Informatīvais ziņojums

No Barikadopēdija

28. jūlijā Rīgā turpināja darbu Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes divpadsmitā sesija.

Otro darba dienu deputāti sāka, apspriežot Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācijas projektu par Latvijas PSR valsts suverenitāti. Apspriešanā piedalījās deputāti V. Samsons (Varakļānu 249. vēlēšanu apgabals) un A. Dambis (Rīgas 13. vēlēšanu apgabals), PSRS tautas deputāti V. Alksnis (Juglas 294. nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals), V. Avotiņš (Ogres 311. nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals) un A. Plotnieks (Jelgavas 304. nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals), deputāts J. Barkāns (Daugavpils 101. vēlēšanu apgabals). PSRS tautas deputāti J. Peters (Valmieras 299. nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals) un Dž. Skulme, deputāti J. Āboliņa (Ikšķiles 253. vēlēšanu apgabals), J. Salenieks (Ezeres 287. vēlēšanu apgabals), V. Artmane (Rīgas 100. vēlēšanu apgabals), I. Ziemele (Jaunjelgavas 291. vēlēšanu apgabals, E. Bāns (Babītes 272. vēlēšanu apgabals) un D. Tukāns (Jūrmalas 137. vēlēšanu apgabals) un PSRS tautas deputāts I. Ķezbers (Kuldīgas 711. teritoriālais vēlēšanu apgabals). Rezultātā deputāti nolēma Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācijas par Latvijas PSR valsts suverenitāti galīgajā tekstā ņemt vērā abus projekta variantus un runātāju ierosinājumus. Šajā nolūkā tika ievēlēta redakcijas komisija.

Pēc tam deputāti sāka apspriest Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas likumprojektus «Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem» daļā par republikas valsts suverenitāti un vēlēšanu sistēmu un «Par Latvijas PSR vietējo padomju tautas deputātu vēlēšanām», kā arī likumu projektus «Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem» jautājumos par augstāko valsts varas orgānu struktūru, izveidošanas kārtību un kompetenci un «Par Latvijas PSR tautas deputātu vēlēšanām». Vienlaikus tika izskatīti jautājumi par republikas vietējo padomju tautas deputātu vēlēšanu noteikšanu un par Latvijas PSR centrālās vēlēšanu komisijas izveidošanu. Debatēs piedalījās deputāti V. Varnas (Balvu 157. vēlēšanu apgabals), Ļ. Zīle (Rīgas 81. vēlēšanu apgabals), A. Bērziņš (Rīgas 1. vēlēšanu apgabals), V. Millers (Rīgas 5. vēlēšanu apgabals) un E. Svars (Alūksnes 152. vēlēšanu apgabals), PSRS tautas deputāti J. Bojārs (Dobeles 303. nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals), A. Kalniņš (Ķekavas 315. nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals) un A. Ločmelis (Ludzas 309. nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals), deputāts G. Zemrībo (Dundagas 297. vēlēšanu apgabals), PSRS tautas deputāti J. Peters, V. Avotiņš, A. Plotnieks. Dž. Skulme un N. Neilands (Dārzciema 292. nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals), deputāti V. Žarkovs (Daugavpils 112. vēlēšanu apgabals). N. Stakla (Rīgas 94. vēlēšanu apgabals) un V. Skujiņš (Rūjienas 321. vēlēšanu apgabals). Galavārdu apspriestajā jautājumā teica PSRS tautas deputāti V. Skudra (Saldus 316. nacionāli teritoriālais vēlēšanu apgabals) un A. Plotnieks.

Dokumentu pieņemšana tika atlikta līdz to galīgai izstrādāšanai.

Sesijas dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācijas projektu par Latvijas PSR valsts suverenitāti pārstrādātajā variantā. Deklarācijas teksts ar deputātu iesniegtajiem labojumiem un precizējumiem tika izvirzīts balsošanai un pieņemts, diviem atturoties.

Sesija izskatīja jautājumu par Latvijas PSR rajonu (pilsētu) tautas tiesnešu ievēlēšanu.

Klātesošie noklausījās atbildes uz deputātu pieprasījumiem.

Deputāti sāka izskatīt Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas likuma projektu «Par sapulcēm, mītiņiem, ielu gājieniem un demonstrācijām». Ziņojumu šajā jautājumā sniedza Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks deputāts L. Bartkevičs (Ventspils 145. vēlēšanu apgabals). Likums tika izvirzīts balsošanai un pieņemts, vienam atturoties. Spēkā esošajā likumdošanā tika izdarīti attiecīgi grozījumi.

Sesija noklausījās PSRS tautas deputāta I. Ķezbera informāciju par darbu, ko veic PSRS Tautas deputātu kongresa izveidotā komisija PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politiskai un tiesiskai novērtēšanai. Tika izveidota analoģiska Latvijas PSR Augstākās Padomes komisija. Ar to sesijas otrā darba diena beidzās.

LATINFORM