Mihails Gorbačovs

No Barikadopēdija


Mihails Gorbačovs dzimis 1931. gada 2. martā Stavropoles novada Krasnogvardeiskas rajona Privoļnojes ciemā zemnieku ģimenē.

Drīz pēc 1941.—1945. gada Lielā Tēvijas kara viņš 15 gadu vecumā sāka savas darba gaitas. Strādāja par mašīnu un traktoru stacijas mehanizatoru. 1952. gadā kļuva par PSKP biedru. 1955. gadā beidza M. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti (Juridisko fakultāti), bet 1967. gadā — Stavropoles Lauksaimniecības institūtu, iegūdams agronoma ekonomista specialitāti.

Kopš 1955. gada M. Gorbačovs veic komjaunatnes un partijas darbu. Strādā Stavropoles novadā — par VĻKJS Stavropoles pilsētas komitejas pirmo sekretāru, komjaunatnes novada komitejas propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāja vietnieku, bet pēc tam — par novada komitejas otro un pirmo sekretāru.

1962. gada martā M. Gorbačovs tika izvirzīts par Stavropoles novada teritoriālās kolhozu un padomju saimniecību ražošanas pārvaldes partijas organizatoru, bet tā paša gada decembrī apstiprināja par PSKP novada komitejas partijas orgānu nodaļas vadītāju.

1966. gada septembrī viņu ievēlēja par partijas Stavropoles pilsētas komitejas pirmo sekretāru. No 1968. gada augusta M. Gorbačovs strādāja par PSKP Stavropoles novada komitejas otro sekretāru, bet 1970. gada aprīlī tika ievēlēts par pirmo sekretāru.

M. Gorbačovs ir PSKP Centrālās Komitejas loceklis kopš 1971. gada. Bija partijas XXII, XXIV, XXV un XXVI kongresa delegāts. 1978. gadā viņu ievēlēja par PSKP CK sekretāru, 1979. gadā — par PSKP CK Politbiroja locekļa kandidātu. 1980. gada oktobrī M. Gorbačovu no PSKP CK Politbiroja locekļa kandidāta pārcēla par Politbiroja locekli. Viņš ir PSRS astotā līdz vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes deputāts, Savienības Padomes ārlietu komisijas priekšsēdētājs. Ir KPFSR desmitā un vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes deputāts.

Mihails Gorbačovs ir ievērojams Komunistiskās partijas un Padomju valsts darbinieks. Visos amatos, ko viņam uztic partija, viņš strādā ar sev raksturīgo iniciatīvu, enerģiju un pašaizliedzību, veltī savas zināšanas, bagātīgo pieredzi un organizatora talantu partijas politikas īstenošanai, nesavtīgi kalpo dižajām Ļeņina idejām, darba tautas interesēm.

Par nopelniem Komunistiskās partijas un Padomju valsts labā M. Gorbačovs apbalvots ar trim Ļeņina ordeņiem, ar Oktobra Revolūcijas un Darba Sarkanā Karoga ordeņiem, ordeni «Goda Zīme» un medaļām.