācija «Par tiesisku valsti Latvijā" Mežaparkā Lasīt vēl>>

07.10.1988 — Iznāk LTF informācijas biļetena «Atmoda» pirmais numurs latviešu un krievu valodā

6. oktobris

06.10.1990 — LTF III kongress. Par LTF priekšsēdētāju ievēlē Romualdu Ražuku. Kongress pieņem jauno LTF programmu, kas nosaka par galveno mērķi panākt LR faktiskās neatkarības atjaunošanu

06.10.1989 — LTF Domes divpadsmitā sēde apspriež kongresa organizatoriskos un procedūras jautājumus

06.10.1989 — LPSR Augstākā Padome tautas apspriešanai nodod likumprojektu «Par Latvijas PSR prezidenta vēlēšanām».

06.10.1988 — Latvijas PSR Augstākās Padomes sesija, kurā par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju ievēl A. Gorbunovu un par Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāju ieceļ V. E. Bresi

06.10.1987 — «Helsinki-86» sāk izdot žurnālu «Auseklis». LPSR Ministru Padome nedod atļauju tā izplatīšanai

5. oktobris

05.10.1991 — Baltijas valstu padome pieņem paziņojumu par nekavējošu PSRS karaspēka izvešanu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Lasīt vēl>>

05.10.1988 — Akadēmiķes Ainas Blinkenas raksts «Latviešu valodai — valsts valodas statusu», kurā tiek analizētas "Padomju Jaunatnes" lasītāju 8.213 vēstules ar 307.875 parakstiem Lasīt vēl>>

4. oktobris

04.10.1991 — Krievijas Federācijas ārlietu ministrs Andrejs Kozirevs un Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns paraksta protokolu par diplomātisko attiecību nodibināšanu vēstnieku līmenī

04.10.1990 — Miris Mārtiņš Zīvers

04.10.1989 — Raksts par Latvijas Mākslas akadēmijas jubileju «Mutatis Mutandis»

04.10.1989 — LSDSP Latvijas koporganizācijas statūti un programma

04.10.1988 — LKP CK plēnums. Borisa Pugo atbrīvošana no LKP CK pirmā sekretāra pienākumiem sakarā ar pāreju darbā uz PSKP CK. Par LKP CK pirmo sekretāru ievēl Jāni Vagri Lasīt vēl>>

3. oktobris

03.10.1990 — Rietumvācija un Austrumvācija apvienojas Lasīt vēl>>

03.10.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par svētku un atceres dienām

03.10.1989 — Maskavas izpildkomiteja reģistrē Maskavas Latviešu kultūras biedrību

2. oktobris

02.10.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem lēmumu par Latvijas parlamentārās pārstāvniecības izbeigšanu PSRS

02.10.1991 — Latvijā uzturas Tibetas budistu garīgais līderis Dalailama Tendzins Gjatso

02.10.1990 — LTF Domes valde apsveic vācu tautu sakarā ar vienotas vācu valsts atjaunošanu un pievērš lielvalstu uzmanību Baltijas republiku problēmai

02.10.1990 — Kremlī notiek PSRS un Lietuvas delegāciju sarunas

02.10.1990 — Anatolijs Gorbunovs nosūta apsveikumu Helmutam Kolam Vācijas apvienošanās dienā

02.10.1988 — Radošo savienību kultūras padomes un LTF dibināšanas kongresa rīcības komitejas kopīga vēstule LKP CK plēnumam un M. Gorbačovam, kurā A. Gorbunovs un A. Čepānis tiek ieteikti LKP CK pirmā sekretāra amatam (Jāpārbauda!)

02.10.1988 — LNNK aicinājums sakarā ar Baltijas valstu okupāciju 1940. gadā

02.10.1987 — Rīgas pilsētas partijas aktīva sanāksme par iedzīvotāju un jaunatnes internacionālās audzināšanas darba uzlabošanu.

02.10.1987 — Grupas «Helsinki-86» memorands, kurā formulēti priekšlikumi reformām politisko, nacionālo, sociālo, ekonomisko un garīgo attiecību jomā

1. oktobris

01.10.1991 — Plkst. 15.00 regulāras pārraides 21. kanālā sāk TV raidītājs Daugavpilī. Raidījumi ir uztverami aptuveni 5 km attālumā no TV stacijas

01.10.1991 — Liepājas Jūras Koledžā tiek izveidots Jūras spēku mācību centrs, kur mācības uzsāk jūras robežsargi. Tas ir pirmais solis atjaunoto Latvijas Jūras spēku veidošanā, un tā ir pirmā Jūras spēku apakšvienība

01.10.1990 — Uz Latviju tiek atvests sagrautā Berlīnes mūra posms, ko novieto pie Laimas pulksteņa

01.10.1990 — Ņujorkā notiek 35 valstu ārlietu ministru tikšanās, kurā Baltijas pārstāvji cenšas aktualizēt savu valstu problēmu

01.10.1988 — PSRS Augstākās Padomes ārkārtējā sesija par PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju ievēl PSKP CK ģenerālsekretāru Mihailu Gorbačovu

01.10.1988 — Pabeigts manuskripts jaunas Latvijas PSR vēstures grāmatai skolām un Latvijas vēstures 4. klases programmai. Komisijas vadītājs - Odisejs Kostanda Lasīt vēl>>

30. septembris

30.09.1989 — Latvijas Republikāņu partijas dibināšana. Partijas mērķis ir atjaunot LR valstisko neatkarību ar starptautiski tiesiskām metodēm un nevis piedaloties PSRS un LPSR vēlēšanās

30.09.1989 — Krimuldā tiek izveidota PSRS tautas deputātu Baltijas reģionālā grupa

30.09.1988 — Tiek publicēti «Saskaņotie republikas saimnieciskā aprēķina pamatprincipi»

30.09.1988 — Tallinā sākas Igaunijas Tautas frontes dibināšanas kongress

30.09.1988 — PSKP CK plēnums. Plašas kadru maiņas. PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs A. Gromiko dodas pensijā, par PSKP CK Partijas kontroles komitejas priekšsēdētāju apstiprina B. Pugo Lasīt vēl>>

30.09.1988 — Beidzas M. Lujāna tiesas prāva. Pirmais politiskais process LPSR, kurā apsūdzētais tiek attaisnots Lasīt vēl>>

30. 09.1986 — A. Apiņas raksts "Padomju Jaunatnē" par latviešu valodas neapmierinošo stāvokli Lasīt vēl>>

29. septembris

29.09.1990 — LR Pilsoņu Komitejas 3. sesija

29.09.1989 — Latvijas LĻKJS statūtu un programmas projekti

29.09.1988 — Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidija lēmums par kultūrvēsturiskās simbolikas izmantošanu, ar kuru atļauts lietot sarkanbaltsarkano karogu un tradicionālos kultūrvēsturiskos simbolus Lasīt vēl>>

29.09.1988 — Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidija lēmums par latviešu valodas statusu Lasīt vēl>>

28. septembris

28.09.1991 — PSRS prezidents Mihails Gorbačovs Kremlī ticies ar Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāju Ivaru Godmani

28.09.1990 — Uz Latvijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju sāk darboties 10 Latvijas Republikas muitas punkti

28.09.1990 — Rīgā notiek triju Baltijas valstu augstāko padomju pārstāvju tikšanās, kurā apspriež jautājumus par sarunām ar KPFSR

28.09.1988 — Akadēmiķa Jāņa Stradiņa raksts «Tautas simbolikas lietā. Lielo tautas aptauju noslēdzot», kurā analizētas "Padomju Jaunatnes" lasītāju 11.177 vēstules ar 123.066 parakstiem Lasīt vēl>>

28. 09.1987 — P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē pirmo reizi notiek rektora vēlēšanas. Par rektoru tiek ievēlēts Juris Zaķis

27. septembris

27.09.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par uzņēmējdarbību

27.09.1988 — LKP CK Politiskās izglītības namā notiek Arta Pabrika un Gunta Štāmera organizētā diskusija «Nacionālā valstiskuma idejas attīstība Latvijā līdz 1917. gada Oktobra revolūcijai»

27.09.1988 — "Padomju Jaunatne" sāk publicēt Jāņa Škapara apjomīgo pētījumu par tautas garīgās pretošanās kustību «Vācietis un viņa laiks»

27.09.1985 — Aptuveni 150 austrumeiropiešu (ukraiņi, latvieši, lietuvieši, igauņi, poļi, afgāņi, irāņi, ungāri) piedalās demonstrācijā Vašingtonā pie Baltā nama, kur viesojas PSRS ārlietu ministrs Edvards Ševardnadze. To kopīgi rīkoja ABK un Ukraiņu Kongresa komiteja ASV, lai atgādinātu ministram PSRS brutalitāti pret politiskiem disidentiem

26. septembris

26.09.1990 — Maskavā I. Godmanis tiekas ar M. Gorbačovu. M.Gorbačovs stingri iestājas par suverēno valstu savienību. I. Godmanis aicina neieviest prezidenta pārvaldi Lasīt vēl>>

26.09.1990 — Limbažos demontēts Ļeņina piemineklis

26.09.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu "Par prokurora uzraudzību Latvijas Republikā". Likums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu un noteica prokuratūras organizācijas un darbības galvenos principus, kā arī prokuroru pilnvaras. Par ģenerālprokuroru ieceļ Jāni Skrastiņu. Paralēli darbojas Latvijas PSR Prokuratūra, kas pakļaujas tikai Maskavai

25. septembris

25.09.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem Latvijas Republikas Muitas kodeksu

25.09.1990 — Notiek Latvijas Komitejas plenārsēde

25.09.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome Stučkas pilsētu pārdēvē par Aizkraukli

25.09.1988 — Ukraiņu kultūras biedrības «Dnipro» dibināšanas sanāksme

24. septembris

24.09.1990 — Lietuvas Republikas premjerministre Kazimiera Prunskiene Kremlī M. Gorbačovam paziņo, ka nevar būt runas par nekādu savienības līgumu. PSRS prezidents, PSRS Tautību Padomes priekšsēdētāja R. Nišanova un PSRS Prezidenta padomes locekļa J. Primakova klātbūtnē apsola, ka sarunas starp Lietuvu un PSRS tikšot uzsāktas visdrīzākajā laikā Lasīt vēl>>

24.09.1985 — LKP CK un LPSR Ministru Padomes lēmums par metro celtniecību Rīgā

23. septembris

23.09.1991 — PSRS prezidents Mihails Gorbačovs sakarā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarības atzīšanu izdod dekrētu, kurā noteikts, ka 1991. gada septembrī un oktobrī no PSRS bruņoto spēku robežapsardzības, iekšējā un dzelzceļa karaspēka jāatbrīvo aktīvā dienesta karavīri, kurus kara komisariāti iesaukuši šo republiku teritorijā Lasīt vēl>>

23.09.1989 — Notiek trešais Igaunijas Tautu forums Lasīt vēl>>

23.09.1988 — Vakarā LKP CK otrais sekretārs V. Soboļevs pieprasa LĻKJS CK pirmajam sekretāram I. Priedītim apturēt "Padomju Jaunatnes" nākošās dienas numura iespiešanu un tirāžu iznīcināt. I. Priedītis spiedienam nepakļaujas

23.09.1988 — Tiek publicēta "Padomju Jaunatnes" redakcijas darbinieku atklāta vēstule LKP Centrālajai Komitejai un LPSR Žurnālistu savienībai sakarā ar laikraksta «Sovetskaja Latvija» redakcijas rīcību, kurinot starpnacionālo naidu

23.09.1988 — Tbilisi notiek ceturtā Čatokvas konference Lasīt vēl>>

23.09.1988 — Raiņa akadēmiskajā Dailes teātrī notiek Andreja Pumpura eposa «Lāčplēsis» svinību noslēguma sarīkojums. Pirmo reizi publiskā pasākumā bija atļauts runāt profesorei Vairai Vīķei-Freibergai. Pirmo reizi Padomju Latvijā, publikai kājās stāvot un klātesot LKP CK biroja locekļiem, tiek nodziedāta tautas lūgšana «Dievs, svētī Latviju!». Ilgstošā klusuma pauze kļūst par patstāvīgu tradīciju

23.09.1988 — Pirmais starptautiskais kinoforums «Arsenāls»

23.09.1988 — "Padomju Jaunatne" publicē Latvijas Tautas frontes koordinācijas centra un republikas radošo savienību Kultūras padomes Aicinājumu Latvijas Padomju sociālistiskās republikas iedzīvotājiem — latviešiem, lietuviešiem un krieviem, ebrejiem, ukraiņiem, baltkrieviem un poļiem, igauņiem un lībiešiem, čigāniem — visiem, visiem!

23.09.1988 — "Padomju Jaunatne" no «Sovetskaja Latvija» pārpublicē inženiera V. Iļjina rakstu «Šķēršļi ceļā uz patiesību», kas izsauc lielu rezonansi sabiedrībā

23. 09.1987 — PSKP CK lēmums par pārtikas jautājuma risināšanu

21. septembris

21.09.1991 — Notiek Ogres TV stacijas pirmā pārraide

21.09.1990 — Tiek publicēti likumprojekti par prokurora uzraudzību Latvijas Republikā un par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR Civilkodeksā

21.09.1989 — Tiek publicēts Baltijas kara apgabala kapa padomes locekļu aicinājums partijas un padomju orgāniem, sabiedriskajām organizācijām, viesim Padomju Baltijas republiku pilsoņiem

21.09.1989 — Latvijas Sieviešu līgas rīkots mītiņš Doma laukumā pret armijas resoru patvaļu

21.09.1989 — Latvijas Sieviešu līgas dibināšanas konference

20. septembris

20.09.1988 — LTF dibināšanas kongresa rīcības komiteja beidz atbalsta grupu reģistrāciju pārstāvībai kongresā un nosaka delegātu pārstāvības normas

19. septembris

19.09.1990 — Pieņemts Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmums par pasākumiem tirdzniecības noteikumu pārkāpumu novēršanai, kā arī apstiprināts valsts monopolpreču saraksts

19.09.1990 — LR AP pieņem deklarāciju par genocīda un antisemītisma nosodījumu un nepieļaujamību Latvijā

19.09.1989 — PSKP CK plēnums, kas nolemj PSKP XXVIII kongresu sasaukt 1990. gada oktobrī

18. septembris

18.09.1991 — Latviju atjauno Starptautiskajā olimpiskajā komitejā

18.09.1991 — Latvijas Republikas uzņemšana ANO

18.09.1991 — ASV prezidents Dž. Bušs pieņem Baltijas valstu vadītājus

18. 09.1987 — VDK darbinieku sagatavotais materiāls "Padomju Jaunatnē" u. c. avīzēs «Farizeji» bez maskas

17. septembris

17.09.1991 — LR pārstāvniecības vadītājs Maskavā Jānis Peters un PSRS aizsardzības ministrs Jevgeņijs Šapošņikovs paraksta protokolu par PSRS Bruņoto spēku pagaidu uzturēšanos Latvijā

17.09.1988 — Notiek LTF Tukuma rajona nodaļas dibināšanas konference Lasīt vēl>>

17.09.1988 — Notiek LTF Cēsu rajona organizācijas dibināšanas konference Lasīt vēl>>

16. septembris

16.09.1988 — Tiek atjaunota Latvijas ārstu biedrība Lasīt vēl>>

15. septembris

15.09.1990 — Rīgā iebrauc Gunārs Birkerts (ASV), kas Latvijas valdību iepazīstina ar jaunās bibliotēkas ēkas projekta variantiem

15.09.1990 — LTF pašvaldību konference

15.09.1990 — LNKP 2. kongress nolemj partiju pārdēvēt par Latvijas Demokrātisko Darba partiju

15.09.1990 — Atjaunota Latvijas Nacionālo karavīru biedrība

15.09.1989 — LĻKJS CK plēnums pieņem lēmumu pārdēvēt laikrakstu "Padomju Jaunatne» par «Latvijas Jaunatni»

15.09.1986 — Čatokvas konference Jūrmalā

14. septembris

14.09.1990 — Notiek LTF Domes sēde. R. Ražuks saka: «Mums no Latvijas ir jāpieprasa valdības garantijas, ka ne vissīkākā vienība no Latvijas pamatkapitāla un resursiem nenonāks rokās negodīgiem cilvēkiem vai tādiem, kam ir vienaldzīgs mūsu liktenis.»

14.09.1990 — LR un KPFSR valdības noslēdz līgumu par ekonomisko sadarbību 1991. gadā un par tālāku kultūras sakaru attīstību

14.09.1989 — Latvijas nacionālās asociācijas «Dzīve bez AIDS» dibināšana

14.09.1988 — Presē sākas diskusija, kādiem turpmāk jābūt Dziesmu svētkiem Lasīt vēl>>

14.09.1988 — LĻKJS CK birojs aicina Latvijas PSR Augstāko tiesu krimināli nesodīt Modri

Lujānu

13. septembris

13.09.1990 — LR AP Prezidijs pieņem lēmumu par Irākas militārpersonu atrašanos Latvijas Republikas teritorijā, kurā izsaka kategorisku protestu pret Irākas bruņoto spēku karavīru uzturēšanos un apmācībām Rīgas jūras kara flotes mācību centrā un pieprasa, lai viņi atstātu Latvijas Republikas teritoriju

13.09.1990 — Latvijas Juristu biedrība sniedz paziņojumu sakarā ar notikumiem republikas Prokuratūrā

13.09.1988 — Radošo Savienību Kultūras padomes atklāta vēstule Latvijas PSR Augstākajai padomes valsts valodas jautājumā

12. septembris

12.09.1991 — Vācijas ārlietu ministra Hansa Dītriha Genšera vizīte Latvijā

12.09.1991 — No LTF frakcijas izstājas E. Berklavs, E. Cilinskis un A. Kiršteins, nepiekrītot frakcijas lēmumam pilsonības jautājumā

11. septembris

11.09.1991 — Latviju uzņem Eiropas Drošības un sadarbības apspriedē (EDSA)

11.09.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par reliģiskajām organizācijām

11.09.1989 — Tiek publicēti LTF jaunās programmas un statūtu projekti

10. septembris

10.09.1991 — Maskavā Baltijas valstu pārstāvji tiekas ar PSRS Aizsardzības ministrijas vadību par karadienesta jautājumu sakārtošanu

10.09.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu

10.09.1988 — Mežaparkā tiek nodibināta Neformālā Tautas fronte (NTF) Lasīt vēl>>

10. 09.1987 — LKP CK birojs, pamatojoties uz «Sovetskaja Latvija» publicēto materiālu «Uzticība pienākumam» uzdod veikt papildpasākumus patriotiskā un internacionālā darba pastiprināšanai

9. septembris

09.09.1989 — Latvijas Strādnieku savienības dibināšanas kongress

09.09.1988 — «Padomju Jaunatne» publicē LTF statūtu projektu.

8. septembris

08.09.1990 — ALA valde sēdē pieņem rezolūciju, kas atbalsta Latvijas sūtniecības ASV pausto viedokli — aicināt pagaidu valdību Latvijā sadarboties ar visām organizācijām, kas strādā, lai atgūtu pilnīgu neatkarību un brīvību

08.09.1989 — Publicēts Latvijas PSR Radošo savienību kultūras padomes paziņojums sakarā ar PSKP CK 26. augusta paziņojumu

08.09.1989 — Notiek Baltijas Padomes sēde Paņevežā, kurā pieņem lēmumu par Baltijas republiku valdību ekonomisko sadarbību un Baltijas tirgus izveidi, kā arī deklarāciju par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstisko nedalāmību Lasīt vēl>>

08.09.1989 — LTF Domes vienpadsmitajā sēdē apspriež LTF jaunās programmas un statūtu projektus

08.09.1988 — LNNK padome pieņem pamatnostādnes jautājumā par Latvijas Republikas statusu

08.09.1988 — «Padomju Jaunatne» publicē LTF programmas projektu. Lasīt vēl>>

7. septembris

07.09.1990 — «Latvijas Jaunatne» un «Sovetskaja molodež» kļūst par pirmajām dienas avīzēm Latvijā, kas iznāk datorsalikumā

07.09.1989 — Publicēts Latvijas Žurnālistu savienības Statūtu projekts

07.09.1988 — LĻKJS CK publicē savas darba grupas (akadēmiķa A. Kalniņa vadībā) izstrādāto modeli Latvijas PSR saimnieciskās vadīšanas pārbūves vispārīgajam modelim (republikas saimnieciskajam aprēķinam)

6. septembris

06.09.1991 — PSRS Valsts Padome pieņem lēmumu par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarības atzīšanu Lasīt vēl>>

06.09.1990 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes memorands sešu valstu ārlietu ministru Maskavas tikšanās «Par Vācijas apvienošanas ārējo aspektu starptautiski tiesisko galīgo noregulējumu» dalībniekiem

5. septembris

05.09.1991 — PSRS tautas deputāti no Latvijas ignorē Latvijas Republikas Augstākās Padomes noteikto aizliegumu piedalīties balsošanā un kopā ar PSRS tautas deputātiem no Lietuvas un Igaunijas piedalās PSRS Valsts Padomes ievēlēšanā Lasīt vēl>>

05.09.1990 — Viļņā notiek Baltijas valstu Padomes sēde, kas aicina 4+2 sarunu dalībniekus Vācijas atkalapvienošanās jautājumu risināt saistībā ar Baltijas valstu neatkarības atgūšanu

05.09.1990 — Maskavā notiek sešu valstu ārlietu ministru apspriede par Vācijas apvienošanu, un tiek nosūtīts Baltijas valstu memorands par to, ka nevar runāt par Eiropas problēmu taisnīgu noregulējumu, neskarot Baltijas jautājumu

05.09.1989 — Laikrakstos «Cīņa» un "Padomju Jaunatne", publicējot LKP rīcības programmu «Pa Padomju Latvijas suverenitātes ceļu», virsrakstā izlaists vārds «Padomju»

4. septembris

04.09.1991 — PSRS tautas deputātu V kongress divās balsošanas reizēs noraida priekšlikumu piešķirt neatkarību Baltijas valstīm Lasīt vēl>>

04.09.1991 — No amata tiek atstādināts Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Maskavā vietnieks Andrejs Eizāns Lasīt vēl>>

04.09.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums par īpašuma tiesībām Latvijas un ārvalstu attiecībās

04.09.1987 — Latvijas Kultūras fonda aicinājums, kurā atainoti LKF darbības virzieni

3. septembris

03.09.1991 — Par Latvijas Bankas prezidentu ieceļ Eināru Repši

03.09.1990 — PSRS Konstitūcijas un LPSR Konstitūcijas aizstāvju grupa, ieskaitot Interfronti, aicina uz nesankcionētu akciju Doma laukumā

03.09.1989 — Vides aizsardzības kluba (VAK) organizētais aizlūgums par Baltijas jūru

03.09.1989 — Arhibīskapa Kārļa Gailīša inaugurācijas dievkalpojums Rīgas Domā

03.09.1988 — VAK rīko ekoloģisku manifestāciju Baltijas jūras krastā

03.09.1988 — "Padomju Jaunatne" publicē Jāņa Petera rakstu «Es ticu veselīgajiem spēkiem» Lasīt vēl>>

2. septembris

02.09.1991 — ASV atzīst Baltijas valstu neatkarību

02.09.1990 — VAK aicina uz trešo ekoloģisko akciju pie jūras

02.09.1989 — PBLA, LTF un LNNK vadības tikšanās Rietumberlīnē

02.09.1989 — «Padomju Jaunatne» publicē Jura Bojāra rakstu: "Brīvību rīt ne vēlāk kā uz brokastu laiku!". Frāze folklorizējas, un Latvijā kļūst par neatņemamu politiskās leksikas sastāvdaļu Lasīt vēl>>

02.09.1988 — "Padomju Jaunatne" publicē paziņojumu par LTF dibināšanas kongresu

1. septembris

01.09.1991 — Tiek sāktas sarunas par padomju karaspēka izvešanu no Latvijas

01.09.1991 — Boriss Jeļcins neoficiāli atpūšas Jūrmalā kā Anatolija Gorbunova viesis

