Viļņa — lietišķums, apdoma un optimisms

No Barikadopēdija

Viļņa — lietišķums, apdoma un optimisms

Aizvakar Lietuva svinēja Mātes dienu. Viļņā mātes no visdažādākajām organizācijām aicināja sievietes kopā ar saviem bērniem paust protestu pret varmācību, morālu spiedienu un blokādi. Katedrāles laukumā, Svētās Terēzes dievnamā notika aizlūgums par dzīvajām un aizsaulē aizgājušajām mātēm, skanēja dziesmas un dzeja. Piles ielā pie piemiņas memoriālās plāksnes sakarā ar Neatkarības akta parakstīšanu Lietuvas iedzīvotāji nolika ziedus, iededza sveces.

Smagās ekonomiskās situācijas apstākļos saulainā, siltā maija diena Viļņā aizritēja ļoti mierīgi, līdzsvara un iekšēja optimisma gaisotnē Lietuvas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs Vītauts Landsberģis svētdienu pavadīja Kauņā, kur apmeklēja tuvinieku atdusas vietas un tikās ar saviem radiniekiem.

Kā allaž, tikai mierīgākā ritmā, strādāja Augstākās Padomes aparāta līdzstrādnieki. Informācijas nodaļā teleksa un faksimilsakaru aparāti nemitīgi raidīja informāciju par Lietuvas valdības vadītājas ārzemju brauciena gaitu un starptautiskās preses atsauksmes un komentārus šajā sakarā.

Lietuvas valdības kārtējā komunikē par republikas ekonomisko stāvokli teikts, ka pēdējas pāris diennaktīs republikas kurināmā resursi nav papildinājušies. Valdības komisija nolēmusi vēl taupīgāk izdalīt benzīnu un dīzeļdegvielu rūpniecības uzņēmumu transportam, lai ekonomētu degvielu svarīgākas iedzīvotāju nepieciešamības nodrošinošajam transportam. Līdz šodienai Ekonomikas un Enerģētikas ministrijām bija uzdots sagatavot konkrētus priekšlikumus par benzīna ievešanas un pārdo šanas lietderību par komerccenām.

Lietuvas eksperti uzsver, ka pašreizējā situācijā ir ārkārtīgi svarīgi līdzsvarot ievedamās un izvedamās produkcijas daudzumu tā, lai apmaiņa nenodarītu zaudējumus Lietuvai. Jau tagad republikas uzņēmumu produkcijas izvešanai nepieciešams par 56 procentiem mazāk dzelzceļa vagonu nekā pirms blokādes sākuma. Materiālo resursu ministrija ar valdības pilnvarām koordinē produkcijas piegādi aiz Lietuvas robežām pēc centralizētajiem līgumiem, atļaujot piegādes tikai uz tiem PSRS reģioniem, no kuriem tā saņem nepieciešamo produkciju.

Jāpiebilst, ka daļā uzņēmumu, piemēram, darbgaldu būves rūpnīca «Žalgiris», lauksaimniecības mašīnu rūpnīca «Neris», «Elfa», Viļņas kurināmā un degvielas aparatūras rūpnīca un citas izved savus izstrādājumus bez ministrijas atļaujas.

Valsts komisija pretblokādes pasākumu plāna izstrādāšanai noklausījusies valdības pārstāvju informāciju par Klaipēdas ostas reorganizāciju, lai Mažeiku naitas pārstrādes rūpnīca varētu saņemt naitas pioduktus no ārzemēm. Starp citu, svētdienas pēcpusdienā Viļņā pienāca telekss no Errijādas, ka Sauda Arābija ir gatava pārdot jebkuru jēlnaftas daudzumu Lietuvas Republikai.

Tuvākajā laikā Republikas banka un Finansu ministrija plāno laist klajā valsts procentu obligācijas, kuru iegāde sekmēs neatkarības kursa atbalstu.

Tikai aprīlī vien uz PSRS no Lietuvas nav īstenotas piegādes par vairāk nekā deviņiem miljoniem rubļu. Ministrija atļāvusi ierobežotas piegādes PSRS 15 Lietuvas uzņēmumiem, kuru ražojumiem ir būtiska nozīme PSRS ekonomikā.

Dienesta vieglās automašīnas dienā saņems 10 l benzīna, kravas automašīnas ar 3,5 t jaudu — 30 l, vairāk nekā 3,5 t — 50 l.

Publicēts Lietuvas Republikas likums par tiesību atjaunošanu personām, kas represētas par pretošanos okupācijas režīmiem.

Aizvadītās nedēļas nogalē Lietuvas Republikas premjerministra vietniekam Romualdam Ozolam akreditēšanās rakstu iesniedzis Igaunijas valdības pastāvīgais pārstāvis Marts Tarmaks. Ceremonijā un vēlāk notikušajā sarunā klāt bija arī Igaunijas Republikas vēstniecības atašejs Lietuvas Republikā no 1938. lidz 1940. gada Ēriks Lipstoks.

Acīmredzot tagad Lietuvas galvaspilsētā galda tuvāko kaimiņu pārstāvja ierašanos.

ĀRIS JANSONS Viļņa — Rīga