Ziņas no Lietuvas

No Barikadopēdija

Ziņas no Lietuvas

17. maijā uz Maskavu devās Lietuvas Republikas premjerministre Kazimiera Prunskiene. Viņa uz Maskavu aizveda Lietuvas Augstākās Padomes un valdības paziņojumu un vēstuli, kuras parakstījuši Vitauts Landsberģis un Kazimiera Prunskiene, lai šos dokumentus iesniegtu PSRS prezidentam Mihailam Gorbačovam. Lūk, šā paziņojuma teksts:

Lietuvas Republikas Augstākā Padome un valdība arī turpmāk balstīsies uz demokrātijas un Lietuvas valsts neatkarības principa, ievērojot reāli radušos situāciju, centīsies izvairīties no sprieguma pieauguma un no negatīvām sociālām un politiskām sekām, ir gatavas uz laiku apturēt vienpusīgo realizāciju tiem Lietuvas Republikas Augstākās Padomes lēmumiem, kuri izriet no Lietuvas neatkarīgās valsts atjaunošanas akta un kuru praktiskā ieviešana var būt derību objekts. Lietuva ir gatava apspriest Jautājumu par pārejas posma ieviešanu, kura laikā būtu realizēta pilnīga valsts neatkarība. Šajā pārejas posmā Lietuvas valsts neatkarībai un neatgriezeniskumam, kā arī valsts valdības darbībai jābūt tiesiski garantētām. Tāpēc iesakām:

1) lai būtu stiprināma starptautiskā drošība, saglabāts politiskais stabilums, spēku bilance, kas formējas Eiropā un konkrēti Baltijas rajonā, vajag apspriest iespēju piedalīties saskaņoto aizsardzības interešu realizācijas sistēmā, kurā iekļaujas arī jautājums par Lietuvas Republikas rietumu robežas aizsardzību un apsardzi, kā arī garantija sakariem ar Kaļiņingradās apgabalu un arī citi jautājumi, ja būtu abpusēja interese un noruna;

2) izlemt pretrunas, kas rodas no Lietuvas centieniem garantēt saviem pilsoņiem brīvas izvēles tiesības dienēt vai nedienēt armijā, un Padomju Savienības aizsardzības interešu nodrošināšanas veidu;

3) uz abpusēji izdevīgas vienošanās pamata saskaņot ekonomikas un īpašuma attiecības, kā arī saglabāt un atjaunot saimnieciskus (to vidū arī transporta) sakarus ar partneriem Padomju Savienībā;

4) izlemt jautājumu par netraucētiem Lietuvas sakariem ar citām valstīm un ekonomiskiem partneriem;

5) noteikt Lietuvas Republikas teritorijā pastāvīgi dzīvojošo Padomju Savienības pilsoņu sociālo un tautības tiesību garantijas.

Parakstījuši

LR AP priekšsēdētājs V. LANDSBERĢIS un LR MP priekšēdētāja K. PRUNSKIENE

Viļņā 1990. gada 16. maijā

K. Prunskienes un Lietuvas valdības pārstāvja E. Bičkauska sarunas ar M. Gorbačovu un N. Rižkovu ilga stundu un 45 minūtes.

Tās nebija vieglas, taču acīmredzot tiks sperti pirmie soļi, kas palīdzēs izkļūt no strupceļa.

Šajā sakarā Lietuvas parlaments nolēmis strādāt arī sestdien, lai analizētu šo pārrunu rezultātus.

  • * *

18. maijā K. Prunskiene satikās ar ASV valsts sekretāru Beikeru, kā arī apmeklēja Itālijas un Kanādas vēstniecības.

LTF INFORMĀCIJAS CENTRS