PSRS

No Barikadopēdija

Alma—Ata

Kā kļuvis zināms Krievijas informācijas aģentūrai, Kazahijā ārkārtējais stāvoklis netiks izsludināts.

 

Maskava

KPFSR Augstākās Padomes priekšsēdētāja vietas izpildītājs Ruslans Hasbulatovs preses konferencē padomju namā paziņoja, ka notikusi KPFSR Augstākās Padomes Prezidija sēde. Pieņemts lēmums 1991. gada 21. augustā sasaukt KPFSR Augstākās Padomes ārkārtējo sesiju. Tās darba kārtībā būs viens jautājums: par politisko situāciju, kas republikā izveidojusies sakarā ar valsts apvērsumu.

 

Ļeņingrada

Pulksten 10 pa Ļeņingradas radio un televīziju runāja Ļeņingradas pilsētas komandants ģenerālpulkvedis Viktors Samsonovs.

Ļeņingradā noteikta īpaša kārtība, ieceļot vai pārceļot darbā uzņēmumu vadītājus. Aizliegti streiki, mītiņi un tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī strādnieku atbrīvošana no darba pēc pašu vēlēšanās. Noteikti ierobežojumi video un audio aparatūras un dažādas pavairošanas tehnikas izmantošanā. Tiek kontrolēti masu informācijas līdzekļi. Noteikti ierobežojumi transporta līdzekļu kustībā un īpašs režīms visu veidu sakaru izmantošanā.

Kā ziņo aģentūras RIA korespondents, 20. augustā bija plānots PSKP Ļeņingradas apgabala komitejas plēnums. Domājams, ka tajā bija paredzēts atcelt Borisu Gidaspovu.

 

Maskava

Iepretī Maskavas padomes ēkai notiek stihisks mītiņš. Rīta pusē no Majakovska laukuma puses parādījās trīs bruņutransportieri. Tauta aizšķērsoja Tveras ielu, nejaujot tiem virzīties uz Kremli. No bruņutransportieriem uz ļaudīm tika mests kaut kas līdzīgs dzelzs kārbām. Mītiņa dalībnieku vidū bija dzirdamas runas, ka tikšot lietota gāze. Pulksten 11.30 bruņutransportieri pagriezās un aizbrauca pretējā virzienā. Pēc dažiem datiem, KPFSR padomju namu Sarkanās Presņas krastmalā aplenkuši tanki. Maskavas padomes ēkas logā izkārts Krievijas trīskrāsu karogs. Pilsētas komandantūrā paziņots, ka «pilsētā ir mierīgi, situācija tiek kontrolēta, ārkārtējais stāvoklis nav noteikts.» Nesniedzot nekādus paskaidrojumus par kara tehnikas atrašanos ielās, komandantūrā pavēstīts, ka ieroči netiks lietoti un vakarpusē visa tehnika un karaspēka vienības atstās pilsētu.

 

LETA—RIA