'Tikšanās ar žurnālistiem

No Barikadopēdija

Nav jābūt lielam politikas zinātājam, lai ievērotu, ka pēdējā laikā Latvijas politiskās dzīves centrs pārvietojies uz Augstāko Padomi. Te šajās dienās top likumi, kas nodrošinās sabiedrības reālu atjaunotni, te tautas ievēlētie pārstāvji izvērš dzīvas debates, kuru gaitai ar cerībām seko visa republika. Nav nekāds brīnums, ka žurnālisti ir arvien biežāki viesi Augstākajā Padomē. Tāpēc arī nobriedusi nepieciešamība radīt pastāvīgu parlamenta un masu informācijās līdzekļu sakaru kanālu.

9. janvārī bija sarīkota Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāra I. DAUDIŠA informatīva tikšanās ar republikas laikrakstu, televīzijas, radio un LATINFORM pārstāvjiem. Viņus iepazīstināja ar Augstākās Padomes Prezidija aparāta jauno struktūru, kurā izveidots informācijas sektors. Turklāt žurnālisti varēs būt pastāvīgi akreditēti Augstākajā Padomē, un tādējādi viņiem būs daudz vieglāk saņemt nepieciešamo informāciju. Lai plašāk informētu sabiedrību par republikas vadības darbību, otrajā pusgadā plānots laist klajā jaunu periodisku izdevumu.

I. Daudišs detalizēti pastāstīja, ka 11. janvārī paredzēts turpināt Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes četrpadsmito sesiju, kas tika pārtraukta īsi pirms Jaunā gada. Gaidāms, ka īpaša uzmanība tiks veltīta to jautājumu apspriešanai, kas saistīti ar Latvijas PSR Konstitūcijas 6., 7. un 49. panta grozīšanu, kā arī ar republikas karogu, ģerboni un himnu.

Tikšanās dalībnieki saņēma Latvijas PSR tautas deputātu vēlēšanu sagatavošanas un sarīkošanas kalendāro plānu un republikas rajonu un pilsētu tautas deputātu padomju organizatorisko sesiju grafiku. Augstākās Padomes Prezidija sekretārs komentēja šos dokumentus un dalījās savos apsvērumos par jaunā parlamenta darbības perspektīvām, atzīmēdams, ka tam lemta grūtā misija pieņemt daudzus likumdošanas aktus, bez kuriem Latvijā nav iespējams uzcelt tiesisku valsti. Pēc tam I. Daudišs atbildēja uz žurnālistu jautājumiem.

 

B. SEBJAKINS,

LATINFORM korespondents