01.09.1989 — Rīgā darbu sāk pirmā ebreju skola Padomju Savienībā Lasīt vēl>>

01.09.1989 — Rīgā atver Zviedrijas ģenerālkonsulāta Ļeņingradā nodaļu

31. augusts

31.08.1991 — OMON kaujinieku vienība ar Interfrontes karogiem, bet bez ieročiem aizbrauc no Rīgas uz Tjumeņu

31.08.1989 — Baltijas Padomes ārkārtas sēde Rīgā, protestējot pret PSKP CK 26. augusta paziņojumu, pieņem aicinājumu Padomju Savienības tautām un vēstuli ANO ģenerālsekretāram Peresam de Kueljaram, prasot iekļaut Baltijas jautājumu ANO darba kārtībā

31.08.1988 — LĻKJS CK birojs izskata jautājumu par nacionālo simboliku un pieņem pozitīvu lēmumu

30. augusts

30.08.1991 — PSRS aizsardzības ministrs izdod pavēli demobilizēt no Baltijas valstīm iesauktos obligātā dienesta karavīrus

30.08.1989 — LKP CK plēnuma turpinājums. Tiek apstiprināta LKP rīcības programma «Pa (Padomju) Latvijas suverenitātes ceļu»

30.08.1989 — LKP CK pieņem Aicinājumu republikas komunistiem un visiem darbaļaudīm sakarā ar PSKP CK paziņojumu «Par stāvokli Baltijas padomju republikās»

30.08.1988 — Radošo savienību kultūras padomes paplašinātajā sēdē izveido LTF dibināšanas kongresa rīcības komiteju un pieņem lēmumus 8. un 9. oktobrī sasaukt Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresu, bet 7. oktobrī rīkot tautas koncertmītiņu Mežaparkā

30. augustā — "Padomju Jaunatne" publicē akadēmiķes Ainas Blinkenas rakstu «Par latviešu valodas statusu — esošo un vēlamo». Lasītāji tiek aicināti savas vēstules sūtīt LPSR Augstākās Padomes Prezidija Juridiskajai daļai vai "Padomju Jaunatnes" redakcijai Lasīt vēl>>

29. augusts

29.08.1991 — Pēc PSRS Augstākās Padomes Tautības padomes priekšsēdētāja vietnieces Valentīnas Klibiķes ierosinājuma PSRS Augstākā Padome nobalso par Jāņa Petera priekšlikumu PSRS tautas deputātu V kongresa dienas kārtībā iekļaut jautājumu par Baltijas valstu neatkarības atzīšanu

29.08.1989 — Par LTF Domes valdes priekšsēdētāju ievēlē Intu Cālīti

29.08.1988 — LKP CK darba grupa A. Gorbunova vadībā izskata jautājumus, kas iniciēti Radošo savienību 1. un 2. jūnija plēnumā

29.08.1988 — Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāra A. Gorbunova vadībā notur sēdi darba grupa, kas izskata Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes paplašinātajā plēnumā izteiktos priekšlikumus par republikas sociāli ekonomiskās, kultūras un sabiedriski politiskās dzīves tālāku attīstību Lasīt vēl>>

28. augusts

28.08.1991 — Maskavā notiek LR sarunas ar Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem

28.08.1991 — Augstākās Padomes frakcija «Līdztiesība» gatava atzīt 21. augusta Konstitucionālo likumu, ja tiek pieņemts pilsonības «nulles variants» un reabilitēts OMON

27. augusts

27.08.1991 — Latvijas Republikā akreditējas Dānijas vēstnieks Oto Borhs — pirmais ārvalstu vēstnieks

27.08.1991 — Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis atzīst Baltijas valstu neatkarību (Deklarācija par Baltijas valstīm)

27.08.1991 — Albānija, Austrālija, Beļģija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Lielbritānija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Šveice, Vācija un Zviedrija atzīst Latvijas Republikas neatkarību

27.08.1990 — Sākas LR ārlietu ministra Jāņa Jurkāna 2 nedēļu vizīte Dānijas, Zviedrijas un Norvēģijas galvaspilsētās pēc šo valstu ārlietu ministru ielūguma

27.08.1989 — Latvijas Tautas frontes mītnē pulcējas LTF Domes valdes locekļi, 24 PSRS tautas deputāti un 22 Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti, kas sagatavo Aicinājumu Latvijas tautai, kā arī nosūta protesta vēstuli M. Gorbačovam. Šie dokumenti iesāk milzīgu protesta vilni Lasīt vēl>>

27.08.1988 — "Padomju Jaunatne" pirmo reizi pēckara gados laicīgajā presē publicē ordinēta garīdznieka publicistisku rakstu (mācītāja, teoloģijas maģistra Jura Rubeņa raksts «Kāds ceļš ved uz dievnamu?»)

26. augusts

26.08.1991 — Malta, Kanāda, kā arī Čehijas un Slovākijas Republika atzīst Latvijas Republikas neatkarību

26.08.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums par AP Apsardzes dienesta nodibināšanu

26.08.1991 — Ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu Virsnieku nams nodots Rīgas Latviešu biedrībai

26.08.1989 — Publicēts PSKP CK paziņojums par stāvokli Baltijas republikās Lasīt vēl>>

26.08.1988 — Ugunsdzēsējs Jānis Gustsons, gatavojot specializēto tehniku restaurācijas darbiem, izmanto iespēju un noliek ziedus Brīvības pieminekļa augšējā daļā – pie Brīvības tēla kājām. Par «patvaļīgu ugunsdzēsības tehnikas izmantošanu un politisko tuvredzī== 25. augusts ==bu» Jāni Gustsonu no darba atbrīvo

25. augusts

25.08.1991 — Fjodoru Kuzminu atbrīvo no Baltijas kara apgabala pavēlnieka amata. Viņa vietā ieceļ Valēriju Mironovu

25.08.1991 — Argentīna un Norvēģija atzīst Latvijas neatkarību

25.08.1989 — Publicēts Latvijas Strādnieku savienības statūtu projekts

25.08.1987 — LKP CK vadība uzdod visiem masu informācijas līdzekļiem publicēt plašas materiālus sērijas, kas nosodītu notikumus pie Brīvības pieminekļa 23. augustā kā ārzemju radiobalsu sakūdītu ekstrēmistu izlēcienus

24. augusts

24.08.1991 — Maskavā sākas PSRS AP ārkārtas sesija, kurā 28 no Latvijas ievēlētie PSRS Tautas deputāti iesniedz PSRS AP lēmuma projektu par LR valstiskās neatkarības atzīšanu Lasīt vēl>>

24.08.1991 — LR AP pieņem lēmumu apturēt to sabiedrisko un sabiedriski politisko organizāciju darbību, kas izteikušas atbalstu valsts apvērsumam — LKP, LPSR Darbaļaužu internacionālo fronti, Darba kolektīvu apvienoto padomi, kara un darba veterānu organizāciju, LĻKJS. LR AP pieņem likumprojektu par Latvijas PSR VDK likvidēšanu

24.08.1991 — Krievijas prezidents B. Jeļcins paraksta dekrētu par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valstiskās neatkarības atzīšanu. Lasīt vēl>>

24.08.1991 — Dānija atzīst Latvijas neatkarību Lasīt vēl>>

24.08.1990 — Iznāk «Neatkarīgā Cīņas» pirmais numurs

24.08.1989 — Publicēta Baltiešu un slāvu kultūras attīstības un sadarbības biedrības koordinācijas padomes vēstule Baltkrievijas PSR, Krievijas PSFR, Ukrainas PSR augstāko padomju deputātiem

24.08.1988 — Rīgas piena kombinātā svin somu spāru svētkus. Pabeigts svarīgs posms rekonstrukcijā, ko firma «Finn-stroj» veic kopīgi ar padomju speciālistiem Lasīt vēl>>

23. augusts

23.08.1991 — Tiek demontēts Ļeņina piemineklis Rīgā

23.08.1991 — LR AP pieņem lēmumu par PSRS valsts drošības iestāžu darbības izbeigšanu Latvijas Republikā

23.08.1991 — LR AP pieņem lēmumu par Latvijas Komunistiskās partijas antikonstitucionālo darbību Latvijas Republikā. Nolemj izveidot komisiju LKP īpašuma pārņemšanai. Tiek pārņemta LPSR CK galvenā ēka. Arestē LKP pirmo sekretāru A. Rubiku. Dienas vidū virs LKP CK ēkas tiek pacelts sarkanbaltsarkanais karogs Lasīt vēl>>

23.08.1991 — Latvijas Tautas fronte, Igaunijas Tautas fronte un Lietuvas pārbūves kustība "Sajūdis" rīko protesta akciju pret Baltijas valstu okupāciju. Līdzās ceļiem no Tallinas caur Rīgu uz Viļņu tiek iekurti ugunskuri. Šī akcija bija iecerēta, lai pieminētu Molotova-Rībentropa pakta noslēgšanu, bet, tā kā 1991. gada 18.—21. augustam PSRS notika valsts apvērsuma mēģinājums (Augusta pučs), tika nolemts pārvērst to par masu protesta akciju pret valsts apvērsumu

23.08.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome atzīst Igaunijas un Lietuvas valstisko neatkarību de iure

23.08.1991 — Krievijas prezidents Boriss Jeļcins paraksta dekrētu par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valstiskās neatkarības atzīšanu. LR AP pieņem lēmumu apturēt to sabiedrisko un sabiedriski politisko organizāciju (LKP, LPSR Darbaļaužu internacionālā fronte, Darba kolektīvu apvienotā padome, Kara un darba veterānu organizācija, LĻKJS) darbību, kas izteikušas atbalstu valsts apvērsumam

23.08.1991 — Islande — pirmā ārvalsts — atzīst Latvijas Republikas neatkarību Lasīt vēl>>

23.08.1991 — Augstākā Padome pieņem likumu "Par Latvijas Zemessardzi", kas noteic, ka Zemessardze (ZS) ir brīvprātīgs militārs sabiedrības pašaizsardzības formējums. Jau nākamajā dienā, 24. augustā, tiek izdota ZS priekšnieka pirmā pavēle — sākt zemessargu kandidātu reģistrāciju pašvaldību teritorijās. Dažu mēnešu laikā 35 teritoriālajos bataljonos iestājas vairāk nekā 10 000 cilvēku. Pēc gada brīvprātīgo skaits ir gandrīz 17 000, un ZS kļūst par lielāko valstij uzticamo militāro organizāciju

23.08.1990 — Siguldā demontēts Ļeņina piemineklis

23.08.1990 — Latvijas Republikas Ministru Padome pieņem lēmumu par Latvijas sauszemes robežu atjaunošanu

23.08.1990 — Igaunijā, Latvijā un Lietuvā notiek kopēja akcija «Baltijas ceļš», kurinot ugunskurus

23.08.1989 — Baltijas ceļš — 660 kilometru gara cilvēku ķēde Igaunijā, Latvijā un Lietuvā Lasīt vēl>>

23.08.1988 — Z. Liepiņa un M. Zālītes rokoperas «Lāčplēsis» pirmizrāde

23.08.1988 — Plašas latviešu demonstrācijas ASV Molotova — Rībentropa pakta parakstīšanas 49. gadadienā. Par demonstrācijām raksta lielākajos ASV laikrakstos, piemēram, The New York Times, The Washington Post, Washington Times, Los Angeles Times utt.

23.08.1988 — Pie Brīvības pieminekļa notiek liels mītiņš, kas organizēts pēc Sabiedrisko klubu padomes iniciatīvas

23.08.1988 — "Padomju Jaunatne" pirmo reizi Latvijā publicē Molotova-Rībentropa pakta slepeno pielikumu tekstu, pārpublicējot no Igaunijas KP CK laikraksta «Rahva Hääl» Lasīt vēl>>

23.08.1987 — Vašingtonā pie Linkolna pieminekļa 15 jaunieši — ALA biedri — protestē pret Molotova-Rībentropa paktu un piesaka bada streiku

23.08.1987 — Rībentropa-Molotova pakta noslēgšanas gadadienai veltīts mītiņš pie Brīvības pieminekļa. Milicija piekauj un aiztur sapulcējušos

23.08.1987 — Čatokvas konference ASV, 1987

22. augusts

22.08.1991 — LR MP pieņem lēmumu noteikt, ka nekavējoties no ieņemamā amata atbrīvojami visi iestāžu un uzņēmumu vadītāji, kuri paziņojuši par atbalstu PSRS militārā apvērsuma organizētājiem un izpildītājiem vai aktīvi sadarbojušies ar viņiem. LR AP izveido parlamentāro komisiju Latvijā 1991. gada augustā izdarītā pretlikumīgā valsts apvērsuma mēģinājuma izmeklēšanai

22.08.1991 — Bijušais LKP CK pirmais sekretārs, PSRS iekšlietu ministrs, VĀSK loceklis Boriss Pugo izdara pašnāvību

22.08.1991 — A. Rubiks un O. Potreki izstājas no PSKP, paziņojot, ka negribot atrasties vienā partijā ar Mihailu Gorbačovu. Tiek paziņots, ka tiks veidota jauna partija

21. augusts

21.08.1991 — Plkst. 20.30, cilvēkiem dziedot «Projām jāiet», no Radio nama aizbrauc PSRS armijas karavīri

21.08.1991 — Plkst. 19.45 desantnieki atstāj LTV ēku

21.08.1991 — Plkst. 19.30 PSRS iekšlietu ministra vietnieks ģenerālis Boriss Gromovs dod pavēli OMON vienībai neatstāt Vecmīlgrāvja bāzi

21.08.1991 — Plkst. 14.27 - Visi ārkārtējā stāvokļa valsts komitejas locekļi nezināmā nolūkā dodas uz Vnukovas lidostu. Krievijas prezidents Boriss Jeļcins dod rīkojumu viņus bloķēt lidostā Lasīt vēl>>

21.08.1991 — Plkst. 14.10 bruņutransportieri aizbrauc no Doma laukuma

21.08.1991 — Plkst. 13.00 Doma laukumā iebrauc 4 OMON bruņutransportieri

21.08.1991 — Plkst. 12 astoņi bruņoti cilvēki iebrūk LTF Centra rajona nodaļas telpās un piekauj nodaļas priekšsēdētāju un rajona padomes deputātu

21.08.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem konstitucionālu aktu par Latvijas kā neatkarīgas valsts statusu ("Par Latvijas Republikas statusu"), izbeidzot 1990. gada 4. maijā postulēto pārejas stāvokli un līdz ar to tiek pasludināta Latvijas Republikas neatkarība "de facto" Lasīt vēl>>

21.08.1991 — Krievijas ārlietu ministrs Andrejs Kozirevs aicina pasaules valstis atzīt Baltijas valstu neatkarībuLasīt vēl>>

21.08.1991 — Krievijas AP atzīst Igaunijas neatkarību Lasīt vēl>>

21.08.1990 — Maskavā tiek panākta vienošanās par sarunu nepieciešamību par Latvijas neatkarības atjaunošanu

21.08.1989 — Pieņemts Baltijas Padomes aicinājums: «Baltijas ceļš — ceļš uz pēdējo koloniālo teritoriju atbrīvošanu Eiropā», kurā prasīts Hitlera-Staļina paktu atzīt par spēkā neesošu no parakstīšanas brīža un Baltijas aneksiju par nelikumīgu. Savākti 42 600 paraksti zem aicinājuma izveidot LPSR AP komisiju, kas izskatītu 1940. gada vēlēšanu likumību. (Pārbaudīt!)

21.08.1989 — LNNK rīkotā konference «Tautu pašnoteikšanās tiesības un tautu līdztiesība»

21.08.1987 — «Literatūra un Māksla» publicē J. Jaunsudrabiņa patriotisko eseju «Piemini Latviju!»

20. augusts

20.08.1991 — Plkst. 5.00 OMON ieņem Latvijas radio ēku

20.08.1991 — Plkst. 4.53 sāk darboties Latvijas radio nelegālais raidītājs

20.08.1991 — Plkst. 4.30 OMON ieņem Rīgas starptautisko telefona centrāli Dzirnavu ielā 105 un telegrāfa staciju Brīvības ielā 83. Pēc tam ieņemtajos objektos tiek izvietoti PSRS armijas desantnieki

20.08.1991 — Plkst. 23.50 PSRS desanta karaspēks bez pretestības atbruņo LR MP apsardzi

20.08.1991 — Plkst. 19.20 LR Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta mācību centrā Kauguros PSRS karavīri kopā ar omoniešiem, nesastopot pretošanos, iebrūk un pārņem ieročus, tehniku un iekārtas

20.08.1991 — Maskavā tiek publicēts Borisa Jeļcina, Ivana Silajeva un Ruslana Hasbulatova aicinājums, kurā tiek paziņots, ka «mums ir darīšana ar labēju, reakcionāru, antikonstitucionālu valsts apvērsumu» Lasīt vēl>>

20.08.1991 — LR AP pieņem lēmumu 21. augustā sākt vispārējo streiku, solidarizējoties ar Krieviju

20.08.1991 — Ik vakaru līdz pat 22. augustam pie Augstākās Padomes notiek informatīvi mītiņi

20.08.1991 — Igaunijas AP pieņem neatkarības deklarāciju

20.08.1991 — ASV prezidents Dž. Bušs pārtrauc atvaļinājumu un atgriežas Baltajā namā sakarā ar M. Gorbačova atstādināšanu un ārkārtējā stāvokļa pasludināšanu Padomju Savienībā. Militāristu aktivitātes Maskavā u.c. pilsētās viņš atzīst kā nekonstitucionālu rīcību Lasīt vēl>>

20.08.1991 — Aicinājumā PSRS Augstākās Padomes priekšsēdētājam Anatolijam Lukjanovam Latvijas Republikas AP pieprasa izbeigt ārkārtējā stāvokļa valsts komitejas darbību Latvijas Republikas teritorijā un vainīgos saukt pie atbildības Lasīt vēl>>

20.08.1990 — Preses nama laikrakstu un žurnālu redaktoru vietnieku vēstule LR valdībai ar lūgumu palīdzēt risināt preses problēmas

20.08.1988 — Tiek publicēta Baltijas republiku vēsturnieku apaļā galda saruna par 1940. gadu «Tā bija izvēle par labu padomju varai»

20.08.1987 — Iznāk grāmata «Jūrmalas dialogi» Lasīt vēl>>

20.08.1987 — Berlīnē aptuveni 350 latvieši no 4 kontinentiem piedalās demonstrācijā pret PSRS okupāciju. Demonstrāciju pārraida vācu televīzija

19. augusts

19.08.1991 — Plkst. 22.30 Sāk darboties Latgales TV

19.08.1991 — Plkst. 22.30 OMON ieņem un izdemolē LTF mītni

19.08.1991 — Plkst. 22.15 OMON kaujinieki pie Rīgas pilsētas iekšlietu pārvaldes nošauj Jūrmalas jaunrades nama šoferi Jāni Salmiņu

19.08.1991 — Plkst. 20.45 OMON ieņem Iekšlietu ministriju

19.08.1991 — Plkst. 20.45 OMON ieņem 1. policijas bataljona bāzi

19.08.1991 — Plkst. 20.30 OMON ieņem Rīgas pilsētas iekšlietu pārvaldi

19.08.1991 — Plkst. 19.30 Latvijas Televīzijas tiešajā ēterā televīzijas diktore Velta Puriņa paziņo: "Tūlīt viņi ienāks iekšā un laikam visu atslēgs"

19.08.1991 — Plkst. 19.15 OMON un desantnieki ieņem Latvijas TV centra pirmo stāvu

19.08.1991 — Plkst. 18 LNNK valde pieņem lēmumu prasīt no saviem deputātiem AP pasludināt Latvijas neatkarību

19.08.1991 — Plkst. 12 notiek LR AP plenārsēde

19.08.1991 — Plkst. 11 preses konferencē Alfrēds Rubiks paziņo par atbalstu apvērsumam

19.08.1991 — Naktī notiek valsts apvērsums PSRS. Varu pārņem Valsts Ārkārtējā stāvokļa komiteja (VĀSK), kas izsludina ārkārtējo stāvokli. Sākas augusta pučs Lasīt vēl>>

19.08.1991 — LR AP prezidijs un Ministru padome pieņem paziņojumu, kurā norāda, ka Valsts ārkārtas stāvokļa komiteja ir nelikumīgs veidojums, kuram nav nekādu pilnvaru Latvijas teritorijā. Aicina iedzīvotājus nesadarboties ne ar kādiem nelikumīgiem varas veidojumiem, iesaistīties nevardarbīgā pilsoniskās nepakļaušanās kampaņā un prasīt likumīgās varas — tautas deputātu padomju un to izpildinstitūciju darbības atjaunošanu. LR AP pieņem paziņojumu ANO, pasaules valstu parlamentiem, valdībām un tautām Lasīt vēl>>

19.08.1991 — Latvijas Tautas fronte aicina vietējās struktūras sākt īstenot decembrī pieņemtās «X stundas» darbības programmu Lasīt vēl>>

19.08.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes LTF frakcijas sēdē A. Krastiņš ierosina, lai LR AP pieņemtu lēmumu par pilnīgas neatkarības pasludināšanu, pārtraucot pārejas periodu

19.08.1991 — Baltijas kara apgabala pavēlnieks F.Kuzmins informē A.Gorbunovu, ka viņš ir iecelts par galveno ārkārtējā stāvokļa realizētāju Baltijā

19.08.1990 — Rīgā, Lāčplēša ielā 13 Zviedrijas tieslietu ministre Laila Freivalde atklāj Zviedrijas vēstniecību — pirmo ārvalstu vēstniecību Latvijā

17. augusts

17.08.1991 — Rīgā apvienojas Baltijas republiku opozīcijas deputāti, kas nolemj savu darbību vērst uz PSRS saglabāšanu. Tiek izveidota padome «Sodružestvo»

16. augusts

16.08.1989 — Publicēts PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēts par vairāku Igaunijas PSR pieņemto likumu neatbilstību PSRS Konstitūcijai

16.08.1989 — ASV prezidenta Dž. Buša vēstījums Baltijas tautām, kurā izteikts atbalsts to brīvības centieniem un nosodīti Ribentropa-Molotova pakta slepenie papildprotokoli

16.08.1988 — Tiek publicēts Latvijas PSR ekonomiskās un sociālās attīstības koncepcijas laika posmam līdz 2005. gadam projekts

16.08.1988 — Republikas partijas aktīva sanāksme par izglītības jautājumiem

16.08.1988 — Milicija aiztur "Padomju Jaunatnes" korespondentu Arni Šablovski, kas gatavoja reportāžu par neatļautu demonstrāciju

15. augusts

15.08.1990 — Pēc Romas katoļu konfesijas prasības 15. augusts Rēzeknē tiek izsludināts par brīvdienu

15.08.1990 — LTF Domes valdes priekšsēdētājs R. Ražuks nosūta apsveikumu 3 x 3 nometnes Garezerā dalībniekiem

15.08.1990 — Aglonas bazilikā svin Marijas debesīs uzņemšanas dienu. Atjaunota svētceļojumu tradīcija

15.08.1987 — Jāņa Rudzutaka 100. dzimšanas dienas atzīmēšana

13. augusts

13.08.1990 — PSRS Prezidenta Mihaila Gorbačova dekrēts par visu 20. -50 gadu politisko represēto tiesību atjaunošanu

12. augusts

12.08.1990 — PSRS Prezidenta paziņojums sakarā ar Igaunijas PSR Augstākās Padomes lēmumu «Par Igaunijas Republikas un Padomju Sociālistisko Republiku Savienības» attiecībām Lasīt vēl>>

12.08.1989 — VEF basketbola kluba valde par savas komandas galveno treneri apstiprina Vili Krištopānu

12.08.1989 — Baltijas Padomes sēdē Cēsīs tiek apspriesta Baltijas tautas kustību stratēģija un taktika vēlēšanās

11. augusts

11.08.1990 — Pie Brīvības pieminekļa notiek LTF organizēts mītiņš sakarā ar 70. gadadienu, kopš noslēgts Latvijas Republikas un Padomju Krievijas miera līgums

10. augusts

10.08.1990 — Rīgā un Jūrmalā notiek Latvijas un KPFSR sarunu 2. raunds, kurā galīgi tiek saskaņoti abu valstu attiecību galvenie principi. Līguma pamatprincips: Krievija atzīst Latvijas neatkarību, Latvija — Krievijas suverenitāti

