Uzruna lasītājiem

No Barikadopēdija

Jūsu vērtējumam nododam Barikadopēdiju, kas darbojas sākotnējā režīmā jeb, izsakoties gleznaināk, agrā bērnībā.

Brīnišķīgi sanācis, ka mēs it kā momentāni atsaucamies premjera aicinājumam veidot plašu informatīvo kampaņu par valsts konstitucionālajiem pamatiem. Bet īstenībā Barikadopēdijas ideja dzima agrāk — 2011. gada 19. janvārī plkst. 14.15 Zinātņu akadēmijas mazajā zālē.


Šajā portālā esam paredzējuši ievietot laikrakstu un žurnālu rakstus, audio un videoierakstus, grāmatas, dokumentus, kas vecākiem cilvēkiem atsauktu atmiņā un jauniešiem pastāstītu par notikumiem un sabiedriski politiskajām norisēm, kas pirms vairāk nekā 20 gadiem ļāva Latvijas Republikai atgūt neatkarību.

Portāla lasītāji uzzinās, kā sāka veidoties neatkarības kustība, kā latviešu valoda kļuva par valsts valodu, kā atguvām savu karogu, kā izveidojās un darbojās Latvijas Tautas fronte utt.

Vietnes lasītāji ne tik vien varēs lasīt tekstus HTML formātā, bet arī vizuāli redzēt laikrakstu un žurnālu rakstus oriģinālā, aplūkot muzeju un arhīvu dokumentus, klausīties fragmentus no radioraidījumiem, televīzijas sižetus, lejupielādēt bezmaksas grāmatas, kā arī pievienot savas atmiņas, fotogrāfijas, audio un videoierakstus.


Te būs stāsts par ļoti skaistu un aizkustinošu laiku Latvijas vēsturē!

Mēs ceram, ka šis cēlais laiks mūs visus stiprinās arī šodien!

***


Portāls svinīgi tika atklāts ceturtdien, 2012. gada 19. janvārī plkst. 16.00 Barikāžu muzejā.

Vienlaikus tika prezentēta grāmata par 2011. gada janvārī notikušo barikāžu piemiņas konferenci, un tās audioieraksts ir ievietots arī Barikadopēdijā.

Barikadopēdija nav biznesa projekts — tā lasāma bez maksas katrā mājā un katrā dzīvoklī visā plašajā pasaulē. Tas nozīmē, ka visa saziedotā nauda tiek izmantota vietnes tālākattīstībai.

Barikadopēdija iecerēta kā visas tautas no sirds veidota dāvana Latvijas valsts 100. dzimšanas dienai.

Barikadopēdijas ideju morāli atbalsta Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētāja, visas Saeimas frakcijas, Kultūras ministrija. Valdība to ir definējusi kā valstiski nozīmīgu iniciatīvu.

Ar Barikadopēdijas fondu sadarbojas Latvijas Nacionālā bibliotēka, Valsts Nacionālais arhīvs, Tautas frontes muzejs, Barikāžu muzejs, Elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome, AKKA/LAA, Zinātņu akadēmija, Pašvaldību savienība, grāmatvedības firma „Investors” un daudzas citas organizācijas. Portāla izveidē līdzdarbojas Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.

Par Barikadopēdijas autoru tās attīstības gaitā (bet vēl ne tagad, bet gan tikai tad, kad būs atrasts atbilstošs finansējums!) varēs kļūt ikviens, pievienojot savas atmiņas, sacerējumus, foto, audio un videomateriālus par to laika posmu, kad Latvija pirms vairāk nekā 20 gadiem atguva neatkarību.

***


Testēšanas režīma laikā mēs ne tikai sakopsim mājaslapu, bet arī sāksim meklēt līdzekļus, lai savas ieceres varētu īstenot. 

Pagaidām mums palīdzējis Latvijas Kultūrkapitāla fonds, Rīgas Dome, AS Latvijas Autoceļu uzturētājs, VAS Latvijas dzelzceļš, SIA Delibero, kā arī individuālie ziedotāji.

Un tāpēc griežamies arī pie Jums, cienījamie lasītāji, ar lūgumu doties uz sadaļu «Ziedojumi»! 

Lai atvieglotu līdzekļu piesaisti, Latvijas Republikas Finanšu ministrija ar VID lēmumu Nr. 8.14-6/27117 (15.04.2011) nodibinājumam "Barikadopēdijas fonds", reģistrācijas Nr. 40008172192, ir piešķīrusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu pilsoniskās sabiedrības attīstības, izglītības veicināšanas un kultūras veicināšanas jomās.

Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 pantu ziedotājiem tiek samazināts ienākuma nodoklis par 85 procentiem no summas, kas tiek ziedota Barikadopēdijas izveidošanai.

***


Paldies visiem, kas jau līdzdarbojas, bet īpašs paldies Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam, kas palīdz mūrēt Barikadopēdijas ēkas pamatus!

Paldies maniem kolēģiem šajā darbā, kas strādā patiešām patriotisku jūtu mudināti!

Lūk, viņi, kam sakām paldies: izstrādes direktors Eduards Caunakā arī Edgars Lecis, Ilmārs Poikāns, Emīls Klotiņš, Ģirts Tauriņš, Uldis Zariņš, Arturs Žogla, Jānis Rožukalns, Kaspars Rudzītis, Kristaps Kukurs, Mārtiņš Cīrulis, Dzintra Auziņa un Anita Bula!

Un šeit tie, kam mūsu pateicība: Ina Druviete, Jānis Turlajs, Rihards Balodis-Bolužs, Ināra Opmane, Tālavs Jundzis, Uldis Briedis, Edgars Vērpe, Jānis Peters, Edvīns Inkēns, Aivis Freidenfelds, Guntars Vītols, Irīna Vītola, Zane Kālvāne, Zane Ādamsone, Eduards Žibo, AndrisJaunsleinis, Sniedze Sproģe, Dainis Īvāns, Renārs Zaļais, Vija Vāvere, Imants Belogrīvs, Meldra Usenko, Māra Sprūdža, Inta Rudzīte, Armands Magone, Iveta Bērziņa-Bebriša un vēl daudzi, šeit vārdos neminētie.

Un Velta Puriņa mūs sirsnīgi uzmudināja.

Barikadopēdija iecerēta kā kilometru garš ceļš. Pagaidām sperti pirmie divi solīši!

Soļosim kopā!

 

Ar cieņu,

Andrejs Cīrulis
Barikadopēdijas fonda valdes priekšsēdētājs
Barikadopēdijas galvenais redaktors