Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas sēdes protokols Nr. 2.

No Barikadopēdija


[[19880906|]]


PROTOKOLS Nr. 2

1988. gada 6. septembrī


Piedalās: E. Berklavs, I. Bišers, V. Bogdanovs, A. Cīrulis, H. Dubins, J. Gulbis, A. Klotiņš, V. Krūmiņš, A. Ludviks, E. Meļķisis, R. Muižniece, J. Peters, J. Rubenis, D. Sniedze, J. Škapars, V. Šteins, D. Titavs, V. Turins, J. Vidiņš, J. Ziemelis, Rīgas ebreju reliģiskās draudzes rabīns P. Mendels, Latvijas Neatkarības aizstāvju savienības pārstāvis A. Silaroze, O. Skudra (LKP CK), A. Jansons (LRAP Kultūras nodaļa), J. Dinēvičs (RPI TF grupa), R. Vitkovskis (Valsts plāns), I. Helmane (“Padomju Jaunatne”), V. Šķēle (“Dzimtenes Balss”), A. Kaufmanis (Mākslinieku savienība).

Sēdi vada: J. Peters.
Sēdi protokolē: R. Muižniece.


J. Peters: Sarunā ar A. Gorbunovu ir atbalsts dot telpas kongresam vecajā vai jaunajā Politiskās izglītības namā. Pagaidām vēl galīgi nav izlemts.

J. Škapars ziņo par TF programmas un statūtu gatavības pakāpi. Programma - gan krievu, gan latviešu varianti ir nodoti jaunatnes avīzēm, rīt tie būs publicēti. Statūtus vēl pilnveido, būs gatavi publicēšanai apmēram pēc 1-2 dienām.

V. Turins grib, lai statūtos paredzētu neformālo veidojumu kā patstāvīgu vienību iekļaušanu TF. Statūti ir nepilnīgi, jo tie neparedz jau gatavu, noformējušos vienību pieņemšanu.

A. Klotiņš: Neformālo organizāciju pārstāvji piedalās automātiski kā konsultanti. Ja viņus ievēl, tad ar balss tiesībām.

I. Bišers: Kolektīvi biedri mums nebūs, to mēs izlēmām jau pagājušo reizi. Katrs Vides aizsardzības kluba biedrs, ja viņš piekrīt TF programmai un statūtiem, var iestāties TF. Ar diktatoriskām prasībām nevajadzētu uzstāties.

D. Sniedze: Kāpēc šodien V.Turina uzstāšanās tik ļoti atšķiras no iepriekšējās? Mēģinājums torpedēt mūsu darbu. Tas ir klaji agresīvs tonis - kāds tam pamats?

J. Gulbis: Neformālā Tautas frontē jau ir tūkstošiem ar savām atbalsta grupām. Bija jau paredzēts dibināšanas kongress, bet valdība to izjauca. Igaunijā jau šobrīd ir grūtības, iznāk, ka jāsāk dibināt neformālo Tautas fronti. Vai, ņemot vērā viņu pieredzi, neparedzēt jau tagad divvaldību?

J. Škapars: Jautājums par neformālām organizācijām ir ļoti būtisks, to nevar atstāt nerisinātu. Jāatrod variants, lai nebūtu zaudējumu.

A. Silaroze: Jautājums juristiem - cik vajag laika šo izstrādāto projektu apspriešanai?

A. Meļķisis: Vadoties no 435 tūkstošiem laikrakstu tirāžas, uz 3 iedzīvotājiem iznāk 1 projekts. Praktiski viena mēneša laikā ir iespējams apspriest.

A. Silaroze: Igauņi atļāva 3 mēnešus iepazīties ar projektiem.

J. Škapars: Igauņi publicēja tikai 26.augustā, tā kā tas nav tiesa.

V. Turins aicina 10.septembrī Mežaparkā uz sapulci.

J. Vidiņš:

1) Lai neformālo vadoņi būtu delegāti TF kongresā;

2) Lūgums A. Cīrulim - dot iespēju V.Turinam un citu neformāļu vadoņiem izklāstīt presē, kāpēc viņi gatavi ieiet TF;

3) Atbalstu individuālo iestāšanos TF;

4) Par nelietderīgu uzskatu Augstākās Padomes Prezidija pārstāvja ievēlēšanu orgkomitejā.

J. Ziemelis: Neformāļu programmas lielā mērā sakrīt ar TF programmu, bet ir arī savi specifiski pasākumi. Varētu iestāties kopumā TF. Svarīga ir delegātu izvirzīšana. Ja Vides aizsardzības klubs ir atbalsta grupa, tad pēc noteiktas pārstāvniecības viņi dos savu delegātu skaitu.

A. Jansons: TF daudzpartiju valstīs ir vienošanās lielu mērķu veikšanai.

J. Peters: Bet es nevaru katru Rakstnieku savienības biedru spiest TF iestāties. TF dibināšana nenozīmē kādas apvienības likvidēšanu. Ne Vides aizsardzības kluba, ne Helsinki-86, ne citas.

J. Škapars: Ar neformāļu pārstāvjiem izdebatēsim šo jautājumu šodien tepat un atstāsim vēl mēnesi debatēm līdz TF kongresam.

 


Latvijas Tautas frontes dibināšanas
kongresa organizācijas komitejas priekšsēdētājs

J. Peters

Protokolēja

R. Muižniece

____________________________________________________________________

Avots: Latvijas Tautas fronte 1988-1991. Veltījums Trešajai Atmodai un Latvijas tautas frontes dibināšanas desmitgadei. Rīga: Apgāds Jāņa sēta, 1988., 399 lpp.>18.-19.lpp.