Property:Issue full reference

No Barikadopēdija

This is a property of type String.

Showing 20 page using this property.
-
PSKP Centrālās Komitejas 1985. gada 11. marta ārkārtējā plēnuma materiāli (1985)  +
PSKP Centrālās Komitejas 1985. gada 11. marta ārkārtējā plēnuma materiāli (1985)  +
PSKP Centrālās Komitejas 1985. gada 11. marta ārkārtējā plēnuma materiāli (1985)  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 16. septembris, Nr. 179  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 17. septembris, Nr. 180  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 17. septembris, Nr. 180  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 18. septembris, Nr. 181  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 18. septembris, Nr. 181  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 18. septembris, Nr. 181  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 18. septembris, Nr. 181  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 18. septembris, Nr. 181  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 18. septembris, Nr. 181  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 19. septembris, Nr. 182  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 19. septembris, Nr. 182  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 19. septembris, Nr. 182  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 20. septembris, Nr. 183  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 20. septembris, Nr. 183  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 20. septembris, Nr. 183  +
«Padomju Jaunatne», 1986. gada 30. septembris, Nr. 188  +
«Padomju Jaunatne», 1987. gada 7. janvāris, Nr. 4  +