Latvijas iedzīvotāju zaudējumi komunistiskās PSRS un nacistiskās Vācijas okupāciju rezultātā

No Barikadopēdija


[[20191111|]]

Latvijas iedzīvotāju zaudējumi komunistiskās PSRS un nacistiskās Vācijas okupāciju rezultātā

1. 1939. gada nogale pēc Molotova – Ribentropa pakta parakstīšanas 23.08. Vācbaltiešu izceļošana uz Rietumiem > 60 tūkst.
2. Pirmais PSRS okupācijas laiks 1940.-1941. g. līdz vācu okupācijai Deportēti 1941. gada 14. jūnijā
Arestēti, ieslodzīti cietumos
no tiem
- nošauti
- nosūtīti uz GULAG nometnēm
15443
7292

349
3458
3. Nacistiskās Vācijas okupācijas laiks no 1941.-1944. gadam Iesaukti vācu armijā (no tiem krituši kaujās)

Latvijas teritorijā iznīcināti (ebreji (arī citvalstu), latvieši, čigāni)

146 tūkst. (5 tūkst.)

90 tūkst. (70 tūkst., 18 tūkst., 2 tūkst.)

4. 1944. gads Bēgšana no PSRS okupācijas, emigrējot uz Rietumvalstīm un Zviedriju 184,5 tūkst.
5. Otrreizējā PSRS okupācija no 1944. gada jūlija līdz 1991. gadam No 1944. g. jūlija – 1945. g. 1. jūnijam mobilizēti Sarkanajā armijā
Izsūtītas nāves ziņas par kritušajiem
Izsūtītās personas:
- kā bezpavalstnieki un vācu tautības personas 1945. g. februārī
- kā „dzimtenes nodevēju” ģimenes locekļi
- kā „sociāli bīstami elementi”
- kā jehovisti
- no filtrācijas nometnēm
Deportēti 1949. gada 25. martā, no tiem:
- kā kulaki
- kā nacionālisti
Aizturēti kā nacionālās bruņotās pretošanās kustības dalībnieki, no kuriem:
- nogalināti
- arestēti un notiesāti
- legalizēti (atstāti brīvībā )
Latvijas nacionālo partizānu karā krituši okupanti un kolobracionisti
Kā migranti un kolonizatori no PSRS Latvijā iebrauca un izbrauca
57 422

10 tūkst.


660
607
584
40
233
42125
29030
13095

13488
2420
5489
5579

2208

6 miljoni
6. Pēc neatkarības atgūšanas Uz pastāvīgu dzīvi Latvijā palika iebraucēji no PSRS > 900 tūkst.
7. Pēc Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas 1994. gada 30. aprīļa vienošanās Pēc KF karaspēka izvešanas līguma parakstīšanas Latvijā palika pensionētās militārpersonas 22320

(+ viņu ģim. locekļi)

Šīs informācijas apkopošanā izmantoti dati no:

  1. J. Riekstiņa, B. Spridzāna, K. Kangera, H. Stroda, Z. Turčinska pētījumiem
  2. no grāmatām: „Aizvestie 1941. gada 14. jūnijs”; „Aizvestie 1949. gada 25. marts”, „Latvijas vēsture”
  3. J. Riekstiņš „Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990.”, Rīga, 2016


Latviešu tautas zaudējumi:

Latviešu īpatsvars 1940. gadā - 76 % (iedzīvotāju skaits nedaudz < par 2 miljoniem)

Latviešu īpatsvars 1990. gadā - ~ 50 % (iedzīvotāju skaits 2,66 miljoni))

Latviešu īpatsvars 2015. gadā - 64 % (iedzīvotāju skaits nedaudz < par 2 miljoniem)

Tātad – PSRS okupācijas dēļ zaudēti ~ 12 % no latviešu tautas