Latvijas Kompartijas Rīgas pilsētas komitejas biroja lēmums

No Barikadopēdija

>PAR LATVIJAS KOMPARTIJAS RĪGAS PILSĒTAS KOMITEJAS PRESES ORGĀNA — AVĪZES «RĪGAS BALSS» — IZDOŠANAS PĀRTRAUKŠANU

(b. ĀBOLTIŅŠ, ZUJEVS, EGLĪTIS, KARVONENS, EIHMANIS, MOTELS, SEREBRJAKOVS, DUNDURS, RUBIKS, POMINOVS, ZINČENKO, MOZULIS, FOMIČEVA, TIHOMIROVS, TEREHOVS).

Pēdējā laikā avīzes «Rīgas Balss» redakcija, ignorējot partijas pilsētas komitejas biroja, plēnuma lēmumus, sākusi atklāti uzstāties pret PSKP idejiski politisko līniju, sistemātiski publicēt aplamus, dažkārt apmelojošus materiālus par partijas pilsētas komitejas darbu, tās vadību, par tautas deputātu kandidātiem, kas atrodas uz PSKP platformas.

Avīzes «Rīgas Balss» slejās pastiprinājusies bezierunu, nekritiska attieksme un propaganda attiecībā uz visiem Latvijas Tautas frontes (LTF), Latvijas Nacionālās neatkarības kustības (LNNK) un citu radikāli noskaņotu neformālo organizāciju lēmumiem un programmām.

Atsacīšanās no partijiskām pozīcijām, viennozīmīga LTF radikālo aprindu atbalstīšana redakciju novedusi pie tā, ka tā atbalsta viedokļus un idejas par izstāšanos no PSRS sastāva, atgriešanos pie buržuāziskās Latvijas Republikas, kas izraisījusi daudzus iesniegumus, paziņojumus, protesta vēstules, kas saņemtas partijas pilsētas komitejā no darba kolektīviem, partijas pirmorganizācijām un pilsētas iedzīvotājiem.

Avīzes pozīcija īpaši skaidri izpaudās priekšvēlēšanu kampaņās. Otrajā LPSR Augstākās Padomes vēlēšanu kampaņas kārtā avīze praktiski aģitēja tikai par LTF kandidātiem, bet materiāli par kandidātiem, kuri atbalsta partijas pilsētas komitejas platformu, bija ievietoti tikai kopā ar viņus kompromitējošām publikācijām (autoru materiāliem vai pārpublicējumiem no citiem izdevumiem).

Piemēram, tikai piecu dienu laikā līdz atkārtotajai balsošanai 1. aprīlī avīzē tika publicēti vienpadsmit aģitācijas materiāli par LTF kandidātiem un pieci raksti pret partijas pilsētas komitejas atbalstītajiem kandidātiem.

Avīze izvērsusi plašu propagandas kampaņu par sava juridiskā statusa maiņu. Cenšoties ietekmēt tai izdevīgu sabiedriskās domas veidošanu, tā vienkāršoti traktēja savstarpējās attiecības ar partijas pilsētas komiteju, pēc sava prāta komentējot partijas pilsētas komitejas biroja un aparāta darbību.

Partijas pilsētas komitejas vadības, ideoloģiskās nodaļas un sabiedriskās redkolēģijas mēģinājumi rast kompromisa lēmumu nedeva pozitīvus rezultātus. Redakcija nepieņēma priekšlikumu par iespējamu avīzes sadalīšanas variantu — uz avīzes «Rīgas Balss» bāzes izveidot divas avīzes, kas būtu attiecīgi Rīgas pilsētas partijas organizācijai un Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomei.

Redakcija vispirms patvarīgi likvidēja avīzes devīzi, bet kopš šā gada 23. marta tā sāka iznākt kā pilsētas vakara avīze, pārstājot sevi uzskatīt par partijas Rīgas pilsētas komitejas preses orgānu.

Vadoties no izveidojušās situācijas, partijas Rīgas pilsētas komitejas birojs nolemj:

1. Pārtraukt partijas Rīgas pilsētas komitejas preses orgāna — avīzes «Rīgas Balss» — izdošanu ar 1990. gada 5. aprīli un informēt Latvijas Kompartijas CK biroju un PSKP CK par šo lēmumu.

Avīzes redakcijas darbinieku atbrīvošanu izdarīt atbilstoši pastāvošajai darba likumdošanai.

2. Lūgt PSKP CK nodot esošās poligrāfiskās jaudas, avīzei «Rīgas Balss» piešķirtos papīra fondus, telpas, darba vietas un to iekārtojumu, orgtehniku Latvijas Kompartijas Rīgas pilsētas komitejas rīcībā, lai uz šīs bāzes izveidotu un laistu klajā jaunu pilsētas partijas organizācijas avīzi.

Uzdot Latvijas Kompartijas CK izdevniecības direktoram komunistam K. Dunduram nodrošināt iepriekšminētā īpašuma saglabāšanu un pārtraukt redakcijas materiāli tehnisko nodrošināšanu.

Lūgt PSKP CK atlīdzināt finansiālos zaudējumus pārejas posmā.

3. Uzdot biroja loceklim, partijas Rīgas pilsētas komitejas sekretāram E. Āboltiņam izveidot un vadīt darba grupu, lai veidotu jaunās redakcijas štatus un struktūru, izraudzītos kadrus, lai drīzākajā laikā atjaunotu avīzes «Rīgas Balss» kā Rīgas pilsētas partijas organizācijas preses orgāna iespiešanu. Masu informācijas līdzekļos, to vidū radio un televīzijā, dot paskaidrojumus sakarā ar partijas pilsētas komitejas biroja 4. aprīlī pieņemto lēmumu.

4. Lūgt Latvijas jūras kuģniecības administrāciju un partijas komiteju apsvērt iespējas, lai pārejas periodā pagaidām paplašinātu kuģniecības lieltirāžas avīzes «Latvijas Jūrnieks» funkcijas ar nolūku apgaismot tās slejās Rīgas pilsētas partijas organizācijas darbību.

5. Partijas pilsētas komitejas biroja 4. aprīļa lēmumu nosūtīt PSKP Centrālajai Komitejai.

6. Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Latvijas Kompartijas Rīgas pilsētas komitejas birojam.

Partijas Rīgas pilsētas komitejas sekretārs V. TEREHOVS


Nosūtīts: PSKP CK, Latvijas Kompartijas CK, Latvijas Kompartijas CK izdevniecībai, avīzes «Rīgas Balss» redakcijai, Latvijas Jūras kuģniecības partijas komitejai, E. Āboltiņam.