PSRS Tautas deputātu trešajam, ārkārtas kongresam

No Barikadopēdija

Mēs, apakšā parakstījušies deputāti no Latvijas PSR, darām kongresam zināmu, ka tautas deputāts V. Alksnis savas uzstāšanās reizēs un it īpaši PSRS Augstākās Padomes pēdējā slēgtajā sēdē 1990. gada 1. martā deputātiem atainojis politisko un starpnacionālo situāciju Baltijā, kas nemaz neatbilst īstenībai. Savus nepamatotos paziņojumus viņš līdz šim vēl ne reizi nav apstiprinājis ar faktiem, izņemot vienu gadījumu, kad kā pierādījumu teiktajam par sakaitēto situāciju republikā deputāts citēja avīžrakstu, kurā bija runāts par kārtības sargu vienības izveidošanu sabiedriskās kārtības uzturēšanai LTF pasākumu laikā. Viktora Alkšņa interpretācijā kārtības sargu vienības pārvērtās par kaujinieku vienībām, kas gatavojas valsts apvērsumam. Mēs prasām, lai šāda veida paziņojumi taptu zināmi nevis no «sensacionāla» avīžraksta, bet gan uz republikas Iekšlietu ministrijas un Valsts drošības komitejas konkrētu materiālu pamata, protams, ja vien tie ir minētajās iestādēs.

Īpašu trauksmi un sašutumu plašos Latvijas iedzīvotāju slāņos rada V. Alkšņa tikšanās reizēs ar darba kolektīviem sniegtie paziņojumi par suverēnas republikas robežu pārbīdi, konkrēti — par Latvijas austrumdaļas pievienošanu Baltkrievijai uz tā pamata, ka šajā reģionā pārsvarā esot krieviski runājošie iedzīvotāji. Politisko situāciju republikā saasina arī pastāvīgie draudi, baiļu uzkurināšana par drīzākajā laikā starpnacionālo nesaskaņu dēļ iespējamo asinsizliešanu Latvijā.

Par godu tautai, kas dzīvo republikā, jāteic, ka visi mēģinājumi Latvijā uzkurināt «Karabahas ugunsgrēku» pagaidām nav vainagojušies ar panākumiem. Gluži otrādi — deputāta Alkšņa prettiesiskā darbība izraisījusi protesta vētru visu nacionalitāšu vēlētāju vidū.

V. Alkšņa kā vienīgā republikas pārstāvja iekļaušana PSRS Tautas deputātu trešā, ārkārtas kongresa sagatavošanā, to nesaskaņojot ar Latvijas deputātu korpusu, ir par cēloni tam, ka diennakts laikā vien mēs no Latvijas iedzīvotājiem esam saņēmuši daudz protesta vēstuļu un telegrammu ar vairākiem tūkstošiem parakstu.

Mēs pievienojamies šiem protestiem, jo deputāts V. Alksnis ar savu darbību mākslīgi uzkurina politisko spriedzi Latvijā.

PSRS tautas deputāti: Eizāns, Šļakota, Cīrulis, Tolpežņikovs, Bojārs, Plotnieks, Skulme, Skudra, Zaķis, Inkēns, Bišers, Dandzbergs, Kalniņš, Peters, Grinovskis, Ozoliņš, Kosteņecka, Vilcāns, Dambis, Kukaine, Bruss, Vanags, Avotiņš, Vulfsons.

Parakstījies arī b. Rubiks, bet — ar piebildi: «Tas neatbilst patiesībai.»