Latviešu – vācu kultūras biedrība

No Barikadopēdija

Latviešu – vācu kultūras biedrība šinīs dienās vērtēs savu pirmo darbības etapu. Atceroties sākumu, kad ar lielām grūtībām varējām saprasties vācu valodā un bija jāiesāk pašapzināšanas process, varam konstatēt ievērojamu progresu.

Pašreizējās biedrības darbības formas neapšaubāmi ir jāpilnveido. Taču lielas grūtības sagādā mūsu materiālais stāvoklis. Vienīgā organizācija, kas sponsorējusi mūsu biedrību, ir kooperatīvs «MaxFaktors». Solījumi no Rīgas saimnieku puses ir bijuši tikai «vēja ziedi».

Latviešu—vācu kultūras biedrības sakari ir sekmējuši tautas diplomātijas attīstību starp Latviju un VFR, kā arī Austriju. Šo sakaru spilgtākais piemērs ir biedrības priekšsēdētāja Jāņa Danosa piedalīšanās Apaļā galda konferencē Vīnē, kur tika izskatītas Austrumeiropas valstu demokratizācijas problēmas un to iekļaušanās iespējas Viseiropas valstu saimē jaunajos politiskajos apstākļos.

Savas problēmas apspriedīs un nākošā ceļa posma virzienus LVKB biedri apspriedīs 10. februārī pl. 12 Dabas komitejas telpās Peldu ielā 25.

 

LVKB priekšsēdētājs

J. DANOSS