Organizācijas komitejas sēdē

No Barikadopēdija


Latvijas PSR tautu foruma organizācijas komitejas kārtējā sēdē tika apspriesti temati galvenajiem referātiem, kurus forumā nolasīs P. Stučkas LVU profesore, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle I. Apine, PSRS Zinātņu akadēmijas N. Mikluho-Maklaja Etnogrāfijas institūta direktora vietniece, vēstures zinātņu doktore L. Drobiževa, A. Upīša Valodas un literatūras institūta direktora vietniece, republikas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle A. Blinkena, P. Stučkas LVU vecākais pasniedzējs Ā. Kļockins, Organiskās sintēzes institūta laboratorijas vadītājs, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis J. Stradiņš, Latvijas PSR Rakstnieku savienības biedrs J. Abizovs, žurnāla «Daugava» atbildīgais sekretārs V. Avotiņš, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs V. Bresis, tautas izglītības ministrs A. Builis, A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūta direktore, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķe R. Kukaine, ar Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Ļeņina komjaunatnes Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta profesors, tehnisko zinātņu doktors R. Vinogradovs, republikas Rakstnieku savienības konsultants J. Škapars un Latvijas PSR tieslietu ministrs V. Skudra.

Runātāji pievērsīsies problēmām, kas saistītas ar starpnacionālajām attiecībām pašreizējā sociāli politiskajā situācijā un Latvijas tautu kultūrvēsturisko tradīciju attīstību, kā arī republikas sociāli ekonomiskās attīstības perspektīvām. Liela uzmanība tiks veltīta jautājumiem, kas skar skolu izglītību un apkārtējās vides aizsardzību, kā arī visu Padomju Latvijas tautu tiesisko statusu.

* * *

Latvijas PSR tautu forums sāksies šā gada 10. decembrī pulksten 10.00 Latvijas Komunistiskās partijas CK Politiskās izglītības namā Rīgā, Gorkija ielā 5.

Delegātu un viesu reģistrācija sāksies šā gada 10. decembrī pulksten 8.45.

LATINFORM