10.08.1990 — Bijušā kinoteātra "Komjaunietis" telpās sāk darboties pirmais "Casino Riga"

10.08.1989 — Žurnālistu savienības valdes prezidija atklāta vēstule LKP CK augusta plēnumam

10.08.1989 — LTF rīkotā konference «1939. gada augusts un Baltijas valstis»

10.08.1989 — LKP CK plēnums par sabiedriski politiskajiem procesiem republikā un LKP rīcības programmu

9. augusts

09.08.1989 — Publicēts likumprojekts par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem Lasīt vēl>>

09.08.1989 — Publicēts A. Freimaņa paziņojums par Latvijas sabiedriskās domas izpētes centra nodibināšanu

09.08.1989 — LTF Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas nodaļas Domes aicinājums vēlētājiem izteikt neuzticību PSRS tautas deputātam V. Alksnim

09.08.1988 — "Padomju Jaunatne" publicē pirmo paziņojumu, ka darbu sācis LTF koordinācijas centrs Mākslinieku savienībā

09.08.1987 — Latvijā sākas PSRS un Somijas jaunatnes draudzības festivāls

8. augusts

08.08.1991 — ASV Kongress piešķir īpašās labvēlības statusu Baltijas valstīm

08.08.1990 — Liela LR Augstākās Padomes deputātu grupa ar atklātu vēstuli griežas pie LNNK un Latvijas Komitejas ar lūgumu mazināt spriedzi strīdā par varas dalīšanu starp LR AP un Latvijas Komiteju

08.08.1988 — PSKP CK sekretāra A. Jakovļeva vizīte Rīgā Lasīt vēl>>

6. augusts

06.08.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām

5. augusts

05.08.1991 — FM ultraīsviļņu diapazonā 102,7 MHz frekvencē sāk raidīt pirmā privātā radiostacija "Rīgas neatkarīgais raidītājs"

05.08.1990 — Tallinā notiek Baltkrievijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Moldovas, KPFSR vadītāju un valdību pārstāvju apspriede par ekonomiskās sadarbības jautājumiem

05.08.1989 — Mazirbē notiek lībiešu svētki un zinātniska konference

05.08.1989 — LTF Domes desmitā sēde uzskata par nepieņemamu LPSR AP likumprojektu «Par LPSR pilsonību», jo noteikt pilsonību var tikai suverēna valsts, kā arī pieņem lēmumu par republikas pilsoņu reģistrāciju, to atstājot katra individuālajai izvēlei. LTF galvenais uzdevums ir gatavoties Augstākās Padomes un vietējo padomju vēlēšanām

05.08.1987 — Latvijā svinīgi atzīmē 47. gadadienu kopš Larvijas PSR uzņemta PSRS sastāvā

4. augusts

04.08.1991 — PSRS prezidents M.Gorbačovs TV uzrunā aicina visas republikas 20. augustā parakstīt Savienības līgumu

04.08.1990 — Rīgā autokatastrofā iet bojā Daugavas vanagu centrālās valdes priekšsēdētājs, «Helsinku-86» grupas dalībnieks mācītājs Armands Akmentiņš

3. augusts

03.08.1990 — Tiek pieņemts lēmums par valdības tautsaimniecības attīstības programmu

03.08.1990 — Latvijas Republikas AP pieņem likumu par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju

03.08.1990 — Latvijas AP pieņem paziņojumu sakarā ar Irākas karaspēka iebrukumu Kuveitā. Latvija pievienojās pasaules sadraudzības prasībai nekavējoties un bez ierunām izvest Irākas karaspēku no Kuveitas teritorijas

03.08.1987 — Notiek LKP CK nacionālo un starpnacionālo attiecību komisijas sēde, kurā izskata divvalodības jautājumus

03.08.1987 — LKP CK nacionālo un starpnacionālo jautājumu komisijas sēde par valodu apguves jautājumiem

2. augusts

02.08.1991 — Parakstīts līgums par tirdzniecības un ekonomiskajiem sakariem starp Latvijas Republiku un Čehijas un Slovākijas Federatīvo republiku

02.08.1990 — Firma «Interlatvija» paraksta līgumu ar arhitektu Gunāru Birkertu par jaunās bibliotēkas ēkas projektēšanu

02.08.1989 — Baltijas kara apgabala laikraksts «Za rodinu» publicē pret LTF vērstu R. Mitina rakstu, kas izsauc lielu rezonansi sabiedrībā

1. augusts

01.08.1990 — Maskavā notiek sarunas par KPFSR un Latvijas Republikas līguma noslēgšanu

01.08.1990 — Likvidēta Galvenā literatūras pārvalde (cenzūra)

01.08.1990 — Latvijas AP uzstājas KPFSR AP priekšsēdētājs Boriss Jeļcins. Viņš paziņo, ka Krievijas un Latvijas attiecības balstīsies uz līgumu, kurš tiks noslēgts bez jebkādiem iepriekšējiem noteikumiem un neatkarīgi no tā, vai Latvija parakstīs savienības līgumu

31. jūlijs

31.07.1991 — Notiek uzbrukums Medininku muitas punktam Lietuvā. Noslepkavoti 7 cilvēki, viens ir smagi ievainots

31.07.1990 — Tiek palielinātas degvielas normas: automašīnām un motocikliem ar blakusvāģi — 40 l, motocikliem un motorlaivām — 20 l, mopēdiem, motoblokiem u.c. — 10 l, invalīdiem transportam — 60 l benzīna mēnesī

31.07.1990 — Tiek nodibināta neatkarīga Latvijas Žurnālistu savienība

31.07.1990 — PSRS karaflote mainījusi nosaukumu kādam lidmašīnu bāzeskuģim no «Rīga» uz «Varjag»

31.07.1990 — Maskavā tiek sāktas sarunas starp Krievijas Padomju Federatīvo Sociālistisko republiku un Latvijas Republikas delegācijām par starpvalstu līguma noslēgšanu, tiek apspriestas starpvalstu attiecību pamatprincipu tēzes un tālākais sarunu process

31.07.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem lēmumu par Latvijas Bankas izveidošanu. Tā ir nacionālo naudaszīmju emisijas centrs

30. jūlijs

30.07.1990 — Vašingtonā ASV prezidents Dž. Bušs pieņem Ivaru Godmani

30.07.1986 — K. Elsberga raksts "Padomju Jaunatnē"

29. jūlijs

29.07.1988 — Tiek publicēta Radošo savienību Kultūras padomes atklāta vēstule B. Pugo un A. Drīzulim Lasīt vēl>>

29.07.1988 — Tiek ierosināta krimināllieta pret Modri Lujānu «par apzināti nepatiesu izdomājumu izplatīšanu par partijas un valsts vadītājiem» Lasīt vēl>>

29.07.1988 — Publicēta Radošo savienību Kultūras padomes atklātā vēstule Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas pirmajam sekretāram Borisam Pugo, Latvijas PSR Augstākās Padomes priekšsēdētājam akadēmiķim Aleksandram Drīzulim par aktuālām pārbūves problēmām Latvijā

29.07.1988 — PSKP CK plēnums Lasīt vēl>>

29.07.1988 — Mākslinieku savienībā notiek pirmā LTF organizēšanas aktīvistu sanāksme

29.07.1988 — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Dekrēts par atbildību par sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju noteiktās organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu

28. jūlijs

28.07.1989 — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu par sapulcēm un demonstrācijām, kas garantē plašu sapulču un demonstrāciju brīvību

28.07.1989 — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu «Par Latvijas PSR vietējo padomju tautas deputātu vēlēšanām» Lasīt vēl>>

28.07.1989 — LPSR Augstākā Padome pieņem Deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti. Latvijas statusu Padomju Savienībā nosaka līgumattiecības. LPSR likumiem ir augstākā vara Latvijas teritorijā (prioritāte pār PSRS likumdošanu) Lasīt vēl>>

28.07.1989 — Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome ieceļ komisiju Anatolija Gorbunova vadībā 1939./40. gada notikumu izmeklēšanai

28.07.1988 — PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēts par sapulcēm, mītiņiem, ielas gājieniem un demonstrācijām

28.07.1987 — Kristīgās kustības «Atdzimšana un atjaunotne» pirmā sapulce

27. jūlijs

27.07.1989 — Tiek publicēts likumprojekts «Par Latvijas PSR pilsonību»

27.07.1989 — Par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāru ievēlēts Imants Daudišs

27.07.1989 — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu «Par Latvijas PSR pāreju uz ekonomisko patstāvību»

27.07.1989 — LPSR Augstākā Padome par LPSR Augstākā Padomes priekšsēdētāju ievēl Anatoliju Gorbunovu, neatbrīvojot viņu no LPSR Augstākā Padomes Prezidija priekšsēdētāja pienākumiem

27.07.1988 — Pēc Rīgas Darba kolektīvu padomes un LPSR jaunatnes organizāciju komitejas iniciatīvas notiek sabiedrības pārstāvju tikšanās, lai sāktu veidot pārbūves atbalstītāju sabiedrisko kustību

26. jūlijs

26.07.1990 — Tiek nodibināts laikraksts «Neatkarīgā Cīņa»

26.07.1990 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija lēmums par to, ka LR pilnvarotie pārstāvji nepiedalīsies Savienības līguma apstiprināšanā

26.07.1990 — Krievijas AP priekšsēdētājs B.Jeļcins Jūrmalā vienojas ar Latvijas AP priekšsēdētāju A.Gorbunovu par starpvalstu līgumu, kurā teikts, ka abām republikām nav nekādu teritoriālu vai mantisku pretenziju vienai pret otru

26.07.1989 — Publicēts neatliekamās un perspektīvās rīcības programmas projekts «Pēc kā tiecas Latvijas Komunistiskā partija»

26.07.1989 — Publicēts Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautas kustību agrāro komiteju vienošanās protokols un aicinājums pasludināt staļinisko kolektivizāciju par noziegumu pret tautām

26.07.1989 — LTF rīkots mītiņš «Par Latvijas suverenitāti» Doma laukumā, kas prasa Latvijas Republikas Augstākajai Padomei pieņemt Suverenitātes deklarāciju. Piedalās 60 000 cilvēku. Popularitātes ceļu uzsāk lozungs «Kaut pastalās, bet brīvā Latvijā»

26.07.1989 — Atjaunota Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas(LSDSP) darbība Latvijā

26.07.1988 — Jānis Peters "Padomju Jaunatnē" aicina sasaukt Latvijas Demokrātiskās Kustības dibināšanas kongresu

25. jūlijs

25.07.1990 — Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmums par to, ka ārzemniekiem LR ir pilnīga pārvietošanās brīvība

25.07.1989 — Tiek publicēta LTF ideoloģiskā platforma dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju konsolidācijai, balstoties uz neatkarīgas, demokrātiskas valsts izveidošanu

25.07.1989 — Latvijas TV tiešajā pārraidē uz Latvijas iedzīvotāju jautājumiem atbild "Padomju Jaunatnes" redaktors Andrejs Cīrulis un «Sovetskaja molodež» redaktors Aleksandrs Bļinovs

25.07.1987 — LKP CK plēnums par pārkārtošanās jautājumiem

25.07.1985 — Notiek Baltijas miera un brīvības kuģa brauciens pa Baltijas jūru

25.07.1985 — Kopenhāgenā no 25. līdz 27. jūlijam notiek Baltiešu tribunāls, apsūdzot PSRS par tās noziegumiem Baltijas valstīs. To atklāj Eiropas Parlamenta viceprezidents dāņu deputāts Pols Mollers, izsakot cerību, ka pēc 40 gadu ilgās Padomju Savienības īstenotās okupācijas šis tribunāls palīdzēs pasaulei saprast, kas notiek Baltijas valstīs. Oficiālajā tribunāla dokumentā Kopenhāgenas manifests (The Copenhagen Manifesto) atzīts, ka Baltijas valstu okupācija ir bijusi starptautisko līgumu un likumu pārkāpums, tādēļ pasaules forumos jāprasa brīvība un neatkarība visām trim Baltijas valstīm. Kopenhāgenas manifestā — konferences noslēguma dokumentā – vēlreiz uzsvērts, ka Baltijas valstu okupācija liecina par to, ka PSRS ir pārkāpusi starptautiskos nolīgumus un pašreizējā situācija Baltijas valstīs apdraud miera un brīvības iespējas Eiropā un pasaulē

24. jūlijs

24.07.1990 — Sākas inventarizācija laikraksta «Cīņa» redakcijā, to pārņem LKP CK komisija

23. jūlijs

23.07.1991 — PSRS puse atkal atceļ PSRS un Latvijas Republikas delegāciju sarunas

23.07.1989 — 8. Vispasaules latviešu jaunatnes kongress Somijā, Haiko muižā

22. jūlijs

22.07.1989 — Pirmais latviešu preses daidžests krievu valodā «Латвия сегодня»

21. jūlijs

21.07.1990 — Tiek publicēts Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija paziņojums, kurā tiek norādīts, ka pirms 50 gadiem Višinska veidotās Saeimas lēmumi par iestāšanos PSRS tiek pasludināti par spēkā neesošiem Lasīt vēl>>

21.07.1990 — Lietuvā, Telšu rajona Varņu mazpilsētā demontēts Ļeņina krūšu tēls

21.07.1990 — Cēsu izstāžu namā notiek komiskās mākslas konkursizstāde «Ķencis-90» un sabiedriski politisks priekšnesums «Atvadas no Latvijas PSR»

21.07.1988 — Oficiālajā demonstrācijā Komjaunatnes krastmalā, kas veltīta Latvijas PSR proklamēšanas gadadienai 1940. gadā, ierodas VAK kontrdemonstrācija ar savu kolonu un sēru lentām. Tribīnēs — visa LKP CK vadība un valdības vadītāji. A. Gorbunovam — melna kaklasaite

21.07.1987 — Notiek svinības par godu 47. gadadienai, kopš Latvija atjaunota padomju vara

21.07.1987 — Latvijas PSR valsts prēmiju piešķiršana

20. jūlijs

20.07.1990 — Baltijas republiku oficiālās delegācijas neierodas uz PSRS Savienības padomes un Prezidenta padomes sēdi, kur tiek apspriests jaunais PSRS Savienības līgums. A. Krastiņš norāda, ka Latvija vēlas vest sarunas ar Maskavu par neatkarības atjaunošanu un nevis Savienības līguma slēgšanu

19. jūlijs

19.07.1990 — ASV prezidents Dž. Bušs, sen., un ASV valsts sekretārs Dž. Beikers neoficiāli tiekas ar I. Godmani un J. Jurkānu un uzsver, ka ASV joprojām neatzīst Latvijas inkorporāciju PSRS sastāvā, un atzīmē, ka tās valstiskumu var atjaunot tikai sarunu ceļā ar Maskavu (Jāpārbauda!)

19.07.1989 — Juristu biedrības viceprezidents Ivars Redisons ierosina PSRS tautas deputātiem piešķirt balsstiesības Latvijā Lasīt vēl>>

19.07.1988 — "Padomju Jaunatne" publicē aicinājumu veidot Latvijas Tautas fronti Lasīt vēl>>

18. jūlijs

18.07.1991 — Tiek publicēts Latvijas Tautas frontes valdes aicinājums Latvijas iedzīvotājiem «Par Latvijas nacionālās bagātības izsaimniekošanu» Lasīt vēl>>

18.07.1990 — «Latvijas Jaunatne» sāk publicēt Ilzes Kalnāres romānu «Ieva»(Aktrise Ragārēs)

18.07.1989 — LTF domes valdes paziņojums par pilsoņu komitejām un gaidāmajām vēlēšanām. LTF uzskata, ka oficiālais uzbrukums pilsoņu komitejām ir nepamatots un nepieļaujams. LTF aicina aktīvi konsolidēt visus spēkus un kustības vēlēšanu kampaņai

16. jūlijs

16.07.1988 — VAK Mežaparkā organizē manifestāciju nacionālā karoga reabilitācijai

15. jūlijs

15.07.1989 — LTF Domes devītajā sēdē pieņem paziņojumu, kurā teikts, ka LKP atrašanās PSKP sastāvā ir pretrunā ar Latvijas suverenitātes ideju un aicina atcelt konstitūcijas 6. pantu par partijas vadošo lomu

15.07.1989 — Igaunijas TF, Latvijas TF un Sajūdis Baltijas Padomes — pirmā sēde Pērnavā, kur vienojas par tālākās sadarbības formām


14. jūlijs

14.07.1989 — Publicēts LTF Domes valdes aicinājums Latvijas PSR Augstākās Padomes deputātiem pieņemt deklarāciju par valstisko suverenitāti

13. jūlijs

13.07.1989 — LPSR AP Prezidija lēmums «Par darbību pilsoņu komiteju veidošanā» atzīst pilsoņu reģistrāciju par nelikumīgu un norāda, ka tai nav tiesisku seku

13.07.1989 — Latvijas Radošo savienību Kultūras padomes sēde atbalsta LTF Domes valdes deklarēto Latvijas pilnīgas politiskās, tiesiskās un ekonomiskās neatkarības ideju

13.07.1989 — Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas konsistorija pauž atbalstu LTF Domes valdes 31. maija aicinājumam

13.07.1989 — "Padomju Jaunatne" sāk publicēt apjomīgu Jāņa Šmita pētījumu par Latviju 1940. un 1941. gadā

13.07.1988 — Pirmais raksts presē ("Padomju Jaunatne") par Tautas Demokrātisko fronti

12. jūlijs

12.07.1991 — Rīgā notiek Vispasaules Latviešu zinātnieku kongress. LTF rīko tikšanos ar iebraukušajiem LTF ārvalstu grupu pārstāvjiem

11. jūlijs

11.07.1991 — ASV Senātā notiek debates par augstākās labvēlības statusa piešķiršanu tirdzniecībai ar PSRS. Tiek parakstīts Latvijas, Lietuvas un Igaunijas paziņojums, kurā pausta norobežošanās no šī līguma un izteikta prasība nefiksēt Baltijas valstu līdzdalību šajā procesā

11.07.1990 — Latvijas Republikas Ministru Padome izplata paziņojumu, kas norāda, ka Bauskas rajonā paredzētā leģionāru tikšanās ir solis, kas ved uz Latvijas politiskās situācijas destabilizāciju

11.07.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem lēmumu par LR Tautas kontroles komitejas likvidēšanu

11.07.1989 — Pieņemta LTF ideoloģiskā platforma dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju konsolidācijai, balstoties uz neatkarīgas, demokrātiskas valsts izveidošanu

11.07.1989 — LTF Domes valdes atklātā vēstule Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijam, kurā pieprasīta A. Rubika atcelšana no Rīgas mēra amata

11.07.1988 — Pirmā Latvijas TV tiešraide «Televīzijas diskusiju klubs» no Āgenskalna studijas, kuras laikā skatītājiem bija iespēja zvanīt un kuras laikā tika apspriesta ideja par Tautas Demokrātisko fronti Lasīt vēl>>

10. jūlijs

10.07.1990 — Tiek pieņemts LR Ministru Padomes lēmums par Latvijas laikrakstu un žurnālu izdevniecību, ar šo lēmumu tiek dibināta akciju sabiedrība

10.07.1990 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums par delegāciju izveidošana sarunām ar PSRS, kā arī ar Krieviju par LR neatkarības atjaunošanu

10.07.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par zemes komisijām

10.07.1988 — Starptautiskais folkloras festivāls «BALTICA»

10.07.1988 — Latvijas Nacionālās Neatkarības kustības (LNNK) dibināšanas sapulce Rīgā, Arkādijas parkā

10.07.1987 — LPSR Augstākās Padomes sesija par uzņēmumu un personīgo palīgsaimniecību attīstību

10.07.1986 — Nodibināta Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa «Helsinki-86»

9. jūlijs

09.07.1991 — Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica’91»

8. jūlijs

08.07.1988 — Pirmā publiskā vēsturnieku diskusija par 1940. gada notikumiem Rīgā

7. jūlijs

07.07.1988 — Publicēti Jāņa Stradiņa un Ilmāra Latkovska raksti par sarkanbaltsarkano karogu Lasīt vēl>>

6. jūlijs

06.07.1989 — Sākas starptautiskais folkloras festivāls «Baltica-89» Igaunijā

5. jūlijs

05.07.1990 — Notiek Latvijas Zemnieku savienības konference

05.07.1990 — Latvijā notiek XX Vispārējie latviešu Dziesmusvētku atklāšanas koncerts

4. jūlijs

04.07.1990 — Tiek publicēts LNNK valdes paziņojums par frakcijas «Līdztiesība» darbību Latvijas Republikas Augstākajā Padomē

04.07.1990 — Sākas XX Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki, kuros piedalās 37 tūkstoši dalībnieku no visas pasaules

3. jūlijs

03.07.1990 — LTF Domes valdes sēde, kas izskata jautājumu Latvijas Pilsoņu komitejas kongresu, kā arī apsprieda informāciju par Gruzijas TF

2. jūlijs

02.07.1991 — LTF valde akceptē Baltijas padomes 1991. gada 26. jūnija lēmumu par akciju «Liesmojošais Baltijas ceļš»

02.07.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes delegācijas došanās uz Maskavu, lai turpinātu sarunas ar PSRS

02.07.1990 — Ukraiņu žurnālists Vitālijs Portņikovs kļūst par «Latvijas Jaunatnes» speciālkorespondentu PSKP XXVIII kongresā Lasīt vēl>>

02.07.1990 — Tiek atcelta Lietuvas ekonomiskā blokāde

02.07.1989 — Skolēnu Dziesmu un deju svētki

30. jūnijs

30.06.1990 — Latvijas, Lietuvas un Igaunijas AP priekšsēdētāji Vītauts Landsberģis, Anatolijs Gorbunovs un Arnolds Rītels nosūta vēstuli Eiropas Parlamenta prezidentam baronam Enrikam Krespo ar lūgumu izveidot oficiālu triju Baltijas valstu starpparlamentāru delegāciju Eiropas Parlamentā

30.06.1990 — Cēsis notiek akcijas «Sieviete — Latvija» noslēgums. Par to kļūst Latvijas Poļu biedrības priekšsēdētāja Ita Kozakeviča

30.06.1989 — Starptautiskā konference «Vācijas un PSRS 1939. gada 23. augusta un 28. septembra līgumu tiesiskais novērtējums» Tallinā

30.06.1989 — Latvijas koris "Ave Sol" pirmoreiz piedalās latviešu dziesmu svētkos ārzemēs — ASV Rietumkrasta latviešu 11. dziesmu svētkos

29. jūnijs

29.06.1990 — Tiek nodibināts Kārļa Ulmaņa piemiņas fonds. K. Ulmaņa brāļa mazdēlu Gunti Ulmani ievēl par fonda priekšsēdētāju Lasīt vēl>>

29.06.1990 — Lietuvas Republikas Augstākā Padome izsludina 100 dienu moratoriju Lietuvas Republikas un PSRS sarunās

29.06.1990 — Latvijas Republikas Ministru Padome pieņem lēmumu par produkcijas un pakalpojumu ievešanu un izvešanu regulēšanu

28. jūnijs

28.06.1990 — Lietuvas Republikas Augstākā Padomes Prezidijs pieņem lēmumu par apbalvošanas pārtraukšanu Lietuvas Republikā

28.06.1988— PSKP XIX Vissavienības konference Lasīt vēl>>

27. jūnijs

27.06.1990 — Sarkandaugavā atklāj Latvijas kultūras muzeju «Dauderi»

27.06.1989 — Par LTF Domes valdes priekšsēdētāju ievēl Jāni Freimani

27.06.1989 — LTF Domes valde izsludina konkursu «Neatkarīgās Latvijas eksistence ekstremālos ekonomiskos apstākļos»

27.06.1989 — LPSR AP tautas apspriešanai nodod likuma projektu «Par Latvijas PSR pilsonību»

27.06.1987— Siguldā notiek Latvijas PSR etnogrāfisko un folkloras ansambļu II salidojums

26. jūnijs

26.06.1991 — Baltijas padome pieņem lēmumu 1991. gada 23. augustā LTF kopā ar Igaunijas Tautas fronti un Lietuvas «Sajūdi» rīkot akciju «Liesmojošais Baltijas ceļš» Lasīt vēl>>

