Publicēts likumprojekts par izmaiņām Konstitūcijā, kas noteic, ka Latvijas PSR valsts valoda ir latviešu valoda, Latvijas PSR Valodu likuma projekts, šī likumprojekta komentārs, kā arī ...

No Barikadopēdija
Datums: 1989/04/25

Publicēts likumprojekts par izmaiņām Konstitūcijā, kas noteic, ka Latvijas PSR valsts valoda ir latviešu valoda, Latvijas PSR Valodu likuma projekts, šī likumprojekta komentārs, kā arī Latvijas PSR Ministru Padomes lēmums Nr. 435 «Par pasākumiem Latvijas PSR Augstākās Padomes 1988. gada 6. oktobra lēmuma «Par latviešu valodas statusu» izpildei»