Latvijas PSR Augstākā Padome pieņem lēmumu jautājumā par to seku politisko un tiesisko novērtējumu, kādas Latvijai izraisīja 1939. - 1940. gadā starp Vāciju un PSRS noslēgtās vienošanās

No Barikadopēdija