Tā bija un nebija sarokošanās

No Barikadopēdija

Pirmdien, 21. janvārī, Augstākās Padomes Tautas frontes frakcijas sēdē piedalījās PSRS tautas deputāti no Latvijas, kas atbalsta neatkarības Deklarāciju.

Šķiet, abas deputātu grupas pirmdienas sanāksmē galvenokārt tuvināja traģiskie notikumi, un nevaru apgalvot, ka patiesi ir notikusi sarokošanās. To darīt vienus un otrus aicināja J. Freimanis. Turklāt sanāksmes beigās zālē bija tikai daži PSRS tautas deputāti, tā ka tas nebija iespējams arī fiziskā nozīmē.

Nudien, dīvaini un pieticīgi, ka lielākais iekarojums, ko šajā kopā sanākšanas reizē guva PSRS tautas deputāti, ir solījums, ka turpmāk katrs no viņiem individuāli tiks informēts par Latvijas parlamenta lēmumiem un svarīgākajām nostādnēm. A. Cīrulis un I. Ķezbers uzsvēra, ka PSRS tautas deputātiem visdrīzākajā laikā jāuzzina mūsu parlamenta taktika un stratēģija jautājumā par prezidenta Gorbačova izsludināto 17. marta referendumu.

Tomēr arī deputātu savstarpējā sapratne ir kļuvusi lielāka. Šajā tikšanās reizē apgalvojumi, ka piedalīšanās PSRS AP darbā un sesijās ir lieka, vairs neizskanēja. Pat I. Geidāns, kuram līdz šim bija ļoti negatīva nostāja, kļuvis pieļāvīgāks. «Jēga būt jums Maskavā ir tikai tad, ja jūs patiešām cīnāties par Latvijas neatkarību un ja to dara ikviens,» viņš teica PSRS tautas deputātiem. Grūti nepiekrist I. Geidānam, kad viņš liek šaubīties par katra PSRS tautas deputāta konkrēto ieguldījumu.

Sanāksmē vieni un otri deputāti vērtēja pašreizējo situāciju, uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi saglabāt labas attiecības ar Krievijas demokrātiem. I. Ziedonis ierosināja apsvērt, vai nebūtu lietderīgāk, ja arī PSRS tautas deputāti orientētos uz KPFSR parlamentu.

Cits diskusijas temats — AP priekšsēdētāja A. Gorbunova rīcības brīvība. Vairāki deputāti izteica domu, ka parlaments AP priekšsēdētāju cenšas nevajadzīgi sasaistīt. V. Avotiņš ierosināja dot viņam atsevišķās situācijās izcilas pilnvaras. Tautas frontes stratēģiskās grupas viedoklis — Latvija ir parlamentāra valsts, un nebūtu loģiski, ja vienam cilvēkam tiktu piešķirtas gandrīz vai prezidenta pilnvaras. J. Dinevičs PSRS tautas deputātiem izteica arī vairākumfrakcijas ciešo apņēmību nepieļaut nekādu atkāpšanos no 4. maija Deklarācijas īstenošanas un atkāpšanās būtu arī koalīcijas valdības izveidošana.

A. Jauce