PSRS tautas deputāti no Latvijas

No Barikadopēdija

TERITORIĀLIE VĒLĒŠANU APGABALI

1. JĀNIS VAGRIS, Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas pirmais sekretārs.

2. JURIS ZAĶIS, P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes rektors.

3. FJODORS KUZMINS, Baltijas kara apgabala karaspēka virspavēlnieks.

4. ALFRĒDS ČEPĀNIS, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

5. ERVIDS GRINOVSKIS, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas profesors.

6. IVARS ĶEZBERS, Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas sekretārs.

7. JĀNIS VANAGS, Latvijas Komunistiskās partijas Madonas rajona komitejas pirmais sekretārs.

8. ANATOLIJS GORBUNOVS, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs.

 

NACIONĀLI TERITORIĀLIE VĒLĒŠANU APGABALI

 

9. LEOPOLDS OZOLIŅŠ, Latvijas Traumatoloģijas un zinātniskās pētniecības institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.

10. ALFRĒDS RUBIKS, Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs.

11. ARNOLDS KLAUCĒNS, Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas pirmais sekretārs.

12.  NIKOLAJS NEILANDS, Latvijas PSR ārlietu ministra vietnieks.

13. VILENS TOLPEŽŅIKOVS, N. Burdenko Rīgas pilsētas 1. klīniskās ātrās medicīniskās palīdzības slimnīcas kompjūtertomogrāfijas kabineta vadītājs.

14. VIKTORS ALKSNIS, karaspēka daļas vecākais inženieris.

15. GENADIJS KURDJUMOVS, zinātniskās ražošanas apvienības «Sistēma» ģenerāldirektors.

16. MAVRIKS VULFSONS, Latvijas Mākslas akadēmijas sabiedrisko zinātņu katedras vecākais pasniedzējs.

17. VOLDEMĀRS ŠĻAKOTA, Balvu rajona padomju saimniecības «Vecumnieki» direktors.

18. ANDREJS CĪRULIS, laikraksta «Padomju Jaunatne» redaktors.

19. JĀNIS PETERS, Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs.

20. ANDREJS EIZĀNS, Ventspils centrālās rajona slimnīcas galvenā ārsta vietnieks civilās aizsardzības darbā.

21. VITĀLIJS SOBOĻEVS, Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas otrais sekretārs.

22. JĀNIS GEIBA, Latvijas Komunistiskās partijas Daugavpils rajona komitejas pirmais sekretārs.

23. JURIS BOJĀRS, P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes docents.

24. ANDRIS PLOTNIEKS, P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes profesors.

25. VILNIS EDVĪNS BRESIS, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs.

26. RAIMONDS PAULS, Latvijas PSR Valsts kultūras komitejas priekšsēdētājs.

27. JURIS JANEKS, Liepājas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks, agrorūpniecības apvienības «Liepāja» padomes priekšsēdētājs.

28. JĀNIS LUCĀNS, Limbažu rajona agrokombināta kolhoza «Lādezers» priekšsēdētājs.

29. ĀDOLFS LOČMELIS, Krāslavas rajona kolhoza «Brīvība» priekšsēdētājs.

30. DAINIS ĪVĀNS, Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs.

31. VIKTORS AVOTIŅŠ, žurnāla «Daugava» atbildīgais sekretārs.

32. MARINA KOSTEŅECKA, rakstniece.

33. ZIGMUNDS PETKEVIČS, Latvijas Komunistiskās partijas Rēzeknes pilsētas komitejas pirmais sekretārs.

34. ALBERTS KAULS, Rīgas rajona agrofirmas «Ādaži» priekšsēdētājs.

35. ARNIS KALNIŅŠ, Latvijas agrorūpniecības kompleksa Ekonomikas zinātniskās pētniecības institūta direktors.

36. VIKTORS SKUDRA, Latvijas PSR tieslietu ministrs.

37. ILMĀRS BIŠERS, P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes profesors.

38. ANDREJS DANDZBERGS, Tukuma rajona zvejnieku kolhoza «Padomju zvejnieks» priekšsēdētājs.

39. EDVĪNS INKĒNS, Latvijas PSR Valsts televīzijas un radioraidījumu komitejas televīzijas informatīvo raidījumu galvenās redakcijas vecākais redaktors.

40. RITA KUKAINE, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūta direktore.

 

NO SABIEDRISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI

 

1. GUNTIS BLŪMS, Gulbenes rajona padomju saimniecības «Stari» direktors; no Armijas, aviācijas un flotes veicināšanas Vissavienības brīvprātīgās biedrības.

2. AIVARS BRUSS, Dobeles rajona agrofirmas «Tērvete» galvenais agronoms; no Kolhoznieku savienībā apvienotajām kopsaimniecībām.

3. AIVARS DAMBIS, Latvijas inženierceltniecības un mehanizācijas darbu tresta 10. specializētās nulles cikla pārvaldes cauruļu licēju brigadieris; no PSRS arodbiedrībām.

4. VALENTĪNA KLIBIĶE, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāre; no Padomju sieviešu komitejā apvienotajām sieviešu padomēm.

5. VIKTORS KRŪMIŅŠ, Latvijas PSR Ministru Padomes padomnieks; no Vissavienības kara un darba veterānu organizācijas.

6. ULDIS LAUCIS, Latvijas PSR Sarkanā Krusta biedrības Centrālās komitejas priekšsēdētājs; no Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību savienības.

7. KONSTANTĪNS ŅUKŠA, ražošanas apvienības «Rīgas elektromašīnu rūpnīca» instrumentu atslēdznieks; no Padomju Savienības Komunistiskās partijas.

8. DŽEMMA SKULME, Latvijas PSR Mākslinieku savienības valdes priekšsēdētāja, PSRS Mākslinieku savienības valdes sekretāre; no PSRS Mākslinieku savienības.

9. IVARS STRAUTIŅŠ, Latvijas Republikāniskās patērētāju biedrību savienības valdes priekšsēdētājs; no PSRS patērētāju kooperācijas.

10. ALBERTS ŠAMIHINS, Automobiļu un lauksaimniecības mašīnbūves strādnieku arodbiedrības Centrālās komitejas atbildīgais organizators; no PSRS arodbiedrībām.

11. ANDRIS VILCĀNS, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūta jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks; no Vissavienības Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības.

12. INDULIS ZARIŅŠ, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, no PSRS Mākslas akadēmijas.

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Padomju darba jautājumu nodaļa