Pirmās pēckongresa sēdes protokols

No Barikadopēdija
Latvijas Tautas frontē

1989. gada 14. oktobrī Rīgā, Zaķusalā notika Latvijas Tautas frontes otrā sasaukuma Domes sēde.

Piedalās: 115 LTF Domes locekļi, 14 revīzijas komisijas locekļi. Izteikti minimāla uzaicināto viesu un masu informācijas līdzekļu pārstāvība.

Sēdi vada Ivars Godmanis.

Darba kārtībā: Latvijas Tautas frontes Domes valdes, valdes priekšsēdētāja un vietnieku vēlēšanas.

Jauno LTF Domi sveic Rīgas 11. vidusskolas tautfrontieši.

Sēdi atklāj Dainis Īvāns.

Ivars Godmanis atklāj valdes locekļu kandidātu izvirzīšanas procedūru, ierosinot valdi veidot 18 cilvēku sastāvā, kas nodrošina visu virzienu un funkciju izpildi, kā arī sakrīt ar līdzšinējo valdes locekļu skaitu. Juris Dobelis ieteic valdē ievēlēt 21 cilvēku. Andris Grūtups vēlas dzirdēt iepriekšējās valdes prakses izklāstu un perspektīvos darbības virzienus.

I. Godmanis: Kā LTF politiskās komitejas priekšsēdētājs biju lielākoties visās valdes sēdēs, esmu konsultējies ar citiem un arī man ir radušās savas domas. Ņemot vērā, ka valde ir izpildvaras, nevis pārstāvības orgāns, tai jāveic šādas funkcijas:

— Organizatoriskais darbs plašā spektrā, sākot ar masu pasākumu organizēšanu — pieteikšanu, realizēšanu; parakstu vākšanas, manifestāciju procedūras jautājumi; kontaktu dibināšana ar reālo valsts varu; koordinācijas jautājumi, arī ar lauku rajoniem; vēlēšanu organizācija.

— Sadarbība ar lauku komiteju, darbs ar brīvajiem zemniekiem un Latvijas Lauksaimnieku savienību.

— Juridiskais darbs, kas īpaši svarīgi, jo priekšā ir alternatīva LTF likumprojekta izstrādāšana. Neapšaubāmi jābūt saiknei ar Juristu biedrību, kas ir profesionāla biedrība, un mums ir jāsmeļ tās spēki, lai varam virzīt tālāk situāciju.

— Darbs ar demokrātiskām kustībām Austrumos un Padomju Savienībā. Šo darbu varētu apvienot ar represēto izveidotajām organizācijām.

— Mums ir svarīgi, kā mūsu attiecības un taktiku izvērtē republikā dzīvojošās nacionālās grupas un biedrības.

— Saistība ar ekonomistiem, alternatīvu ekonomisko modeļu tālākā izstrāde, sadarbība ar Zinātnieku savienību.

— Jāuzlabo propagandas darbs frontē.

— Nepieciešams preses sekretārs, kas pilnvarots sniegt intervijas, informāciju ārzemju korespondentiem un citu masu informācijas līdzekļu žurnālistiem. Šis cilvēks būs atbildīgs arī par ārējiem sakariem.

— LTF sadarbība ar radošajām savienībām.

— Darbs ar masu informācijas līdzekļiem.

— Saistība ar rūpniecības uzņēmumiem, Latvijas Strādnieku savienību.

— Mūsu attiecības ar armiju, kas ir cieti saistītas ar darbu jauniešu vidū.

— Svarīgi veidot attiecības ar Baltijas parlamentāriešu grupu un deputātiem.

Tie ir situatīvie, funkcionālie virzieni, kuros jābūt pārstāvētiem Latvijas politiskajiem spēkiem. Tie ir mani argumenti, kāpēc valdei piedāvāju 18 cilvēku sastāvu.

Valdis Šteins: Tu mani pilnīgi pārliecināji, ka uzdevumu ir tik daudz, un valdē nepieciešams ievēlēt 21 cilvēku!

Balsošanas rezultātā nolemj izveidot valdi 21 cilvēka sastāvā (par to balsoja 59 Domes locekļi, par otru priekšlikumu — 18 cilvēkiem — balsoja 51).

