Latvijas tautsaimniecība PSRS laikā

No Barikadopēdija


[[20191111|]]

8-1.png

Avots: Latvijas un PSRS ekonomiskās attiecības un to rezultāti 1920.-1990.gadam. LSI (M.Šmulders), Rīga, 1991.


8-2.png

Avots: J.Kalniņš „Latvijas pagātnes iespējamie attīstības scenāriji, kuri pamatoti ar tādu attīstīto kaimiņvalstu, kuras bija Latvijai līdzīgā situācijā pirms Latvijas okupācijas, bet nebija pakļautas totalitāram komunistiskam režīmam, izaugsmes raksturojumu”; Rīga, 2006.


8-3.png

Avots: J.Kalniņš, Latvijas pagātnes iespējamie attīstības scenāriji, Rīga, 2006


No Latvijas teritorijas iegūto ieņēmumu un Latvijas teritorijā veikto izdevumu (ieskaitot militāros izdevumus) grafisks salīdzinājums (1976. – 1990.g., miljardos rubļu)

8-4.png

Avots: G.Krūmiņš, kopsavilkuma par Latvijas PSR un PSRS budžetu savstarpējiem norēķiniem 1946. – 1990.gados, Rīga. 2015.


8-5.png

Avots: J.Kalniņš „Latvijas pagātnes iespējamie attīstības scenāriji, kuri pamatoti ar tādu attīstīto kaimiņvalstu, kuras bija Latvijai līdzīgā situācijā pirms Latvijas okupācijas, bet nebija pakļautas totalitāram komunistiskam režīmam, izaugsmes raksturojumu”; Rīga, 2006.

8-6.png

Avots: The World Bank, Transition: The First Ten Years, 2002, Washington, D.C.


8-7.png

Avots: G.Piņķe - PSRS okupācijas laikā izveidotās Latvijas tautsaimniecības struktūras ietekme uz ražošanas attīstības dinamiku pārejas periodā no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku 1991.-1995.gadam un turpmākās izaugsmes potenciālu 1996-2005. gadam"; Rīga, 2007


Izvērtējot kopējos ekonomiskos zaudējumus kā PSRS okupācijas sekas, kas izriet no uzspiestās komandekonomikas,

katra Latvijas iedzīvotāja vidējie ienākumi salīdzinājumā ar faktiskajiem -

  • 1990. gadā būtu 2 reizes lielāki
  • 2000. gadā būtu 3 reizes lielāki

Avots: G. Piņķe, 2011.g. 17.06. starptautiskās konferences “Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” referāts