INFORMATĪVAIS ziņojums par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnumu

No Barikadopēdija
[[CN19890505|]]

4. maijā notika Latvijas Komunistiskās partijas Centrālas Komitejas plēnums.

Uz plēnumu bija uzaicināti partijas pilsētu un rajonu komiteju pirmie sekretāri, pilsētu un rajonu izpildkomiteju priekšsēdētāji, ministriju un valsts komiteju vadītāji, komjaunatnes un arodbiedrību orgānu pārstāvji, komunisti — Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti, Tautas frontes un Internacionālās frontes vadītāji, kas nav CK un Revīzijas komisijas locekļi, kā arī masu informācijas līdzekļu darbinieki.

Plēnums izskatīja šādus darba kārtības jautājumus:

1. Par pasākumiem, kas veicami, lai radikāli uzlabotu latviešu valodas mācīšanu republikas iedzīvotājiem.

2. Par Latvijas PSR Valodu likuma projektu.

3. Organizatoriskie jautājumi.

Referātus pirmajā un otrajā jautājumā nolasīja Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs V. BRESIS un Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs A. GORBUNOVS.

Pēc tam Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs J. VAGRIS iepazīstināja klātesošos ar šā gada 3. maijā Rīgas jūras tirdzniecības ostā notikušā mītiņa vēstuli CK plēnuma dalībniekiem.

Debatēs sakarā ar referātiem runāja partijas Talsu rajona komitejas pirmais sekretārs V. SARKANS, Rīgas 5. vidusskolas skolotāja L. KAĻIŅINA, Madonas rajona padomju saimniecības «Barkava» mehanizētās slaukšanas meistare A. STRODA, Latvijas Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs J. PETERS, partijas Daugavpils pilsētas komitejas pirmais sekretārs V. ŽARKOVS, Līgatnes papīra fabrikas vecākais mašīnists M. VĒRMANIS, ražošanas apvienības «Komutators» konstruktoru biroja priekšnieks V. PETRAKOVS, Rīgas vagonu rūpnīcas elektromontieris J. TREICIS, Rēzeknes piena konservu kombināta! ģenerāldirektors P. UPENIEKS, partijas Rīgas pilsētas komitejas pirmais sekretārs A. KLAUCĒNS, Latvijas PSR tautas izglītības ministrs A. BUILIS, partijas Rīgas rajona komitejas pirmais sekretārs A. ČISČAKOVS, Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretārs I. ĶEZBERS un Latvijas jūras kuģniecības partijas komitejas sekretārs E. EGLĪTIS.

Galavārdu teica Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs A. GORBUNOVS un Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs V. BRESIS. Viņi atbildēja uz referentiem iesniegtajiem jautājumiem.

Plēnumā runāja Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs J. VAGRIS.

Apspriestajos jautājumos tika pieņemts attiecīgs lēmums.

Plēnums pieņēma rezolūciju, kurā nosodīti streiki kā politiska spiediena līdzeklis, kas kaitē pārbūvei.

Pēc tam tika izskatīti organizatoriski jautājumi. J. Vagris informēja, ka Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja loceklis A. ZITMANIS iesniedzis lūgumu atbrīvot viņu no CK biroja locekļa pienākumiem sakarā ar aiziešanu pensijā, bet Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja loceklis V. GRIŠINS griezies ar lūgumu atbrīvot viņu no CK locekļa un CK biroja locekļa pienākumiem sakarā ar izbraukšanu dienestā ārpus mūsu zemes robežām.

Plēnums izpildīja A. Zitmaņa un V. Grišina lūgumus.

J. Vagris ziņoja, ka Latvijas Komunistiskās partijas CK locekli Ņ. DEŅISENKO, I. REIMANE un L. FREIBERGS un Latvijas Komunistiskās partijas Revīzijas komisijas locekle E. DREIBANDE griezusies Centrālajā Komitejā un Revīzijas komisijā ar šādu lūgumu:

«Mēs, Latvijas Komunistiskās partijas CK un Revīzijas komisijas locekļu grupa, iepazinusies ar PSKP CK 1989. gada aprīļa Plēnuma materiāliem, visā pilnībā atbalstām Plēnuma lēmumus, arī jautājumā par vairāku partijas centrālo vēlēto orgānu locekļu pilnvaru nolikšanu sakarā ar aiziešanu vecuma pensijā.

Uzskatām par lietderīgu pieņemt analoģisku lēmumu arī republikas partijas organizācijā. Šajā sakarā mēs griežamies Latvijas Komunistiskas partijas Centrālajā Komitejā ar lūgumu izskatīt jautājumu par to, ka mēs noliekam CK un Revīzijas komisijas locekļu pilnvaras.

Mēs esam dziļi pateicīgi par uzticību un apliecinām, ka arī turpmāk aktīvi piedalīsimies republikas sabiedriskajā dzīvē un to uzdevumu risināšanā, kurus komunistiem izvirzījusi partija.»

CK plēnums un Revīzijas komisija izpildīja šo lūgumu un atbrīvoja Ņ. Deņisenko, I. Reimani un L. Freibergu no CK locekļu pienākumiem un E. Dreibandi no Latvijas Komunistiskās partijas Revīzijas komisijas locekles pienākumiem.

J. Vagris ļoti pateicās biedriem par viņu darbu vēlētajos partijas orgānos un novēlēja viņiem visu labāko.

Tālāk J. Vagris ziņoja, ka pašlaik Latvijas Komunistiskās partijas centrālajos orgānos 18 komunisti ir pensionāri: no 141 CK locekļa — 13, no 57 CK locekļu kandidātiem — 3 un no 42 Revīzijas komisijas locekļiem —2.

No Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas locekļu kandidātiem par CK locekļiem tika pārcelti partijas Talsu rajona komitejas pirmais sekretārs V. SARKANS, Rīgas apģērbu ražošanas apvienības «Latvija» apzīmētājklājēja R. VOĻATOVSKA un Liepājas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs A. DROZDA.

Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieks ģenerālpulkvedis F. KUZMINS aizklātā balsošanā tika kooptēts Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas sastāvā un ievēlēts par Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja locekli.

Plēnuma darbā piedalījās PSKP CK Partijas celtniecības un kadru darba nodaļas atbildīgais organizators A. LAGNO.

Plēnuma materiāli tiks publicēti laikrakstu tuvākajos numuros.

 

LATINFORM