Valdis Liepiņš (Kanāda): Domāju, ka nevajadzēja forsēt. Ja ir ierosinājums par 18, tad vajadzētu vispirms nobalsot par šo ierosinājumu. Ja to noraida, tad runāt par nākamo. Bet jūs runājat par divām lietām uzreiz. Vēl — ir ļoti labi, ja vadība neierosina, ja ierosinājumi nāk no «grīdas». Vadībai vajadzētu vadīt un uzklausīt ierosinājumus. Tad būs daudz mierīgāk un konstruktīvāk.

Pēc vienošanās par valdes skaitlisko sastāvu I. Godmanis uzaicina izvirzīt kandidātus valdei.

Par valdes kandidātiem ieteica: Imantu Kalniņu, Jāni Škaparu, Andreju Krastiņu, Valdi Šteinu, Imantu Geidānu, Intu Cālīti, Jāni Dinēviču, Juri Dobeli, Jāni Freimani, Visvaldi Lāci, Andreju Cīruli, Vladlenu Dozorcevu, Pēteri Laķi, Māri Grīnblatu (atsauca savu kandidatūru), Andri Grūtupu, Edvīnu Inkēnu, Eināru Repši, Eināru Cilinski,Itu Kozakēviču, Jāni Lagzdiņu, Juri Putriņu, Elitu Veidemani, Aivaru Saliņu, Arnoldu Klotiņu (atsauca), Ervīdu Grinovski (atsauca), Romualdu Ražuku, Sandru Kalnieti, Daini Dandēnu, Aināru Bašķi, Mavriku Vulfsonu, Viktoru Avotiņu (atsauca), Jāni Krampi, Ojāru Blumbergu, Stefanu Rāznu, Jāni Kinnu.

Pēc tam I. Godmanis raksturoja kandidātus, kuri, pēc viņa domām, varētu strādāt nākamajā valdē. (Šo kandidātu vārdi un uzvārdi tekstā izcelti.) Vairāki klātesošie protestēja pret šādu aģitāciju pirms vēlēšanām. M. Grigulis, pieļaujot, ka katram ir tiesības izteikt savas domas, ieteica raksturot arī pārējos kandidātus. Dainis Īvāns I. Godmaņa rīcību argumentē ar nepieciešamību domāt par cilvēkiem, ar kuriem LTF vadībai turpmāk būs jāstrādā.

Viktors Avotiņš: Tā ir pragmatiskā pieeja, kuras variantā Domē un valdē jābūt tik cilvēkiem, cik vajadzīgs. Bet mēs esam organizācija, kurai jādomā par izpilddarbu galīgi citā — politiskā — līmenī. Valdē varētu iztikt gan ar astoņiem cilvēkiem, gan vēlēt divdesmit plecus. Visu nosaka, cik kvalitatīvi tiek organizēts darbs. Ar to gribu sacīt, ka jāpilda ne tikai kaut kādi iekšēji organizatoriskie uzdevumi, bet praktiski jārada sabiedrībā paralēla kvalitatīvāka darbība, nekā to veic oficiālā vara. Balsojot jārēķinās ar cilvēkiem, kuri to spēj darīt.

Viena no vājākajām vietām pagājušogad bija iekšējais orgdarbs. To atklāja arī kongress. Nodaļas slimo ar kompleksiem. Nav pietiekami stabilizēts konsolidācijas moments. Pagājušogad nepiedzīvoju nevienu labā līmeni sagatavotu Domes sēdi. Mani tas rada pārdomas par kandidatūru, kas tiek ieteikta orgdarbam Es redzu trīs cilvēkus, kas, manuprāt, varētu šo darbu veikt labāk. Tie ir Juris Putriņš, Pēteris Romanovskis un Jānis Škapars, kuri būtu pietiekami toleranti un abstrahēti no sava viedokļa par organizāciju, gan pietiekami toleranti pret jebkuras republikas daļas cilvēkiem. Lai no kurienes viņš nebūtu atbraucis, viņa acīm jābūt vienā līmeni ar valdes priekšsēdētāja acīm.

