Atšķirības starp "710409" versijām

No Barikadopēdija
(Set original images)
 
(1 starpversija, ko mainījis viens dalībnieks, nav parādīta)
8. rindiņa: 8. rindiņa:
 
{{Source image|articles/710/409/710409.jpg}}
 
{{Source image|articles/710/409/710409.jpg}}
 
{{Written by|Latvijas Jaunatne}}
 
{{Written by|Latvijas Jaunatne}}
 +
{{About topic|Nacionālā simbolika. Sarkanbaltsarkanais karogs}}
 +
{{About topic|Latvijas PSR Konstitūcijas grozīšana}}
 +
{{About organization|Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome}}
 +
{{About year|1990}}
 
Vakar republikas Augstākās Padomes sesijā tika apspriests arī jautājums par republikas karogu, himnu un ģerboni. Sesija ar absolūtu balsu vairākumu nolēma, ka nepieciešams mainīt republikas valsts simboliku — atzīt par oficiāliem simboliem sarkanbaltsarkano karogu, 1921. gadā apstiprināto Latvijas Republikas ģerboni un himnu «Dievs, svētī Latviju!», un uzdeva veikt šim nolūkam nepieciešamos priekšdarbus (izdarīt grozījumus Konstitūcijā, sagatavot atjaunojamā ģerboņa un sarkanbaltsarkanā karoga attēlu un aprakstu).
 
Vakar republikas Augstākās Padomes sesijā tika apspriests arī jautājums par republikas karogu, himnu un ģerboni. Sesija ar absolūtu balsu vairākumu nolēma, ka nepieciešams mainīt republikas valsts simboliku — atzīt par oficiāliem simboliem sarkanbaltsarkano karogu, 1921. gadā apstiprināto Latvijas Republikas ģerboni un himnu «Dievs, svētī Latviju!», un uzdeva veikt šim nolūkam nepieciešamos priekšdarbus (izdarīt grozījumus Konstitūcijā, sagatavot atjaunojamā ģerboņa un sarkanbaltsarkanā karoga attēlu un aprakstu).

Pašreizējā versija, 2020. gada 16. novembris, plkst. 10.58

Vakar republikas Augstākās Padomes sesijā tika apspriests arī jautājums par republikas karogu, himnu un ģerboni. Sesija ar absolūtu balsu vairākumu nolēma, ka nepieciešams mainīt republikas valsts simboliku — atzīt par oficiāliem simboliem sarkanbaltsarkano karogu, 1921. gadā apstiprināto Latvijas Republikas ģerboni un himnu «Dievs, svētī Latviju!», un uzdeva veikt šim nolūkam nepieciešamos priekšdarbus (izdarīt grozījumus Konstitūcijā, sagatavot atjaunojamā ģerboņa un sarkanbaltsarkanā karoga attēlu un aprakstu).