26.06.1990 — LTF Domes valdes sēde izskata jautājumu par attieksmi pret Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa II sesiju

26.06.1990 — Latvijas AP noteic, ka Latvijas prokuratūrā, VDK, Radio un televīzijas komitejā, Tieslietu ministrijā, Iekšlietu ministrijā un tām pakļautajās iestādēs, kā arī tiesās, Latvijas Telegrāfa aģentūrā un Latvijas AP un valdības laikraksta redakcijā nedrīkst darboties sabiedriski politisko organizāciju un partiju pirmorganizācijas. Minēto valsts iestāžu vadītājiem uz amata pildīšanas laiku jāaptur sava darbība partijā vai sabiedriski politiskajās organizācijās

26.06.1989 — Latvijā durvis ver tobrīd pirmā privātā kredītiestāde, vēlākā Rīgas Komercbanka

26.06.1989 — «Čikāgas piecīšu» koncerts Mežaparkā

26.06.1988— Taškentā milicija un specializētā karaspēka vienības izklīdina 20 tūkstošus demonstrantu — Krimas tatāru, kas bija pulcējušies sakarā ar valsts komisijas 1988. gada 9. jūnija paziņojumu Lasīt vēl>>

26.06.1987 — PSKP CK Plēnums nolemj sasaukt PSKP XIX Vissavienības konferenci

25. jūnijs

25.06.1990 — Sākas Vispasaules latviešu kinematogrāfistu saiets Rīgā

25.06.1987 — PSKP CK plēnums par ekonomikas vadības radikālu pārkārtošanos

24. jūnijs

24.06.1988— 50 000 cilvēku liela manifestācija no Viļņas uz Maskavu pavada PSKP XIX konferences delegātus

23. jūnijs

23.06.1990 — Latvijā svin Līgo svētkus

23.06.1989 — Pirmoreiz svinīgi tiek atzīmēta Cēsu kauju 70. gadskārta

23.06.1989 — LTF Dome Doles salā svin Līgo svētkus. Pirmo reizi sabiedrībā parādās no Austrijas atbraukušais Ivars Godmanis

23.06.1988— Atsākas Līgo svētku svinēšana Lasīt vēl>>

22. jūnijs

22.06.1989 — Tiek apstiprināta Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija republikas jauniešu karadienesta lietu komisija

22.06.1989 — LTF aicinājums latviešiem visā pasaulē stundu pirms pusnakts aizdegt ugunskurus un vienoties domās par Latviju

22.06.1989 — LPSR AP Prezidija lēmums atzīst, ka LNNK nav pretkonstitucionāla organizācija

22.06.1989 — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nodod tautas apspriešanai likumprojektu par sapulcēm, mītiņiem, ielu gājieniem un demonstrācijām

22.06.1988— Žurnālistu protesta sanāksme Preses namā A. Gorbunova atbalstam. V. Avotiņš nolasa iniciatīvas grupas vēstuli dibināt Tautas fronti

21. jūnijs

21.06.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku saimniecību privatizāciju

21.06.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par zemes lietošanu un zemes ierīcību

21.06.1990 — Pirmo reizi Latvijas vēsturē Rīgas lidostā ierodas avioreiss no ASV

21.06.1989 — "Padomju Jaunatne" publicē LTF Domes valdes paziņojumu, ar ko visumā pozitīvi vērtēts Latvijas pārstāvju nopietnais darbs PSRS tautas deputātu kongresā, izteiktas bažas par kongresa deputātu vairākuma naidīgumu pret tautu pašnoteikšanās tiesībām, draudiem, kas izteikti Baltijas republikām

20. jūnijs

20.06.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija lēmums par Nevardarbīgās aizsardzības centra izveidošanu. Par centra vadītāju ieceļ LR AP deputātu Odiseju Kostandu

20.06.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome un Ministru Padome pieņem lēmumu par jauna laikraksta «Diena» izdošanu. Par galveno redaktoru tiek apstiprināts Viktors Kalniņš (Daugmalis)

19. jūnijs

19.06.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem Izglītības likumu

19.06.1990 — Tiek publicēts Latvijas Komitejas paziņojums par LR pilsoņu karadienestu un alternatīvo dienestu

19.06.1990 — Rīgā tiek aizturēts un deportēts 23 gadus vecais latviešu izcelsmes ASV pilsonis Ivars Embrekts, kurš AP un ĀM preses dienestam palīdzēja tulkošanas darbos

19.06.1990 — Laikraksts «Argumenti i fakti» publicē PSRS ĀM diplomātiskās nodaļas pārstāvja A. Dongareva atbildi uz lasītāja jautājumu, kurā netieši norāda, ka 1940. gada notikusi Baltijas valstu okupācija

18. jūnijs

18.06.1991 — Rīgā notiek 11. Baltijas studiju konferences sesija

18.06.1989 — Ugunsgrēks VEF. Izdeg 13 000 kvadrātmetru

18.06.1989 — Pirmais Vispasaules latviešu ārstu kongress

18.06.1988— LKP CK plēnums par politisko situāciju republikā Lasīt vēl>>

17. jūnijs

17.06.1989 — LNNK, «Helsinku-86», VAK mītiņš Doma laukumā un gājiens uz Brīvības pieminekli

17.06.1989 — LKP CK biroja lēmums sakarā ar LTF Domes valdes 31. maija Aicinājumu

17.06.1988— Masu manifestācija Dziesmusvētku estrādē Tallinā

16. jūnijs

16.06.1990 — Publicēta Lielbritānijas premjerministres Mārgaretas Tečeres atbilde uz Anatolija Gorbunova teleksu, kurā viņa norāda, ka Lielbritānija nekad nav atzinusi Baltijas valstu inkorporāciju Padomju Savienībā

16.06.1990 — Notiek Latvijas Komitejas plenārsēde

16.06.1990 — Baltijas asamblejas sēde Jūrmalā, kurā tiek noraidīta doma, ka tautas frontes ir vajadzīgas līdz faktiskās neatkarības atzīšanai

16.06.1990 — «Latvijas Jaunatne» publicē Latvijas Satversmes Sapulces 1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemto Latvijas Republikas Satversmi

16.06.1988— Vairāk nekā 80 pareizticīgo baznīcās dažādu tautību Latvijas ticīgie slāvu un latviešu valodās ar svinīgu pateicības dievkalpojumu atzīmē tūkstošgadi kopš kristietības pieņemšanas Krievijā Lasīt vēl>>

15. jūnijs

15.06.1990 — Par Latvijas Republikas Ministru Padomes pastāvīgo pārstāvi pie PSRS Ministru Padomes ar 31. jūliju iecelts Jānis Peters

14. jūnijs

14.06.1990 — Staļinisma upuru piemiņas diena. Torņakalna stacijā tiek atklāts tēlnieka Ojāra Feldberga veidots piemiņas akmens nelikumīgi represēto piemiņai

14.06.1990 — Publicēts ASV prezidenta Dž. Buša uzsaukums, ar kuru 1990. gada 14. jūnijs tiek pasludināts par Baltijas brīvības dienu

14.06.1989 — Manifestācija «Par Latvijas destaļinizāciju» Doma laukumā un gājiens uz Brīvības pieminekli. Piedalās 60 000 dalībnieku. Torņakalna stacijā atklāj piemiņas plāksni deportētajiem

14.06.1988 — Mītiņš pie LKP CK Politiskās izglītības nama (tagad — Kongresu nama) 1941. gada 14. jūnijā nelikumīgi represēto un bojā gājušo piemiņai un gājiens uz Brīvības pieminekli. Mītiņu vada "Padomju Jaunatnes" redaktors Andrejs Cīrulis. Pirmo reizi pēckara gados Rīgā Konstantīns Pupurs nes sarkanbaltsarkano karogu Lasīt vēl>>

14.06.1987 — ASV vietējās latviešu apvienības 24 latviešu centros vienlaikus rīko demonstrācijas

14.06.1987 — «Helsinki-86» akcija pie Brīvības pieminekļa. Lai to izjauktu, pie pieminekļa notiek riteņbraucēju sacensības

13. jūnijs

13.06.1987 — Notiek LKP CK nacionālo un starpnacionālo attiecību komisijas sēde, kura izskata jautājumu par krievu un latviešu valodu mācīšanu mācību iestādēs

13.06.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem lēmumu par agrāro reformu Latvijas Republikā

12. jūnijs

12.06.1990 — KPFSR tautas deputātu kongresā tiek pieņemta Deklarācija par Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas valstisko suverenitāti Lasīt vēl>>

12.06.1990 — Anatolijs Gorbunovs uzstājas PSRS Augstākās Padomes Savienības padomes sēdē un uzaicina sākt oficiālas sarunas līguma noslēgšanai par Latvijas valstiskās suverenitātes pilnīgas īstenošanas pārejas perioda tiesisko statusu. Mihails Gorbačovs pirmoreiz paziņo, ka mērķis varētu būt suverēnu valstu savienība, un izsaka priekšlikumu uz sarunu laiku «iesaldēt» suverenitātes deklarāciju

12.06.1990 — M. Gorbačovs paziņo, ka Neatkarības deklarācijas būtu iesaldējamas, bet varētu notikt sarunas par suverēnu valstu savienību

12.06.1991 — Boriss Jeļcins tiek ievēlēts par KPFSR prezidentu

12.06.1991 — Tiek parakstīts vienošanās protokols PSRS un Latvijas Banku


11. jūnijs

11.06.1987 — PSKP CK Politbiroja lēmums par pāriešanu uz pilnīgu saimniecisko aprēķinu un pašfinansēšanos

11.06.1987 — PSKP CK Politbirojs izskata jautājumu par Kazahijas PSR, kur notikusi atkāpšanās no ļeņiniskajiem nacionālās politikas principiem, pieļautas šovinisma un nacionālisma, nacionālās noslēgtības un augstprātības izpausmes

11.06.1991 — Baltijas valstu padomes sēde Jūrmalā

10. jūnijs

10.06.1989 - LTF dome atbalsta LTF Domes valdes 31. maija aicinājumu, kā arī pieņem rezolūcijas par grozījumiem LPSR Konstitūcijā un tautas deputātu vēlēšanām

9. jūnijs

09.06.1989 — PSRS Tautas deputātu I kongresā ar runu uzstājas Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs V. E. BresisLasīt vēl>>

09.06.1989 — PSRS Tautas deputātu I kongresā deputāts no VĻKJS, Ukrainas ĻKJS Čerkasu pilsētas komitejas pirmais sekretārs S. Červonopiskis savā runā izteic nepamatotu apgalvojumu par bruņotajām triecienvienībām Baltijā un Gruzijā, kuras organizējot šo tautu ievēlētie deputāti, dodams mājienu par analoģiju ar hitlerisko SA Lasīt vēl>>

09.06.1989 — LTF dome atbalsta LTF Domes valdes 31. maija aicinājumu, kā arī pieņem rezolūcijas par grozījumiem LPSR Konstitūcijā un tautas deputātu vēlēšanām

8. jūnijs

08.06.1989 — LPSR AP Prezidija dekrēts «Par 40. un 50. gados no Latvijas PSR teritorijas izsūtīto pilsoņu reabilitāciju»

08.06.1989 — LPSR AP Prezidija dekrēts, ar ko 14. jūnijs noteikts par staļinisko represiju upuru dienu

08.06.1989 — PSRS tautas deputātu kongresā Lietuvas deputāti, kā arī daļa no Igaunijas un Latvijas deputātiem atstāj Kremļa Kongresu pils zāli, protestējot pret paātrināto balsošanas procedūru PSRS Konstitucionālās uzraudzības komisijas izveidošanā

08.06.1990 — Latvijas ĻKJS konference pieņem lēmumu par nosaukuma maiņu. Tās jaunais nosaukums — Latvijas Jaunatnes progresa savienība (Vai tas nebija 8. maijā?)

08.06.1990 — Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja I. Godmaņa rīkojums par sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanu 14. jūnijā (sēru noformējumā) un 7. un 8. jūlijā sakarā ar Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem un X deju svētkiem

7. jūnijs

07.06.1987 — Jaunatnes Preses svētki. Dzegužkalna atdzimšana Lasīt vēl>>

6. jūnijs

06.06.1990 — Baltijas valstu padomes tikšanās Jūrmalā, kurā M. Gorbačovam tiek piedāvāts sākt sarunas ar Baltijas valstīm

06.06.1990 — Baltijas valstu aicinājums M.Gorbačovam par kopīgu tikšanos

06.06.1990 — Publicēts PSRS un Latvijas PSR Konstitūciju un pilsoņu tiesību aizstāvēšanas republikāniskās komitejas priekšsēdētāja A. Rubika aicinājums LR Augstākajai Padomei (Kopija: PSRS prezidentam M. Gorbačovam) apturēt 4. maija Deklarācijas darbību

06.06.1991 — PSRS un LR delegāciju otrā tikšanās Jūrmalā

5. jūnijs

05.06.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome ratificē 1990. gada 12. aprīlī parakstīto Nolīgumu par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ekonomisko sadarbību

05.06.1990 — Atjaunota Latvijas Zemnieku savienības darbība

05.06.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs saņem draudu vēstuli no PSRS iekšlietu ministra pirmā vietnieka ar brīdinājumiem sakarā ar kārtējo iesaukumu PSRS bruņotajos spēkos

4. jūnijs

04.06.1990 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes par iekšlietu ministru apstiprina Aloizu Vazni. Bijušais ministrs Bruno Šteinbriks, kuru atbalsta PSRS iekšlietu ministrs V. Bakatins un Rīgas pilsētas iekšlietu pārvalde, kavē A. Važņa stāšanos amatā. Visos Latvijas rajonos iekšlietu nodaļas atbalsta likumīgo varu, Rīgā — gandrīz puse milicijas personālsastāva

04.06.1990 — Kirgīzijā sākas lieli nemieri

04.06.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par policiju

3. jūnijs

03.06.1988 — "Padomju Jaunatne" publicē rakstu par atomelektrostaciju Latvijā Lasīt vēl>>

03.06.1988 — Organizējas Lietuvas pārbūves kustība «Sajūdis»

03.06.1989 — Miris «Skolotāju Avīzes» redaktors Felikss Zvaigznons

03.06.1989 — Ķīnā, Pekinā Tjaņaņmiņa laukumā tiek sarīkota asinspirts – tiek aplenkti un nogalināti miermīlīgās protesta demonstrācijas dalībnieki

03.06.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes LTF frakcijas sēdē izskata jautājumu par iespējamo «x dienu» Latvijā. I. Bišers paziņo, ka Maskavā tiekot plānots apvērsums, kas varētu notikt jūlijā pirms plānotās Savienības līguma parakstīšanas

2. jūnijs

02.06.1989 — Lietuvas LĻKJS XXII kongress pieņem lēmumu par izstāšanos no VĻKJS

1. jūnijs

01.06.1987 — PSRS Augstākās Padomes Prezidijs izdod dekrētu «Par atbildību par kandžas tecināšanu»

01.06.1988 — Radošo Savienību Plēnums 1. un 2. jūnijā, 1988 Lasīt vēl>>

01.06.1989 — PSRS tautas deputātu I kongress pieņem lēmumu izveidot komisiju PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politisko un tiesisko seku novērtēšanai Lasīt vēl>>

01.06.1989 — Latvijā tiek ieviesti taloni ziepēm

01.06.1991 — Tiek iesvētīts Rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis Pujāts

31. maijs

31.05.1989 — LTF Domes valdes 31. maija aicinājums, kurā visas LTF grupas un nodaļas tiek aicinātas apspriest jautājumu par LTF iesaistīšanos cīņā par Latvijas pilnīgu politisko un ekonomisko neatkarību Lasīt vēl>>

31.05.1989 — PSRS Tautas deputātu I kongresā ar runu uzstājas Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs A. Gorbunovs Lasīt vēl>>

30. maijs

30.05.1990 — Latvijas AP pieņem lēmumu par to, ka 1965.—1967. gadā notikusī LPSR avīžu un žurnālu izdevniecības nodošanu LKP CK rīcībā ir bijusi nelikumīga. Latvijas Ministru Padomei tiek uzdots pārņemt savā rīcībā Preses namu

30.05.1990— LR AP nosūta apsveikuma telegrammu Borisam Jeļcinam sakarā ar ievēlēšanu par Krievijas Augstākās Padomes priekšsēdētāju

30.05.1990— Igaunijā, Kohtlajrvē slepenības atmosfērā tiekas tautas deputāti, kas nostājušies padomju federālisma pozīcijas un kas izveido Starpreģionālo padomi

30.05.1990— Tartu nodibināta Dienvidigaunijas latviešu biedrība

30.05.1991 — PSRS iekšlietu ministrs B. Pugo oficiālā vēstulē PSRS Augstākās Padomes priekšsēdētājam A. Lukjanovam attaisno uzbrukumus LR muitas punktiem

29. maijs

29.05.1988 — ASV prezidenta Ronalda Reigana oficiālā vizīte PSRS

29.05.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes nota PSRS prezidentam sakarā ar PSRS Iekšlietu ministrijai pakļautās OMON vardarbības aktiem uz LR robežām, iznīcinot muitas punktus

28. maijs

28.05.1988 — LKP CK plēnums, kurā ievēl delegātus partijas XIX Vissavienības konferencei

28.05.1989 — LNNK II kongress. Kongresu pārraida radio un TV. PSRS tautas deputāts Vilens Tolpežņikovs iestājas LNNK

28.05.1990 — LR AP paziņojums sakarā ar PSRS prezidenta 1990. gada 14. maija dekrētu «Par PSRS AP deklarāciju par LR neatkarības atjaunošanu», kurā juridiski pamatots, ka PSRS prezidents pārkāpis PSRS Konstitūciju un nelikumīgi iejaucas LR iekšējās lietās, tās politiskās pašnoteikšanās procesā

28.05.1991 — PSRS tautas deputātu grupas brauciens uz Rīgu sakarā ar OMON uzbrukumiem LR muitas punktiem

27. maijs

27.05.1987 — Latvijas teritorijā N. Svistunovs nozog un aizlido uz Zviedriju ar Aeroflotes lidmašīnu AN-2

27.05.1988 — "Padomju Jaunatne" publicē skandalozu strādnieka Andra Eglīša vēstuli, kur pirmo reizi kritizēta LKP CK un aizstāvēta grupa «Helsinki-86». Raksta ietekmē tika pārcelts sākums LKP CK plēnumam Lasīt vēl>>

27.05.1989 — Latvijas Kultūras fonda ārkārtējais kongress. Latvijas Kultūras fonds atdalās no Padomju Savienības Kultūras fonda

26. maijs

26.05.1988 — Latvijas PSR Augstākā Padome apstiprina nolikumu par sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanas un norises kārtību Lasīt vēl>>

26.05.1990 — Rakstnieku X kongresā par RS priekšsēdi ievēlēts Imants Auziņš

26.05.1990— Daugavpilī notiek Latgales Dziesmu un deju svētki Lasīt vēl>>

26.05.1990— LNNK kongress. Izvirza kursu uz kustības pārveidošanu partijā

26.05.1990— PSRS Ministru Padome pieņem lēmumu par PSKP īpašuma aizstāvību Latvijas teritorijā

26.05.1990— Igaunijas Republikas ārlietu ministrs Lennards Meri, Latvijas Republikas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns un Lietuvas Republikas ārlietu ministrs Aļģirds Saudargs paraksta Deklarāciju sakarā ar PSRS prezidenta M. Gorbačova pilnvarām, virsotņu konferencē tiekoties ar ASV prezidentu Dž. Bušu 1990. gada maijā un jūnijā Vašingtonā. Baltijas valstis apsveica līgumu starp ASV un PSRS, jo tas varēja palīdzēt atjaunot Baltijas valstu neatkarību

25. maijs

25.05.1989 — Sākas PSRS tautas deputātu I kongress. Pasaules ievērību izpelnās PSRS tautas deputāts Vilens Tolpežņikovs no Latvijas, iesniedzot deputāta pieprasījumu noskaidrot Tbilisi slaktiņa upurus Lasīt vēl>>

24. maijs

24.05.1987 — XX Vissavienības kinofestivālā Tbilisi Jura Podnieka filma «Vai viegli būt jaunam?» saņem galveno godalgu

24.05.1989 — Maskavā, Latvijas PSR pārstāvniecībā notiek triju Baltijas republiku PSRS tautas deputātu tikšanās

24.05.1989 — Latvijas juristu forums

24.05.1989 — Tiek publicēts Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lēmums, ar kuru tautas apspriešanai nodod likumprojektu par LPSR Konstitūcijas grozījumiem un Latvijas PSR tautas deputātu vēlēšanām

24.05.1990 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs nosūta telegrammu M. Gorbačovam, kurā paziņots, ka PSRS prezidentam nav tiesību atcelt LR AP 4. maija Deklarāciju un piedāvā domstarpības risināt sarunu ceļā

24. 05.1990 — PSRS Augstākā Padome pieņem likumu «Par PSRS prezidenta goda un cieņas aizstāvēšanu»

24.05.1990 — Mūžībā aizgājis Viņa eminence Juliāns kardināls Vaivods

24.05.1990 — LKP CK plēnums pieņem lēmumu ar 5. jūniju apturēt laikraksta "Cīņa" redakcijas darbu par nepakļaušanos šīs partijas organizācijas ietekmei. Tiek izveidota jauna redakcija, kas «Cīņu» izdod kā burtisku "Sovetskaja Latvija" pārcēlumu latviešu valodā. Par šīs avīzes redaktori kļūst Malda Kvite. "Cīņas" iepriekšējās redakcijas darbinieki nolemj izdot laikrakstu "Neatkarīgā Cīņa"

24.05.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija un valdības lēmums par neatliekamiem pašaizsardzības pasākumiem, kas paredz robežapsardzības struktūru veidošanu

23. maijs

23.05.1988 — Notiek PSKP Centrālās Komitejas kārtējais plēnums, kas izskata jautājumu par PSKP CK tēžu projektu partijas XIX Vissavienības konferencei. Ziņojumu nolasīja PSKP CK ģenerālsekretārs M. Gorbačovs

23.05.1989 — LTF Domes valdes rīkojums politiskajai komitejai līdz nākamajai valdes sēdei izstrādāt Latvijas neatkarības programmatiskās tēzes

23.05.1990 — Jūrmalā nodibina pirmo Latvijas municipālās policijas nodaļu

23.05.1990 — Latvijas PSR Ministru Padome izveido Latvijas Brīvprātīgo kārtības sargu štābu ar Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Ilmāru Bišeru priekšgalā

23.05.1990 — Ļeņingradas pilsētas padome pieņem lēmumu griezties pie M. Gorbačova ar prasību pārtraukt Lietuvas blokādi

23.05.1990 — Televīzijas un Radioraidījumu komitejā nobriest J. Škapara iniciēts konflikts par priekšsēdētāja maiņu

23.05.1991 — OMON uzbrukums pieciem LR muitas posteņiem

23.05.1991 — Parakstīts protokols par KPFSR un LR prokuratūru sadarbību

21. maijs

21. 05.1988 — Eiropas Parlaments Strasbūrā izveido baltiešu grupu — komisiju, kas veicinātu pašnoteikšanās un cilvēktiesību ievērošanu okupētajās Baltijas valstīs

21. 05.1989 — Pie Centrāltirgus notiek LTF organizēts mītiņš jaunievēlēto PSRS tautas deputātu izvadīšanai uz Maskavu. Piedalās ap 20 000 cilvēkuLasīt vēl>>

21. 05.1990 — Latvijas KP, Lietuvas KP un Igaunijas KP partijas sekretāru sanāksme Latvijas KP CK ēkā

21. 05.1990 — LKP CK pirmā sekretāra Alfrēda Rubika paziņojums par partijas gatavību atrasties opozīcijā

21. 05.1991 — PSRS pārceļ LR un PSRS paredzētās sarunas

20. maijs

20.05.1987 — «Padomju Jaunatne» un «Sovetskaja molodež» publicē Elitas Veidemanes un Borisa Feldmaņa reportāžas no Rīgas 2. un 17. vidusskolas, kas iesāk plašas diskusijas par starpnacionālo attiecību jautājumiem

