No Barikadopēdija

Latviešu valoda kā valsts valoda

Aina Blinkena: Latviešu valodai — valsts valodas statusu!

Jau vairāk nekā mēnesi uz «Padomju Jaunatnes» redakciju un LPSR Augstākās Padomes Prezidija Juridisko daļu plūst vēstules un biezāki sūtījumi ar uzrakstu «Valodas statusa jautājumā». Līdz 3. oktobrim bija saņemti 8213 sūtījumi, kuros 307 875 cilvēki izteikuši savas domas par latviešu valodu, tās likteņiem un vietu pasaules un jo vairāk Padomju valsts valodu saimē. Tik liela atsaucība un aktivitāte latviešu sabiedriskās domas izziņas vēsturē nav līdz šim pieredzēta.

Lasīt tālāk >>Trešā atmoda Ulda Brieža fotogrāfijās


LATVIJAS TAUTAS FRONTE

Jānis Peters: Latvijas liktenis ir mūsu rokās

Cienījamie delegāti un viesi! Mana ievadruna mūsu vēsturiskajā LTF dibināšanas kongresā vairāk dibināta uz nacionālo attiecību iztirzāšanu — mazāk uz jautājumiem, kas skar jaunceļamās Latvijas ekonomiku un kultūru. Taču tanī pašā laikā katram ir skaidrs, ka tās ir savā starpā saistītas problēmas — nacionālās problēmas nevar atrisināt bez ekonomisko problēmu risināšanas. Latvija netiks ārā no birokrātijas izliktajiem slazdiem, ja lēmumi par ekonomikas rakstura maiņu republikā paliks tikai politisku deklarāciju līmenī. Nacionālās attiecības nedemokratizēsies, ja nedemokratizēsies ekonomika. Bet demokratizācija iespējama tikai decentralizētā sistēmā. Decentralizēta ekonomika ir ceļš uz demokrātiju. Savukārt demokrātija ir ceļš uz republikas suverenitāti un tautas pašnoteikšanos.

Lasīt tālāk >>Trešā atmoda Ulda Brieža fotogrāfijās


Nacionālā simbolika. Sarkanbaltsarkanais karogs

Jānis Stradiņš: Nacionālās simbolikas lietā

Izraisās vairāki alternatīvi priekšlikumi: a) atbalstīt sarkanbaltsarkanu krāsu sakopojumu kā nacionālu simboliku; b) atzīt sarkanbaltsarkano karogu par nacionālu karogu; c) atzīt sarkanbaltsarkanu karogu par oficiālu LPSR valsts karogu; d) noraidīt sarkanbaltsarkanās krāsas vispār.

Lasīt tālāk >>Nevardarbīgās pretošanās ideja

Mūsu likteni mēģina izšķirt tālu no Baltijas robežām

PSKP CK 26. augusta paziņojums par stāvokli Baltijas republikās apstiprināja valdošo aprindu nespēju izprast reālo situāciju Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, nevēlēšanos risināt nacionālos jautājumus atbilstoši tautu interesēm. Kārtējo reizi ar mazām tautām tiek runāts no diktāta pozīcijām.

Lasīt tālāk >>Barikādes, Preses nams, 1991

Un tad šausmu romantiku nomaina šausmu bailes

Tā melnstrādnieku brūnzaļplankumainos uzvalciņos tērpti jaunekļi citu pēc cita mūs pieraksta, pieskaita un ielaiž darba namā, ļaujot izklīst pa tā divdesmit stāviem, lai vēl trīs reizes — pulksten 11, 14 un 16 Preses nama kopsapulcē satiekoties, cits citam varētu vēlēt laimīgu jauno gadu. Pat zem ieroču stobriem. Mēs vēl nespējam apjaust to kā ieroču spēku, jo automātus šo puišu plecos jau šajos mēnešos esam diezgan vērojuši. Andris Jakubāns: "Ar šiem puišiem jau bijām saraduši, diendienā līdzās brokastojot, pusdienojot…"

Lasīt tālāk >>V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka

Latvijas PSR Ministru Padomē. Par V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēku

Republikas valdība pieņēma lēmumu, kurā noteikts, kādos termiņos Rīgā jāuzceļ Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas jaunais komplekss. Pieņemts zināšanai, ka saskaņā ar Rīgas pilsētas ģenerālplānu kompleksa celtniecībai paredzēts rajons starp Uzvaras bulvāri un Kuģu, Akmeņu un Volguntes ielām.

