Latviešu valodai jākļūst par lietvedības valodu!

No Barikadopēdija

Presē publicētais projekts Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmumam par latviešu valodas statusu mūs neapmierina. Tajā tikai formāli paredzēts latviešu valodai piešķirt valsts valodas statusu, bet nav pašas konkrētākās un nepieciešamākās prasības par latviešu valodas ieviešanu lietvedībā. Ja latviešu valoda   nekļūs par valsts un pārvaldes aparāta lietvedības valodu, par iestāžu un organizāciju lietvedības valodu, tad šis lēmums būs tukši vārdi bez reāla seguma, tad tas neapturēs latviešu valodas gaitu pretī nebūtībai.

Tāpēc Latvijas PSR Augstākās Padomes pienākums ir 6. oktobrī sesijā pieņemt lēmumu par latviešu valodas statusu, kurā skaidri būtu norādīts: latviešu valodai Latvijā jākļūst par lietvedības valodu. Tikai tad mēs droši teiksim: mūsu republikas Augstākā Padome ir uzklausījusi latviešu tautas sirdsbalsi!

 

Veselības aizsardzības ministrijas skaitļošanas centra Tautas frontes atbalsta grupas,

Mediņa mūzikas vidusskola,

Valsts agrorūpnieciskās komitejas skaitļošanas centrs,

 Rīgas 1. vidusskola,

 ražošanas apvienības «Latvijas stikls» 2. cehs un 1. ražotne,

«Komunārs»,

  Rīgas 1. pedagoģiskā skola,

Tautas koris «Kokle»,

 tautas lietišķās mākslas kolektīvs «Atkalnis»,

apvienība «Lauku projekts»,

Republikas bērnu klīniskā slimnīca.

  kopā 701 paraksts