20.05.1987 — A. Čaka pieminekļa apgānīšana, kas izsauc lielu rezonansi sabiedrībā

20.05.1989 — Latvijas Pionieru savienības dibināšana

20.05.1990 — Notiek Vislatvijas Glābšanas komitejas dibināšanas kongress, kas apvieno LR AP deputātu frakciju «Līdztiesība», Interfronti, Apvienoto darba kolektīvu padomi, Republikānisko streika komiteju, Kara un bruņoto spēku savienību. Par PSRS un Latvijas PSR konstitūciju un pilsoņu tiesību aizstāvēšanas komitejas vadītāju kļūst Alfrēds Rubiks

19. maijs

19.05.1988 — "Padomju Jaunatne" izsludina aptauju par ieteikumiem delegātu vēlēšanām uz partijas XIX Vissavienības konferencei

19.05.1990 — Tallinā notiek konsultatīvā konference «Pašreizējās politiskās pārmaiņas Eiropā un Helsinku process»

18. maijs

18.05.1989 — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs izveido komisiju Latvijas PSR pilsonības koncepcijas izveidei

18.05.1989 — Lietuvas PSR Augstākā Padome pieņem Deklarāciju par Lietuvas PSR suverenitāti

18.05.1989 — LTF, LNNK un VAK rīkots sēru mītiņš pie Brīvības pieminekļa Tbilisi 9. aprīļa slaktiņa upuru piemiņai Lasīt vēl>>

17. maijs

17.05.1990 — Atjaunota aizsargu organizācija

16. maijs

16. 05.1990 — Tallinā sākas zemessargu reģistrācija

15. maijs

15.05.1988 — PSRS un Afganistānas kopīgais paziņojums par padomju karaspēka izvešanu

15.05.1990 — Latvijas Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Ilmārs Bišers Maskavā tiekas ar prezidenta padomes locekļiem. Tikšanās laikā paziņots, ka 15. maijā paredzētās PSRS un Latvijas sarunas nenotiks, jo Maskava tām nav gatava

15.05.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par karaklausību

15.05.1990 — LPSR Pagaidu streiku komitejas paziņojums par politiska brīdinājuma streika uzsākšanu, pieprasot atcelt 4. maija Deklarāciju un citus AP likumdošanas aktus, kas ir pretrunā ar PSRS likumiem

15.05.1990 — Notiek Interfrontes atbalstītāju — karavīru un civiliedzīvotāju uzbrukums Augstākajai Padomei. OMON ar grūtībām izdodas izdzenāt mītiņa dalībniekus, kuri sapulcējušies pie Augstākās Padomes nama. Kopējais dalībnieku skaits — 5.000Lasīt vēl>>

15.05.1990 — Tiek publicēts PSRS Prokuratūras paziņojums sakarā ar PSRS prezidenta dekrētu, kas pasludina 4. maija deklarāciju par spēkā neesošu

14. maijs

14.05.1989 - PSRS tautas deputātu atkārtotās vēlēšanas

14.05.1989 - Tiek atjaunota Mātes diena

14.05.1989 - Latvijas Kultūras darbinieku kongress

14.05.1989 - Latviešu tautas augstskolā «Abrene» (Francijā) tiekas PBLA un LTF pilnvarotie pārstāvji

14.05.1990 - PSRS prezidents M.Gorbačovs paraksta dekrētu, kurā 4. maija Deklarācija tiek pasludināta par spēkā neesošu, jo neatbilst PSRS likumdošanaiLasīt vēl>>E1990051400

13. maijs

13.05.1989 - Tallinā notiek Igaunijas Tautas frontes, Latvijas Tautas frontes un Lietuvas pārbūves kustības «Sajūdis» rīkotā Baltijas Asambleja, kurā tiek institucionalizēta tautas kustību sadarbība, nodibināta Baltijas Padome un pieņemta virkne dokumentu par Baltijas valstu statusu Lasīt vēl>>

12. maijs

12.05.1990 - Tallinā notiek pirmā triju Baltijas valstu vadītāju oficiālā tikšanās. Anatolijs Gorbunovs, Vītauts Landsberģis un Arnolds Rītels paraksta deklarāciju par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas vienprātību un sadarbību un kopīgu paziņojumu par iesaistīšanos Eiropas Drošības un sadarbības apspriedē. Tiek izveidota Baltijas Valstu padome, kurā ietilpa Baltijas republiku Augstāko Padomju priekšsēdētāji un citas augstas amatpersonas Lasīt vēl>>

11. maijs

11.05.1987 - Latvijā notiek fotoakcija, kas iemūžina šajā dienā notiekošo

11.05.1989 - «Rīgas Balss» publicē LKP Rīgas pilsētas komitejas biroja lēmumu «Par attieksmi pret «pilsoņu komiteju» veidošanos un darbību» un Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildkomitejas lēmumu «Par pilsoņu komiteju darbību Rīgas pilsētas teritorijā

11.05.1990 - Rīgas milicijas garnizona darbinieku sapulcē tiek pieņemta rezolūcija, ka jāpakļaujas tikai PSRS institūcijām, bet 4. maija deklarācija uzskatāma par valsts apvērsumu

10. maijs

10.05.1990 - Latvijas Republikas Augstākā Padome izveido Aizsardzības un Iekšlietu komisiju

10.05.1990 - Latvijas Rūpniecības uzņēmumu asociācijas valdes sēde, kurā piedalās vairāk nekā trīsdesmit uzņēmumu darba kolektīvu padomju priekšsēdētāji un direktori, pieņem lēmumu iespējami ātri nodibināt ciešus sakarus ar jauno Latvijas valdību un AP, lai varētu aktīvi piedalīties ekonomikas atveseļošanā, ekonomiskās likumdošanas izstrādāšanā

10.05.1991 - Baltijas valstu finanšu ministru tikšanās Viļņā

9. maijs

09.05.1989 — "Padomju Jaunatnē" D. Īvāns un LTF Domes vēlēšanu koordinācijas centra vadītājs M. Steins kritizē J. Dobeļa priekšvēlēšanu kampaņas stilu, uzbrukumus LTF. Attiecību saasinājums starp LTF un LNNK kļūst par publisku faktu

09.05.1989 — Latvijā ievēlēto PSRS Tautas deputātu grupas vēstule M. Gorbačovam un PSRS Aizsardzības ministram D. Jazovam ar lūgumu no Latvijas PSR jauniesauktos dislocēt Baltijas kara apgabalā

8. maijs

08.05.1988 — Latvijas Kultūras fonda rīkotās kapu uzkopšanas laikā aktīvistu grupa nozāģē koku alejas, ko padomju varas orgāni bija uzdevuši iestādīt, lai aizsegtu Latvijas Valsts prezidenta J. Čakstes kapa pieminekli

7. maijs

07.05.1990 — LR Augstākās Padomes sēdē par Ministru prezidentu ieceļ Ivaru Godmani

6. maijs

06.05.1989 — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu par zemnieku saimniecībām, kas atļauj veidot individuālās saimniecības

5. maijs

05.05.1988 — Beidzas aptauja «Populārākais žurnālists»

05.05.1988 — LKP CK plēnums par darbaļaužu internacionālo un patriotisko audzināšanu Lasīt vēl>>

05.05.1988 — Pirmo reizi pēckara Latvijā tiek atskaņota Lūcijas Garūtas kantāte «Dievs, tava zeme deg»

05.05.1989 — Latvijas PSR Augstākās Padomes sesija pieņem LPSR valodu likumu, kas latviešu valodai piešķir valsts valodas statusu

4. maijs

04.05.1989 — LTF Domes valdes paziņojums sakarā ar Latvijas PSR Konstitūcijas grozījumu un papildinājumu un vēlēšanu likumu projektu izstrādāšanu

04.05.1989 — Autoavārijā iekļuvis LTF atbalstītais PSRS tautas deputāta kandidāts Mavriks Vulfsons

04.05.1989 — LKP CK plēnums par latviešu valodas mācīšanu Latvijas PSR iedzīvotājiem. Par LKP CK biroja locekli tiek ievēlēts Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieks ģenerālpulkvedis F. Kuzmins

04.05.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Lasīt vēl>>

04.05.1990 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem Deklarāciju par pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos

04.05.1990 — LR Augstākā Padome pieņem aicinājumus Latvijas tautai, pasaules valstu valdībām, PSRS prezidentam M. Gorbačovam, Igaunijas un Lietuvas augstākajām padomēm, Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem Lasīt vēl>>

04.05.1990 — LKP CK birojs nolemj lūgt PSRS prezidentu atcelt nelikumīgi pieņemto LR AP 4. maija Deklarāciju

04.05.1990 — LTF rīkota manifestācija Daugavmalā

04.05.1990 — LKP Rīgas pilsētas komiteja atstāj uzteiktās telpas Kr. Valdemāra ielā (izpildkomitejas namā)


3. maijs

03.05.1990 — Darbu sāk jaunievēlētā Latvijas PSR Augstākās Padomes pirmā sesija. Par AP Prezidija priekšsēdētāju ievēlē Anatoliju Gorbunovu, par AP priekšsēdētāja pirmo vietnieku — Daini Īvānu. Augstākajā Padomē izveidojas 2 frakcijas: LTF frakcija (131 deputāts) un frakcija «Līdztiesība»(57 deputāti)

2. maijs

02.05.1990 — grupas «Helsinki-86» dalībnieki dibina Latvijas Atdzimšanas partiju

1. maijs

01.05.1989 — 1. Maija svētku demonstrācijā Latvijas Tautas fronte piedalās ar atsevišķu kolonnu un iepriekš definētiem lozungiem

01.05.1990 — Pēc milzīgas izpirkšanas ažiotāžas Rīgā tiek ieviesta miltu, putraimu un makaronu izstrādājumu pārdošana par taloniem. Uz vienu cilvēku divos mēnešos bija paredzēts 1 kg putraimu, četros mēnešos — 2 kg miltu un 0,5 kg makaronu

30. aprīlis

30.04.1988 — Publicēta kultūras un mākslas darbinieku vēstule sakarā ar Ņinas Andrejevas rakstu «Nevaru atkāpties no principiem»

30.04.1990 — Notiek Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa pirmā sesija, kas Pilsoņu kongresu pasludina par 1918. gadā proklamētās LR pilsoņu tiesisko pārstāvniecību

30.04.1990 — PSRS robežsargi Rīgas lidostā apcietina darba grupas konsultantu Egilu Levitu, kas vēlāk pēc Pilsoņu kongresa pieprasījuma tiek atbrīvots, bet izraidīts no PSRS

29. aprīlis

29.04.1989 — LTF Domes septītajā sēdē apspriež Nāciju tiesību deklarācijas projektu un gatavošanos Baltijas Asamblejai

29.04.1990 — Latvijas PSR tautas deputātu atkārtotas vēlēšanas

29.04.1990 — Rīgas I Meža kapos tiek pārapbedīts Latvijas Republikas kara flotes komandieris Teodors Spāde

28. aprīlis

28.04.1987 — Nodibināts Latvijas Kultūras fonds

28.04.1989 — Interfrontes rīkots vienas dienas streiks pret latviešu valodas pasludināšanu par valsts valodu Lasīt vēl>>


27. aprīlis

27.04.1988 — VAK mītiņš Arkādijas parkā pret metro būvi. Piedalās ap 10000 cilvēku

27.04.1989 — LTF Domes valdes locekļi griežas pie Latvijas PSR darbaļaudīm ar aicinājumu nepieļaut Interfrontes izsludināto vispārējo streiku

27.04.1989 — LKP CK birojs un partijas Rīgas pilsētas komitejas birojs nosoda Interfrontes aicinājumu uz vispārējos streiku

27.04.1989 — LĻKJS CK nosoda Interfrontes aicinājumu uz vispārējos streiku

27.04.1991 — Valsts atjaunošanas koncepcijas projekta apstiprināšana LTF Domes valdes sēdē

26. aprīlis

26.04.1986 — Sprādziens Černobiļas atomelektrostacijā

25. aprīlis

25.04.1987 — LKP CK plēnums par trūkumiem par problēmām republikas ekonomiskajā un sociālajā attīstībā

25.04.1989 — Publicēta virkne lēmumprojektu par latviešu valodu kā valsts valodu

25.04.1989 — PSKP CK plēnums

24. aprīlis

24.04.1988 — Pirmais skaistuma konkurss pēckara gados — Mis Rīga, kurā uzvar Sintija Jenerte

24.04.1990 — Rīgā pretim Bastejkalnam atklāj no Armēnijas atvestu pieminekli — armēņu tautas dāvanu Latvijai par palīdzību pēc zemestrīces

24.04.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumus par pagasta un pilsētas pašvaldību

23. aprīlis

23.04.1987 — LPSR Ministru Padome pieņem lēmumu par individuālo darbu

23.04.1990 — Vislatvijas tautas deputātu sapulce, kurā piedalās 8086 visu līmeņu deputāti, pieņem aicinājumu Latvijas PSR Augstākajai padomei atjaunot Latvijas valstisko neatkarību Lasīt vēl>>

23.04.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumus par paju sabiedrībām

23.04.1991 — Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja I. Godmaņa un PSRS premjerministra V. Pavlova tikšanās

22. aprīlis

22.04.1989 — LTF Domes sestā sēde pieņem rezolūciju par LTF politiskajiem uzdevumiem, tai skaitā par republikas saimnieciskās patstāvības modeļa izstrādāšanu

22.04.1989 — Krievijas Latviešu biedrības dibināšanas konference

22.04.1989 — Pēc Latvijas Antīko automobiļu kluba iniciatīvas tiek dibināts Rīgas Motormuzejs

22.04.1989 — Latvijas Nacionālās operas 70 gadu jubilejas svinības

22.04.1990 — Tiek iesvētīti un virs Pareizticīgo katedrāles Rīgā tiek uzlikti krusti, ko dāvinājuši Mirdza un Voldemārs Felmaņi no VFR

21. aprīlis

21.04.1989 — Interfrontes V. I. Ļeņina dzimšanas dienai veltītajā masu mītiņš Daugavmalā, kas pieņem ultimatīvu aicinājumu uz vispārējo streiku 28. aprīlī

20. aprīlis

20.04.1989 — Latvijas Tautas frontes Domes valdes paziņojums «Bez mums!», aicinot LTF biedrus un atbalstītājus nepiedalīties masu mītiņā Daugavmalā

19. aprīlis

19.04.1988 — Mākslas dienas-88

19.04.1988 — Cilvēktiesību cīnītāja Gunāra Astras bēres II Meža kapos. Pavadītāju tūkstoši kapu aizber ar rokām

19.04.1989 — Latvijas PSR Žurnālistu savienības prezidija paziņojums sakarā ar LKP Rīgas pilsētas komitejas biroja lēmumu attiecībā uz «Rīgas Balsi»

19.04.1990 — Latvijas PSR Ministru Padome nodibina Komisiju likumības noskaidrošanai attiecībā uz republikas laikrakstu un žurnālu izdevniecības pārņemšanu LKP CK rīcībā

19.04.1990 — Notiek Igaunijas un PSRS valdības sarunas

19.04.1990 — A. Gorbunovs, V. E. Bresis, D. Īvāns un I. Bišers Maskavā tiekas ar M. Gorbačovu un informē viņu par Deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu paredzamo pieņemšanu Lasīt vēl>>

18. aprīlis

18.04.1990 — PSRS pieņem lēmumu sākt ekonomisko blokādi pret Lietuvu

17. aprīlis

17.04.1989 — Latvijas Sieviešu līgas dibināšana

17.04.1990 — Samazināta gāzes padeve Lietuvai un pārtraukta naftas padeve Mažeiķu rūpnīcai. Sākas Lietuvas ekonomiskā blokādeLasīt vēl>>

16. aprīlis

16.04.1991 — LTF valdes sēdē apspriež jautājumu par cīņu pret Latvijas nacionālās bagātības izsaimniekošanu

15. aprīlis

15.04.1987 — VĻKJS XX kongress

15.04.1989 — Latvijas Lauksaimnieku savienības dibināšana

15.04.1989 — Latvijas Brāļu kapu komitejas atjaunošana


14. aprīlis

14.04.1988 — Latvijas PSR Augstākās Padomes sesija par republikānisko pārvaldes orgānu darbības pilnveidošanu

14.04.1990 — Tiek izveidota Latvijas Neatkarīgā komunistiskā partija. Par tās priekšsēdētāju ievēl Ivaru Ķezberi

13. aprīlis

13.04.1988 — Sākas Igaunijas Tautas frontes organizēšanās

13.04.1989 — Latvijas Zinātnieku savienības atklāta vēstule PSKP CK Politbiroja komisijai, kas nodarbojas ar materiālu papildpētīšanu par 30. — 40. gadu un 50. gadu sākuma represijām

12. aprīlis

12.04.1989 — Par Latvijas Evaņģēliski luteriskās draudzes arhibīskapu tiek ievēlēts Kārlis Gailītis

12.04.1990 — Notiek LKP CK plēnums, kur tiek ievēlēta LKP vadība

12.04.1990 — LĻKJS CK pirmais sekretārs J. Urbanovičs atsauc savu ievēlēšanu par LKP CK locekli

12.04.1990 — Kultūras ministrs R. Pauls pieprasa Preses namu nodot republikas īpašumā

11. aprīlis

11.04.1989 — LTF valde nosūta telegrammu PSRS AP, PSRS ģenerālprokuroram, Gruzijas PSR AP, godinot Tbilisi upuru piemiņu, kā arī prasot atbrīvot apcietinātos patriotus un saukt pie atbildības slepkavas

11.04.1990 — Lugāno (Šveicē) notiek starptautisks forums «Latvija Eiropā»

11.04.1991 — Maskavā sākas PSRS un Latvijas Republikas sarunas

10. aprīlis

10. 04.1987 — "Padomju Jaunatne" iesāk veidot sadaļu «a. k. 4»

9. aprīlis

09.04.1989 — Latvijas Čigānu nacionālās biedrības konference Talsos

09.04.1989 — Rīgā pie Baltijas kara apgabala štāba parādās padomju kaujas tehnika

09.04.1991 — LTF valde aicina Latvijas Republikas Augstāko Padomi atzīt Latvijas PSR Prokuratūras darbību par antikonstitucionālu


8. aprīlis

08.04.1989 — Padomju karaspēks, izklīdinot iedzīvotāju mierīgo demonstrāciju Tbilisi, nogalina 16 cilvēkus Lasīt vēl>>

08.04.1990 — Sākas Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa vēlēšanas

08.04.1990 — LSDSP sašķeļas. Izveidojas Jāņa Dinēviča vadītā Latvijas Sociāldemokrātiskā partija


7. aprīlis

07.04.1989 — LTF delegācijas brauciens uz ASV un piedalīšanās konferencē Ganonokvē (Kanāda)

07.04.1989 — Zinātniskās asociācijas «Latvija un latvieši pasaulē» izveidošana

07.04.1990 — NeLLJa kongress

07.04.1990 — LSDSP I kongress

6. aprīlis

06.04.1989 — Publicēti LTF Domes valdes un Juristu biedrības paziņojumi par partijas Rīgas komitejas biroja lēmumu attiecībā uz LNNK

06.04.1990 — «Latvijas Jaunatne» simboliski sāk piešķirt «Rīgas Balsij» slejas darbības turpināšanai

06.04.1990 — Notiek LKP XXV kongress. Notiek šķelšanās: 261 delegāts A. Čepāņa vadībā atstāj kongresu. PSKP piekritēji ievēl A. Rubiku par LKP CK pirmo sekretāru Lasīt vēl>>

5. aprīlis

05.04.1989 — Kopīgas igauņu, latviešu un lietuviešu folkloras asociācijas «Baltica» dibināšana

05.04.1989 — Publicēts LTF Domes valdes politiskās komitejas paziņojums par nepieciešamību iespējami ātrāk pieņemt Likumu par Latvijas PSR pilsonību

05.04.1990 — LKP Rīgas pilsētas komitejas birojs pieņem lēmumu pārtraukt pilsētas vakara avīzes «Rīgas Balss» izdošanu, jo tā "atklāti uzstājas pret PSKP idejiski politisko līniju"Lasīt vēl>>

05.04.1990 — Bukarestē (Rumānija) tiek demontēts Ļeņina piemineklis


4. aprīlis

04.04.1990 — Londonā tiekas PBLA, LTF un LNNK pilnvarotie pārstāvji

04.04.1990 — «Latvijas Jaunatnes» redakcija tiek apbalvota ar LTF balvu — mākslinieka V. Šuškēviča darināto bronzas statueti

04.04.1990 — LTF Augstākās Padomes deputātu frakcijas sēde, kurā lemj par gatavošanos Neatkarības deklarācijas pieņemšanai

3. aprīlis

03.04.1990 — Aģentūrai "LATINFORM" tiek atjaunots vēsturiskais nosaukums «LETA»

03.04.1990 — Tiek pieņemts Igaunijas PSR lēmums par Igaunijas valsts statusu


2. aprīlis

02.04.1989 — Grupas «Helsinki-86» dalībnieki dibina Latvijas Atdzimšanas partiju  

02.04.1990 — Solidarizējoties ar Igauniju, Rīgas pils Svētā Gara tornī paceļ Igaunijas karogu  

02.04.1990 — Maskavas Centrālajā Kinematogrāfistu namā notiek tematisks vakars «Tikšanās ar Latvijas Tautas fronti»  

1. aprīlis

01.04.1987 — Pirmie Valodas svētki 


31. marts

31.03.1990 — Nodibināta Latvijas informātikas asociācija

31.03.1990 — LTF otrā sasaukuma devītajā Domes sēdē pieņem paziņojumu pasaules tautu valdībām ar aicinājumu mudināt PSRS pārtraukt ekonomisko spiedienu un sākt sarunas ar Lietuvas valdību

31.03.1989 — Publicēts LKP Rīgas pilsētas komitejas biroja lēmums par LNNK darbību

30. marts

30.03.1990 — Igaunijas PSR AP pieņem lēmumu par Igaunijas valstisko statusu, kurā pasludina padomju varu Igaunijā par nelikumīgu un paziņo, ka sākas pārejas periods uz neatkarīgu valsti Lasīt vēl>>

30.03.1989 — Radošo savienību valžu apvienotais plēnums. Dienas kārtībā: «Vīnes konference. Cilvēka un tautas tiesības Latvijā»

29. marts

29.03.1990 — Latvijas PSR pieņem lēmumu par papildpasākumiem iedzīvotāju nodrošināšanā ar precēm, to taisnīgākai sadalei un naudas apgrozības normalizēšanai

29.03.1989 — Tiekas LKP un LTF vadība. Kompartiju pārstāv J. Vagris, V. Soboļevs, G. Loskutovs, LTF — P. Laķis, S. Kalniete un M. Vulfsons. Tikšanās apliecina, ka LKP CK ir jārēķinās ar LTF politisko ietekmi. Sākas divvaldība.