Lasīt tālāk >>Anatolija Gorbunova politiskā darbība

Būt iecietīgiem

Daudzi jau ir pieraduši pie tā, ka šo cilvēku dēvē par prezidentu. Citi protestē. Un daļēja taisnība ir kā vieniem, tā otriem. Taču, šķiet, neapstrīdams ir fakts, ka, lai kā arī mēs nosauktu Anatolija Gorbunova pašreizējo posteni, šim cilvēkam ir patiesi nozīmīga vieta tagadējās Latvijas politiskajā mizanscēnā. Jā, turklāt tieši šajās divās dienās.

Lasīt tālāk >>
Uzruna Barikadopēdijas lasītājiem

Jūsu vērtējumam nododam Barikadopēdiju, kas darbojas sākotnējā režīmā jeb, izsakoties gleznaināk, agrā bērnībā.

Lasīt tālāk >>

Sevišķi svarīgi dokumenti

Lasīt tālāk >>


Šī diena
Trešās atmodas
vēsturē

1987. gads

  • 24. maijs — XX Vissavienības kinofestivālā Tbilisi Jura Podnieka filma «Vai viegli būt jaunam?» saņem galveno godalgu  

1989. gads

  • 24. maijs — Maskavā, Latvijas PSR pārstāvniecībā notiek triju Baltijas republiku PSRS tautas deputātu tikšanās  
  • 24. maijs — Latvijas juristu forums  
  • 24. maijs — Tiek publicēts Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lēmums, ar kuru tautas apspriešanai nodod likumprojektu par LPSR Konstitūcijas grozījumiem un Latvijas PSR tautas deputātu vēlēšanām  

1990. gads

  • 24. maijs — Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs nosūta telegrammu M. Gorbačovam, kurā paziņots, ka PSRS prezidentam nav tiesību atcelt LR AP 4. maija Deklarāciju un piedāvā domstarpības risināt sarunu ceļā  
  • 24. maijs — PSRS Augstākā Padome pieņem likumu «Par PSRS prezidenta goda un cieņas aizstāvēšanu»  
  • 24. maijs — Mūžībā aizgājis Viņa eminence Juliāns kardināls Vaivods  
  • 24. maijs — LKP CK plēnums pieņem lēmumu ar 5. jūniju apturēt laikraksta "Cīņa" redakcijas darbu par nepakļaušanos šīs partijas organizācijas ietekmei. Tiek izveidota jauna redakcija, kas «Cīņu» izdod kā burtisku "Sovetskaja Latvija" pārcēlumu latviešu valodā. Par šīs avīzes redaktori kļūst Malda Kvite. "Cīņas" iepriekšējās redakcijas darbinieki nolemj izdot laikrakstu "Neatkarīgā Cīņa"  

1991. gads

  • 24. maijs — Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija un valdības lēmums par neatliekamiem pašaizsardzības pasākumiem, kas paredz robežapsardzības struktūru veidošanu  
Laika ziņas

Kaut arī laiks šodien nebūs tik erotisks kā vakar (naktī nedaudz līs, bet dienā pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 6 līdz 11 m/s), tas nevar traucēt kāda unikāla pasākuma norisei. «LJ» šīsdienas dežurantu kolektīvs izsludina I Vislatvijas randiņu. Tam jānotiek šodien, 4. aprīlī, pulksten 19 skvērā ieprietim Krievu drāmas teātrim. Pasākumā (pastaigā pa skvēru) piedalās visi tie, kas sastrīdējušies, ietiepušies un nezina, kā salabt. Atmetiet taču savas iedomas, aizmirstiet ambīcijas, jo, ilgi lolotas, tās var pārtapt neatgriezeniskā kļūdā. Ak, jā — gaisa temperatūra no +3 līdz +8. (LJ Nr. 64, 04.04.1990)
Lasīt tālāk >>

Video: konference «Barikādes barikāžu aizstāvju acīm» (2011)

Lasīt tālāk >>

Dalībnieku atmiņas

Barikades.-Latvijas-milestibas-gramata-150-2.jpg

Atbalsta:

KKF krasainais logo 150.jpg