Ceļamaizes vietā

No Barikadopēdija
LPSR Augstākās Padomes sesijai gatavojoties

Būtu aplam domāt, ka tikai nesen ir iedibināta tradīcija rīkot Ministru Padomes sēdes, Centrālkomitejas plēnumus vai Augstākās Padomes sesijas. Taču tā īsti «pamanīt» vienu vai otru šo pasākumu, šķiet, sākam pēdējā laikā. Laikā, kad katram pašam dota iespēja pārliecināties, ka visus interesējošie, tālejošie vai šobrīd aktuālie lēmumi top tieši šajā dienā un šajā vietā, argumentu, viedokļu un priekšlikumu sadurē. Kad neatgriezeniski tiek ravēta vienaldzību raisošā iepriekšnolemtība: «Ak, ko nu es... Tur, augšā, viss jau sen ir izlemts un sadalīts!» Redakcijas pasta saturs ļauj apgalvot, ka rītdienas Augstākās Padomes sesija prāvai mūsu republikas sabiedrības daļai nozīmē ļoti daudz, ka tā tiek gaidīta ar cerībām, ar šaubām, tomēr vairāk gan ar cerībām. Un, protams, ar skaidru savu vēlmju izvirzījumu saviem deputātiem. Nozīmīgs un iepriecinošs moments — daudzo kolektīvi tapušo vēstuļu paraksti rāda, ka to rakstītāji nav šķirojami pēc valodas prasmes vai tautības.

Tā, piemēram, VAM Republikāniskā informācijas un skaitļošanas centra TF grupa raksta:

PSRS AP Prezidija dekrēts par grozījumiem likumdošanas aktos par kriminālatbildību par valsts noziegumiem un LPSR AP Prezidija lēmums par piketu pielīdzināšanu demonstrācijām ir klajā pretrunā ar Vīnes tikšanās laikā parakstītajiem dokumentiem par savu uzskatu brīvu paušanu un informācijas brīvu apmaiņu. Tas ļoti drīz var likvidēt pēdējos gados uzsākto demokratizācijas procesu. Brīnums, ka to nav pamanījusi PSKP, īpaši LKP, pretendējot uz pārbūves iniciatora un vadītāja lomu.

Aicinām LPSR Augstākās Padomes deputātus neapstiprināt iepriekš minētos lēmumus!

Eksperimentālās analītiskās ciltslietu stacijas, Siguldas Valsts ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijas darbinieki un «Kalnabeites» iedzīvotāji (kopā apmēram 275 cilvēki) pie LPSR Augstākās Padomes deputātiem vēršas ar šādiem vārdiem:

Lūdzam jūs būt principiāliem un neapstiprināt š. g. 10. aprīļa LPSR AP Prezidija lēmumu par «Nolikuma par sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanas un norises kārtību» piemērošanu pret piketiem. Tas ir nedemokrātisks akts un kā tāds — nosodāms.

Analizējot demokratizācijas procesa attīstību mūsu republikā, LTF Matkules ciema grupas biedri pārlasījuši Vīnes tikšanās Nobeiguma dokumentu. Un kā šā dokumenta principu pārkāpumu vērtē LPSR AP Prezidija lēmumu par piketiem. Jo tajā

.. saskatām necieņu pret Latvijas pilsoņu tiesībām, šo tiesību ierobežojumu. Lēmums dod iespēju izpildkomiteju darbiniekiem aizliegt sev nepatīkamu uzskatu izpausmes, bet iekšlietu orgānu darbiniekiem — arestēt citādi domājošos.

Aicinām Latvijas PSR Augstāko Padomi neapstiprināt Prezidija lēmumu par piketiem un uzdot juristiem sagatavot citu — demokrātiskāka lēmuma projektu, kas atbilst Vīnes tikšanās Nobeiguma dokumenta principiem un Starptautiskajam paktam par pilsoņtiesībām un politiskajām tiesībām.

Atbalstām tos nedaudzos Prezidija locekļus, kuri balsoja pret nedemokrātisko lēmumu.

Attieksmi pret gaidāmo Augstākās Padomes sesiju apsprieduši arī LTF Proletāriešu rajona nodaļas domes biedri un pieņēmuši rezolūciju, kurā rakstīts:

Lēmums par piketu pielīdzināšanu nesankcionētām demonstrācijām praktiski liedz pilsoņiem publiski paust savus uzskatus, aktīvi piedalīties sabiedriski politiskajos pasākumos, operatīvi un tieši reaģēt uz pilsoņtiesību pārkāpumiem.

Vienlaikus, lai novērstu tautas aktīvo līdzdalību sabiedriski politiskajā dzīvē, atmodinātu atsevišķas tās daļas zemiskās tieksmes, Rīgas pilsētas TDP izpildkomiteja ir publicējusi lēmuma projektu «Par kārtību alkoholisko dzērienu tirdzniecībā un tirdzniecības uzņēmumu darba režīma pilnveidošanā», kas veicina tautas degradēšanos un alkoholisma plašu atgriešanos visās dzīves jomās. Mērķis ir skaidrs — nodzērusies tauta pēc brīvības nealks, stagnanto ierēdņu miers un labklājība būs nodrošināti.

20 lapas ar 508 parakstiem — tā pārliecinoši ir aizvadītās nedēļas apjomīgākā vēstule. Šie paraksti likti zem īsa un nepārprotama teksta:

Mēs, Salaspils iedzīvotāji un strādājošie, protestējām pret piketu pielīdzināšanu demonstrācijām. Uzskatām, ka tas ir pretrunā ar Vīnes tikšanās dokumentu nostādnēm, jo ierobežo pilsoņu brīvības. Prasām, lai LPSR Augstākā Padome š. g. 5. maija sesijā pārskatītu šo jautājumu.

Vēl kādas stundas ir pārdomām. Sesija — rīt. Lai jums, cienījamie deputāti, nepietrūkst gudrības, drosmes un neatlaidības, attaisnojot tautas cerības!

 

Sagatavojusi

B. BRILA