28. marts

28.03.1991 — Ar Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumu Nr. 85 notiek «cenu brīvlaišana» jeb tiek noteiktas regulējamās cenas, bet daudzās preču grupās valdība atsakās no cenu regulācijas vispār Lasīt vēl>>

28.03.1990 — Rīgā, Lāčplēša ielā 13 Zviedrijas tieslietu ministre mūsu tautiete Laila Freivalde atklāj Zviedrijas konsulāta nodaļu Latvijā Lasīt vēl>>

28.03.1990 — Prāgā tiek demontēts Ļeņina piemineklis Lasīt vēl>>

28.03.1989 — Par LTF Domes valdes priekšsēdētāju ievēl Pēteri Laķi

28.03.1989 — Latvijas Armēņu biedrības atklātā vēstule sakarā ar notikumiem Kalna Karabahā

28.03.1989 — "Padomju Jaunatne" publicē 1986. gada Vīnes tikšanās Noslēguma dokumentu

27. marts

27.03.1991 — Izveidots LR Ministru Padomes Migrācijas lietu departaments

27.03.1990 — Padomju Armijas desantnieki Viļņā ielaužas psihiatriskajā slimnīcā un arestē lietuviešu puišus, kas dezertējuši no PSRS bruņotajiem spēkiem Lasīt vēl>>

27.03.1990 — Latvijas Sieviešu līgas un VAK rīkots mītiņš pret PSRS spiediena politiku pret Lietuvu

27.03.1989 — Piketi pret iesaukšanu Padomju Armijā

26. marts

26.03.1990 — Stokholmā miris LSDSP Ārzemju komitejas priekšsēdētājs, Sociālistiskās Internacionāles goda priekšsēdētājs Bruno Kalniņš

26.03.1990 — Neatkarības deklarācijas turpmāko izstrādi pārņem Augstākās Padomes LTF frakcijas valsts tiesisko jautājumu darba grupa

26.03.1989 — PSRS tautas deputātu vēlēšanas. LTF atbalstītie kandidāti iegūst 80% mandātu. Par deputātiem kļuvuši seši LTF Domes valdes locekļi, LTF priekšsēdētājs un pieci Domes locekļi vai komiteju vadītāji Lasīt vēl>>

25. marts

25.03.1990 — Politiski represēto apvienības rīkots piemiņas brīdis deportāciju upuriem Brāļu kapos

25.03.1989 — Sēru gājiens no Daugavmalas līdz Brāļu kapiem, pieminot deportāciju upurus

25.03.1989 — LKP CK, LPSR Augstākās Padomes Prezidija un LPSR Ministru padomes Aicinājums Padomju Latvijas iedzīvotājiem sakarā ar 40. gadadienu kopš nelikumīgajām deportācijām

25.03.1988 — Ziedu nolikšana pie Mātes Latvijas Lasīt vēl>>

24. marts

24.03.1990 — Baltijas Padomes sēde Viļņā, kurā trīs tautas kustības pieņem paziņojumu par stāvokli Baltijas valstīs un aicina PSRS sākt sarunas ar Lietuvu Lasīt vēl>>

24.03.1988 — Vissavienības IV kolhoznieku kongress Lasīt vēl>>

23. marts

23.03.1988 — Rakstnieku savienība izveido Staļinisma ļaundarību apzināšanas komisiju Lasīt vēl>>

22. marts

22.03.1990 — Sv. Pētera jauniešu draudzes pikets pie Anglikāņu baznīcas sakarā ar tur notiekošo izrādi, kas aizskar ticīgo jūtas

22.03.1990 — LTF atbalstīto deputātu iniciatīvas grupa sāk gatavot Neatkarības deklarāciju

22.03.1990 — ASV senāts vienbalsīgi pieņem rezolūciju «Par Lietuvas tautas tiesībām uz pašnoteikšanos»

22.03.1989 — Preses nama LTF nodaļas 439 biedru protests pret LKP CK nodomu Preses nama tipogrāfijā iespiest Interfrontes laikrakstu

22.03.1989 — LTF publicē savus projektus likumam pa valsts valodu un lēmumam par valsts valodu Lasīt vēl>>

22.03.1989 — LPSR Ministru Padome pieņem lēmumu par laika skaitīšanas mainīšanu, nepārejot uz vasaras laiku. Kopš šī brīža Latvijai vairs nedzīvo pēc Maskavas laika

22.03.1989 — Lietuvā, Jonavas r/a «Azots» uzsprāgst rezervuārs, izlīst 7000 tonnu šķidrā amonjaka, kas aizplūst līdz nitrofosa noliktavai un uzliesmo. Vējš saindētos dūmu mākoni dzen no Jonavas uz Ukmerģes pusi. Glābšanas dienesti evakuē apmēram 30 000 iedzīvotāju Lasīt vēl>>

22.03.1989 — Interfrontes iespaida dēļ Daugavpilī nenotiek Valodas svētki

22.03.1989 — "Padomju Jaunatne" sāk sadarbību ar Igaunijas laikrakstu «Noorte Hääl» un Lietuvas laikrakstu «Komjaunimo Tiesa» par iknedēļas informācijas apmaiņu un publicēšanu Lasīt vēl>>

21. marts

21.03.1990 — Tiek izdots PSRS prezidenta Dekrēts «Par papildu pasākumiem padomju pilsoņu tiesību garantēšanai un PSRS suverenitātes aizsargāšanai Lietuvas teritorijā»

21.03.1990 — LTF Zinātņu akadēmijā organizē jaunievēlēto Augstākās Padomes deputātu sanāksmi, kur notiek debates par ceļu uz neatkarīgu Latviju

21.03.1989 — LTF Domes valde prasa PSRS aizsardzības ministram b. Jazovam, Baltijas kara apgabala virspavēlniekam b. Kuzminam un Latvijas PSR kara komisāram b. Dūdam pavasara jauniesaucamos dislocēt Baltijas kara apgabalā, kā arī protestē pret uzbrukumiem LNNK statūtiem un programmai

20. marts

20.03.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par valsts īpašumu un tā konversijas principiem

20.03.1990 — Maskavā Anatolijs Gorbunovs tiekas ar Mihailu Gorbačovu. Galvenā tēma — LPSR AP vēlēšanu rezultāti un perspektīvas turpmākajām attiecībām starp Latviju un Padomju Savienību. PSRS puse piedāvā jaunu savienības līguma ideju, ņemot vērā dažādu republiku vēsturiskās, politiskās un ekonomiskās īpatnības. Latvijas puse uzsver nepieciešamību kļūt par starptautisko tiesību subjektu. Tiek panākta vienošanās turpināt jautājuma izskatīšanu dažādos aspektos ar komisiju un darba grupu piedalīšanos

20.03.1990 — «Padomju Jaunatne» publicē "Pravdā" nepublicētu Ilmāra Bišera, Nikolaja Neilanda, Jāņa Petera un Mavrika Vulfsona atklātu vēstuli "Patiesību, visu patiesību un tikai patiesību" Lasīt vēl>>

19. marts

19.03.1991 — LTF Domes valde pieņem lēmumu «Par ieteikumu tautas aizsardzības sistēmas izveidei» (pārbaudīt datumu — vai nav 26. martā)

19.03.1991 — Latvijas un Dānijas sadarbības protokols, kurā Dānija atzīst LR neatkarību un pauž gatavību iespējami ātrāk atjaunot diplomātiskās attiecības

19.03.1990 — LPSR Ministru Padome nolemj pārdēvēt Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitāti par Latvijas Universitāti un Arvīda Pelšes Rīgas Politehnisko institūtu — par Rīgas Tehnisko universitāti

19.03.1990 — Izveidota LPSR delegācija sarunām ar PSRS vadību par Latvijas ekonomiskās un politiskās neatkarības atgūšanu. Delegācijā ietilpst: Ilmārs Bišers, Vilnis Edvīns Bresis, Andrejs Eizāns Anatolijs Gorbunovs, Dainis Īvāns, Jānis Lucāns, Vladimirs Martinsons, Pjotrs Ņefedovs, Jānis Peters, Eižens Počs, Jānis Vagris un Mavriks Vulfsons

18. marts

18.03.1990 — Latvijas PSR tautas deputātu vēlēšanas. LTF iegūst vairākumu mandātu Lasīt vēl>>

18.03.1989 — Pulkveža Kalpaka pieminekļa atklāšana Airītēs

18.03.1989 — Abhāzijas PSR Lihni ciemā notiek sanāksme, kurā pieņem antikonstitucionālu lēmumu par Abhāzijas izstāšanos no Gruzijas PSR; apejot republikas valdību Lasīt vēl>>

17. marts

17.03.1991 — Notiek PSRS referendums par savienības saglabāšanu. No 184 miljoniem balsstiesīgo piedalās 80%, par balso 76%. Latvijā referendumu kompartija rīko ar armijas palīdzību — piedalās 501 280 cilvēku, par balso 95% Lasīt vēl>>

17.03.1990 — LTF priekšvēlēšanu manifestācija un demonstrācija «Daugav's abas malas mūžam nesadalās» Lasīt vēl>>

16. marts

16.03.1991 — ASV valsts sekretārs Džeimss Beikers Maskavā, pieņemot Baltijas valstu vadītājus, uzsver, ka Baltijas valstis nekad nav iestājušās PSRS un tāpēc tām nav jāvadās pēc PSRS likumiem izstājoties

16.03.1990 — Pirmo reizi Latvijā Brāļu kapos tiek atzīmēta leģionāru piemiņas diena

16.03.1989 — Tiek publicēts Igaunijas autoru grupas iniciatīvas projekts PSRS likumam par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem

16.03.1989 — LTF Domes Valdes paziņojums par sēru gājienu 25. martā

16.03.1989 — Brāļu kapos notiek incidents, kad ar LTF ziņu bijušajiem leģionāriem neatļauj pie Mātes Latvijas nolikt ziedus Lasīt vēl>>

15. marts

15.03.1990 — Par PSRS Augstākās Padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēts A. Lukjanovs

15.03.1989 — PSKP CK plēnums, kurā ievēl 100 PSRS tautas deputātus no PSKP Lasīt vēl>>

15.03.1985 — PSKP CK ārkārtas plēnumā par PSKP CK ģenerālsekretāru ievēl M. Gorbačovu. Sākas pārbūves (perestroika) un atklātības (glasnostj) periods

14. marts

14.03.1990 — Par PSRS prezidentu tiek ievēlēts Mihails Gorbačovs Lasīt vēl>>

14.03.1990 — «Latvijas Jaunatne» publicē kultūras darbinieku vēstuli PSRS aizsardzības ministram armijas ģenerālim D. Jazovam ar prasību atdot tautai Latviešu biedrības namu, izvācot no turienes Baltijas kara apgabala Virsnieku namu

14.03.1989 — Sākas Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantātes «Dievs, Tava zeme deg!» pirmatskaņojuma 45 gadu atceres pasākumi Lasīt vēl>>

13. marts

13.03.1990 — Tiek publicēts ASV ārlietu ministrijas pārstāves M. Tetveileres oficiāls paziņojums, ka ASV nav atzinušas Lietuvas varmācīgo iekļaušanu PSRS sastāvā Lasīt vēl>>

13.03.1990 — M. Gorbačovs informē PSRS tautas deputātu ārkārtējo III kongresu par situāciju Lietuvā Lasīt vēl>>

13.03.1988 — Avīze «Sovetskaja Rossija» publicē Ņinas Andrejevas rakstu «Nevaru atkāpties no principiem»

12. marts

12.03.1990 — Solidarizējoties ar Lietuvu, Rīgas pils Svētā Gara tornī paceļ Lietuvas karogu

12.03.1990 — Sākas PSRS tautas deputātu ārkārtējais III kongress. Tā pirmajā dienā tiek izplatītas Latvijas delegātu nelegāli sarūpētās lapiņas ar V. I. Ļeņina «Dekrēta par mieru» tekstu, kur skaidrots aneksijas jēdziens Lasīt vēl>>

12.03.1990 — Par Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāju ievēlē Andreju Inkuli. Rīgā beidzas A. Rubika ēra

12.03.1989 — LTF manifestācija «Novērsīsim draudus demokratizācijas procesam!». Piedalās apmēram 250 000 cilvēku, pieņem vēstuli M. Gorbačovam un vēstuli LPSR Augstākās Padomes Prezidijam, LPSR Ministru Padomei un LKP CK, kas apliecina atbalstu republikas vadībai

12.03.1988 — «Padomju Jaunatnē» tiek izteikts priekšlikums 25. martā nolikt ziedus pie Mātes Latvijas Lasīt vēl>>

11. marts

11.03.1990 — Lietuvas PSR AP pieņem Aktu par neatkarīgās Lietuvas valsts atjaunošanu, kā arī likumu par valsts valodu un ģerboni Lasīt vēl>>

11.03.1990 — Igaunijas Republikas pilsoņu kongress

10. marts

10.03.1989 — LTF Domes valdes vēstule PSKP ģenerālsekretāram M. Gorbačovam ar lūgumu pieņemt Latvijas inteliģences pārstāvjus J. Abizovu, R. Paulu un J. Peteru. Tikšanās notiek marta beigās ar PSKP CK sekretāru V. Medvedevu

10.03.1988 — Rakstnieku savienība izveido Personības kulta upuru literārās piemiņas komisiju un Reabilitācijas komisiju Lasīt vēl>>

9. marts

09.03.1991 — Notiek Latvijas Kristīgo demokrātu savienības dibināšanas sapulce

09.03.1990 — Latvijas Kultūras forumā tiek pieņemts Latvijas Kultūras Manifests

7. marts

07.03.1989 — Žurnāla «Zīlīte» sensacionālā marta numura iznākšana

6. marts

06.03.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj nepiedalīties PSRS referendumā par Savienības saglabāšanu 1991. gada 17. martā

06.03.1990 — LPSR Ministru Padome pieņem lēmumu, kas atļauj ar izdevējdarbību nodarboties ministrijām, resoriem, Tautas deputātu padomēm, uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un kooperatīviem

06.03.1990 — LKP CK XIX plēnums, kas pieņem lēmumu sasaukt LKP XXV kongresu, kas kļūst par «sašķelšanās kongresu»

06.03.1990 — Latvijas komitejas «Ženēva-49» akcija par atteikšanos dienēt okupācijas armijā

06.03.1989 — Pie LKP CK ēkas milicija piekauj un aiztur aktieru piketu

06.03.1989 — J. Vagris tiekas ar LTF pārstāvjiem J. Škaparu un S. Kalnieti. Tiek apspriesta politiskās situācijas saasināšanās

5. marts

05.03.1991 — Rīgā notiek vēl trīs sprādzieni. To kopskaits — 23

05.03.1991 — Maskavā viesojas Lielbritānijas premjerministrs Džons Meidžors, kurš pirms tikšanās ar PSRS prezidentu M. Gorbačovu sarīko brokastis par godu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību pastāvīgajiem pārstāvjiem Maskavā

05.03.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par pašvaldības uzņēmumu

05.03.1990 — LPSR Augstākās Padomes Prezidijs atbrīvo Staņislavu Zukuli no LPSR VDK priekšsēdētāja pienākumiem, viņa vietā ieceļ Edmundu Johansonu

05.03.1989 — LNNK valdes atklāta vēstule sakarā ar LKP CK biroja lēmumu par LNNK kongresu

05.03.1989 — LKP CK biroja lēmums par LNNK dibināšanas kongresu

4. marts

04.03.1990 — LTF Ar LPSR otrā sasaukuma astotajā Domes sēdē apspriež galvenos darba virzienus pirmsvēlēšanu un pēcvēlēšanu posmā

04.03.1989 — Rīgā viesojas arhitekts Gunārs Birkerts un tiek noslēgts līgums par V. Lāča Valsts bibliotēkas jaunās ēkas celtniecību Daugavas kreisajā krastā — Gaismas pils Lasīt vēl>>

04.03.1989 — Latvijas Krievu kultūras biedrības dibināšana

3. marts

03.03.1991 — Notiek tautas aptauja jeb referendums, kurā tiek uzdots jautājums: "Vai jūs esat par demokrātisku un neatkarīgu Latviju?". Latvijā aptaujā piedalās 1 666 128 (87,56%) balsstiesīgo iedzīvotāju, no kuriem 1 227 562 (73,68%) izvēlās atbildi: "Jā" Lasīt vēl>>

03.03.1991 — Igaunijā notiek tautas aptauja par brīvu un neatkarīgu Igauniju Lasīt vēl>>

03.03.1989 — Publicēta Tereškovas ielas 25. nama iedzīvotāju vēstule sakarā ar studentu akciju

2. marts

02.03.1990 — Maskavā, Centrālajā kinematogrāfistu namā notiek sarīkojums "Tikšanās ar Latvijas Tautas fronti" Lasīt vēl>>

02.03.1990 — LPSR AP pieņem likumu "Par bankām". Ar AP lēmumu tiek atzīta nepieciešamība nodibināt Latvijas PSR centrālā banku un tai piešķirt oficiālo nosaukumu «Latvijas Banka»

1. marts

01.03.1990 — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu «Par alternatīvo (darba) dienestu» un izskata virkni citu jautājumu Lasīt vēl>>

01.03.1989 — LKP CK biroja sēde (lēmums — pilnīgi slepens)


28. februāris

28.02.1991 — LR MP pieņem lēmumu par LR Brīvprātīgo kārtības sargu vienību štāba likvidāciju. Visas funkcijas nodod Sabiedrības drošības departamentam

28.02.1990 — No Baltijas republikām ievēlēto PSRS tautas deputātu vēstule M. Gorbačovam sakarā ar draudiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ieviest prezidentālo pārvaldi Lasīt vēl>>

28.02.1990 — Interfrontes lielākais mītiņš pret Latvijas neatkarību

28.02.1989 — Pirmā oficiālā Zviedrijas parlamenta deputātu delegācijas vizīte Latvijā

28.02.1989 — LTF Domes valdes paziņojums par 23. un 25. februārī notikušajiem Interfrontes mītiņiem Lasīt vēl>>

28.02.1989 — LTF Domes valdes aicinājums Rīgas pilsētas izpildkomitejai pārtraukt satiksmi gar latviešu tautas svētvietu — Brīvības pieminekli

28.02.1987 — Vides aizsardzības kluba (VAK) reģistrēšana Lasīt vēl>>

27. februāris

27.02.1990 — Virs LPSR Augstākās padomes svinīgā ceremonijā akadēmiķis Jānis Stradiņš paceļ sarkanbaltsarkano karogu. Tāpat karogs tiek pacelts virs LPSR Ministru Padomes un Rīgas pilsētas padomes ēkām

27.02.1990 — Tiek atjaunota Latvijas Ģeogrāfijas biedrība (LĢB) Lasīt vēl>>

27.02.1990 — Ar PSRS Augstākās Padomes lēmumu tiek nodibināts PSRS prezidenta amats Lasīt vēl>>

27.02.1987 — Tiek parakstīts Latvijas PSR un Igaunijas PSR darbaļaužu 1987. gada sociālistiskās sacensības līgums

27.02.1986 — ASV kongress vienbalsīgi pieņem rezolūciju, pasludinot 14. jūniju par Baltiešu brīvības dienu

26. februāris

26.02.1990 — Pirmais starptautiskais zēnu koru festivāls «Rīgas Doms»

25. februāris

25.02.1989 — Vides aizsardzības kluba pirmais kongress

25.02.1989 — Interfrontes mītiņš pie Uzvaras pieminekļa, kas vērsts pret valsts valodas statusa piešķiršanu latviešu valodai

25.02.1987 — Vides aizsardzības kluba (VAK) dibināšana Lasīt vēl>>

25.02.1986 — PSKP XXVII kongress Lasīt vēl>>

24. februāris

24.02.1990 — Plašs mītiņu vilnis Krievijā sakarā ar sarežģīto politisko situāciju PSRS

24.02.1990 — Notiek Latvijas Neatkarīgās komunistiskās partijas piekritēju konference. Piedalās 1085 delegāti. LKP CK nosoda šīs konferences lēmumu par nepieciešamību izveidot neatkarīgu komunistisko partiju

24.02.1990 — LTF otrā sasaukuma Domes septītajā sēdē apspriež LTF uzdevumus vēlēšanu kampaņas laikā un ievēlēto LTF deputātu darbību Augstākajā padomē Lasīt vēl>>

24.02.1990 — Lietuvā notiek Lietuvas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas

24.02.1989 — Tiek atzīmēta Igaunijas neatkarības diena

23. februāris

23.02.1990 — Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs Andrejs Inkulis izdod rīkojumu slēgt transporta kustību gar Brīvības pieminekli

23.02.1990 — Notiek Interfrontes mītiņš, kurā vēršas pret Latvijas centieniem atdalīties no PSRS

23.02.1989 — LPSR AP Prezidija Dekrēts par Latvijas pilsētu vēsturisko ģerboņu atjaunošanu

23.02.1989 — Latvijas Nacionālā teātra 70 gadu jubilejas svinības

23.02.1989 — Interfrontes mītiņš un demonstrācija, protestējot pret lēmumu par migrācijas pārtraukšanu

22. februāris

22.02.1991 — Grupa Krievijas tautas deputātu likumdošanas iniciatīvas kārtībā ierosina Krievijas AP pieņemt lēmumu par Latvijas, Igaunijas un Krievijas starpvalstu līguma pasludināšanu par spēkā neesošu no tā parakstīšanas brīža. Galvenais arguments — līgums faktiski atzīst Latvijas un Igaunijas neatkarību

22.02.1988 — Jānis Ķipurs izcīna zelta medaļu bobslejā Kalgari Ziemas olimpiskajās spēlēs

21. februāris

21.02.1990 — Beidzas tautas deputātu kandidātu izvirzīšana Latvijas PSR AP vēlēšanām

19. februāris

19.02.1991 — KPFSR parlaments atbalsta B. Jeļcina nolasīto ziņojumu par stāvokli Baltijā

19.02.1991 — I. Bišers Maskavā tiekas ar PSRS delegācijas vadītāju sarunām ar LR V. Veličko

19.02.1990 — PSRS Ministru Padomes Galvenā muitas pārvalde nosaka ierobežojumus, ar ko PSRS pastāvīgajiem iedzīvotājiem aizliegts izvest daudzas preču grupas no PSRS

18. februāris

18.02.1989 — LTF Domes piektā sēde, kurā pieņem platformu PSRS tautas deputātu vēlēšanām

18.02.1989 — Latvijas radošo savienību Kultūras padomes aicinājums «Latviešu valodas aizsardzībai» Lasīt vēl>>

18.02.1989 — Latvijas Nacionālās neatkarības kustības dibināšanas (LNNK) kongress Ogrē

17. februāris

17.02.1990 — Par Rīgas Tautas deputātu padomes priekšsēdētāju ievēlē tautfrontieti Andri Teikmani

17.02.1988 — PSKP CK plēnums par vidējās un augstākās izglītības pārkārtošanas gaitu

17.02.1987 — Mihaila Gorbačova vizīte Rīgā Lasīt vēl>>

16. februāris

16.02.1991 — Notiek Latvijas Zemnieku savienības atjaunošanas kongress

16.02.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome nosaka delegācijas sastāvu sarunām ar PSRS: I. Bišers (vadītājs), J. Dinevičs, S. Dīmanis, J. Baškers, G. Narkēvičs

16.02.1990 — LNNK valde pieņem aicinājumu, kurā pauž savu attieksmi pret PSRS Bruņotajiem spēkiem Lasīt vēl>>

16.02.1989 — Tiek atzīmēta Lietuvas nacionālās atdzimšanas diena

16.02.1988 — Latvijas Valsts universitātē notiek sociāli ekonomiskā konference, kurā notiek diskusija par metro celtniecību Rīgā, kas iesāk plašo kampaņu Lasīt vēl>>

15. februāris

15.02.1991 — ALA un latviešu sabiedrība ASV aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties tautas nobalsošanā, vai tā vēlas atbalstīt demokrātisku un neatkarīgu Latvijas Republiku, un balsot «par». ALA sadarbībā ar Latvijas sūtniecību informa latviešu sabiedrību par iespēju viesiem no okupētās Latvijas nodot savu balsi 3. marta referendumā

15.02.1990 — Tiek publicēti Neatkarīgas Latvijas lauku jaunatnes apvienības programmas un statūtu projekti Lasīt vēl>>

15.02.1990 — Tiek atjaunots Rotariešu klubs Lasīt vēl>>

15.02.1990 — Rīgas pilsētas Kirova rajons tiek pārdēvēts par Centra rajonu Lasīt vēl>>

15.02.1990 — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu par pagasta, pilsētu un rajona pašvaldību

15.02.1990 — LPSR Augstākā Padome pieņem lēmumu, kas paredz izveidot divpakāpju administratīvo sistēmu tautas pašvaldībās

15.02.1990 — LPSR Augstākā Padome pieņem Deklarāciju jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību, kurā 1940. gada Saeimas lēmums par iestāšanos PSRS sastāvā atzīts par nelikumīgu kopš pieņemšanas brīža Lasīt vēl>>

15.02.1990 — LPSR Augstākā Padome ar likumu par oficiāliem valsts simboliem atzīst sarkanbaltsarkano karogu, 1921. gadā apstiprināto valsts ģerboni un himnu «Dievs, svētī Latviju». Likums stājas spēkā 27. februārī Lasīt vēl>>

