Latvijas Tautas frontei (LTF) — 25

No Barikadopēdija

Barikadopēdija sniedz plašu pārskatu par Latvijas Tautas frontes (LTF) veidošanos, attīstību un darbību.


Nozīmīgākie notikumi pirms LTF dibināšanas

 • 1986. gada 15. septembrī — Čatokvas konference Jūrmalā (vairāk…)
 • 1986. gada 17. oktobrī — «Literatūrā un Mākslā» publicēts D. Īvāna un A. Snipa raksts «Par Daugavas likteni domājot», kas aizsāk plašu kampaņu Daugavas aizstāvēšanai (vairāk…)
 • 1987. gada 28. aprīlī — Nodibināts Latvijas Kultūras fonds
 • 1987. gada 14. jūnijā — «Helsinki-86» akcija pie Brīvības pieminekļa. Lai to izjauktu, pie pieminekļa notiek riteņbraucēju sacensības
 • 1987. gada 20. augustā — Iznāk grāmata «Jūrmalas dialogi» (vairāk…)
 • 1987. gada 23. augustā — Rībentropa-Molotova pakta noslēgšanas gadadienai veltīts mītiņš pie Brīvības pieminekļa. Milicija piekauj un aiztur sapulcējušos (vairāk…)
 • 1987. gada 21. novembrī — Sākas «Padomju Jaunatnes» un Latvijas TV akcija V. Lāča Latvijas PSR Valsts Bibliotēkas grāmatu glābšanai. (vairāk…)
 • 1988. gada 30. janvārī — Sāk darbu TV programma «Labvakar» (vairāk…)
 • 1988. gada 30. janvārī — «Helsinki-86» iesniedz memorandu LKP CK ar prasībām veikt iekšpolitiskās reformas un ievērot latviešu tautas nacionālās intereses
 • 1988. gada 25. martā — Ziedu nolikšana pie Mātes Latvijas (vairāk…)
 • 1988. gada 1. un 2. jūnijā — Radošo Savienību Plēnums. Plēnuma preses konferences laikā V. Avotiņš izsaka domu par tautas fronti (vairāk…)
 • 1988. gada 14. jūnijā — Mītiņš pie LKP CK Politiskās izglītības nama (tagad — Kongresu nama) 1941. gada 14. jūnijā nelikumīgi represēto un bojā gājušo piemiņai un gājiens uz Brīvības pieminekli. Pirmo reizi pēckara gados Rīgā Konstantīns Pupurs nes sarkanbaltsarkano karogu (vairāk…)
 • 1988. gada 18. jūnijā — LKP CK plēnums par politisko situāciju republikā (vairāk…)
 • 1988. gada 22. jūnijā — Žurnālistu protesta sanāksme Preses namā A. Gorbunova atbalstam. V. Avotiņš nolasa iniciatīvas grupas vēstuli dibināt Tautas fronti
 • 1988. gada 27. jūnijā — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijā izveido darba grupu, kam jāveic sabiedriskās domas pētīšana un jāizstrādā ieteikumi, kā atbalstīt jaunu patriotisku kustību pārbūves veicināšanai. Grupu vada Valentīna Klibiķe un tajā ietilpst Māris Baidekalns, Andrejs Cīrulis, Iļja Gerčikovs un Jānis Stradiņš (vairāk…)
 • 1988. gada 28. jūnijā — PSKP XIX Vissavienības konference (vairāk…)
 • 1988. gada 7. jūlijā — Publicēti Jāņa Stradiņa un Ilmāra Latkovska raksti par sarkanbaltsarkano karogu (vairāk…). Diskusijas 
 • 1988. gada 10. jūlijā — Starptautiskais folkloras festivāls «BALTICA»
 • 1988. gada 11. jūlijā — Pirmā Latvijas TV tiešraide «Televīzijas diskusiju klubs» no Āgenskalna studijas, kuras laikā tika apspriesta ideja par Tautas Demokrātisko fronti (vairāk…)
 • 1988. gada 13. jūlijā — Pirmais raksts presē («Padomju Jaunatne») par Tautas Demokrātisko fronti (vairāk…)
 • 1988. gada 14. jūlijā — Laikrakstā «Sovetskaja molodež» publicēts aicinājums veidot Tautas Demokrātisko fronti
 • 1988. gada 19. jūlijā — «Padomju Jaunatne» publicē aicinājumu veidot Latvijas Tautas fronti (vairāk…)
 • 1988. gada 21. jūlijā — «Padomju Jaunatne» publicē pirmo lasītāju vēstuļu apkopojumu par Tautas fronti un Marju Lauristinas rakstu par Igaunijas Tautas frontes darbības virzieniem (vairāk…)
 • 1988. gada 26. jūlijā — Jānis Peters «Padomju Jaunatnē» aicina sasaukt Latvijas Demokrātiskās Kustības dibināšanas kongresu (vairāk…)
 • 1988. gada 29. jūlijā — Mākslinieku savienībā notiek pirmā LTF organizēšanas aktīvistu sanāksme
 • 1988. gada 3. augustā — Latvijas TV tiešraide «Televīzijas diskusiju klubs» no Āgenskalna studijas par Tautas Demokrātisko fronti, kuras laikā skatītājiem pirmo reizi bija iespējams zvanīt raidījuma laikā
 • 1988. gada 8. augustā — PSKP CK sekretāra A. Jakovļeva vizīte Rīgā (vairāk…)
 • 1988. gada 9. augustā — «Padomju Jaunatne» publicē pirmo paziņojumu, ka darbu sācis LTF koordinācijas centrs Mākslinieku savienībā
 • 1988. gada 23. augustā — «Padomju Jaunatne» pirmo reizi Latvijā publicē Molotova-Rībentropa pakta slepeno pielikumu tekstu, pārpublicējot no Igaunijas KP CK laikraksta «Rahva Hääl» (vairāk…)
