Kategorija:Pētījumi

No Barikadopēdija

Starptautiskā konference „Apzinātie PSRS okupācijas radītie zaudējumi” 2019. gada 22. martā

Šajā sadaļā ievietoti Ministru kabineta komisijas, kura pēta PSRS okupācijas laikā Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem radītos zaudējumus (izveidota ar 05.08.2005. MK rīkojumu Nr. 523, vairāk www.okupacijaszaudejumi.lv) atsevišķi materiāli no 2019. gada 22. martā Rīgā noorganizētās starptautiskās konferences „Apzinātie PSRS okupācijas radītie zaudējumi”. Konference noorganizēta kopā ar Latvijas Okupācijas izpētes biedrību (vairāk www.loib.lv), kuras biedri arī iesaistīti Komisijas darbā kā dažādu jomu eksperti.

Konference tika organizēta ar mērķi - apgāzt šodienas Krievijas joprojām plaši izplatītos melus par lielajām PSRS investīcijām Baltijas republikās. Uz pašas PSRS finanšu dokumentu pamata tika darīti zināmi fakti par katrai Baltijas valstij nodarītajiem apjomīgajiem finansiālajiem un demogrāfiskajiem zaudējumiem, ko izraisījis PSRS totalitārais okupācijas režīms, kā sekas jūtamas joprojām mūsdienās.

Konferences uzdevums - uz zinātniski pamatotas metodoloģijas pamata sniegt pārskatāmu informāciju par pētījumos konstatētajiem faktiem, kas atklājās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas arhīvos atrodamajos PSRS laika oriģinālajos dokumentos. Kopumā tika parādīts, ka visas trīs Baltijas republikas:

 1. visā okupācijas periodā no sava budžeta 20-40 % apmērā ir dotējušas PSRS budžetu, atpakaļ saņemot tikai nelielu daļu no šī finansējuma;
 2. no republikās atlikušās budžeta daļas vairāk nekā puse līdzekļu tika izlietota PSRS armijas, represīvo institūciju un militāri rūpnieciskā kompleksa finansēšanai;
 3. visu okupācijas laiku notika Baltijas republiku kolonizācija un nežēlīgas represijas pret šo republiku iedzīvotājiem.

Tādēļ konferences otrais uzdevums bija noskaidrot, kāda atbildība uz starptautisko tiesību normu pamata jānes šo zaudējumu nodarītājai valstij. Par šo jautājumu ar uzrunām un referātiem uzstājās triju Baltijas valstu tieslietu ministri, konstitucionālo tiesu vadītāji, starptautisko tiesību eksperti. Vairāk informācijas skat. žurnālā „Jurista Vārds” 27.08.2019. Nr. 34.

Ruta Pazdere - Komisijas priekšs. vietniece, LOIB valdes priekšsēdētāja.

 1. Ieskats Komisijas darbībā
 2. Kāpēc jāaprēķina PSRS okupācijas radītie zaudējumi
 3. Latvijas Republikas tieslietu ministra Jāņa Bordāna uzruna
 4. Igaunijas ministrs: Noliegt PSRS okupācijas radītos zaudējumus ir tas pats, kas noliegt okupāciju
 5. Lietuvas Tieslietu ministra uzruna
 6. Padomju okupācijas zaudējumu pieprasīšanas juridiskais pamats
 7. Padomju okupācijas režīms Latvijā: Finanšu politika un tās rezultāti
 8. Latvijas tautsaimniecība PSRS laikā
 9. Latvijas kompensācijas prasības juridiskās sastāvdaļas
 10. Okupācijas radīto zaudējumu piedziņa
 11. Latvijas iedzīvotāju zaudējumi
 12. Militarizācija

Citi pētījumi

 1. PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā 1940.–1991. gads
 2. Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas
 3. Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija
 4. Latviešu valoda okupācijas seku spīlēs
 5. Drošības orgānu maisos
 6. Latviešu nacionālkomunistu cīņa par dzimto valodu
 7. PSRS Ideoloģija latviešu kā dzimtās valodas mācību grāmatās
 8. Kadru tīrīšana padomju Latvijā 1944.-1953.
 9. Mīti par PSRS investīcijām
 10. PSRS budžeta ieņēmumi un izdevumi Latvijā 1946.–1990.

Raksti, kas ietverti kategorijā "Pētījumi".

Šajā kategorijā kopā ir 19 lapu, šobrīd ir redzamas 19 no tām.