Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas likums. Projekts. Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu

No Barikadopēdija

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome nolemj:

Papildināt 1978. gada 18. aprīlī pieņemto Latvijas PSR Konstitūciju (Pamatlikumu) ar šāda satura 73.1 pantu:

«73.1 pants. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts valoda ir latviešu valoda.

Latvijas PSR valsts valodas un citu valodu lietošanas kārtību nosaka Valodu likums.»

 

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāre