Informatīvais ziņojums par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnumu

No Barikadopēdija

1988. gada 18. jūnijā Rīgā notika Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnums.

Informāciju par politisko situāciju republikā sniedza Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs B. PUGO.

Jautājuma apspriešanā piedalījās Latvijas PSKP Valsts televīzijas un radioraidījumu komitejas priekšsēdētājs J. LEJA, partijas Rīgas pilsētas komitejas pirmais sekretārs A. KLAUCĒNS, Latvijas PSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētājs S. ZUKULIS, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas viceprezidents A. DRĪZULIS, partijas Rīgas pilsētas Maskavas rajona komitejas pirmais sekretārs V. OZOLIŅŠ, Latvijas PSR kokapstrādes un papīra rūpniecības ministrs V. OŠS, partijas Rīgas pilsētas Oktobra rajona komitejas pirmais sekretārs V. TEREHOVS, Latvijas PSR Tautas rakstniece R. EZERA, Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs A. RUBIKS, laikraksta «Sovetskaja molodež» redaktors A. BĻINOVS, Latvijas PSR prokurors J. DZENĪTIS, ražošanas apvienības «Komutators» Liepājas mašīnu rūpnīcas virpotājs V. LIEĢIS, Rīgas rajona agrofirmas «Ādaži» priekšsēdētājs A. KAULS, Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretārs A. GORBUNOVS un ražošanas apvienības «Rīgas elektromašīnu rūpnīca» instrumentu atslēdznieks K. ŅUKŠA.

Viņi principiāli, no partijiskām pozīcijām izanalizēja situāciju republikā un darba kolektīvu vēstules un rezolūcijas, ko saņem Latvijas Komunistiskās partitas CK, nosodīja ekstrēmistiski noskaņoto elementu mēģinājumus izmantot demokratizāciju un atklātumu, lai mestu ēnu uz pārkārtošanos un iedragātu tautu draudzību. Plēnuma dalībnieki atbalstīja Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja pūliņus, kas vērsti uz republikas darbaļaužu un visu iedzīvotāju spēku konsolidāciju, un izvirzīja lietišķus priekšlikumus attiecībā uz sociāli ekonomiskās attīstības paātrināšanu un idejiski politiskās audzināšanas pilnveidošanu.

Apspriestajā jautājumā plēnums vienbalsīgi pieņēma lēmumu, kas tiek publicēts presē.

LATINFORM