Publicēts likumprojekts par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem

No Barikadopēdija
Datums: 1989/08/09

Publicēts likumprojekts par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem