Par svarīgāko tematu

No Barikadopēdija
Jūrmalā turpinās PSRS un ASV sabiedrības pārstāvju tikšanās

Kā jau ziņojām, Jūrmalā — Dzintaros — turpinās Padomju Savienības un Amerikas Savienoto Valstu sabiedrības pārstāvju tikšanās, ko organizējusi PSRS un ārzemju draudzības biedrību savienība un ASV sabiedriskā organizācija «Čatokvas institūts». Pirmā tāda tikšanās notika pērn Amerikas Savienotajās Valstis Čatokvā (Ņujorkas štatā). Saskaņā ar pieņemto kārtību uz tikšanos ieradušās arī abu pušu oficiālās delegācijas, kurās pārstāvēti attiecīgās valsts valdības atbildīgi darbinieki. Oficiālo delegāciju dalībnieki izklāsta savas puses viedokli par apspriežamajiem jautājumiem un saskaņā ar darba kārtību (un arī minētās ASV sabiedriskās organizācijas tradīciju) atbild uz sabiedrības pārstāvju jautājumiem. Uz sabiedrības pārstāvju tikšanos mūsu republikā ir ieradusies liela Savienoto Valstu tūristu grupa.

Pirmais temats, ko apsprieda Padomju Savienības pārstāvji (mūsu valsti šajā tikšanās reizē pārstāv Rīgas sabiedrības visdažādāko slāņu pārstāvji) un sarunu partneri no Savienotajām Valstīm bija «PSRS un ASV attiecību vispārīgais stāvoklis un tā uzlabošanas iespējas».

Padomju Savienības valdības nostāju dažādos abpusējo attiecību jautājumos izklāstīja PSRS ārlietu ministra vietnieks V. Petrovskis. Viņš savā runā teica, ka pretējās puses rīcība visvairāk uztrauc vārdu neatbilstība darbiem. Runātājs uzsvēra, ka abu valstu sabiedrībai ir kopīgs mērķis — cilvēces pašiznīcināšanās draudu (kodolkara dēļ) novēršana. Ministra vietnieks minēja, ka abām pusēm vēl ir laiks svarīgu politisku lēmumu pieņemšanai, bet tā ilgums samazinās, ka uz drošību jāiet pa bruņošanās ierobežošanas un pārtraukšanas ceļu. V. Petrovskis uzsvēra, ka vienlīdzīgas drošības princips kodollaikmeta apstākļos paredz: viena puse nedrīkst tiekties pēc lielākas drošības uz partneru mazākas drošības pamata. Tāda tieksme ir bīstama, jo provocē uz neparedzamu rīcību. Ministra vietnieks konstatēja, ka abām valstīm ir kopīgs mērķis (tas tika paziņots Ženēvas tikšanās laikā), proti, bruņošanās sacensības ierobežošana un pārtraukšana uz zemes un nepieļaušana kosmosā. Bet, lai to panāktu, ir nepieciešami darbi, tādi kā, piemēram, PSRS valdības noteiktais kodolsprādzienu moratorijs. V. Petrovskis nosauca tās ārpolitiskās iniciatīvas (arī kompromisa priekšlikumus), ar kurām nākusi klajā mūsu valsts valdība. Viņš konstatēja, ka pēdējā laikā mazliet uzlabojusies PSRS un ASV sadarbības kopaina zinātnes, tehnikas, izglītības jomā, bet arī tajās netiek izmantotas visas sadarbības iespējas, un ka ir konstatējams: pusei Ir visai ievērojams «uzticības deficīts».

Tikšanās Padomju Savienības puses referātā kopumā tika objektīvi apskatīts PSRS un ASV attiecību pašreizējais stāvoklis, konstruktīvi iezīmēti ceļi šo attiecību uzlabošanai.

