Deklarācija par Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas vienprātību un sadarbību

No Barikadopēdija

Mēs, Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs, Lietuvas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs Vitauts Landsberģis, Igaunijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs Arnolds Rītels,

vadoties pēc savu zemju tautu nelokāmās uzticības, valstiskās neatkarības un brīvības ideāliem, balstoties uz triju pušu sadarbības vēsturisko pieredzi,

apliecinot uzticību vispāratzītiem starptautisko tiesību principiem,

ar ciešu apņēmību turpināt un attīstīt politisko un ekonomisko sadarbību, cenšoties dot savu ieguldījumu Eiropas mūsdienu procesa attīstībā,

nolēmām, ka

tiek atjaunots savstarpējās saprašanās un sadarbības līgums, kas bija noslēgts starp Latviju, Lietuvu un Igauniju un parakstīts Ženēvā 1934. gada 12. septembrī un prettiesiski pārtraukts 1940. gadā;

tiks pilnveidots savstarpējo sakaru mehānisms, kas noteikts šā līguma 2. pantā, ņemot vērā mūsdienu situācijas īpatnības;

jāizveido Baltijas Valstu Padome, lai pilnībā sekmētu triju republiku valstiskās neatkarības pilnīgu atjaunošanu.

Ar šo tiek noteikts, ka Baltijas Valstu Padomes sastāvā, kas sanāk periodiski vai pēc vienas puses iniciatīvas, ietilpst Baltijas republiku Augstāko Padomju priekšsēdētāji un citas augstas amatpersonas pēc pušu ieskata.

Šī deklarācija ir parakstīta 1990. gada 12. maijā Tallinā piecos eksemplāros latviešu, lietuviešu, igauņu, angļu un krievu valodā, kuru teksts ir autentisks.

A. GORBUNOVS,

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs

V. LANDSBERĢIS,

Lietuvas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs

A. RĪTELS,

Igaunijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs