Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas visu tautību iedzīvotājiem. Atklāta vēstule

No Barikadopēdija
[[CN19880430|]]

Tuvojas partijas XIX konference. Stagnācijas laika bremzējošie spēki nav atteikušies no centieniem kompromitēt atklātumu, demokratizāciju, partijas centienus atbrīvot sociālisma dzīvo, radošo enerģiju. Konservatīvajām aprindām, it īpaši sevi vien mīlošajai birokrātijai, kurai pieteikts nesaudzīgs izaicinājums. Ir izdevīgi visas pārkārtošanās procesa grūtības un pretrunas uzdot par jaunās domāšanas un ļaunās rīcības sekām.

Uzskatāms piemērs tam. kā pārkārtošanās pretinieki cenšas apturēt vēstures gaitu, ir š. g. 13. martā laikraksta «Sovetskaja Rossija» publicētais raksts «Nevaru atkāpties no principiem», kuram, pēc tā inspirētāju nodomiem, acīmredzot vajadzēja radīt oficiālas programmas iespaidu ar bremzējošām un atpakaļejošām sekām. Šo rakstu augstākminētajā laikrakstā mēs uzskatām par nopietnu uzbrukumu PSKP CK 1985. gada aprīļa Plēnuma, kā arī PSKP XXVII kongresa garam.

Mēs, apakšā parakstījušies Padomju Latvijas kultūras darbinieki, aicinām sabiedrību darīt visu, lai aizstāvētu un enerģiski veicinātu uzsāktās revolucionārās pārmaiņas mūsu valsti.

Mēs aicinām mūsu masu informācijas līdzekļus enerģiski propagandēt kardinālu ekonomisko reformu nepieciešamību, vērsties pret jebkādiem staļinisma patvaļas aizstāvēšanas, mīkstināšanas vai pat glorificēšanas recidīviem, pret republikas vēstures primitivizēšanu un atmiekšķēšanu — pretējā gadījumā tuvredzīgi izcenzētie «vietējās vēstures varianti» nonāktu kliedzošā pretrunā ar Vissavienības, kā arī Eiropas sociālistisko valstu starptautiska mēroga vēsturnieku zinātniskajām koncepcijām. Tas savukārt kompromitētu republikas intelektspēju.

Mēs aicinām republikas visu tautību iedzīvotājus nodrošināt mūsdienu revolucionārā procesa neatgriezenisko gaitu ikvienā kolektīvā.

Mēs aicinām katru Latvijas pilsoni atbalstīt PSKP CK ģenerālsekretāra Mihaila Gorbačova pūles kā iekšpolitikā, tā ārpolitikā, jo šīs pūles atbilst cilvēces vitālajām interesēm un ceļ mūsu valsts, kā arī visas sociālistiskās sistēmas starptautisko autoritāti.

Mēs aicinām sabiedrību aktīvi un nosvērti, bet nepiekāpīgi risināt Latvijas ekonomiskās, demogrāfiskās, ekoloģiskās un kultūras problēmas, kas stagnācijas laikā tā samilzušas, ka prasa enerģisku un kompetentu rīcību. Šo problēmu samilzums savukārt prasa tādas politikas realizēšanu, kas nenonāktu pretrunā nedz ar mūsu internacionālajām saistībām, nedz nacionālajām tiesībām. Šo problēmu reālu risināšanu spēj nodrošināt tikai devīze — vairāk atklātības, vairāk demokrātijas, vairāk sociālisma!

Mēs atbalstām laikrakstā «Pravda» š. g. 5. aprīlī publicēto redakcijas rakstu «Pārkārtošanās principi: domāšanas un rīcības revolucionaritāte», kā arī tajā pašā laikrakstā 20. aprīlī ievietoto 38 padomju rakstnieku vēstuli pārkārtošanās aizstāvībai.

Mēs esam pret sociālu un nacionālu apātiju, ko mums tādā vai citādā veidā cenšas uztiept vakardienas aprindas, kas alkst tikai sava personīgā labuma.

Partijas XIX konference galda atbrīvotu enerģiju, destabilizētu domāšanu, brīvu un vienlīdzīgu tautu vienību.

Mēs esam par dzīvu un radošu, par zinātniski precīzu, tātad — par ļeņinisku sociālismu, kurš nodrošinātu nevis administratīvās birokrātijas, bet visas tautas dzīvības intereses.

Cita ceļa nav!

 

Gunārs Asaris, Ludmila Azarova-Vāciete, Alberts Bels, Māris Čaklais, Vladlens Dozorcevs, Lilija Dzene, Regīna Ezera, Guntars Godiņš, Ģirts Jakovļevs, Jānis Kalniņš, Aivars Kļavis, Andris Kolbergs, Lidija Pasternaka Freimane, Jānis Peters, Knuts Skujenieks, Jānis Stradiņš, Māra Zālīte, Marģers Zariņš, Imants Ziedonis