LR Augstākā Padome pieņem aicinājumus Latvijas tautai, pasaules valstu valdībām, PSRS prezidentam M. Gorbačovam, Igaunijas un Lietuvas augstākajām padomēm, Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu darbinie...

No Barikadopēdija
Datums: 1990/05/04

LR Augstākā Padome pieņem aicinājumus Latvijas tautai, pasaules valstu valdībām, PSRS prezidentam M. Gorbačovam, Igaunijas un Lietuvas augstākajām padomēm, Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem


Raksti par šo notikumu