Visām Latvijas tautām

No Barikadopēdija
Latvijas Tautu forums

Pašreizējā Latvijas atmodas brīdī sākusi aktīvi manifestēties arī dažādu Latvijas tautu nacionālā pašapziņa. Reizē ar katra indivīda cilvēcisko pašcieņu un pašlepnumu ceļas arī tautu nacionālā pašcieņa un pašlepnums. Vienveidības vietā drīz vien var uzplaukt krāšņi, daudzveidīgi un daudzbalsīgi Latvijas etnosu ziedi. Bet tas ir mūsu visu sociālās, kā arī etniskās pastāvēšanas garants.

Ar nolūku nodrošināt katras Latvijā dzīvojošās tautas brīvu attīstību, aizstāvot to tiesības, Latvijas Tautas fronte gatavojas iespējami drīzākā laikā sasaukt republikas Tautu forumu. Tā galvenais mērķis būtu mūs vest uz konsolidāciju un saskarsmi savdabīgu, augsti attīstītu etnisko kultūru līmeni. Veicināt un attīstīt nacionālo biedrību dibināšanos, organizēt diskusijas par Latvijas etnosu vēsturisko attīstību un šodienu, par to attiecībām ar pamattautību. Tautu foruma uzdevums būtu atjaunot Latvijas daudzvalodu izglītības sistēmu, atkal mūsu teritorijā radot gan poļu, gan ebreju, gan lietuviešu, igauņu, ukraiņu, baltkrievu, čigānu un citu tautību skolu tīklu, radīt iespēju dažādu ticību pārstāvjiem apmierināt savas reliģiskās vajadzības. Tautu forumam jārada vienas kopīgas pagātnes, kopīgas nākotnes un teritoriālās vienotības apziņa Latvijas iedzīvotājos, apziņa, ka republikas pamattautību — latviešu un līvu — nacionālo tiesību atjaunošana un ievērošana nozīmē arī citu Latvijas tautību nacionālo tiesību atjaunošanu un aizstāvību, nacionālo attiecību spriedzes samazināšanos. Jāsaprot, ka patiesi suverēnas un tiesiskas valsts nodibināšanās Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā iespējama tikai kā visu tautību kopīgo pūliņu rezultāts.

LTF aicina visus Latvijas lietuviešu, krievu, poļu, ebreju, igauņu, čigānu, baltkrievu, ukraiņu, armēņu, gruzīnu, moldāvu, tadžiku, tatāru, līvu un citu tautu kulturālās atdzimšanas, kā arī latgaliešu kultūras un dialekta entuziastus pieteikties LTF pagaidu koordinācijas centrā, lai izveidotu iniciatīvas un darba grupu Latvijas Tautu foruma sasaukšanai.

Latvijas Tautas frontes Domes priekšsēdētājs

DAINIS ĪVĀNS

LTF Revīzijas komisijas loceklis dzejnieks

ARMANDS MELNALKSNIS

Ukraiņu kultūras biedrības «Dņipro» priekšsēdētāja

NATĀLIJA SKUDRA

Poļu kultūras draugu kluba priekšsēdētāja

ITA KOZAKEVIČA

Dzejniece un atdzejotāja

MARIJA BRIEDE-MAKOVEJA

Dzejnieks

LEONS BRIEDIS

Dzejnieks

ULDIS BĒRZIŅŠ

Folkloras draugu kopas «Skandinieki» vadītāji

DAINIS STALTS, HELMI STALTE

Mākslinieks

BABKINS STEPANJANS

LTF Domes locekle rakstniece

 MARINA KOSTEŅECKA

Čigānu kultūras veicināšanas aktīvists

IVANS JANEVIČS

LVU docente

JEĻENA STABUROVA

Inženieris

JĀNIS DANOSS

un citi