Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Informatīvais ziņojums (1)

No Barikadopēdija
Par Latvijas PSR likuma projektu «Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu» un par Latvijas PSR Valodu likuma projektu

5. maijā Rīgā, Latvijas PSR Augstākās Padomes sēžu zālē, sāka darbu republikas vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija.

Pulkstenis 11.00. Zālē vietas ieņem biedri J. VAGRIS, Ē. AUŠKAPS, V. BRESIS, A. BRIĻS, A. GORBUNOVS. A. KLAUCĒNS, F. KUZMINS, I. ĶEZBERS, K. ŅUKŠA, J. OHERINS, V. SOBOĻEVS, G. LOSKUTOVS, I. PRIEDĪTIS un S. ZUKULIS, PSKP CK partijas celtniecības un kadru darba nodaļas atbildīgais organizators A. LAGNO un PSRS Augstākās Padomes vecākais konsultants tautas deputātu padomju jautājumos R. ROMANOVS. Piedalīties sesijas darbā ielūgti jaunievēlētie PSRS tautas deputāti.

Sesiju atklāja Latvijas PSR Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietniece deputāte R. BĒRZIŅA (Olaines 276. vēlēšanu apgabals). Sakarā ar to, ka Latvijas PSR Augstākās Padomes priekšsēdētājs deputāts A. Drīzulis ir atvaļinājumā un atrodas ārpus republikas, R. Bērziņa Vecāko padomes uzdevumā ierosināja sesijas sēžu vadīšanu uzticēt Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam deputātam A. Gorbunovam. Šis priekšlikums tika vienbalsīgi pieņemts.

Deputāti ievēlēja balsu skaitīšanas komisiju.

Tiek apstiprināta sesijas darba kārtība, kas izskatīta un akceptēta Augstākās Padomes Vecāko padomes sēdē. Tiek ierosināts izskatīt sesijā šādus jautājumus:

1. Par pasākumiem, kas veicami, lai radikāli uzlabotu latviešu valodas mācīšanu republikas iedzīvotājiem.

2. Par Latvijas PSR likuma projektu «Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu» un par Latvijas PSR Valodu likuma projektu.

3. Par Latvijas PSR likuma projektu «Par zemnieku saimniecībām Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā».

4. Latvijas PSR Ministru Padomes informācija sakarā ar deputāta A. Gora pieprasījumu par sagatavošanas darbu, kas tiek veikts Latvijas PSR Valsts Akadēmiskās nacionālās operas rekonstrukcijai un teātra kolektīva radošās darbības nodrošināšanai rekonstrukcijas laikā.

5. Par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēta apstiprināšanu.

6. Par izmaiņām Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sastāvā.

7. Par izmaiņām dažu Latvijas PSR Augstākās Padomes pastāvīgo komisiju sastāvā.

8. Par komisiju Latvijas Nacionālās neatkarības kustības programmatisko dokumentu un darbības izpētei.

9. Par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1989. gada 10. aprīļa lēmumu «Par «Nolikuma par sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanas un norises kārtību» piemērošanas kārtību».

10. Par atsevišķu dārzkopības sabiedrību tālāku attīstību Limbažu un Rīgas rajonos.

Vienbalsīgi tiek apstiprināta sesijas darba gaita.

Vārdu referātam par pasākumiem, kas veicami, lai radikāli uzlabotu latviešu valodas mācīšanu republikas iedzīvotājiem, dod Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam deputātam V. BRESIM (Jelgavas 128. vēlēšanu apgabals).

Pēc tam referātu par Latvijas PSR likuma projektu «Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu» un par Latvijas PSR Valodu likuma projektu nolasīja Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs deputāts A. GORBUNOVS (Rīgas 12. vēlēšanu apgabals).

Debatēs sakarā ar referātiem runāja Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Upīša Valodas un literatūras institūta direktora vietniece zinātniskajā darbā, Valodu likuma sagatavošanas komisijas priekšsēdētāja A. BLINKENA, deputāti I. DAUDIŠS (Rīgas 29. vēlēšanu apgabals), V. VARNAS (Balvu 157. vēlēšanu apgabals), E. LAVENDELIS (Rīgas 8. vēlēšanu apgabals), J. BURLAKOVA (Daugavpils 107. vēlēšanu apgabals), V. KAŅEPS (Rīgas 33. vēlēšanu apgabals), M. DARGE (Rīgas 82. vēlēšanu apgabals), V. ARTMANE (Rīgas 100. vēlēšanu apgabals), I. ZIEDONIS (Ogres 251. vēlēšanu apgabals), V. MILLERS (Rīgas 5. vēlēšanu apgabals), A. ČEPĀNIS (Rucavas 227. vēlēšanu apgabals) un R. PAULS (Vecumnieku 167. vēlēšanu apgabals).

Tika saņemts deputāta V. VARNAS (Balvu 157. vēlēšanu apgabals) pieprasījums attiecībā uz lauku arodskolas celtniecību Balvu rajonā. Deputāti uzdeva Latvijas PSR Valsts agrorūpnieciskajai komitejai izskatīt šo pieprasījumu un sniegt atbildi šajā sesijā.

Pēc debatēm referenti deputāti V. Bresis un A. Gorbunovs teica galavārdu.

Ievērojot izteiktos papildinājumus un piezīmes, tiek pieņemts lēmums «Par pasākumiem, kas veicami, lai radikāli uzlabotu latviešu valodas mācīšanu republikas iedzīvotājiem», Latvijas PSR likums «Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu», Latvijas PSR Valodu likums un lēmums «Par Latvijas PSR Valodu likuma spēkā stāšanās kārtību».

Referātu par Latvijas PSR likuma projektu «Par zemnieku saimniecībām Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā» nolasīja Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, republikas Valsts agrorūpnieciskās komitejas priekšsēdētājs deputāts V. RIMAŠEVSKIS (Lutriņu 288. vēlēšanu apgabals).  

Referāta apspriešanā piedalījās deputāti L. SKOSTA (Salas 201. vēlēšanu apgabals), K. ŠPOĢIS (Kārsavas 237. vēlēšanu apgabals), V. GRASMANE (Cīravas 222. vēlēšanu apgabals) un I. ZIEMELE (Jaunjelgavas 291. vēlēšanu apgabals).

Ar to Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitās sesijas pirmā darba diena beidzās.

LATINFORM