PSRS Ideoloģija latviešu kā dzimtās valodas mācību grāmatās

No Barikadopēdija


[[20200511|]]

Raksta autore Dr. philol., Latvijas Okupācijas muzeja vadošā pētniece Vineta Poriņa rakstā apskata jautājumu par valodas politiku Latvijas PSR.