Sākusies tikšanās Jūrmalā

No Barikadopēdija

15. septembrī Jūrmalā sākās PSRS un ASV sabiedrības pārstāvju tikšanās. To noorganizējusi PSRS un Ārzemju draudzības biedrību savienība. Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrība, Čatokvas institūts un Eizenhauera institūts. Apspriest aktuālus PSRS un ASV attiecību jautājumus sapulcējusies valstsvīri, politiskie un sabiedriskie darbinieki, zinātnes un kultūras darbinieki, strādnieki, studenti un tūristi no Amerikas Savienotajām Valstīm. Plaši pārstāvēta prese. No Savienotajām Valstīm uz tikšanos ieradušies apmēram 300 cilvēku.

Ar tikšanos Jūrmalā tiek turpināts dialogs, kas pagājušajā gadā sākās pēc Čatokvas sabiedriskā institūta (ASV) iniciatīvas. Toreiz arī tika nolemts pārrunas turpināt Padomju Savienībā.

Atklājot tikšanos, apsveikuma vārdus teica Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības prezidija priekšsēdētājs Ž. Zakenfelds, avīzes «Hearst Newspapers» redaktors, Čatokvas institūta direktoru padomes loceklis Džons Volaks, Čatokvas institūta prezidents Daniels Bratons, Eizenhauera institūta izpilddirektore Sūzana Eizenhauere un PSRS Medicīnas zinātņu akadēmijas prezidents, biedrības «PSRS un ASV» prezidents N. Blohins.

Runātāji izteica gandarījumu, ka tikšanās organizētājiem izdevies sapulcēt reprezentatīvu auditoriju. Tas rada nepieciešamos priekšnoteikumus vaļsirdīgām un konstruktīvām pārrunām un diskusijām. Viņi atzīmēja, ka domu apmaiņai jāpalīdz atrast saskares punktus tajos jautājumos, kas vieno un nevis šķir abas valstis, nostiprināt savstarpējo saprašanos un uzticību, pozitīvi ietekmēt pašreizējos procesus pasaulē.

Tikšanās pirmās dienas plenārsēde bija veltīta jautājumam «PSRS un ASV attiecību vispārējais stāvoklis un to uzlabošanas ceļi».

Referātus nolasīja PSRS ārlietu ministra vietnieks V. Petrovskis un prezidenta vecākais konsultants Padomju Savienības jautājumos Džeks Metloks.

Konstruktīvu toni sarunai uzdeva V. Petrovskis. Atzīmējis, ka PSRS un ASV attiecības patlaban nevar uzskatīt par apmierinošām un ka tas ietekmē arī vispārējo stāvokli pasaulē, viņš uzsvēra nepieciešamību atrast izeju no ieilgušās bīstamās saspīlējuma joslas. Un tas jādara steidzami, ievērojot mūsu kosmiskā gadsimta realitātes un prasības. Mums ir viens kopīgs ienaidnieks — cilvēcei draudošās kodolbriesmas. Šajā sakarā ar šo tikšanos jāpalīdz radīt sadarbības tiltus no abām pusēm un savstarpējās attiecības pacelt augstākā reālisma un atbildības līmeni.

V. Petrovskis uzsvēra, ka mūsu kodolpoligonos jau vairāk nekā gadu valda klusums. Bet Nevadu, ignorējot sabiedrības protestus, itin bieži satricina apakšzemes sprādzieni. Tas ir pretrunā ar ASV administrācijas vārdiem par vēlēšanos saglabāt mieru. Kāpēc tā notiek?

Faktiski neko neatbildēdams uz šo jautājumu, Džeks Metloks ar patvaļīgu pēckara vēstures iztulkojumu centās attaisnot ASV negatīvo nostāju pret Padomju Savienību. Viņa runā bija iekļauti arī citi novecojuši štampi, kas attaisno ASV politiku no spēka pozīcijām.

Neizpratni klātesošajos izraisīja arī Džeka Metloka vēlēšanās diskusijas galveno jautājumu apspriešanu aizstāt ar propagandistiskām spekulācijām. Piemēram, viņš sagrozītā veidā pastāstīja par amerikāņu spiega N. Danilofa aizturēšanu, viņu iztēlojot kā nevainīgi cietušu žurnālistu. Turklāt Metloks no viņa tālākā likteņa padarīja atkarīgu gandrīz vai visu PSRS un ASV attiecību turpmāko attīstību.

Pēc tam V. Petrovskis un Džeks Metloks viens otram izteica piezīmes par referātiem. Viņi atbildēja uz PSRS un ASV sabiedrības pārstāvju jautājumiem, kuros tika skar tas svarīgākās atbruņošanās, reģionālo konfliktu atrisināšanas, tirdznieciski ekonomisko attiecību, zinātnes un kultūras sadarbības uzlabošanas problēmas, kā arī jautājumi par cilvēka tiesību nodrošināšanu un cīņu pret terorismu visās tā izpausmēs.

Tikšanos vadīja PSRS Valsts televīzijas un radioraidījumu komitejas komentētājs, biedrības «PSRS un ASV» valdes loceklis V. Pozners un Džons Volaks.

Pēcpusdienā notika diskusija par plenārsēdes tēmu.

Tūristiem no ASV bija noorganizēta ekskursija pa Rīgu. Vakarā tikšanās dalībnieki apmeklēja PSRS un ASV simfoniskās mūzikas izpildītājmākslinieku koncertu Latvijas PSR Valsts filharmonijā.

 

LATINFORM korespondenti

LATINFORM foto