Latvijas Kultūras fonda hronika

No Barikadopēdija

27. janvārī notika sanāksme, kurā tika izteikti ierosinājumi, kā vislietderīgāk izlietot līdzekļus Daugavas kasē (tā turpmāk dēvēsim to fonda daļu, kurā iemaksātie ziedojumi bijuši ar atzīmi «Daugavai»).

  • Kā atzīmēt tos Daugavas apvidus vietvārdus, kas vēl saglabājušies vietējo iedzīvotāju atmiņā vai arī jau aizmirsti, kas aizstāti ar vārdiem «Uz pieprasījuma». «Veikals» u. c. Tika meklēti optimālie varianti, kā izveidot šādu zīmju sistēmas projektu, kādi noteikumi jāizvirza tēlniekiem un arhitektiem, izstrādājot iespējamā konkursa nolikumu, kā arī tika izveidota darba grupa nolikuma izstrādāšanai. Tās vadītājs ir arhitekts J. Vilciņš.
  • Pats nopietnākais jautājums, kas gaidīt nevar, bet kā praktiska risināšana nav LKF spēkos (ne tik daudz morālajos, galvenokārt — materiālajos!), ir Daugavas krastu sakopšana, to nostiprināšana. Tomēr darīsim, ko spēsim — atradīsim organizācijas un konkrētus cilvēkus, kam tas jādara, kas par to atbild likuma un sabiedrības priekšā.
  • Hidrologs I. Rieksts piedāvājis ideju izveidot Lokmanes un Rīteru strautiņu dambju sistēmu, kuras projektu pats uzņēmies radīt. Šī sistēma nodrošinātu daudzmaz estētisku vidi šajā sapostītajā vietā.
  • Staburags kļuvis par kādreizējā Daugavas skaistuma simbolu, tāpēc sanāksmē atsaucību guva viedoklis, ka nepieciešama piemiņas zīme, kas atgādinātu, ka mūsu atmiņā Staburags dzīvo, ir tepat līdzās… zem ūdens. Taču tas jādara kompleksi — jāsāk ar tuvējā Vīgantes parka atjaunošanu un sakopšanu.

Tie pagaidām ir priekšlikumi — pietiekami konkrēti, taču ne galīgi pieņemti. Mēs gribētu ieklausīties arī jūsu domās par tiem, vajadzīgi jūsu papildinājumi, konkretizācija. Gaidām atsaucību arī no tiem, kam ir materiāli un darbaspēks. Darba daudz, esam tikai pašā sākumā, tomēr ņemsim vērā, ka tikai neliela tā daļa veicama talkās. Latvijas Kultūras fonda adrese tā pati: 226900, Rīgā, Smilšu ielā 1. Pateicamies visiem, kas mums rakstījuši!

A. CĀLĪTE