Otrdien

No Barikadopēdija

Maskavā PSRS Tautas deputātu kongresā tika izskatīts jautājums par to, vai nepieciešams apspriest jautājumu par PSRS Konstitūcijas sesto pantu. Balsošanas rezultātā 839 deputāti bija «par» un 1138 – «pret», atturējās 56, bet vispār kopā balsoja 2034 deputāti. Sniedzam ieskatu mūsu delegācijas attieksmē par šo jautājumu.

 

1. V. Avotiņš – par

2. V. Alksnis – pret

3. I. Bišers – par

4. G. Blūms – par

5. J. Bojārs – par

6. V. Bresis – par

7. A. Bruss – par

8. J. Vagris – pret

9. J. Vanags – par

10. A. Vilcāns – par

11. M. Vulfsons – par

12. J. Geiba – par

13. A. Gorbunovs – par

14. E. Grinovskis – par

15. A. Dambis – par

16. A. Dandzbergs – par

17. J. Zaķis – par

18. I. Zariņš – par

19. D. Īvāns – par

20. E. Inkēns – par

21. A. Kalniņš – par

22. A. Kauls – par

23. I. Ķezbers – par

24. A. Klaucēns – pret

25. V. Klibiķe – atturas

26. M. Kosteņecka – par

27. V. Krūmiņš – pret

28. F. Kuzmins – pret

29. R. Kukaine – pret (kļūda, R. Kukaine uzrakstījusi iesniegumu, lai pārreģistrētos – viņa balsoja par)

30. G. Kurdjumovs – par

31. U. Laucis – par

32. A. Ločmelis – par

33. J. Lucāns – par

34. N. Neilands – par

35. K. Ņukša – pret

36. L. Ozoliņš – par

37. R. Pauls – par

38. J. Peters – par

39. Z. Petkēvičs – atturas

40. A. Plotnieks – par

41. A. Rubiks – pret

42. V. Skudra – par

43. Dž. Skulme – par

44. V. Soboļevs – pret

45. I. Strautiņš – par

46. V. Tolpežņikovs – par

47. A. Cīrulis – par

48. A. Čepānis – par

49. A. Šamihins – par

50. V. Šļakota – par

51. A. Eizāns – par

52. J. Janeks – par

 

 

Tā kā mūsu lasītājus varētu interesēt J. Vagra pozīcija, lūdzām viņu to argumentēt. J. Vagris paskaidroja:

– 9. decembrī, kā zināms, notika PSKP CK plēnums, kurš nolēma, ka jautājums kongresa dienas kārtībā nebūtu iekļaujams. Pastāv partijas disciplīna. Lielā mērā ar to var izskaidrot manu balsošanas rezultātu. Es, atšķirībā no kolēģiem b. Veljasa un b. Brazauska, vienīgais esmu PSKP revīzijas komisijas loceklis. Tāpat domāju, ka liela taisnība ir deputātam A. Kraiko, kurš kongresā izteicās, ka jautājums apspriešanai nav sagatavots. Ir par maz no Konstitūcijas izmest sesto pantu, tam ir jārada jauns formulējums, bet tam mēs visi neesam gatavi. Ja LPSR AP deputāti uzskatīs par nepieciešamu šo jautājumu izskatīt republikas sesijā, man kā LPSR AP deputātam attieksme būs pozitīva.

Informāciju pa telefonu sniedza

A. CĪRULIS