 • 1988. gada 23. augustā — Pie Brīvības pieminekļa notiek liels mītiņš, kas organizēts pēc Sabiedrisko klubu padomes iniciatīvas
 • 1988. gada 23. augustā — Z. Liepiņa un M. Zālītes rokoperas «Lāčplēsis» pirmizrāde
 • 1988. gada 27. augustā — «Padomju Jaunatne» pirmo reizi pēckara gados laicīgajā presē publicē ordinēta garīdznieka publicistisku rakstu (mācītāja, teoloģijas maģistra Jura Rubeņa raksts «Kāds ceļš ved uz dievnamu?»)
 • 1988. gada 30. augustā — «Padomju Jaunatne» publicē akadēmiķes Ainas Blinkenas rakstu «Par latviešu valodas statusu — esošo un vēlamo». Lasītāji tiek aicināti savas vēstules sūtīt LPSR Augstākās Padomes Prezidija Juridiskajai daļai vai «Padomju Jaunatnes» redakcijai (vairāk…)
 • 1988. gada 30. augustā — Radošo savienību kultūras padomes paplašinātajā sēdē izveido LTF dibināšanas kongresa rīcības komiteju un pieņem lēmumus 8. un 9. oktobrī sasaukt Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresu, bet 7. oktobrī rīkot tautas koncertmītiņu Mežaparkā
 • 1988. gada 1. septembrī — Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas1. sēde (vairāk…)
 • 1988. gada 2. septembrī — Paziņojums par LTF dibināšanas kongresu (vairāk…)
 • 1988. gada 3. septembrī — Publicēts Jāņa Petera raksts «Es ticu veselīgajiem spēkiem» (vairāk…)
 • 1988. gada 6. septembrī — Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas 2. sēde (vairāk…)
 • 1988. gada 8. septembrī — «Padomju Jaunatne» publicē LTF programmas projektu. (vairāk…)
 • 1988. gada 9. septembrī — «Padomju Jaunatne» publicē LTF statūtu projektu.
 • 1988. gada 10. septembrī — Mežaparkā tiek nodibināta Neformālā Tautas fronte (NTF) (vairāk…)
 • 1988. gada 11. septembrī — Notiek LTF Cēsu rajona organizācijas dibināšanas konference (vairāk…)
 • 1988. gada 14. septembrī — Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas 3. sēde (vairāk…)
 • 1988. gada 21. septembrī — Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas 4. sēde (vairāk…)
 • 1988. gada 23. septembrī — «Padomju Jaunatne» publicē Latvijas Tautas frontes koordinācijas centra un republikas radošo savienību Kultūras padomes Aicinājumu Latvijas Padomju sociālistiskās republikas iedzīvotājiem — latviešiem, lietuviešiem un krieviem, ebrejiem, ukraiņiem, baltkrieviem un poļiem, igauņiem un lībiešiem, čigāniem — visiem, visiem! (vairāk - E1988092301)
 • 1988. gada 28. septembrī — Akadēmiķa Jāņa Stradiņa raksts «Tautas simbolikas lietā. Lielo tautas aptauju noslēdzot», kurā analizētas «Padomju Jaunatnes» lasītāju 11.177 vēstules ar 123.066 parakstiem (vairāk…)
 • 1988. gada 29. septembrī — Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidija lēmums par kultūrvēsturiskās simbolikas izmantošanu, ar kuru atļauts lietot sarkanbaltsarkano karogu un tradicionālos kultūrvēsturiskos simbolus (vairāk…)
 • 1988. gada 29. septembrī — Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidija lēmums par latviešu valodas statusu (vairāk…)
 • 1988. gada 30. septembrī — Tallinā sākas Igaunijas Tautas frontes dibināšanas kongress 1988. gada 4. oktobrī — LKP CK plēnums. Borisa Pugo atbrīvošana no LKP CK pirmā sekretāra pienākumiem sakarā ar pāreju darbā uz PSKP CK. Par LKP CK pirmo sekretāru ievēl Jāni Vagri (vairāk…)
 • 1988. gada 5. oktobrī — Akadēmiķes Ainas Blinkenas raksts «Latviešu valodai — valsts valodas statusu», kurā tiek analizētas «Padomju Jaunatnes» lasītāju 8.213 vēstules ar 307.875 parakstiem (vairāk…)
 • 1988. gada 6. oktobrī — Latvijas PSR Augstākās Padomes sesija, kurā par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju ievēl A. Gorbunovu un par Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāju ieceļ V. E. Bresi
 • 1988. gada 7. oktobrī — Iznāk LTF informācijas biļetena «Atmoda» pirmais numurs latviešu un krievu valodā
 • 1988. gada 7. oktobrī — Tautas manifestācija «Par tiesisku valsti Latvijā» Mežaparkā (vairāk…)
 • 1988. gada 8. oktobrī — LTF I kongress. Par LTF priekšsēdētāju ievēl Daini Īvānu (vairāk…)
 • 1988. gada 9. oktobrī — Pēc 29 gadu pārtraukuma Doma baznīcā notiek aizlūgums, kas veltīts LTF kongresam
 • 1988. gada 10. oktobrī — LKP un LTF vadītāju kopīga preses konference

Paja1988n168 001 ltf-dibinasana-b.jpg