15.02.1988 — Nodibināts Rīgas ekoloģiskais klubs, ko vada Normunds Grostiņš Lasīt vēl>>

14. februāris

14.02.1991 — Atjaunota Mazpulku organizācija

14.02.1990 — Saniknoti pūļi stājas ceļā karavīriem un tankiem, kas iesūtīti Dušanbē pēc armēņu grautiņiem. Tadžikijas galvaspilsētā ir nogalināti 37 un ievainoti 108 cilvēki. Situācija ir nekontrolējama Lasīt vēl>>

14.02.1990 — Lietuvas Augstākās Padomes sesija pieņem lēmumu izveidot Lietuvas banku un legalizēt privātīpašumu republikā Lasīt vēl>>

14.02.1989 — LPSR Ministru Padomes un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes lēmums «Par pasākumiem iedzīvotāju skaita nepamatota mehāniska pieauguma pārtraukšanai un migrācijas procesu regulēšanai LPSR»

13. februāris

13.02.1991 — Tiek veikti grozījumi valsts budžetā, palielināt 1991. gada valsts budžeta izdevumus par 4200 tūkstošiem rubļu, ko novirza tos Latvijas Republikas Augstākajai Padomei Latvijas iedzīvotāju aptaujas izdevumu segšanai

13.02.1990 — Publicēts likumprojekts «Par reliģiskajām organizācijām»

13.02.1987 — LĻKJS XXII kongress

12. februāris

12.02.1991 — Pie LKP CK ēkas notiek sprādziens

12.02.1991 — LTF valde paziņo par atbalstu LR AP un pašvaldībām Latvijas iedzīvotāju aptaujas organizēšanā Lasīt vēl>>

12.02.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem lēmumu organizēt iedzīvotāju aptauju: «Vai esat par demokrātisku un valstiski neatkarīgu Latvijas Republiku?» sarīkošanu 3. martā Lasīt vēl>>

12.02.1990 — Divpadsmit Amerikas baltiešu organizāciju vadītāji bija ieradušies uz apspriedēm Baltajā namā, kur tika apliecināta ASV valdības pārliecība, ka Baltijas valstis (pat gada laikā (!)) iegūšot neatkarību Lasīt vēl>>

12.02.1989 — VAK ASV nodaļas vadītājs Laimonis T. Embrekts apraksta PSRS un īpaši okupētās Latvijas ekoloģisko stāvokli kā ekologu murgu un ierosina ASV palīdzēt izstrādāt ekoloģijas uzlabošanas vadlīnijas

11. februāris

11.02.1991 — ALA, atbildot uz Latvijas Pilsoņu komitejas ziņojumu, pasludina, ka ir pārliecināta, ka pašreizējā Latvijas pagaidu valdība aizstāv Latvijas intereses un ir valdība de facto, bet nav pārliecināta, ka Latvijā ir pilnībā atjaunota neatkarība un brīvība

11.02.1991 — 13 ASV kongresa locekļi apmeklē visas Baltijas valstis, lai iepazītos ar situāciju

11.02.1990 — Čehoslovākijas valdība prasa, lai apmēram 70 000 padomju karavīru tiktu izvākti no valsts teritorijas līdz gada beigām, bet Maskava norāda, ka šim aktam nepieciešams ilgāks laiks Lasīt vēl>>

11.02.1989 — Daugavpilī tiek iesvētīts un virs Pedagoģiskā institūta ēkas tiek pacelts sarkanbaltsarkanais karogs

11.02.1988 — UBA (Baltijas Apelācijas apvienība — United Baltic Apeal) un BATUN (Baltiešu apelācija Apvienotajām Nācijām — Baltic Appeal to the United Nations) piedalās ANO Cilvēktiesību komisijas sēdē Ženēvā un pārrunās par padomju okupāciju, cilvēktiesībām un citiem jautājumiem, kas skar Baltijas Valstis

10. februāris

10.02.1990 — Kirgīzijā, Frunzē notiek pretarmēņu demonstrācijas un vardarbības akti. Nemierus izraisīja baumas par Kirgīzijas galvaspilsētā it kā gaidāmo armēņu bēgļu ierašanos no Baku Lasīt vēl>>

9. februāris

09.02.1990 — Publicēts likumprojekts «Par alternatīvo (darba) dienestu»

09.02.1990 — Pateicoties ALA, ABK un BAFL neatlaidīgam darbam, ASV Senāts pieņem rezolūciju (S.J. Res. \#251), atkārtoti pasludinot 14. jūniju par Baltijas brīvības dienu (rezolūciju atbalsta un iesniedz 50 senatori)

8. februāris

08.02.1991 — Lietuvā notiek referendums par brīvu un neatkarīgu Lietuvu

08.02.1990 — Pasaules luterāņu federācijas VIII asamblejā Kuritibā, Brazīlijā pieņem rezolūciju Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautu nevardarbīgo cīņu atbalstam Lasīt vēl>>

08.02.1988 — M. Gorbačova paziņojums attiecībā uz Afganistānu Lasīt vēl>>

7. februāris

07.02.1990 — PSKP CK plēnums nosoda Lietuvas Komunistiskās partijas XX kongresa lēmumu par organizatorisku atdalīšanos no PSKP

07.02.1989 — LTF uzņem Eiropas Padomes parlamenta delegāciju

6. februāris

06.02.1990 — Latvijas Tautas frontes Domes valdes sēdē Gruzijas TF ārējo sakaru nodaļas pārstāvis Malhazs Mentasešvili ierosina pusotra mēneša laikā Tbilisi sarīkot četru pušu sarunas ar GTF, LTF, Igaunijas TF un Lietuvas pārbūves kustības «Sajūdis» delegāciju piedalīšanos, lai saskaņotu tālāko sadarbību Lasīt vēl>>

06.02.1989 — Ar LPSR Ministru Padomes lēmumu LTF lietošanā tiek piešķirta ēka Vecpilsētas ielā 13/15

5. februāris

05.02.1991 — Miris Bastejkalnā nāvīgi ievainotais kinooperators G. Zvaigzne

05.02.1990 — Izveidojas priekšvēlēšanu savienība «Par Latvijas valsti, par brīvu cilvēku», kura apvieno 21 Latvijas PSR valdošās elites un inteliģences pārstāvi Lasīt vēl>>

05.02.1987 — Miris Klāvs Elsbergs

4. februāris

04.02.1990 — PSKP CK plēnuma priekšvakarā, Maskavā notiek vairāk nekā 300 000 cilvēku plaša tautas manifestācija Lasīt vēl>>

3. februāris

03.02.1991 — Tiek publicēta Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapa Kārļa Gailīša atklāta vēstule LKP CK un LPSR VDK sakarā ar notikumiem Latvijā Lasīt vēl>>

03.02.1990 — LTF otrā sasaukuma Domes sestā sēde, kurā pieņem LTF vēlēšanu platformu Latvijas PSR tautas deputātu vēlēšanām

03.02.1989 — Latvijas PSR Žurnālistu savienības ārkārtējais kongress Lasīt vēl>>

2. februāris

02.02.1991 — Naktī tiek inscenēts uzbrukums omoniešiem. To filmē Aleksandrs Ņevzorovs savai TV programmai «600 sekundes» Lasīt vēl>>

02.02.1990 — Tiek publicēti LTF vēlēšanu platformas un darbības koncepcijas projekts, gatavojoties LPSR nākamā sasaukuma Augstākās Padomes vēlēšanām

02.02.1990 — Tiek atzīmēti Igaunijas valstiskuma svētki — Tartu miera līguma 70. gadadiena Lasīt vēl>>

02.02.1990 — Tallinā notiek Igaunijas visu līmeņu deputātu pilnsapulce, kas pieņem Deklarāciju Igaunijas valstiskās neatkarības jautājumā

02.02.1990 — LKP CK birojs nosoda «Latvijas Jaunatnē» un «Izglītībā» publicēto paziņojumu LKP biedriem

02.02.1989 — Publicēti vairāki LPSR Augstākās Padomes lēmumu projekti, kas paredz mainīt Latvijas PSR Konstitūciju un apstiprināt LPSR Valodu likumu Lasīt vēl>>

02.02.1989 — LKP CK saņem PSKP vēstuli ar norādījumiem dot pretsparu antisociālistisko elementu mēģinājumiem radīt tādas politiskas struktūras, kas būtu opozīcijā PSKP

1. februāris

01.02.1991 — PSRS prezidenta dekrēts par delegācijas izveidošanu sarunām ar Latviju (tāpat Lietuvu un Igauniju), lai apspriestu, politisko, sociālo un ekonomisko jautājumu kopumu

01.02.1991 — PSRS iekšlietu ministrs B. Pugo un PSRS maršals D. Jazovs izdevuši pavēli: sākot ar 1. februāri, visā savienībā ieviest stāvokli, kas būtu ļoti tuvs ārkārtējam, paredzot milicijas un Padomju Armijas karavīru kopēju patrulēšanu Lasīt vēl>>

01.02.1991 — Pēc 30 gadu pārtraukuma atsākas koncerti Pēterbaznīcā Lasīt vēl>>

01.02.1991 — LR AP priekšsēdētājs A. Gorbunovs piedalās PSRS Federācijas padomes sēdē, kurā tiek izskatīta situācija Baltijā Lasīt vēl>>

01.02.1990 — Rīgā sākas ar Baltijas padomes (ITF, LTF un «Sajūdis») vidutājību rīkoto Azerbaidžānas TF un Armēnijas Nacionālās kustības sarunu pirmā kārta

01.02.1990 — «Latvijas Jaunatne» un «Izglītība» publicē paziņojumu LKP biedriem, kurā D. Ivāns, J. Celmiņš, A. Znatnajs, V. Pētersone, P. Laķis, A. Pauris, O. Jansons, V. Seleckis aicina partiju pašlikvidēties


31. janvāris

31.01.1990 — Pasaules luterāņu federācijas VIII ģenerālā asambleja Kurtībā (Brazīlija) pieņem Rezolūciju par Baltijas valstīm

31.01.1990 — Baltijas Padome sāk veikt starpnieka lomu Armēnijas un Azerbaidžānas konflikta noregulēšanā Lasīt vēl>>

30. janvāris

30.01.1990 — Rīgas dzelzceļa stacijā tiek atvērts pirmais oficiālais valūtas maiņas punkts PSRS

30.01.1989 — LTF, ITF un «Sajūdis» vadītāji nosūta vēstuli M. Gorbačovam ar lūgumu pārbaudīt Karabahas komitejas locekļu arestēšanas likumību

30.01.1989 — Iznāk «Atmodas» 4.(7.) numurs. «Atmoda» kļūst par regulāru laikrakstu

30.01.1988 — Sāk darbu TV programma «Labvakar» Lasīt vēl>>

30.01.1988 — «Padomju Jaunatne», runājot par aktuālajiem politiskajiem procesiem Albānijā, lieto vārdu "atmoda" ironiskā nozīmē. 30. martā vārds "atmoda" jaunā nozīmē parādās Normunda Beļska dzejā – "Uguns ceļš – tā ir mūsu atmoda, lai tā nāk, lai ar rītu nāk". 1988. gada 13. aprīlī Elita Veidemane formulē jēdzienu: "Cilvēku domāšanas un iedrošināšanās atmoda". 1988. gada 8. oktobrī akadēmiķis Jānis Stradiņš formulē jēdzienu "Trešā atmoda" Lasīt vēl>>

30.01.1988 — «Helsinki-86» iesniedz memorandu LKP CK ar prasībām veikt iekšpolitiskās reformas un ievērot latviešu tautas nacionālās intereses

30.01.1987 — Latvijas PSR arodbiedrību XII kongress


29. janvāris

29.01.1988 — Latvijas PSR Ministru Padome veic izmaiņas likumdošanā, lai privātpersonām neļautu izdot periodiskos izdevumus izplatīšanas nolūkā

29.01.1987 — Eiropas Padomes parlamentārajā sesijā Strasbūrā piedalās PBLA pārstāvji Gunārs Meierovics un Vija Freimane. EP pieņem rezolūciju, aicinot PSRS respektēt Baltijas valstu tiesības uz pašnoteikšanos

28. janvāris

28.01.1988 — Latvijas PSR Ministru Padomes lēmums par V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēku Lasīt vēl>>

27. janvāris

27.01.1987 — Notiek PSKP CK plēnums. Dienas kārtībā: «Par pārkārtošanos un partijas kadru politiku»

26. janvāris

26.01.1991 — Toronto Svētā Andreja baznīcā notiek dievkalpojums Latvijā 20. janvāra naktī bojāgājušo piemiņai

26.01.1991 — PSRS prezidents Mihails Gorbačovs izdod dekrētu, kas vērsts pret sabotāžu iedzīvotāju apgādē ar precēm Lasīt vēl>>

26.01.1990 — PSRS Augstākā Padome pieņem lēmumu nodibināt PSRS prezidenta amatu Lasīt vēl>>

26.01.1990 — LĻKJS XXIV kongress Lasīt vēl>>

26.01.1989 — Notiek LKP CK Nelegālās preses muzeja 20 gadu svinības

26.01.1987 — Rīgas kinoteātros sāk demonstrēt Jura Podnieka filmu «Vai viegli būt jaunam?»

25. janvāris

25.01.1991 — Toronto pie abos pasaules karos kritušo Kanādas karavīru pieminekļa Latviešu Nacionālā apvienība rīko piemiņas brīdi Latvijā 20. janvāra naktī bojāgājušo piemiņai Lasīt vēl>>

25.01.1991 — Tiek izsludināta Sēru diena un notiek 20. janvāra upuru bēres Lasīt vēl>>

25.01.1991 — Pulksten 13.00 divdesmit desantnieki un divi civilie, kas bija maskās, ieņem papīra noliktavas Kirtimu ielā Viļņā, izplatot paziņojumu, ka šis papīrs esot kompartijas īpašums. Šīs noliktavas Viļņas Augsta Paneļu jauno māju rajonā ir pašas lielākās, kur glabājas gandrīz viss laikrakstu izdošanai sagatavotais papīrs Lasīt vēl>>

25.01.1991 — Krievijā akreditēts LR lietvedis Jānis Lovniks

25.01.1991 — Kopumā barikāžu laikā Rīgā dzīvību zaudē septiņi cilvēki un četrpadsmit tiek ievainoti

25.01.1991 — Frakcija «Līdztiesība» paziņo, ka neatgriezīsies Augstākajā Padomē, ja tā nenorobežosies no Pilsoņu Komitejas

25.01.1991 — Barikāžu aizstāvju vairākums dodas mājās

25.01.1990 — Preses izdevumu akcija pret peļņas nokļūšanu PSKP CK kasē

25.01.1987 — Jūrmalas un Rīgas piekrastē atlūst lieli ledus gabali, uz kuriem atrodas ap pusotra tūkstoša bļitkotāju. Notiek liela glābšanas operācija


24. janvāris

24.01.1991 — Latvijas Republikas Ministru Padome izveido Sabiedrības drošības departamentu, lai pārņemtu barikāžu sargāšanu. Par departamenta vadītāju ieceļ Jāni Baškeru

24.01.1991 — Krievijas parlaments atliek jautājuma izskatīšanu par stāvokli Baltijā

24.01.1990 — Lietuvas VDK uzsākusi arhīvu iznīcināšanu

24.01.1989 — LTF Domes lēmumi «Priekšvēlēšanu sapulču jautājumā». Valde vēršas pret vēlēšanu boikotu, kā arī iestājas par to, lai tiktu reģistrēti visi kandidāti, kuri bauda plašu vēlētāju slāņu uzticību

24.01.1989 — LKP CK biroja sēdē izskatīts jautājums par Interfrontes kongresu

24.01.1986 — LKP XXIV kongress

23. janvāris

23.01.1991 — PSRS prezidents Mihails Gorbačovs izdod dekrētu, ar kuru no apgrozības tiek izņemtas 1961. gada izlaiduma 50 un 100 rubļu naudaszīmes Lasīt vēl>>

23.01.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem likumu par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību

23.01.1991 — Intervijā "Padomju Jaunatnei" Aivars Borovkovs atkārtoti lieto savu teicienu: "Muļķu zemē joprojām viss pa vecam", runājot par omoniešiem. Šo teicienu vēlāk izmanto Vilis Krištopāns, un tas folklorizējas ar pavisam citu nozīmi Lasīt vēl>>

23.01.1991 — ALA iesniegumā ASV valdībai norāda, ka a) tai būtu oficiāli jāatjauno diplomātiskās attiecības ar Baltijas valstīm, jāpārrunā Baltijas valstu deokupācija un pašnoteikšanās tiesības AN forumā, biežāk jāsūta ASV valdības pārstāvji uz Baltijas valstīm, Baltijas valstīs jāizveido informācijas centri par ASV, turpretim ASV — informācijas centri par Baltijas valstīm, b) ASV būtu jāpārtrauc visas ekonomiskās aktivitātes ar PSRS (piemēram, Export/Import bankas kredīti, Most favored nation statuss, piederība pieInternational Monetary Fund un kredītu izsniegšana Pasaules Bankā) līdz tam laikam, kad tā būs izbeigusi visas militārās akcijas, izvedusi sava karaspēka vienības no Baltijas valstīm un uzsākusi sadarbību ar provizorisko Baltijas valstu valdību pārstāvjiem

23.01.1988 — Latvijas PSR DOSAAF III kongress Lasīt vēl>>

22. janvāris

22.01.1991 — Mihails Gorbačovs noliedz savu līdzdalību, bet uzsver, ka «Visi notikumi ir asas krīzes un cilvēktiesību pārkāpumu sekas.» Lasīt vēl>>

22.01.1991 — Boriss Pugo noliedz, ka devis rīkojumu OMON uzbrukumam Iekšlietu ministrijai

22.01.1991 — Barikādēs bojā iet Ilgvars Grieziņš

21. janvāris

21.01.1991 — No rītā uz Maskavu tiek nosūtītas telegrammas PSRS Valsts FKSK priekšsēdētājam N. Rusakam un PSRS NOK prezidentam V. Smirnovam, kurās tiek paziņots, ka Latvijas sportisti pārtrauc līdzdalību PSRS čempionātos un PSRS izlasēs Lasīt vēl>>

21.01.1991 — LR Augstākās Padomes Tautas frontes frakcijas sēdē piedalās PSRS tautas deputāti no Latvijas, kas atbalsta Neatkarības deklarāciju Lasīt vēl>>

21.01.1991 — Izskan Latvijas Republikas Augstākās Padomes aicinājums jauniešiem stāties darbā Iekšlietu ministrijas sistēmā.

21.01.1991 — Anatolijs Gorbunovs dodas uz Maskavu, lai tiktos ar Mihailu Gorbačovu un pārrunātu notiekošo Latvijā


20. janvāris

20.01.1991 — Savas PSKP biedru kartes noliek Alberts Kauls un pazīstamais latviešu sarkanais strēlnieks Pēteris Griško Lasīt vēl>>

20.01.1991 — Plkst. 21.30 Latvijas Radio un Televīzija sāk tiešraidi par notikumiem pie Iekšlietu ministrijas. PSRS tautas deputāts A. Cīrulis no Latvijas Mākslas akadēmijas ēkas sazvana Latvijas Republikas sūtni ASV Ojāru Kalniņu Vašingtonā, kas dara zināmu, ka no viesnīcas «Rīdzene» patlaban tiek translēta TV tiešraide, ko raida daudzas ASV telesabiedrības. Šis fakts nekavējoši tiek darīts zināms Latvijas sabiedrībai un omoniešu štābam. Ojārs Kalniņš dodas uz ASV Valsts departamentu Lasīt vēl>>

20.01.1991 — Plkst. 21.07 OMON un nezināma kaujas grupa uzbrūk Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai. Kaujā tiek nogalināti milicijas darbinieki V. Gomanovičs, S. Konoņenko. Šautu ievainojumu rezultātā mirst kinooperatori Andris Slapiņš, Gvido Zvaigzne, kā arī skolnieks Edijs Riekstiņš. Tiek ievainoti Bauskas milicijas darbinieki A. Simanavičus, R. Zaļais, J. Jasevičs, V. Markuns, kā arī barikāžu dalībnieki B. Dmitrenko, J. Zelčs, A. Senčenko, J. Mezaks, D. Ozols, Krievijas žurnālists V. Brežņevs, Latvijas Universitātes students J. Fodors. Kritušie un ievainotie tika konstatēti arī uzbrucēju rindās. Pēc kaujas OMON dodas uz Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas ēku Lasīt vēl>>

20.01.1991 — Maskavā notiek tautas demonstrācija Baltijas aizstāvībai, kurā piedalās ap 100 000 cilvēku. Tiek izteikta prasība pēc Mihaila Gorbačova, Dmitrija Jazova, Borisa Pugo, VDK priekšsēdētāja V. Krjučkova demisijas sakarā ar Viļņas upuriem Lasīt vēl>>

20.01.1990 — Maskavā notiek partijas klubu un partijas organizāciju Vissavienības konference, ko noorganizēja Maskavas partijas klubs «Komunisti — reformatori par demokrātisku platformu Padomju Savienības Komunistiskajā partijā».

20.01.1990 — Jaunatnes Saeimas dibināšana

20.01.1989 — Latvijas Valsts Kultūras komiteja pieņem lēmumu, kas dod draudzei iespēju izmantot Rīgas Domu

19. janvāris

19.01.1991 — Notiek tautas manifestācija Roberta Mūrnieka bērēs Lasīt vēl>>

19.01.1990 — LKP CK birojs nolemj, ka visas ēkas un citas LKP CK bilancē esošās vērtības ir partijas īpašums

19.01.1990 — LKP CK birojs nolemj «sakarā ar republikas sabiedrības daudzajiem priekšlikumiem» Arvīda Pelšes krūšutēlu, kas atrodas pie LKP CK ēkas, nodot LPSR Revolūcijas muzejā

19.01.1990 — Azerbaidžānā notiek Asiņainā nakts. Padomju armijai, mežonīgi iebrūkot Baku, tiek izliets daudz nevainīgu asiņu Lasīt vēl>>

19.01.1989 — Eiropas Parlaments pieņem rezolūciju, mudinot PSRS valdību veicināt demokrātijas attīstību Baltijas valstīs

18. janvāris

18.01.1991 — Naktī OMON aiztur un piekauj piecus Īpašo tautas brīvprātīgo kārtības sargu vienības dalībniekus Lasīt vēl>>

18.01.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem lēmumu izveidot vienotu valsts pašaizsardzības komisiju — A. Gorbunovs (vadītājs), I. Godmanis, R. Ražuks, J. Dinevičs, A. Inkulis. Ministru Padomei uzdod izveidot pašaizsardzības departamentu Lasīt vēl>>

18.01.1990 — Sākas tautas deputātu kandidātu izvirzīšana LPSR AP vēlēšanām Lasīt vēl>>

18.01.1990 — Latvijas Nacionālā teātra un Dailes teātra komunisti prasa atjaunot neatkarīgu Latvijas komunistisko partiju

18.01.1989 — «Padomju Jaunatnē» publicēta D. Īvāna atklātā vēstule Interfrontes republikāniskajai padomei, kurā noraidītas LTF un Interfrontes sadarbības iespējas, ņemot vērā, ka Interfrontes darbība vērsta pret latviešu nācijas tiesībām un organizāciju mērķi ir kardināli atšķirīgi

17. janvāris

17.01.1991 — Uz barikādēm tiek izsludināts trauksmes stāvoklis

17.01.1991 — Rīgā ierodas PSRS Augstākās Padomes deputātu delegācija A. Deņisova vadībā. Atgriežoties Maskavā, tā paziņo, ka Latvija atbalstot PSRS Prezidenta pārvaldes ieviešanu Lasīt vēl>>

17.01.1991 — Latvijas Komunistiskās partijas izveidotā Streika komiteja deklarē, ka Latvijā atdzimst fašistisks režīms Lasīt vēl>>

17.01.1991 — ASV karaspēks uzsāk Kuveitas atbrīvošanu — sākas operācija «Tuksneša vētra». Latvijā pastāv bažas, ka, izmantojot situāciju, PSRS armija sāks uzbrukumu Rīgai Lasīt vēl>>

16. janvāris

16.01.1991 — Viļņā notiek pie TV torņa noslepkavoto bēres. Lietuvas Republikas valdība visus bojā gājušos apbalvojusi ar neatkarīgās Lietuvas pirmās pakāpes Vīta ordeņiem Lasīt vēl>>

16.01.1991 — Valdība pieņem lēmumu celt aizsardzības mūrus, lai nobloķētu svarīgākos Rīgas objektus Lasīt vēl>>

16.01.1991 — Plkst. 20.45 pie Politiskās izglītības nama Rīgā sprāgst bumba. Upuru un postījumu nav

16.01.1991 — Plkst. 18.30 Notiek OMON uzbrukums pie Brasas tilta. Tiek ievainots I. Gudrais

16.01.1991 — Plkst. 16.45 Vecmīlgrāvī pie tilta tiek nošauts Roberts Mūrnieks, tiek ievainoti A. Dreimanis un A. Podnieks Lasīt vēl>>

16.01.1991 — Latvijas Republikas Augstākā Padome organizē deputātu kvoruma nakts dežūras Augstākās Padomes ēkā

16.01.1991 — Latvijas Komiteja (Pilsoņu komiteja) Vecrīgā uz barikādēm sāk izlīmēt savus uzsaukumus, kuros visādi apvaino LR Augstāko Padomi Lasīt vēl>>

16.01.1991 — Anatolijs Gorbunovs pa telefonu informē Mihailu Gorbačovu par OMON noziedzīgajām akcijām Rīgā

16.01.1989 — PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēts par 30. — 50. gados nelikumīgi represēto personu reabilitāciju

16.01.1989 — Laikraksts «Pravda» publicē akadēmiķa, vēlākā PSRS tautas deputāta M. Bronšteina rakstu «Kas tad notiek Igaunijā?»