Andrejs Cīrulis: Vajag novērst savu dusmīgo vaigu no cilvēkiem, kas iepriekš gatavojušies šai sēdei. Pat, ja mums būtu desmit saraksti, tos vajadzētu uzklausīt. Un vēl viena briesmīga lieta. Viens ir labi uzstāties un kritizēt, bet mums absolūti viennozīmīgi ir jāuzņemas atbildība par lēmumiem un politiskiem aicinājumiem. Ja tu aicini tautu kaut ko darīt, tad būs jāatbild, ja ar tautu kas notiks.

Pēc tam valdes kandidātu saraksts tiek papildināts, tajā ierakstot Ilmāru Bišeru (atsauc), Intu Upmaci, Anitu Ūdrl un Pēteri Romanovski (tiesa, nebija īstas skaidrības, vai Romanovskis ir vai nav Domē).

Dainis Īvāns: Uzskatu, ka mums ir jāpateicas Sandrai Kalnietei par to organizatorisko darbu, kas veikts. Es viņu redzēju strādājam katru dienu un nezinu cilvēku, kas būtu tik daudz šajā jomā darījis. Tāpēc lūdzu atturēties raksturot cilvēkus, ja nav redzēts, kā norit darbs TF iekšienē.

Valdis Šteins: Es protestēju pret antidemokrātisku iesākumu ar portfeļu iepriekšēju sadalīšanu.

Ivars Godmanis: Jūsu protestu, Šteina kungs, neatbalstu.

Andrejs Cīrulis: Ja mēs gribam vienu slavēt, tad nepacelsim šo slavēšanu tā, ka tajā pašā laikā kādu citu nopeļam. Tas nav ne demokrātiski, ne kulturāli.

Pārtraukums. Pēc tā Dainis Īvāns paziņo, ka traģiski gājis bojā Merabs Kostava — viens no Gruzijas cilvēktiesību aizstāvjiem. Ar klusuma bridi tiek godināta viņa piemiņa. Nolemj nosūtīt telegrammu.

Pēc pārtraukuma turpinās valdes locekļu kandidātu apspriešana un raksturošana.

Egils Radziņš: Kad sāka apspriest valdes kandidātus, pirmais bija jautājums par viņa funkcijām, izkristalizējās trīs momenti. Pirmais viedoklis, ka tas ir līdzīgs Ministru kabinetam, otrais — to veido kā Goda plāksni, trešais — kā Augstākās Padomes Prezidiju. Goda plāksne atkrīt. Jo neviens negrib ievēlēt tādus cilvēkus, kas tikai kaut kad kaut ko darījuši. Ministru kabineta princips arī nav pieņemams, jo tādā gadījumā mums būtu jābalso par kandidātiem uz noteiktu amatu. Paliek trešais variants, ka valdei jābūt līdzīgai AP Prezidijam — orgānam, kurš spēj izstrādāt regulāru politiski stratēģisku līniju. Valdē jāvēl politiķi. Konsekventi politiķi un tādi politiķi, kuru politiku neietekmē ne klimatiskie apstākļi, ne ieēstā daudzums un kvalitāte.

Tiek izdalīti vēlēšanu biļeteni valdes vēlēšanām. Balsu skaitīšanas laikā Ilmārs Bišers skaidro Augstākās Padomes Prezidija lēmumus un atbild uz jautājumiem.

Indulis Ozols nolasa balsu skaitīšanas komisijas protokolu nr. 1. Vēlēšanām izsniegti 114 biļeteni. Kandidāti saņēmuši šādu balsu skaitu. (Sarakstā izceltie uzvārdi — Domes locekļi, kas valdē ievēlēti pirmajā balsošanas kārtā.) A. Bašķis — 55, O. Blumbergs — 55, I. Cālītis — 80, E. Cilinskis — 39, A. Cīrulis — 77, D. Dandēns — 81, J. Dinēvičs — 96, J. Dobelis — 51, V. Dozorcevs — 101, J. Freimanis — 82, I. Geidāns — 38, A. Grūtups — 63, E. Inkēns — 88, S. Kalniete — 73. I. Kalniņš — 87, I. Kozakeviča — 101. J. Kinna — 91, J. Krampis — 33, A. Krastiņš — 53, V. Lācis — 44, J. Lagzdiņš — 72, P. Laķis — 81, J. Putriņš — 41, S. Rāzna — 85, E. Repše — 91, R. Ražuks — 63, A. Saliņš — 31, J. Škapars – 96, V. Šteins — 52, A. Ūdre — 20, I. Upmacis — 65, E. Veidemane — 49, M. Vulfsons — 63.

