Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lēmums par latviešu valodas statusu

No Barikadopēdija

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nolemj:

1. Piekrist Latvijas PSR Augstākās Padomes likumdošanas ierosinājumu, starpnacionālo attiecību jautājumu un tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisiju priekšlikumam par valsts valodas statusa piešķiršanu latviešu valodai un iesniegt šo jautājumu izskatīšanai Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes devītajai sesijai.

2. Publicēt presē Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmuma «Par latviešu valodas statusu» projektu, ko uz Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija darba grupas priekšlikumu pamata izstrādājušas Latvijas PSR Augstākās Padomes pastāvīgās komisijas.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs J. VAGRIS

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāre V. KLIBIĶE

Rīgā 1988. gada 29. septembrī