Amerikas Savienoto Valstu pārstāvju oficiālās delegācijas koreferātu nolasīja ASV prezidenta speciālais padomnieks Padomju Savienības lietās, vēstnieks Džeks Metloks. Viņš savā runā, kas bija piesātināta ar klajiem izdomājumiem, nepareizā gaismā atspoguļoja abu valstu attiecību pašreizējā stāvokļa cēloņus. Prezidenta palīgs, sagrozīdams vēstures faktus, apvainoja Padomju Savienību… agresivitātē, svešu teritoriju sagrābšanā, aizrunājās pat tiktāl, ka Padomju valsts «agresivitātes» pamatā esot… ideoloģija (atcerēsimies, ka Savienoto Valstu valdības pārstāvji ne reizi vien nākuši klajā ar tamlīdzīgiem apgalvojumiem par marksismu-ļeņinismu). ASV prezidenta palīgs izklāstīja arī, tā teikt, vēlamo starptautiskās situācijas modeli. Visos tā galvenajos punktos viņš izteica apbalvojumus, kuri ir pretrunā ar vispārzināmiem faktiem, un izvirzīja prasības Padomju Savienībai. Raksturodams ASV politiku laika posmā pēc otrā pasaules kara, viņš apgalvoja, ka «ASV nekad nav izvirzījusi par mērķi spēka lietošanu savas ietekmes palielināšanai», un pat izteicās, ka neesot notikusi arī šāda spēka izmantošana, bet agresīvais, asiņainais, necilvēcīgais ASV karš Vjetnama bijis tikai… palīdzības sniegšana Dienvidvjetnamai pret agresiju no ziemeļiem. (Atbildes vārdā PSRS puses referents atgādināja gan Grenādu, gan citas Savienoto Valstu agresijas.) Un vēl šāds moments. Dž. Metloks, kas savus ievadvārdus teica latviešu valodā, referātā paziņoja, ka ASV valdība neatzīst Latvijas, Lietuvas un Igaunijas «pievienošanu Padomju Savienībai». Uz kāda mūsu sabiedrības pārstāvja jautājumu, vai Latvijas Tautas Saeimas 1940. gada 21. jūlija lēmumu par Latvijas iestāšanos PSRS vajadzēja saskaņot ar Vašingtonu, ASV prezidenta palīgs atbildēja, ka viņš savā runā ir tikai Izteicis fakta konstatāciju.

Kā kopumā vērtēt ASV valdības darbinieka referātu? Acīm redzot nebūtu pārspīlēts, ja teiktu, ka tas bija antisovetisks (PSRS ZA ASV un Kanādas Institūta direktora vietnieks Vitālijs Žurkins konstatēja, ka ASV puses pārstāvis atļāvies vairāk nekā 20 jautājumos falsificēt vēsturi). Tomēr pats raksturīgākais — gan Dž. Metloks, gan ASV valsts sekretāra palīga vietnieks Marks Palmers (nākamais ASV vēstnieks Ungārijas Tautas Republikā) centās neskart Padomju Savienības un Amerikas Savienoto Valstu attiecību galveno jautājumu, proti, jautājumu par bruņošanās sacensības ierobežošanu un pārtraukšanu, centās novirzīt sabiedrības pārstāvju uzmanību uz mazāk svarīgiem un mazsvarīgiem divu lielvalstu attiecību un starptautiskās situācijas aspektiem. (Te būtu minami centieni izmantot šim nolūkam spiega žurnālista Danilofa aizturēšanu.) Tomēr tikšanās Jūrmalā ir divu valstu sabiedrības pārstāvju tikšanās. Kaut arī daudzos aspektos mūsu un amerikāņu uzskati nesaskan, kaut arī no Savienoto Valstu pārstāvju puses arī tika uzdoti jautājumi ar pretpadomju (gan apzinātu, gan neapzinātu) ievirzi, tomēr pamatjautājumā — miera nosargāšanā, kodolkatastrofas draudu novēršanā, bruņošanās sacensības pārtraukšanas nepieciešamībā — sabiedrības pārstāvju abu delegāciju domas saskan. Tas izpaudās seminārā par PSRS un ASV attiecību stāvokli. Tur dzirdēto apkopojot, varam teikt, ka sabiedrības pārstāvjus interesēja jautājums, kad Savienoto Valstu valdība no klajiem apgalvojumiem par savu miermīlību pāries uz darbiem. Aktīvu rīcību kodolkara draudu novēršanai prasīja tikšanās dalībnieki — amerikāņi, savas bažas par PSRS un ASV attiecību pašu svarīgāko aspektu pašreizējo stāvokli, kura pamatā ir ASV valdības politikas bīstamā virzība, pauda mūsu republikas pilsoņi.

 

JĀNIS ĪSLĪCIS

 

Attēlā: ASV pārstāvju delegācija.

O. LŪŠA foto