Balsošanai otrajā kārtā biļetenos tiek iekļauti desmit kandidāti. Tekstā izcelti ievēlēto uzvārdi: I. Upmacis, A. Grūtups, R. Ražuks, M. Vulfsons, A. Bašķis, O. Blumbergs, A. Krastiņš, V. Šteins, J. Dobelis, E. Veidemane.

Uz valdes priekšsēdētāja vēlēšanām tiek izvirzīti kandidāti: Ints Cālītis (atsauc), Jānis Dinēvičs, Jānis Škapars un Imants Kalniņš. Balsošanas divās kārtās par valdes priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Škaparu (58 balsis, J. Dinēvičam — 50).

Pieņemot lēmumu ievēlēt trīs valdes priekšsēdētāja vietniekus, tiek izvirzīti kandidāti: J. Dinēvičs, I. Kalniņš (atsauc), A. Krastiņš (atsauc), E. Repše, I. Cālītis, I. Kozakeviča (atsauc), J. Kinna un S. Kalniete.

Balsu skaitīšanas komisija. izsniegusi 110 biļetenus, par derīgiem atzīst 109 biļetenus. Kandidāti saņēmuši šādu balsu skaitu (izceltie uzvārdi — jaunievēlētie valdes priekšsēdētāja vietnieki):

Ints Cālītis — 17, Jānis Dinēvičs — 93, Sandra Kalniete — 62, Jānis Kinna — 89, Einārs Repše — 48.

Balsu skaitīšanas laikā D. Īvāns, I. Godmanis un V. Krūmiņš stāstīja par tikšanos ar maršalu Sergeju Ahromejevu — M. Gorbačova palīgu militārajos jautājumos.

Revīzijas komisija paziņo, ka par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Ilmārs Vītols, par vietnieku — Karmena Mangusa, par sekretāru — Jānis Kalniņš.

Domes sēdē nolēma:

— apstiprināt un reģistrēt LTF Dobeles rajona nodaļu apvienību ar padomi sešu cilvēku sastāvā:

— apstiprināt un reģistrēt Radikālo nodaļu apvienību;

— apstiprināt algas vēlētajām amatpersonām: LTF priekšsēdētājam 600 rubļi, vietniekam — 550 rubļi, valdes priekšsēdētājam — 500 rubļi, vietniekiem — 450 rubļi katram. Finanšu pirmā paraksta tiesības piešķirt J. Škaparam un S. Kalnietei.

Pēc E. Berklava lūguma Domes sēdē tika pārrunāta D. Īvāna sniegtā intervija Liepājas pilsētas laikrakstā «Komunists» (11. X), kurā, pēc vairāku LNNK līderu domām, viņiem izteikts nepatiess apvainojums ar Daiņa vārdiem: «…acīmredzot viņus vada vēlēšanās tikt pie varas, sagrābt «portfeļus» un, par ko es visvairāk bīstos, vest mūsu tautu pretī asinīm.»

D. Īvāns nenoliedz šo interviju, kuru publicētu pats redzēja pirmo reizi un kuru sniedzis kongresa naktī, nebūdams ne jaunais, ne vecais priekšsēdētājs. Jo tajā laikā notika balsu skaitīšana. Viņš atvainojas LNNK biedriem, sev pārmetot vienīgi diplomātijas trūkumu. Jo, viņaprāt, sabiedrībā patiesi valda savstarpējas ķildas, kas ir destabilizējošas un bīstamas.

Par šo jautājumu uzstājās:

P. LAĶIS: Dainim nevajadzēja sacīt tādus vārdus, par ko viņš atvainojās, bet reālās pretrunas, frakcionārisms taču pastāv. Domāju, ka šajā zālē ir cilvēki, kas domā tāpat kā Dainis.