16.01.1988 — Rīgā notiek Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnums, kas apspriež LKP CK biroja pārskatu par darbu pārkārtošanās vadīšanā republikā Lasīt vēl>>

16.01.1987 — Darbu beigusi Latvijas PSR Ministru Padomes izveidotā komisija Daugavpils HES tehniskā projekta papildu ekspertīzei

15. janvāris

15.01.1991 — Tiek pieņemts LR AP lēmums par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem

15.01.1991 — Sakarā ar sarunu uzsākšanu starp PSRS un Latvijas Republiku par bruņoto spēku statusa noteikšanu LR teritorijā, atjaunota armijas sociālā un materiālā apgāde

15.01.1991 — Notiek Interfrontes mītiņš ASK stadionā Rīgā, Krišjāņa Barona ielā, kurā piedalās ap 10 000 cilvēku. paziņo par varas pārņemšanu republikā. Mītiņā tiek pieņemta t.s. Vislatvijas glābšanas komitejas (VSGK) rezolūcija par varas pārņemšanu komitejas rokās. Komiteja apsola sastādīt jaunu valdību Lasīt vēl>>

15.01.1991 — LR Augstākā Padome pieņem lēmumu "Par valsts cenu politiku un kompensācijas mehānismu" Lasīt vēl>>

15.01.1991 — Latvijas Komiteja ar savu 1991. gada 15. janvāra lēmumu pasludina 1991. gada 13. janvārī Latvijas Republikas vārdā parakstīto un 14. janvārī ratificēto līgumu ar Krievijas Padomju Federatīvo Sociālistisko Republiku par starpvalstu attiecību pamatiem "par likumīgā spēkā neesošu un tiesiskas sekas neizraisošu" Lasīt vēl>>

15.01.1991 — «Latvijas Jaunatnē» Aivars Pastalnieks precizē un paplašina 22. decembrī publicēto informāciju par militārā apvērsuma plānu Latvijā, par ko «LJ» korespondentam J. Laksovam Maskavā bija pastāstījis PSRS tautas deputāts Jurijs Ščehočihins

15.01.1990 — Lai sagādātu vairāk līdzekļu dažādiem projektiem okupētajā Latvijā, ALA iesniedz noteikumus un darbības plānu, uz kuru pamata ASV likumdošanas iestādes atzina ALA kā labdarības organizāciju tiesīgu saņemt līdzekļu piešķīrumus, piemēram, medicīniskās palīdzības sniegšanai okupētajā Latvijā (Project Hope) bez Maskavas starpniecības (līdz šim ASV nebija sniegusi šādu palīdzību, jo Maskavas starpniecības atzīšana būtu bijusi netieša PSRS okupācijas atzīšana). Ievērojamu ziedojumu piešķir arī Demokrātiskā centra attīstībai Rīgā, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp okupēto Latviju un brīvo pasauli (Datums jāprecizē!)

15.01.1988 — Rīgā notiek republikas partijas, padomju, saimnieciskā, arodbiedrību un komjaunatnes aktīva sanāksme, kurā izskata iedzīvotāju internacionālās un patriotiskās audzināšanas pilnveidošanas jautājumus Lasīt vēl>>

15.01.1988 — Latvijas TV raidījums «Risinājumu meklējot» par V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkas grāmatu likteni Lasīt vēl>>

14. janvāris

14.01.1991 — Ziemeļu valstu premjerministri Pols Šlīters, Harri Holkeri, Steingrimurs Hermansons, Grū Hārlema Bruntlande un Ingvars Karlsons nosūtījuši aicinājumu M. Gorbačovam, kurā ierosināts konflikta atrisinājumu Baltijā panākt tikai ar politiskiem līdzekļiem Lasīt vēl>>

14.01.1991 — Ukrainas Augstākās Padomes Prezidija sēdē pieņemts lēmums, kurā deputāti asi nosodīja Padomju Armijas darbību pret suverēnās Lietuvas miermīlīgajiem iedzīvotājiem Lasīt vēl>>

14.01.1991 — Raidstacija "Svoboda" (Brīvība) vairākkārt konkretizē ziņas par militārā apvērsuma plāniem Latvijā, par ko «Latvijas Jaunatne» bija rakstījusi 22. decembrī Lasīt vēl>>

14.01.1991 — Plkst. 20.00 — notiek OMON atkārtots uzbrukums pie Vecmīlgrāvja. Dienas laikā tiek nodedzinātas 17 automašīnas

14.01.1991 — Plkst. 18.45 — OMON uzbrūk pie Brasas tilta, apmētā mašīnas ar degmaisījuma pudelēm, izraisa ugunsgrēku

14.01.1991 — Plkst. 14.50 — OMON uzbrūk Vecmīlgrāvja tilta sargiem. Atklāj uguni uz barikāžu dalībnieku mašīnām, sit cilvēkus, draud ar ieročiem, laupa mantas.

14.01.1991 — Plenārsēdē, kas sākās deviņos vakarā, LR Augstākā Padome ratificē Latvijas Republikas un Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas līgumu par starpvalstu attiecību pamatiem, ko iepriekšējā naktī A. Gorbunovs un B. Jeļcins bija parakstījuši tikšanās laikā Tallinā Lasīt vēl>>

14.01.1991 — NATO nosoda Padomju Armijas spēka lietošanu pret demokrātiski ievēlēto Lietuvas valdību, novērtējot šo akciju arī kā iebiedēšanas politiku pret pārējām Baltijas valstīm

14.01.1991 — Naktī notiek divi OMON uzbrukumi Minskas Augstākās milicijas skolas Rīgas filiālei Zeļļu ielā 8. Tiek piekauti kursanti, izdemolētas telpas un nolaupīti ieroči Lasīt vēl>>

14.01.1991 — Mihails Gorbačovs PSRS Augstākās Padomes sēdē atkārto PSRS iekšlietu ministra Borisa Pugo viedokli, ka armija Viļņā rīkojusies pareizi

14.01.1991 — Maskavā Jānis Peters tiekas ar Mihailu Gorbačovu. Sarunā piedalās arī PSRS AP priekšsēdētājs Anatolijs Lukjanovs. PSRS augstākie vadītāji situāciju Baltijā novērtē kā bīstamu un aicina kopīgi meklēt risinājumu pie sarunu galda. Jānis Peters, novērtēdams sarunu, izsakās, ka nav jālolo cerības, ka pašreizējā PSRS vadība ir gatava sarunāties ar Latviju kā ar ārvalsti

14.01.1991 — Latvijas Jaunatnes Progresa savienības CK sekretariāts pieņēmis paziņojumu, kas nosūtīts VĻKJS Centrālkomitejai. Paziņojumā teikts, ka Baltijā ir vardarbīgi pārtraukts demokratizācijas process un ka LJPS aicina savas organizācijas biedrus un visus Latvijas jauniešus atbalstīt likumīgi ievēlēto Latvijas Republikas parlamentu un valdību. VĻKJS CK ir atbildējusi uz šo paziņojumu, izsacīdama līdzjūtību un nosodīdama neprātīgos agresorus Lasīt vēl>>

14.01.1991 — Eiropas Padome, kas apvieno 24 valstis, pieņem komunikē par to, ka pēdējie notikumi Lietuvā var apdraudēt Eiropas Padomes un PSRS sadarbības pamatus Lasīt vēl>>

14.01.1991 — Baltijas kara apgabala virspavēlnieks Fjodors Kuzmins izsaka ultimātu LR Augstākās Padomes priekšsēdētājam Anatolijam Gorbunovam, aicinādams atcelt visus pieņemtos Latvijas Republikas likumus un lēmumus, kas ir pretrunā ar PSRS un LPSR konstitūcijām, likumiem un lēmumiem, un pildīt PSRS prezidenta 14. maija dekrētu

14.01.1990 — Baltijas Padomes sēdē Pērnavā tiek apspriesti uzdevumi, kas risināmi 1990. gadā, lai atjaunotu Baltijas valstu neatkarību

14.01.1989 — Rīgas Latviešu biedrības atjaunošana

14.01.1989 — LKP CK un LPSR Augstākās Padomes svinīgā sēde sakarā ar 70 gadadienu kopš Apvienotās Latvijas pirmā padomju kongresa

14.01.1988 — Arturs Snips iesāk diskusiju par Oktobra monumenta celtniecības nepieciešamību Republikas laukumā Lasīt vēl>>

13. janvāris

13.01.1991 — Tiek panākts, ka Vitebskas divīzija atsakās doties uz Rīgu

13.01.1991 — Tallinā tiekas Krievijas Federācijas, Igaunijas un Latvijas Augstākās Padomes priekšsēdētāji. Tiek parakstīts līgums par sadarbību un paziņojums, kurā pausts nosodījums pret Baltiju vērstajām bruņotajām akcijām Lasīt vēl>>

13.01.1991 — Plkst. 4.45 Latvijas Radio izskan LR Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietnieka Daiņa Īvāna uzruna tautai, aicinot pulcēties Doma laukumā, lai paustu atbalstu Lietuvai, kur 13. janvāra naktī PSRS tanki aplenca Lietuvas parlamentu, ieņēma televīziju, radio, telegrāfu

13.01.1991 — Plkst. 14.00 Rīgā, 11. novembra krastmalā notiek Latvijas Tautas frontes rīkotā Vislatvijas protesta manifestācija sakarā ar iespējamo bruņoto apvērsumu un Padomju armijas bruņotajām akcijām Lietuvā. Tajā piedalās ap 600 000 līdz 700 000 cilvēku. Baltijas Kara apgabala helikopteri kaisa brīdinājuma skrejlapas. LTF priekšsēdētājs Romualds Ražuks aicina celt barikādes. Pēc manifestācijas notiek dalībnieku gājiens uz Brīvības pieminekli. Lasīt vēl>>

13.01.1991 — Plkst. 12.00 notiek Latvijas Republikas Augstākās Padomes plenārsēde par aizsardzības jautājumiem. Tiek izveidots Aizsardzības štābs (priekšnieks — A.Krastiņš, vietnieki — O. Kostanda un T. Jundzis) Lasīt vēl>>

13.01.1991 — Naktī tanki ielenc Lietuvas Republikas Augstāko Padomi, ieņem TV, radio, telegrāfu. Nogalināti 14 un ievainoti 110 cilvēki Lasīt vēl>>

13.01.1991 — LPSR Augstākā Padome izveido Augstākās Padomes Aizsardzības štābu. Par tās priekšnieku ieceļ Andreju Krastiņu, par vietniekiem — Odiseju Kostandu un Tālavu Jundzi. Štābs nodarbojās ar Augstākās Padomes un Vecrīgas aizsardzību

13.01.1991 — LKP CK X plēnums, kurā komunisti pieprasa valdības demisiju un varas nodošanu Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejai. Plēnumā izskan aicinājumi sākt gatavot bruņotu sacelšanos un prasība ieviest PSRS pārvaldi Latvijā

13.01.1991 — Latvijas Republikas ministri un Ministru kabineta darbinieki dod norādes organizēt smago lauksaimniecības un celtniecības tehniku, automašīnas ar baļķiem barikāžu celšanai. Naktī sākas šo norādījumu izpilde

13.01.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Pilsoņu kongresa kopīgais paziņojums par sadarbību Lasīt vēl>>

13.01.1991 — Latvijas iedzīvotāji sāk veidot barikadēs un apsargāt Augstāko Padomi, Ministru Padomi, Radio un televīzijas centru Zaķusalā, Radio namu Doma laukumā, Rīgas telefona un telegrāfa centrāli, kā arī Rīgas tiltus

13.01.1991 — Krievijas PFSR Augstākās Padomes priekšsēdētājs B.Jeļcins paraksta aicinājumu no Krievijas Federācijas teritorijas dienestā iesauktajiem karavīriem nepiedalīties akcijās pret civiliedzīvotājiem Lasīt vēl>>

13.01.1991 — Barikādes tiek celtas arī Liepājā un Kuldīgā

13.01.1991 — Baltijas Augstākās Padomes priekšsēdētāju aicina ANO ģenerālsekretāram Peresam de Kualjaram izveidot starptautisku komisiju, kas nekavējoties ierastos Baltijā, lai iepazītos ar situāciju Lasīt vēl>>

13.01.1991 — A. Gorbunovs un B. Jeļcins Tallinā paraksta līgumu par Latvijas un Krievijas Federācijas starpvalstu attiecībām

13.01.1990 — LTF Domes piektajā sēdē apspriež LTF vēlēšanu platformu un apstiprina LTF vienoto kandidātu sarakstu tautas deputātu vēlēšanām

13.01.1990 — Latvijas Zaļās partijas dibināšanas kongress. Tā pamatā bija 1987. gadā dibinātais Vides aizsardzības klubs Lasīt vēl>>

13.01.1987 — Preses namā notiek Latvijas PSR Žurnālistu savienības VII kongress

12. janvāris

12.01.1991 — LTF Dome izsludina Vislatvijas tautas manifestāciju 13. janvārī, lai atbalstītu likumīgi ievēlēto valdību, un pieņem lēmumu apsargāt stratēģiski svarīgos objektus

12.01.1991 — KPFSR Augstākās Padomes Prezidijs pieņem aicinājumu PSRS valdībai izvest armijas papildkontingenta daļas no Baltijas valstīm

12.01.1991 — Anatolijs Gorbunovs un Ivars Godmanis Maskavā tiekas ar Mihailu Gorbačovu, kurš sola nepielietot bruņotu spēku

12.01.1990 — Latvijas PSR Ministru Padome protestē pret to, ka PSRS Ministru Padome pārkāpj PSRS likumu «Par Lietuvas PSR, Latvijas PSR un Igaunijas PSR ekonomisko patstāvību»

12.01.1990 — Latvijas PSR Augstākā Padome izsaka atbalstu Lietuvas konsekventajam kursam uz neatkarību. Lietuvas KP statusa noteikšana ir republikā dzīvojošo partijas biedru ziņā

11. janvāris

11.01.1991 — Viļņā notiek preses konference ar jauno Lietuvas Republikas premjerministru Albertu Šimenu. Pulksten 11.50 Padomju armija ieņem Zemes aizsardzības departamenta ēku. Lietoti šaujamieroči. Alītā ieņemta vietējā DOSAAF ēka. Pulksten 12.20 tiek ieņemts Preses nams. Lietota asaru gāze, šaujamieroči, ir ievainotie Lasīt vēl>>

11.01.1991 — Rīgā, Esplanādē notiek Latviešu sieviešu līgas protesta mītiņš pret Latvijas jauniešu iesaukšanu padomju armijā. Piedalās ap 6000 cilvēku

11.01.1991 — Reaģējot uz notikumiem Lietuvā, sākas 24 stundu dežūras Apvienoto Latviešu apvienības (ALA) birojā un ASV ministrijas Ārlietu nodaļā

11.01.1991 — Ilmārs Bišers, Juris Dobelis un Jānis Peters Maskavā tiekas ar PSRS aizsardzības ministru Dmitriju Jazovu un PSRS Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieku Nikolaju Moisejevu, kas atkārtoti apstiprina, ka netiks palielināts bruņoto spēku kontingents Latvijā

11.01.1991 — Baltijas Kara apgabala štābā aizklāta Kara padomes sēde, kurā nolemj izsniegt automātus virsniekiem un kara skolu kursantiem. Rīgas ielās vērojama armijas daļu un bruņutehnikas pārvietošanās

11.01.1990 — Pie Brīvības pieminekļa LTF rīkots mītiņš «Vienoti Baltijā!», kurā tiek apliecināta solidaritāte ar Lietuvu

11.01.1990 — M. Gorbačova vizīte Lietuvā. «Sajūdis» rīkotā manifestācijā «Brīvību Lietuvai!» pulcējas 300 000 cilvēku Lasīt vēl>>

11.01.1990 — LPSR AP pieņem labojumus Latvijas PSR Konstitūcijā par pilsoņu tiesībām dibināt partijas un apvienoties sabiedriskās organizācijās, kā arī atceļot normu par komunistiskās partijas vadošo lomu Lasīt vēl>>

10. janvāris

10.01.1991 — Rīgā notiek nesankcionēts Interfrontes mītiņš ar prasību Ivara Godmaņa valdībai atkāpties. Piedalās ap 10 000 cilvēku, pēc militārpersonu aicinājuma tie mēģina ielauzties Ministru Padomes ēkā

10.01.1991 — Mihails Gorbačovs ultimatīvā tonī pieprasa Lietuvu atcelt AP pieņemtos likumdošanas aktus

9. janvāris

09.01.1991 — Demisionē Lietuvas valdība ar premjerministri Kazimiru Prunskieni priekšgalā. Iemesls — mēģinājums paaugstināt pārtikas produktu mazumtirdzniecības cenas

09.01.1991 — ASV sniedz paziņojumu, kurā asi nosoda Padomju Savienības lēmumu ievest karaspēku neatkarību alkstošajās Baltijas valstīs un citās padomju republikās

09.01.1988 — Latvijas PSR otrais kolhoznieku kongress Lasīt vēl>>

09.01.1988 — « Lauku Avīzes» (tagad «Latvijas Avīze») iznākšana

8. janvāris

08.01.1991 — Viļņā 20 — 25 tūkstoši interfrontiski noskaņotu PSRS piekritēji pieprasa Lietuvas parlamenta atkāpšanos

08.01.1991 — Rīgā slepeni ierodas ģenerālpulkvedis V. Ačalovs, PSRS aizsardzības ministra vietnieks ārkārtas situācijās, viens no Afganistānas kara vadītājiem, kurš tiekas ar Fjodoru Kuzminu un Alfrēdu Rubiku

08.01.1991 — LTF Domes valde nolemj organizēt Vislatvijas tautas manifestāciju, lai protestētu pret PSRS politisko un militāro spiedienu

08.01.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes paziņojums, kurā PSRS desanta karaspēka vienību ievešana Latvijā vērtēta kā tiešs agresijas akts un uzbrukums demokrātijai

08.01.1991 — Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums pilnvarot LR AP priekšsēdētāja pirmo vietnieku Daini Īvānu pārstāvēt Latvijas Republikas intereses pasaules valstu valdībās un parlamentos Lasīt vēl>>

08.01.1991 — Latvijas AP pieņem lēmumu Par PSRS bruņoto spēku speciālo vienību nelikumīgu ievešanu Latvijas teritorijā, kurā aicina visus republikas iedzīvotājus atturēties no jebkādas sadarbības ar tiem militārajiem formējumiem un iestādēm, kas piedalās Latvijas iedzīvotāju piespiedu mobilizācijā

08.01.1989 — Latgaliešu kultūras biedrību I kongress Lasīt vēl>>

08.01.1987 — LKP CK Propagandas un aģitācijas nodaļas un Kultūras, zinātnes un mācību iestāžu nodaļas ziņojumā nosodītas publikācijas presē, kas prasa latviešu valodas zināšanas, kā arī to, ka «Mikrofona-86» aptaujā uzvarējusi dziesma «Dzimtā valoda»

7. janvāris

07.01.1991 — Pēc Mihaila Gorbačova rīkojuma Dmitrijs Jazovs izdod pavēli nosūtīt uz Latviju, Lietuvu un Igauniju desanta karaspēka vienības, lai nodrošinātu iesaukumu PSRS Bruņotajos spēkos Lasīt vēl>>

07.01.1989 — Latvijas PSR darbaļaužu internacionālās frontes (Interfrontes) dibināšanas kongress Lasīt vēl>>

07.01.1988 — Kafejnīcas «Flora» bēres Rīgā, Ļeņina ielā 35 Lasīt vēl>>


6. janvāris

06.01.1989 — LPSR Augstākajā Padomē nodibināta komisija, kas izskata jautājumu par jaunas Latvijas PSR Valsts himnas pieņemšanu Lasīt vēl>>

5. janvāris

05.01.1991 — LTF mītnē notiek Baltijas Padomes tikšanās tautas kustību vadītāju līmenī, kurā apsprieda politisko situāciju trijās Baltijas republikās un turpmākās sadarbības principus Lasīt vēl>>

05.01.1989 — LKP CK Plēnums

4. janvāris

04.01.1991 — Solidarizējoties ar Latvijas preses darbiniekiem, viena no Zviedrijas lielākajām avīzēm "Expressen" 4. janvāra numurā iespiedusi laikraksta "Diena" ievadrakstu latviešu valodā un tā tulkojumu zviedriski Lasīt vēl>>

04.01.1991 — Rīgā izlūkošanas braucienā ierodas PSRS Iekšlietu ministrijas IeM pārstāvju grupa ģenerālleitnanta V. Solodkova vadībā

04.01.1989 — LĻKJS CK biroja paplašinātajā sēdē izvirza PSRS tautas deputātu kandidātus no komjaunatnes

3. janvāris

03.01.1991 — Latvijas Republikas Ministru Padome pieņem lēmumu paaugstināt pārtikas produktu mazumtirdzniecības cenas Lasīt vēl>>

03.01.1991 — Anatolijs Gorbunovs, Ilmārs Bišers, Tālavs Jundzis, Andrejs Eizāns LR pārstāvniecības namā Maskavā tiekas ar PSRS Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieku Nikolaju Moisejevu par karadienesta jautājumiem. Saruna tiek vērtēta kā ļoti veiksmīga Lasīt vēl>>

2. janvāris

02.01.1991 — Rīgā OMON kaujinieki pēc LKP CK rīkojuma ieņem Preses namu, daļēji paralizējot demokrātisko izdevumu iznākšanu. Tipogrāfijas un redakciju darbiniekiem tiek atņemtas dienesta apliecības, viņus un darba telpas pārmeklē. Notikuma vietā ierodas toreizējais Latvijas iekšlietu ministrs Aloizs Vaznis, Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Ilmārs Bišers un Augstākās Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dainis Īvāns, taču OMON viņus Preses namā neielaiž Lasīt vēl>>

02.01.1991 — Pēc LTF iniciatīvas notiek protesta mītiņš pie LKP CK ēkas Lasīt vēl>>

02.01.1991 — Lietuvā tiek okupēta kompartijas ēka un Viļņas Preses nams

02.01.1990 — Iznāk «Latvijas Jaunatnes» pirmais numurs Lasīt vēl>>

02.01.1989 — LĻKJS CK biroja sēdē izskata jautājumu par laikraksta "Padomju Jaunatne" darbu Lasīt vēl>>

1. janvāris

01.01.1988 — M. Gorbačova apsveikums padomju tautai Lasīt vēl>>

01.01.1986 — Šo gadu PBLA izsludina par Latvijas brīvības cīņu gadu