M. BUDOVSKIS: Valda liberālisms. Dažādas kustības grib pabāzt zem LTF jumta, zem kura veiksmīgi tiek transformēts kādas kustības viedoklis. Nav saprotams, kāpēc kongresa naktī Dainis pirmo interviju sniedza nevis «Atmodai», bet avīzei ar nosaukumu «Komunists».

S. KALNIETE: Es aicinu domāt par to, kā dzīvosim rītdien, un no šīs dienas aicinu uz augstu attiecību kultūru, jo mums taču ir jāstrādā vienā Domē.

A. CĪRULIS: Šajā gadījumā runa par Daini, bet LTF pirmais gads satur neskaitāmas situācijas, kad līdzīgi pārmetumi adresēti ne vienai vien pazīstamai personai. Domāju, ka Dainim tajā pašā avīzē jāsniedz materiāls, kurā tiek ieviesta skaidrība. Nevar pieļaut, ka vienā un tajā pašā organizācijā vienreiz tiek teikti pārmetumi LNNK, otrreiz — komunistiem.

E. CILINSKIS: Dažādas grupas ar parlamentārām cīņas metodēm cīnās par ietekmes sfērām organizācijā. Tikai liberālā grupa nav sevi noformējusi un grib identificēt ar sevi visu LTF. Lamāšanās nav pieļaujama.

J. DINEVIČS: Vai mūs nešķir brīdis, kad sāka izdalīt «centru» un nepareizos tautfrontiešus, kas ir kādā citā kustībā? Arī partijas ietekme ir dabiska. Vienības pamats ir parlamentārā skola, kura jārespektē, domājot arī par gaidāmām vēlēšanām.

'J. ŠKAPARS: Šis juceklis traucē mūsu kopdzīvi. Jo nezinām, kas ir kas. LTF ir organizācija ar demokrātisku platformu un parlamentāro ceļu kā izejas pozīciju. LNNK ir atšķirīga platforma, mums kopīgais — neatkarība. No tā atšķirīgā nevajadzētu baidīties, ''''''to nevajadzētu apkarot. Katram jāizkopj savs, jābūt autonomām organizācijām un normāli jāsadarbojas.

J. DOBELIS: Mēs neesam tikai politiķi, esam arī revolucionāri. Mēs nevaram būt tikai politiķi, jo mums pārāk daudz ir visiem kopā ko zaudēt. Tā nav tiesa, ka LNNK nav apmierināta ar kongresa rezultātiem. No 15 LNNK valdes locekļiem LTF Domē ir astoņi.

Šodienas vēlēšanu rezultāti parādīja, ka var nobalsot arī par nepazīstamu cilvēku, ja vien no augšas parādīs.

Mēs LNNK esam iecerējuši pārrevidēt LNNK un LTF sadarbību uz vietām, kuras apmeklējot, man vajadzēs atbildēt arī uz jautājumu, ko es domāju par šo interviju.

I. GODMANIS. Par primāro stādot iekšējās pretrunas, aizmirstam ārējos pretiniekus gan Latvijā, gan ārpus tās. Un viņi ir mainīgi. Bet tobrīd ir jādomā par vēlēšanām, pēc kurām būs jāsasauc LTF ārkārtējā konference.

Tika izteikti vēl citi viedokļi: ka Domei nepieciešams norobežoties no Daiņa izteikumiem šajā intervijā, kā LTF vadītāji vairs nepieder sev, bet gan LTF un viņi drīkst izteikt tikai konkrētu valdes viedokli, ne savu personisko u. c.

D. ĪVĀNS: Paldies visiem, kas runāja. Es vienreiz jūtos kā cilvēks, jo arī man tiek uzbrukts. Diemžēl biju neprecīzs, bet savu viedokli pateicu. To atsaukt nebūtu pareizi. Ja kādam ir citas domas, lai tās publicē, un veidosim normālu diskusiju.

LTF Domes sēdes atreferējums sniegts saīsināts, pilnīgi neskarot procedūras jautājumus domstarpībās par balsošanas un vēlēšanu kārtību.

 

Protokolētājas loma iejutās

INĀRA EGLE